Yhtiökokous 2021

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 16.3.2021. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajan, joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluvan asian vuoden 2021 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 22.1.2021 mennessä. Osakkeenomistajan tulee huolehtia siitä, että käsiteltäväksi vaadittu asia on osakeyhtiölain mukainen ja riittävän täsmällinen, jotta se voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja käsitellä yhtiökokouksessa.

Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen petter.sandstrom@oriola.com.