Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023

27.4.2023

Oriola Oyj:n pörssitiedote 27.4.2023 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2023

Vakaa ensimmäinen neljännes – tasainen liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, kannattavuus odotustemme mukainen

Tammi–maaliskuun 2023 pääkohdat

  • Laskutus väheni 3,2 % 858,3 (886,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 1,1 % ja oli 896,7 miljoonaa euroa.                                          
  • Liikevaihto laski 4,8 % 354,7 (372,7) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 0,6 % ja oli 370,5 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 3,5 (4,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto oli 3,5 (3,3) miljoonaa euroa, sisältäen -0,0 (-1,4) miljoonaa euroa oikaisueriä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa.
  • Tammi–maaliskuun tulos oli 1,1 (2,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.
  • Muutos tapaan, jolla Oriolan osuus Swedish Pharmacy Holding AB:n tuloksesta raportoidaan: Aiemmin Oriolan osuus nettotuloksesta esitettiin liikevoiton yläpuolella. Vuoden 2023 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Oriola raportoi osuutensa konsernin laajassa tuloslaskelmassa liikevoiton alapuolella. Vuoden 2023 näkymät on päivitetty raportointimuutoksen mukaisesti.
Avainluvut 2023 2022 Muutos 20221
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 858,3 886,7 -3,2 3 568,0
Liikevaihto 354,7 372,7 -4,8 1 515,5
Oikaistu liikevoitto2 3,5 4,7 -24,9 19,7
Liikevoitto 3,5 3,3 6,6 9,5
Oikaistu liikevoitto % 1,0 1,3 1,3
Liikevoitto % 1,0 0,9 0,6
Tilikauden tulos 1,1 2,1 -47,8 4,8
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,01 0,01 -47,8 0,03
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - 0,04 -0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta 3 -42,6 28,7 77,9
Nettovelkaantumisaste, % 8,7 8,3 -10,5
Omavaraisuusaste, % 22,8 19,1 23,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 4,0 2,8 2,4

1 Vuoden 2022 oikaistu liikevoitto ja liikevoitto on oikaistu eikä sisällä osuutta yhteisyrityksen tuloksesta.

2 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät

3 Vertailuvuoden luvut sisältävät jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa Vaihtoehtoiset tunnusluvut. 

Näkymät vuodelle 2023

Oriola on päivittänyt näkymänsä vuodelle 2023, johtuen muutoksesta tapaan, jolla Oriolan osuus Swedish Pharmacy Holding AB:n nettotuloksesta raportoidaan.

Päivitetyt näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 27.4.2023)

Oriolan oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistus ottaa huomioon kannattavuuteen kohdistuvan merkittävän negatiivisen vaikutuksen, joka johtuu annosjakeluliiketoiminnan julkisten tarjousten ja siten potilasmäärän menetyksestä Ruotsissa. Annosjakeluliiketoiminta keskittyy Ruotsissa uusiin asiakassegmentteihin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oikaistu liikevoitto ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta oli 19,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Aiemmat näkymät vuodelle 2023 (julkaistu 16.2.2023):

Oriolan oikaistun liikevoiton ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta arvioidaan pysyvän vuoden 2022 tasolla.

Ohjeistus ottaa huomioon kannattavuuteen kohdistuvan merkittävän negatiivisen vaikutuksen, joka johtuu annosjakeluliiketoiminnan julkisten tarjousten ja siten potilasmäärän menetyksestä Ruotsissa. Annosjakeluliiketoiminta keskittyy Ruotsissa uusiin asiakassegmentteihin toiminnan kehittämiseksi. Lisäksi toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oikaistu liikevoitto ilman yhteisyritys Swedish Pharmacy Holding AB:n osuutta oli 19,7 miljoonaa euroa vuonna 2022.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

Olen tyytyväinen, että vuosi alkoi liiketoimintaympäristömme muutamista epävarmuustekijöistä huolimatta vakaasti. Oriolan vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 370 miljoonaa euroa, mikä on edellisvuoden tasolla. Liikevaihtoa tuki lääkejakelun hyvä kehitys erityisesti Suomessa. Rinnakkaislääkkeiden alhaisemmalla tuonnilla oli negatiivinen vaikutus volyymeihin Ruotsissa. Lisäksi kuluttajat alkoivat Ruotsissa hamstrata lääkkeitä Ukrainan sodan vuoksi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppua kohti, mikä nosti myyntimääriä vertailukaudella.

