Uutishuoneeseen

OriolaProssa julkaistiin uusi sähköinen asiakaspalautetoiminnallisuus

18.11.2015

OriolaProssa on julkaistu uusi sähköinen asiakaspalautetoiminnallisuus.
Ensimmäisessä vaiheessa apteekkien, sairaala-apteekkien, lääkekeskusten,
eläinlääkärien, eläinlääkäriklinikoiden ja terveyskauppojen käyttöön
julkaistiin kolme lomaketta: tuotevirhe-epäily/tuotevalitus,
kuljetusvahinkoilmoitus ja tuotelainan palautus. Lääkeyritysten käyttöön
julkaistiin tuotevirhe-epäily.

Erityisesti sähköinen tuotevirhe-epäilylomake on kaikkien Oriolan asiakkaiden
toivoma uusi toiminnallisuus. Nyt julkaistut lomakkeet ovat osa suurempaa
kokonaisuutta. Tavoitteena on kehittää asiakkaiden ja Oriolan
välistä vuorovaikutusta ja parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä.

Asiakaspalautetoiminnallisuuden käyttäjähyödyt:

• Käyttäjä voi tarkastella kaikkia Oriolaan lähettämiään palautteita ja seurata
niiden etenemistä kätevästi OriolaPron kautta.

• Palautteet ovat yhdessä paikassa tallessa, ja niiden tarkastelu on helppoa,
nopeaa ja reaaliaikaista.

• Toimeksianto ja sen käsittely yksinkertaistuu ja asiakas saa näkyvyyden
toimeksiannon käsittelyyn.

• Oriola voi seurata toimeksiantojen läpimenoaikaa, tyyppejä ja määriä.