Yhtiökokous 2020

Oriola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2020 alkaen kello 15.00 Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 5.3.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 12.3.2020 klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään:

a) tämän sivun oikealla puolella olevan ilmoittautumislinkin kautta;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 9–16); tai
c) kirjeitse osoitteella Oriola Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Osakkeenomistajien Oriola Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla tiistaina 17.3.2020 kello 13.30. Osakkeenomistajia kannustetaan saapumaan yhtiökokouspaikalle julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Pysäköinti Helsingin Messukeskuksen parkkipaikalla on maksullista. 

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 17.3.2020)

Yhtiökokouskutsu

Oriolan palkitsemispolitiikka

Esityslista

Ehdotukset yhtiökokoukselle:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sekä palkitsemiseksi

Oriola Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

Hallituksen ehdotus maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksuton osakeanti yhtiölle itselleen ja suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutus

 

Yleisesti kysyttyä yhteistilillä olevien osakkeiden menettämisestä

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt torstaina 12.3.2020 klo 16 Suomen aikaa.