Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017

13.2.2018

Oriola Oyj:n pörssitiedote 13.2.2018 klo 8.30

Oriola Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017

Taloudellinen kehitys loka–joulukuussa 2017, jatkuvat toiminnot

 • Laskutus kasvoi 1,5 % (kasvoi 1,7 %) ja oli 871,6 (858,5) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto laski 3,9 % (kasvoi 0,8 %) ja oli 395,2 (411,2) miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate laski 39,6 % (kasvoi 4,2 %) ja oli 13,1 (21,7) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto oli 6,2 (15,3) miljoonaa euroa
 • Loka–joulukuun tulos oli 2,1 (10,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,06) euroa

Taloudellinen kehitys tammi–joulukuussa 2017, jatkuvat toiminnot

 • Laskutus laski 0,8 % (kasvoi 4,8 %) ja oli 3 336,3 (3 364,2) miljoonaa euroa
 • Liikevaihto laski 3,8 % (kasvoi 0,7 %) ja oli 1 527,7 (1 588,6) miljoonaa euroa
 • Oikaistu käyttökate laski 20,8 % (kasvoi 3,9 %) ja oli 67,6 (85,4) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto oli 39,9 (59,9) miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos oli 25,9 (41,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,14 (0,23) euroa
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2017 jaetaan osinkoa 0,09 euroa/osake

Näkymä vuodelle 2018

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta.

Oriolassa on käynnissä merkittävä kehitysvaihe, joka alkoi vuonna 2015. Vuonna 2018 Oriola avaa laajennusosan Enköpingin jakelukeskukseen. Uuden automatisoidun varaston käyttöönoton odotetaan tapahtuvan vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä. Käyttöönotto tapahtuu asteittain, ja se vaikuttaa jakelun tehokkuuteen neljännellä vuosineljänneksellä. Suomessa parannukset uuteen, vuonna 2017 käyttöönotettuun toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmään jatkuvat. Tavoitteena on, että toiminnan tehokkuus paranee läpi vuoden. Kuluttaja-liiketoiminnassa Hehku-ketjun rakentaminen jatkuu uusien kauppojen avaamisen myötä.

Vuoden 2017 lopulla jakelusopimus lääkeyhtiö Rochen kanssa päättyi kolmivuotisen sopimusjakson jälkeen. Rochen osuus Suomen lääkemarkkinoista on 4,7 % ja Rochen vuosittainen liikevaihto tukkuhinnoin on noin 120 miljoonaa euroa Suomessa.

Oriola ja lääkeyhtiö Orion ovat sopineet, että Orion voi edelleen vuoden 2018 ajan pitää osan tuotevalikoimastaan monikanavajakelussa Suomessa. Tuotevalikoiman arvo tukkuhinnoin on enintään noin 90 miljoonaa euroa.

Kimmo Virtanen, Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja:

Vuosi 2017 oli Oriolalle vaikea. Liiketoiminta-alueisiin vaikuttavat muutokset olivat erilaisia, mutta niiden seurauksena kasvu ja kannattavuus jäivät asetetuista tavoitteista. Kuitenkin, vaikeuksista huolimatta, moni asia kehittyi myönteisesti.

Palvelut-liiketoiminnassa uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän käyttöönotto osoittautui haastavaksi, ja sen seurauksena kykymme palvella asiakkaitamme ja täyttää roolimme Suomen lääkejakelussa heikkeni huomattavasti. Neljännen vuosineljänneksen aikana keskityimme toiminnan ja asiakaspalvelun parantamiseen. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2018, ja tavoitteemme on palauttaa asiakkaiden luottamus ja toiminnan tehokkuus. Ruotsissa uuden automatisoidun jakelukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto edistyvät hyvin, ja odotamme toimitusten alkavan vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä. Lääketeollisuudelle, apteekeille ja sairaaloille tarjottavat asiantuntijapalvelut kehittyivät hyvin kummassakin toimintamaassa, Ruotsissa ICTHS-yrityksen hankkimisen myötä.

