Toimitusketjun hallinta

Oriolan hankintapolitiikassa määritellään vastuulliset, laatukriteerit täyttävät, eettiset ja toimittajayhteistyötä kunnioittavat hankintaperiaatteet. Alihankkijoiden valinta- ja arviointiprosessit ovat meille tärkeitä. Niissä arvioidaan liikekumppaneiden toimintatapoja Oriolan määrittelemien vaatimusten täyttymiseksi, erityisesti potilasturvallisuuden takaamiseksi. Pidämme tavarantoimittajiemme aktiivista ympäristötyötä tärkeänä, ja olemme liittäneet vastuullisuuskriteerit toimittaja-arviointeihin.

Edellytämme suorien alihankkijoiden ja muiden liikekumppanien sitoutuvan liikekumppanin eettisiin ohjeisiin (Business Partner Code of Conduct). Ohjeissa linjataan lahjonnan, korruption ja syrjinnän torjumisesta, työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä työsuojelun edistämisestä.

Olemme toteuttaneet suorien ei-lääkkeellisten tuotteiden ja toimittajien maantieteellisen riskiarvioinnin, ja suurin osa Oriolan suorista ei-lääkkeellisistä tuoteostoista on Euroopan alueelta. Vuoden 2021 loppuun mennessä kaikista 346 suorasta tavarantoimittajasta 209 oli arvioitu Oriolan tavarantoimittajiltaan edellyttämien ja eettisten ohjeiden sisältämien käytäntöjen mukaisesti.