Yhteiskunta – ihmisten terveyden edistäminen

Liiketoimintamme ytimessä on varmistaa lääkkeiden saatavuus ihmisille ja terveydenhuollolle. Yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävämme kautta olemme olennainen osa koko terveydenhuollon arvoketjua.

Oriolan palvelut ja ratkaisut edistävät lääkkeiden saatavuutta monella tavalla. Tuemme lääkeyrityksiä lääkkeiden tuomisessa markkinoille ja vaikuttavan lääkehoidon kehittämisessä. Lääkejakelumme varmistaa lääkkeiden ja muiden terveystuotteiden turvalliset ja ajantasaiset toimitukset apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja eläinlääkäreille. Ruotsalainen apteekkiketjumme Kronans Apotek, annosjakelumme sekä potilastuki- ja lääkeneuvontapalvelumme tukevat kuluttajia lääkkeiden turvallisessa käytössä. Lisäksi tarjoamme perusterveydenhuollon palveluja apteekeissamme, mikä helpottaa terveydenhuoltoa ja lisää hoidon saavutettavuutta.

Tällä yritysvastuun alueella Oriolan pitkän aikavälin tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä, minkä merkitystä COVID-19-pandemia on entisestään korostanut. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet välitavoitteiksi uusien terveyttä edistävien palvelujen kehittämisen, korkealaatuisten lääketoimitusten varmistamisen toimintamaissamme ja vastuullisten tuotteiden valikoiman lisäämisen kattamaan vähintään 20 prosenttia omien tuotteiden valikoimasta Ruotsissa vuoteen 2022 mennessä. Vuonna 2021 lisäsimme uudeksi välitavoitteeksi lääkkeiden turvallisen käytön varmistamisen.