Uutishuoneeseen

ORIOLA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.–30.9.2021

27.10.2021

Oriola Oyj:n pörssitiedote 27.10.2021 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2021

Q3 2021: Kannattavuus parani – tuloskäänne etenee

Heinä–syyskuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 6,0 % 970,2 (915,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 4,8 % ja oli 959,5 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto kasvoi 6,1 % 465,7 (438,9) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,8 % ja oli 460,1 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 10,4 (6,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 10,1 miljoonaa euroa.
  • Heinä–syyskuun tulos oli 6,8 (3,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,02) euroa.

Tammi–syyskuun 2021 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 4,3 % 2 897,1 (2 778,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 1,4 % ja oli 2 817,4 miljoonaa euroa.                                           
  • Liikevaihto kasvoi 3,7 % 1 383,4 (1 334,5) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 0,6 % ja oli 1 342,2 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 14,7 (13,0) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 14,0 miljoonaa euroa.
  • Tammi–syyskuun tulos oli 6,0 (7,2) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,04) euroa.
Avainluvut 2021 2020 Muutos 2021 2020 Muutos 2020
Milj. eur 7-9 7-9 % 1-9 1-9 % 1-12
Laskutus 970,2 915,3 6,0 2 897,1 2 778,3 4,3 3 764,9
Liikevaihto 465,7 438,9 6,1 1 383,4 1 334,5 3,7 1 800,8
Oikaistu liikevoitto1 10,4 6,3 63,4 14,7 13,0 13,4 21,0
Liikevoitto 9,8 6,3 56,2 12,4 13,6 -8,7 20,4
Oikaistu liikevoitto % 2,2 1,4 1,1 1,0 1,2
Liikevoitto % 2,1 1,4 0,9 1,0 1,1
Tilikauden tulos 6,8 3,7 85,3 6,0 7,2 -16,1 11,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,04 0,02 85,4 0,03 0,04 -16,0 0,06
Liiketoiminnan nettorahavirta -16,2 4,3 -2,2 12,6 58,3
Nettovelkaantumisaste, % 64,1 102,3 75,0
Omavaraisuusaste, % 19,9 14,0 14,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,7 4,5 5,0
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Näkymä vuodelle 2021 ennallaan

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta.

COVID-19-pandemia jatkuu vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Oriolan näkymät vuodelle 2021 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Elisa Markula vuoden 2021 kolmannesta vuosineljänneksestä:

”Lääkemarkkina jatkoi elpymistä kolmannella vuosineljänneksellä, mikä heijastui myös Oriolan suoritukseen. Sekä laskutus että liikevaihto kasvoivat 4,8 % vertailukelpoisin valuuttakurssein, kun lääkkeiden volyymikysyntä parani lähes pandemiaa edeltävälle tasolle. Oriolan oikaistu liikevoitto parani 10,4 (6,3) miljoonaan euroon erityisesti Retailin hyvän kehityksen ansiosta. Myös Consumer ja Pharma ylsivät vertailukautta parempaan tulokseen.

Consumerissa apteekkien asiakasvirtojen elpyminen näkyi kokonaisuudessaan vasta vuosineljänneksen lopulla ja liikevaihto kasvoi 3,5 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Markkinaa (+17 %) nopeammin kehittynyt verkkokauppa (+33 %) tuki liikevaihdon kasvua. Oikaistu liikevoitto parani 5,0 (4,3) miljoonaan euroon. 

Pharman laskutus kasvoi 4,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna lääkemarkkinan elpyessä. Oikaistu liikevoitto parani ja oli 4,1 (3,0) miljoonaa euroa. Markkinoiden ja volyymien positiivinen kehitys tuki tuloksen kasvua.

Retailin liikevaihto kasvoi 5,1 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, kun annosjakelun potilasmäärät sekä terveyden ja hyvinvoinnin tuotteiden myyntimäärät Ruotsissa kasvoivat. Oikaistu liikevoitto parani 3,6 (1,5) miljoonaan euroon pääasiassa annosjakeluliiketoiminnan vahvan kehityksen ansiosta.

Tuloksen parantumisesta huolimatta on selvää, ettei Oriolan taloudellinen tulos ole tyydyttävällä tasolla. Tuloskäänteen onnistuminen on lyhyen aikavälin toimintasuunnitelmamme päätavoite. Olemme tämän varmistamiseksi käynnistäneet määrätietoiset toimenpiteet, jotka muodostuvat neljästä pääelementistä: kustannussäästöt, tehokas käyttöpääoman hallinta, asiakassuhteiden johtaminen sekä kaupallisen osaamisen kehittäminen. Vahvistimme kustannussäästötoimenpiteitä elokuussa ja joitakin vaikutuksia alkoi jo näkyä katsauskauden lopussa. Lokakuun alussa julkistimme seuraavat toimenpiteet, joiden tavoitteena on yksinkertaistaa Oriolan toimintamallia ja siirtyä maakohtaiseen organisaatioon. Näiden suunniteltujen toimenpiteiden vuoksi käynnistimme myös yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on parantaa Oriolan operatiivista tehokkuutta sekä vähentää kustannuksia kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi ja näin tuottaa lisäarvoa.

Olemme näiden toimenpiteiden myötä aloittaneet Oriolan muutosprosessin ensimmäisen vaiheen. Suunnittelemme lyhyen aikavälin toimenpidesuunnitelmamme mukaisesti kannattavuutta parantavia toimenpiteitä ja tutkimme myös mahdollisuuksia strategisiin järjestelyihin.

Pandemian jatkumisesta huolimatta olemme voineet turvata henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden sekä tuotantomme jatkuvuuden ja palveluidemme saatavuuden.”

Julkistamismenettely 

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle keskiviikkona 27.10.2021 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/q3-2021.

Lisätietoja:

Elisa Markula
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti:
elisa.markula@oriola.com

Antti Elevuori
väliaikainen talous- ja rahoitusjohtaja
puh:
040 560 4148
sähköposti: antti.elevuori@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5,
02200 Espoo

www.oriola.com