Yhtiökokous 2020

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 17.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvan asian vuoden 2020 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 24.1.2020 mennessä. Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteella petter.sandstrom@oriola.com.