Kuluttaja-liiketoiminta paransi reseptilääkkeiden palvelutasoa, ja onnistui kireästä kilpailusta huolimatta säilyttämään kokonaiskatteensa. Verkkokaupan kyvykkyyttä kehitettiin hyvin tuloksin, ja Kronans Apotekin verkkokaupan kasvu ylitti koko apteekkimarkkinan verkkokaupan kasvun Ruotsissa. Suomessa Hehkun, uuden terveys- ja hyvinvointiketjun, käynnistäminen Keskon kanssa eteni hyvin, ja ensimmäiset kaupat sekä verkkokauppa avattiin tammikuussa 2018. Uusi ketju on strateginen avaus kasvavilla terveyden ja hyvinvoinnin markkinoilla Suomessa.

Terveydenhuolto-liiketoiminta kasvoi Ruotsissa uusien sopimusten myötä. Norrlandin alueen annosjakelusopimus ja lääkkeiden jakelu Västmanlandin maakäräjille kaksinkertaistivat myyntivolyymin, mutta aiheuttivat myös haasteita organisaatiolle annosjakelutuotannon kasvattamisen ja maakäräjien lääkejakelukapasiteetin rakentamisen myötä. Suomen annosjakelu suoriutui hyvin.

Strategiamme mukaisesti myimme Baltian liiketoiminnot ja päätimme keskittyä kehittämään toimintoja Suomessa ja Ruotsissa, missä näemme suuria mahdollisuuksia ja olemme aloittaneet mittavia liiketoiminnan kehittämishankkeita.  

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2017 2016 Muutos 2017 2016 Muutos
Milj. eur 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Laskutus 871,6 858,5 1,5 3 336,3 3 364,2 -0,8
Liikevaihto 395,2 411,2 -3,9 1 527,7 1 588,6 -3,8
Oikaistu Käyttökate 13,1 21,7 -39,6 67,6 85,4 -20,8
Oikaistu Käyttökate, % 3,3 5,3   4,4 5,4  
Oikaistu liikevoitto 1) 6,2 15,3 -59,4 39,9 59,9 -33,3
Liikevoitto 3,9 14,1 -72,1 37,8 57,6 -34,4
Oikaistu liikevoitto % 1,6 3,7   2,6 3,8  
Liikevoitto % 1,0 3,4   2,5 3,6  
Tilikauden tulos 2,1 10,8 -80,2 25,9 41,8 -38,0
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,01 0,06 -80,2 0,14 0,23 -38,0
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot -0,00 0,00 n.a. 0,00 0,01 -66,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) 11,0 25,8   23,7 40,2  
Bruttoinvestoinnit       46,1 88,6  
             
Tase yhteensä 2)       922,4 925,4  
Korolliset nettovelat 2)       110,2 72,3  
Nettovelkaantumisaste, % 2)       55,7 35,2  
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 2)   1,7 0,8  
             
Oma pääoma/osake, EUR 2)       1,09 1,13  
Omavaraisuusaste, % 2)       21,8 22,7  
Oman pääoman tuotto, % 2)       13,0 21,4  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2)       11,7 17,8  
Osakkeita keskimäärin, tkpl 3)       181 328 181 389  
             
Henkilömäärä keskimäärin       2 686 2 425  
Henkilömäärä kauden lopussa       2 619 2 669  
             
1) Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2) Sisältää lopetetut toiminnot            
3) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.        

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös

Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat. 

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle tiistaina 13.2.2018 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Pavilion, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Oriola Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00 puh. +44 20 3936 2999. Soitettaessa tulee antaa tunnus ” 10 40 27”. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Tilinpäätöksen julkaisu

Oriola Oyj julkistaa tilinpäätöksensä vuodelta 2017 viimeistään 23.2.2018.

Lisätietoja:

Kimmo Virtanen, johtaja, Palvelut-liiketoiminta
puh. 010 429 2069, sähköposti: kimmo.virtanen@oriola.com 

Katja Graff, rahoitus- ja sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 429 013, sähköposti: katja.graff@oriola.com 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com