Yhtiökokous 2020

Oriola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 17.3.2020 alkaen kello 15.00 Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 5.3.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 12.3.2020 klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään:

a) tämän sivun oikealla puolella olevan ilmoittautumislinkin kautta;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 9–16); tai
c) kirjeitse osoitteella Oriola Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Osakkeenomistajien Oriola Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla tiistaina 17.3.2020 kello 13.30. Osakkeenomistajia kannustetaan saapumaan yhtiökokouspaikalle julkisia kulkuvälineitä käyttäen. Pysäköinti Helsingin Messukeskuksen parkkipaikalla on maksullista. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouskutsu

Oriolan palkitsemispolitiikka

Esityslista

Ehdotukset yhtiökokoukselle:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sekä palkitsemiseksi

Oriola Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Hallituksen ehdotus yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämisestä

Hallituksen ehdotus maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksuton osakeanti yhtiölle itselleen ja suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutus

 

Yleisesti kysyttyä yhteistilillä olevien osakkeiden menettämisestä

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua torstaihin 12.3.2020 klo 16 mennessä.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen