Real World Evidence - kun vaikuttavuus ratkaisee

Tosielämän tietoon perustuva näyttö (Real World Evidence, RWE) tarjoaa strategista tukea lääkevalmisteen koko elinkaaren ajan. Meillä on vankka asiantuntemus RWE-tutkimusten saralla, ja voimme tarjota arvokasta tietoa ja palveluja kliinisen kehityksen vaiheista aina myyntiluvan myöntämisen jälkeisiin vaiheen IV tutkimuksiin.

Sinua palvelee asiantuntijatiimimme, jolla on kokemusta niin post doc -tutkimuksen, lääke-epidemiologian, rekisteritutkimusten (mukaan lukien myyntiluvan myöntämisen jälkeiset turvallisuustutkimukset), ravitsemustutkimuksen ja sairaaloiden tietoaltaiden kuin genomitietoa sisältävien biopankkien saralta. Asiantuntijamme ovat työskennelleet Pohjoismaissa maanlaajuisten tietoaineistojen parissa CRO-yritysten, suurten lääkeyritysten, yliopistojen, yliopistosairaalojen, apteekkien ja viranomaisten näkökulmasta. Vankka kokemuksemme auttaa sinua löytämään tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun.

Valitse tarpeisiisi sopiva RWE-palvelu:

 • toteutettavuustutkimukset (feasibility)
 • potilaille suunnatut kyselytutkimukset
 • lääkkeiden käyttöä koskevat tutkimukset
 • vaiheen IV tutkimukset: myyntiluvan myöntämisen jälkeiset
 • turvallisuutta ja tehoa koskevat tutkimukset (PASS ja PAES)
 • potilaiden rekrytointi kliinisiin tutkimuksiin
 • tiedonkeruu terveystaloustieteellisiä malleja varten
 • markkinatutkimukset ja kilpailuympäristön analyysit markkinoille tulon ja hintalautakunnan päätösten tueksi.

Ainutlaatuinen GDPR-yhteensopiva digitaalinen alustamme potilaiden ilmoittamille hoitotuloksille sisältää vahvan tunnistautumisen ja dynaamisen sähköisen suostumusmenettelyn – olemme läpinäkyvän ja reilun tietojen käytön edelläkävijä lääketieteellisen tutkimuksen alalla.

Menestyksen kaava: RWD + PRO = RWE

 • RWD (Real World Data): Keräämme tosielämän tietoa kansallisista rekistereistä, sairaaloiden tietoaltaista, mukaan lukien erilaiset sähköiset potilasasiakirjat, sekä yksityisiltä terveydenhuollon palveluntuottajilta.
 • PRO (Patient Reported Outcomes): Potilaiden ilmoittamia hoitotuloksia kerätään Oriolan tutkimusapteekkiverkoston kautta (noin 180 apteekkia Suomessa) sekä yhteistyössä potilasjärjestöjen ja yksityisten terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa.
 • RWD + PRO = RWE: Luomme kokonaiskuvan tautitaakasta yhdistämällä potilaiden näkökulman ja kansalliset terveydenhuollon rekisterit.

Pohjoismaat tarjoavat erinomaiset olosuhteet rekisteritutkimuksille

Pohjoismaat ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa monella myönteisellä tavalla. Meillä on erinomaiset puitteet rekisteritutkimuksille, ja tutkimusten toteuttamista helpottaa lainsäädännön ja poliittisten järjestelmien samankaltaisuus, homogeeninen sosioekonominen rakenne, mukaan lukien koko väestön kattava ilmainen koulutus ja terveydenhuolto, sekä järjestelmä, jossa jokaisella kansalaisella on yksilöllinen henkilötunnus. Pitkät perinteemme sähköisen tiedonkeruun saralla mahdollistavat maanlaajuisten kohorttien muodostamisen ja tietojen linkittämisen tutkimustarkoituksia varten.

Tunnemme sekä pohjoismaiset lait että EU-lainsäädännön. Kerromme mielellämme esimerkiksi Suomessa äskettäin voimaan tulleesta sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevasta laista, sen vaikutuksista tutkimustoimintaan sekä uuden sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen Findatan roolista.

Ota rohkeasti yhteyttä – räätälöimme yrityksesi yksilöllisiä tarpeita vastaavan projektin!

Ota yhteyttä

Tuire Prami

Tuire Prami

Real World Evidence Team Lead +358 50 546 8459 tuire.prami@oriola.com