Yhtiökokous 2021

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään tiistaina 16.3.2021 klo 14.00.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan ainoastaan äänestämällä ennakkoon tai yhtiön nimeämän asiamiehen välityksellä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkoivat 25.2.2021 klo 9.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 11.3.2021 klo 10.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 25.2.2021 klo 9.00–11.3.2021 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. Yhtiön internetsivujen kautta www.oriola.com
  2. Postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.oriola.com saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Oriola Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

 

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 16.3.2021)

Yhtiökokouskutsu

Esityslista

Palkitsemisraportti

Oriolan taloudellinen katsaus 2020

Ennakkoäänestyslomake

Valtakirja

Osakkeenomistajien esittämiä kysymyksiä

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan etukäteen videoidut katsaukset:
Hallituksen puheenjohtaja – Panu Routila
Toimitusjohtaja – Juko Hakala

Ehdotukset yhtiökokoukselle:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sekä palkitsemiseksi

Oriola Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Hallituksen ehdotus toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta

Hallituksen ehdotus maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksuton osakeanti yhtiölle itselleen ja suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutus

 

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys ovat päättyneet 11.3.2021 klo 10.00.