Uutishuoneeseen

Arviot uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006

6.6.2006

06.06.2006 13:50

Jakautuvan Orion Oyj:n hallitus on tänään päättänyt hakea jakautumisessa
1.7.2006 syntyvien Orion Oyj:n ja Oriola-KD:n A- ja B-sarjan osakkeiden
ottamista pörssilistalle. 
Hallitus on myös arvioinut uuden Orion Oyj:n ja Oriola-KD Oyj:n näkymät
loppuvuodelle. Yhtiöiden arviolta 21.6.2006 julkaistavissa
listalleottoesitteissä nämä tiedot on tarkoitus antaa seuraavan sisältöisinä,
edellyttäen ettei sitä ennen ilmaannu aihetta / ole syytä muuttaa tämänhetkisiä
näkymäarvioita. 

Uusi Orion Oyj ja Oriola-KD Oyj syntyvät vasta jakautumisen tullessa voimaan
arviolta 1.7.2006, joten niillä ei sitä ennen ole hallintoelimiä tai toimivaa
johtoa, jotka voisivat antaa yhtiötä koskevia tulosennusteita. Yhtiöitä
koskevat, tämän tiedotteen mukaiset näkymäarviot vuodelle 2006 antaa jakautuvan
Orionin hallitus. 

Arvio uuden Orion Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006

Lääkeliiketoiminnan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuodesta 2005 erityisesti
entakaponituotteiden ansiosta. Alkuvuoden voimakas myynnin kasvu hidastuu
selvästi loppuvuodesta. Vuoden ensimmäisinä kuukausina toimitukset
markkinointipartneri Novartikselle olivat poikkeuksellisen suuria ja niiden
ennakoidaan olevan selvästi alhaisemmalla tasolla loppuvuoden kuluessa.
Lääkelain muutokset, erityisesti korvattavuuden piiriin kuuluvien
reseptilääkkeiden hinnanalennus sekä apteekkialennusten poistuminen, laskivat
kotimaan myyntiä alkuvuonna. Koko vuoden kotimaan myynnin arvioidaan kuitenkin
olevan edellisen vuoden tasolla. 

Lääkeliiketoiminnan liikevoiton arvioidaan paranevan jonkin verran liikevaihdon
kasvun seurauksena. Myynnin ja markkinoinnin kulut ja tutkimuskulut nousevat
hieman edellisestä vuodesta. 

Diagnostiikkaliiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja liikevoitto paranee selvästi
edellisestä vuodesta. 

Kertaluonteisten myyntivoittojen takia Orionin konsernitason kustannusten
oletetaan jäävän pienemmiksi kuin edellisen vuoden eriytetyissä luvuissa. 

Konsernin tutkimuskulut ovat noin 85 miljoonaa euroa, josta lääkeliiketoiminnan
osuus on yli 80 miljoonaa. Investointien oletetaan olevan hieman yli 20
miljoonaa euroa. 

Kokonaisuutena uuden Orion-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja
liikevoiton paranevan jonkin verran verrattuna jakautuvan Orion-konsernin
vuoden 2005 tilinpäätöksestä eriytettyihin lukuihin. 

Orion Oyj julkistaa jakautuvan Orionin taloudellisista tiedoista eriytetyt
katsauskauden 1-6/2006 luvut 7.8.2006 ja antaa samalla päivitetyn
tulosennusteen vuodelle 2006. 

Arvio Oriola-KD Oyj:n näkymistä loppuvuodelle 2006

Oriola-KD:n vuoden 2006 laskutuksen ennakoidaan olevan lähes edellisen vuoden
vertailukelpoisen laskutuksen tasolla. Vuoden 2006 liikevoiton ennustetaan
olevan edellisen vuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi johtuen lähinnä
kireästä kilpailutilanteesta ja Suomen lääkemarkkinoiden hitaasta kasvusta sekä
jakautumisesta ja yhtiössä tapahtuvista toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvista kertaluonteisista kuluista. 

Oriola-KD:n pääkonttorin ja konsernihallinnon 12 kuukauden kustannusten
arvioidaan olevan noin 3,0 miljoonaa euroa, kun vuoden 2005 eriytetyt
tilinpäätöstiedot sisältävät 1,8 miljoonaa euroa Jakautuvan Orionin
Oriola-KD:lle kohdistamia konsernihallinnon kuluja. 

Oriola-KD julkistaa jakautuvan Orionin taloudellisista tiedoista eriytetyt
katsauskauden 1-6/2006 luvut 7.8.2006 ja antaa samalla päivitetyn
tulosennusteen vuodelle 2006. 


Orion Oyj


Jukka Viinanen Olli Huotari
Toimitusjohtaja PäälakimieJakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Orion Oyj
Konsernihallinto
Orionintie 1A, 02200 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi