Yhtiökokous 2018

Oriola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 19.3.2018 alkaen kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä keskiviikkona 7.3.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään keskiviikkona 14.3.2018 klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään:

a) tämän sivun oikealla puolella olevan ilmoittautumislinkin kautta;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 13–16); tai

c) kirjeitse osoitteella Oriola Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Osakkeenomistajien Oriola Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla maanantaina 19.3.2018 kello 12.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.


Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 19.3.2018)

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouskutsu

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Esityslista

Hallituksen ehdotukset:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten valitsemiseksi

Yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus hallituksen jäsenten palkkioista

Oriola Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Hallituksen ehdotus maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksuton osakeanti yhtiölle itselleen ja suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutus

Hallituksen ehdotus nimitystoimikunnan perustaminen

Oriola Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt keskiviikkona 14.3.2018 klo 16.00 Suomen aikaa.