Uutishuoneeseen

Oriola Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

18.2.2021

Oriola Oyj:n pörssitiedote 18.2.2021 klo 15.00

Oriola Oyj: tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020

Tammi–joulukuun 2020 pääkohdat

 • COVID-19-pandemia vaikutti merkittävästi Oriolan liiketoimintaympäristöön ja toimintoihin. Lääkevolyymit kääntyivät laskuun sekä Ruotsin että Suomen markkinoilla.
 • Lääkkeiden jakelu ja saatavuus varmistettiin hyvin molemmilla markkinoilla.
 • Laskutus kasvoi 0,9 % (kasvoi 6,1 %) ja oli 3 764,9 (3 733,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 0,1 % ja oli 3 738,6 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 4,6 % (kasvoi 10,9 %) ja oli 1 800,8 (1 721,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 3,8 % ja oli 1 787,1 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 21,0 (20,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 20,8 miljoonaa euroa.
 • Tammi–joulukuun tulos oli 11,3 (8,0) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,04) euroa.
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,03 (0,09) euroa/osake. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 0,03 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta.

Loka–joulukuun 2020 pääkohdat

 • Pandemian negatiiviset vaikutukset Oriolan liiketoimintaympäristöön jatkuivat. Lääkevolyymit jatkoivat laskua.
 • Vahva verkkokaupan kasvu Consumerissa, 107 % vs 66 % markkinakasvu.
 • Laskutus kasvoi 0,8 % (kasvoi 5,4 %) ja oli 986,6 (978,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 1,7 % ja oli 962,1 miljoonaa euroa.                                           
 • Liikevaihto kasvoi 4,4 % (kasvoi 13,2 %) ja oli 466,2 (446,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 1,5 % ja oli 453,5 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 8,0 (2,1) miljoonaa euroa, kehittyen suotuisasti usealla liiketoimintaosa-alueella, kuten annosjakelussa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 7,9 miljoonaa euroa.
 • Loka–joulukuun tulos oli 4,1 (-0,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,02 (-0,00) euroa.

Näkymä vuodelle 2021

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta.

COVID-19-pandemian odotetaan jatkuvan vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Oriolan näkymät vuodelle 2021 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Juko Hakala:
 

”Oriolalle vuosi 2020 oli poikkeuksellinen COVID-19-pandemian vaikuttaessa merkittävästi toimintaamme maaliskuusta alkaen. Lääkevolyymit laskivat vuoden aikana molemmilla markkinoilla, mikä johtui pandemiaan liittyvistä rajoituksista ja terveydenhuollon resurssien keskittämisestä pandemian hallintaan. Epidemian ensimmäisen aallon vuoksi menetimme vuoden toisen neljänneksen tuloksen kokonaan. Vuoden mittaan yhteiskunnassa ja myös Oriolassa opittiin sopeutumaan uuteen tilanteeseen ja varautumaan pandemian toiseen aaltoon.

Vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä Oriola-konsernin laskutus säilyi vakaana ja liikevaihto kasvoi hieman. Kannattavuus parani usealla osa-alueella, minkä tuloksena viimeisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto oli koko vuoden korkein, 8,0 (2,1) miljoonaa euroa.

Consumerin liikevaihto1 kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,6 % vahvan verkkokaupan vetämänä ja oli 195,8 (190,8) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 4,4 (1,1) miljoonaan euroon. Strategisesti keskeisen Oriolan verkkokauppaliikevaihdon kasvu oli 107 % vertailukaudesta. Oriolan kivijalka-apteekit menestyivät katsauskaudella myös hyvin.

Pharman liikevaihto1 kasvoi vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,7 % ja oli 243,9 (242,2) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli 4,1 (4,2) miljoonaa euroa. Muutokset asiakassopimuksissa sekä pandemiaan liittyneet operatiiviset lisäkulut rasittivat Pharman kannattavuutta.

Retailin liikevaihto1 kasvoi 5,3 % ja oli 120,1 (114,1) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto parani ja oli 0,7
(-0,8) miljoonaa euroa. Tuloksen paranemiseen vaikutti pääasiassa annosjakeluliiketoiminnan positiivisena jatkunut kehitys. Liiketoiminta-alueen tulosta heikensivät edelleen pandemiaan liittyneet operatiiviset lisäkulut.

Tänä poikkeuksellisena vuonna varmistimme lääkejakelun ja lääkkeiden saatavuuden hyvin molemmilla markkinoillamme. Tämän mahdollisti henkilöstömme, joka on työskennellyt sitoutuneesti ja tinkimättömällä fokuksella vuonna 2020. Olemme toteuttaneet yhteiskunnallisesti tärkeää tehtäväämme tarkoituksemme ”Health for life” mukaisesti. Vuonna 2021 olemme sitoutuneita jatkamaan strategisia ohjelmiamme. Avaintavoitteinamme ovat edelleen kannattavuus ja luotettavat toiminnot.”

1 Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna.

Avainluvut 2020 2019 Muutos 2020 2019 Muutos
Milj. eur 10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
Laskutus 986,6 978,9 0,8 3 764,9 3 733,1 0,9
Liikevaihto 466,2 446,7 4,4 1 800,8 1 721,3 4,6
Oikaistu liikevoitto1 8,0 2,1 286,8 21,0 20,5 2,6
Liikevoitto 6,8 0,8 764,5 20,4 15,3 33,0
Oikaistu liikevoitto % 1,7 0,5   1,2 1,2  
Liikevoitto % 1,5 0,2   1,1 0,9  
Tilikauden tulos 4,1 -0,2   11,3 8,0 40,7
Osakekohtainen tulos, EUR 0,02 -0,00   0,06 0,04 40,7
Liiketoiminnan nettorahavirta 45,7 27,3   58,3 84,4  
             
Nettovelkaantumisaste, %       75,0 76,1  
Omavaraisuusaste, %       14,8 15,5  
Sijoitetun pääoman tuotto, %       5,0 4,1  
             
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-joulukuun 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 19.2.2021 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/financial-statements-2020

Tilinpäätöksen julkaiseminen

Oriola Oyj;n vuoden 2020 tilinpäätös julkaistaan viimeistään 23.2.2021.

Lisätietoja:
Juko Hakala, toimitusjohtaja
puh: 010 429 2109, sähköposti: juko.hakala@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo
www.oriola.com