Oriolan kannattavuutta heikensivät ensimmäisellä neljänneksellä pääasiassa Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan pienemmät volyymit sekä korkeammat kuljetuskustannukset Ruotsissa. Yleinen inflaatio aiheutti edelleen haasteita, joiden luomaa painetta pystyttiin kuitenkin hillitsemään tiukan kustannuskurin avulla. Operatiiviset kulut laskivat edellisvuoden tasosta, vaikka kuljetuskustannukset olivat korkeammat. Oriolan oikaistu liikevoitto laski ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 (4,7) miljoonaan euroon ja oli suurilta osin odotustemme mukainen. Oriolan toimialalle tunnusomaisesta käyttöpääoman suuresta heilahtelusta huolimatta likviditeettimme ja taseemme säilyi vahvana.

Saatoimme viime vuonna onnistuneesti päätökseen lyhyen aikavälin muutosohjelmamme ja liiketoiminnan rakennemuutokset. Nyt keskitymme pitkän aikavälin muutokseen yhtiön täyden potentiaalin saavuttamiseksi. Oriolan selkeä strateginen suunta on keskittyä ydinliiketoimintaan, kannattavuuden parantamiseen ja yhteiskunnalliseen rooliimme lääkkeiden saatavuuden varmistavana infrastruktuuriyrityksenä. Haluamme olla ensisijainen kumppani Pohjoismaissa. Tarjoamme lääkkeiden korkealaatuista ja edistyksellistä jakelua sekä laajan valikoiman terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita asiakkaillemme. Näiden lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluita lääkeyrityksille ja apteekeille. Varmistaaksemme kestävän liiketoiminnan ja omistaja-arvon kasvattamisen, jatkamme kaupallisten toimintojen ja toimitusketjun laadun kehittämistä. Samaan aikaan keskitymme kannattavuuden, tehokkuuden ja yhteistyöhön perustuvan kulttuurin varmistamiseen. Tuemme myös arvonluontia Kronans Apotek -yhteisyrityksessä ja haemme vähitellen valikoituja yrityskauppakohteita kasvun tueksi.  

Ensimmäisellä neljänneksellä vahvistimme edelleen kaupallista toimintamalliamme. Tavoitteenamme on vahvistaa asiakasymmärrystä, parantaa asiakaskokemusta ja luoda arvoa asiakkaalle. Tähän sisältyi koulutusta niin kaupallisen osaamisen parantamiseksi kuin esimiesten muutoksenhallintavalmiuksien kehittämiseksi. Kaudella keskityttiin myös hinnankorotusten toteuttamiseen inflaatiopaineiden lieventämiseksi. Toiminnan ja toimitusketjun tehostaminen jatkui yksinkertaistamalla prosesseja ja parantamalla kysynnän suunnittelua. Toinen tärkeä toimenpide oli tietojärjestelmien turvan parantaminen erityisesti valvontavalmiuksien sekä digitaalisen palveluympäristön osalta.

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Oriola on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä ja omassa toiminnassaan jo vuoteen 2025 mennessä. Olemme jo pitkään tehneet töitä hiilijalanjälkemme pienentämiseksi, minkä ansiosta Oriolan oman toiminnan päästöt ovat laskeneet 70 prosenttia vertailuvuoden 2019 tasosta. Haluamme jatkaa samalla tiellä, ja toimipaikoissamme on käynnissä muun muassa led-valaistukseen, jätteidenkäsittelyyn, lämmön talteenottoon ja jäähdytysjärjestelmiin liittyviä parannustoimia. Oriola on aloittanut myös vastuullisuusohjelmansa uudistamisen ja valmistautuu täyttämään uudet vastuullisuusraportointivaatimukset. Osana uudistusprosessia olemme tehneet vertailevan analyysin nykyisistä raportointivalmiuksista sekä toteuttaneet olennaisuusarvioinnin sidosryhmiemme keskuudessa.

Vuoden 2023 tilikauden osalta odotamme edelleen Oriolan oikaistun liikevoiton pysyvän edellisvuoden tasolla. Odotamme inflaatioympäristön jatkuvan haastavana ja jatkamme tiukkaa kustannuskuria. Olen erittäin ylpeä henkilöstömme korkeasta motivaatiosta kehittää yritystä ja liiketoimintaa ja haluankin lämpimästi kiittää kaikkia sitoutumisesta ja kovasta työstä.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi–maaliskuun 2023 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus klo 10.00

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson ja talous- ja rahoitusjohtaja Timo Leinonen esittelevät ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen tänään klo 10 alkavassa englanninkielisessä webcast-lähetyksessä. Liity webcast-lähetykseen tästä: https://oriola.videosync.fi/q1-2023

Taloudellinen raportointi vuonna 2023

Oriola julkaisee vuoden 2023 aikana taloudelliset katsaukset seuraavasti:

  • Puolivuosikatsaus perjantaina 21.7.2023
  • Osavuosikatsaus 1-9/2023 tiistaina 31.10.2023

Lisätietoja:

Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti:
timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti:
mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet