Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

17.7.2020

Oriola Oyj:n pörssitiedote 17.7.2020 klo 8.30

Oriola Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

Tammi–kesäkuun 2020 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 1,4 % (kasvoi 5,3 %) ja oli 1 863,0 (1 836,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 2,4 % ja oli 1 880,9 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto kasvoi 5,9 % (kasvoi 7,4 %) ja oli 895,6 (845,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 7,0 % ja oli 905,0 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 6,6 (9,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 6,8 miljoonaa euroa.
  • Tammi–kesäkuun tulos oli 3,5 (6,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,03) euroa.
  • COVID-19-pandemia vaikutti merkittävästi Oriolan toimintoihin ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Huhti–kesäkuun 2020 pääkohdat

  • Laskutus laski 4,7 % (kasvoi 5,1 %) ja oli 897,7 (942,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 4,6 % ja oli 899,1 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto laski 2,8 % (kasvoi 12,3 %) ja oli 435,8 (448,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 2,6 % ja oli 436,6 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli -0,3 (5,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli -0,3 miljoonaa euroa.
  • Huhti–kesäkuun tulos oli -1,6 (4,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,02) euroa.
  • COVID-19-pandemian aiheuttamien kansalaisten liikkumista rajoittaneiden toimenpiteiden ja terveydenhuollon osittaisen pysähtymisen johdosta kysyntä laski ja Oriolan tulos kääntyi tappiolliseksi toisella vuosineljänneksellä.

Näkymä vuodelle 2020

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2020 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 toisesta vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (897,7 miljoonaa euroa, -4,7 %) ja liikevaihto (435,8 miljoonaa euroa, -2,8 %) laskivat toisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 4,6 % ja liikevaihto laski 2,6 %. Yhtiön oikaistu liikevoitto laski -0,3 miljoonaan euroon.

Vuoden toisen neljänneksen tulos menetettiin COVID-19-pandemian takia. Pandemia vaikutti voimakkaasti markkinoihin ja yhtiön toimintaan molemmissa toimintamaissa. Kuluttajien rajoitettu liikkuminen erityisesti huhti–toukokuussa heijastui ostokäyttäytymiseen ja terveydenhuollon palveluiden käyttöön negatiivisesti. Julkinen terveydenhuolto keskittyi COVID-19 potilaiden hoitoon ja siihen varautumiseen, mikä näkyi elektiivisen sairaanhoidon osittaisena pysähtymisenä. Lisäksi lääkejakelun turvaaminen kaikissa olosuhteissa nosti operatiivisia kustannuksia.
 

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto laski 1,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toisella vuosineljänneksellä myyntiin vaikutti erityisesti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos, joka näkyi paitsi kauppakeskusten merkittävänä hiljentymisenä, myös verkkokaupan myynnin kasvuna. Apteekkeihin kehitettiin nopeasti pandemiatilannetta tukevia palveluita, kuten ”Soita ja nouda ulkoa” -palvelu ja COVID-19 vasta-ainetestaukset. Lisäksi lanseerasimme nopeutetulla aikataululla monikanavastrategiamme mukaisesti ”Click & Collect” -palvelun, missä tuotteet voi tilata verkossa ja noutaa apteekista.

Pharman vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu laskutus laski 5,9 % ja liikevaihto laski 4,8 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pandemiasta seurannut lääkemyynnin hiljentyminen näkyi erityisesti huhti–toukokuussa. Lisäksi liiketoiminnan tulosta heikensivät lääkejakelun turvaamisesta aiheutuneet kustannukset. Pystytimme yhteistyössä Ruotsin neljän maakunnan ja toisen tukun kanssa Ruotsiin tiettyjen lääkkeiden valmiusvarastoinnin tukemaan lääkkeiden saatavuutta.

Retailin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 4,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin myyntiin vaikutti positiivisesti pandemiaan liittyvien tuotteiden kysyntä. Toisaalta apteekkiasioinnin vähentyminen heikensi yleisesti tuotteiden kysyntää ja apteekkihenkilöstön vuokraustoimintaa Suomessa. Liiketoiminnan tulosta heikensivät myös kasvaneet jakelu- ja operatiiviset kulut Ruotsin jakelukeskuksessa.

COVID-19-pandemian tilanne on toimintamaissamme parhaillaan melko vakaa, mutta riski toisesta aallosta voi kasvattaa liiketoimintaympäristön epävakautta.”

 

Avainluvut

2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos 2019
Milj. eur 4-6 4-6 % 1-6 1-6 % 1-12
Laskutus 897,7 942,5 -4,7 1 863,0 1 836,9 1,4 3 733,1
Liikevaihto 435,8 448,5 -2,8 895,6 845,6 5,9 1 721,3
Oikaistu liikevoitto1 -0,3 5,6 -105,0 6,6 9,3 -28,9 20,5
Liikevoitto -0,2 7,1 -103,1 7,2 10,8 -32,8 15,3
Oikaistu liikevoitto % -0,1 1,3   0,7 1,1   1,2
Liikevoitto % -0,1 1,6   0,8 1,3   0,9
Tilikauden tulos -1,6 4,5 -135,2 3,5 6,3 -43,7 8,0
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,02 -135,2 0,02 0,03 -43,7 0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 8,8 69,6    8,3 44,2   84,4
               
Nettovelkaantumisaste, %       99,8 97,1   76,1
Omavaraisuusaste, %       13,3 14,9   15,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %       3,6 5,7   4,1
               
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettyjä vuoden 2019 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljänneksen lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot virheen oikaisusta on esitetty vuositilinpäätöksessä 31.12.2019.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän puolivuosikatsauksen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsauksesta. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 17.7.2020 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/2020-q2-results. Tilaisuus järjestetään vain webcast-lähetyksenä.

 

Lisätietoja:

Robert Andersson,
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109,
sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen,
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112,
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineetJulkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo

www.oriola.com