Yhteiskunta – ihmisten terveyden edistäminen

Liiketoimintamme ytimessä on varmistaa lääkkeiden saatavuus ihmisille ja terveydenhuollolle. Yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävämme kautta olemme olennainen osa koko terveydenhuollon arvoketjua.

Terveen elämän ja hyvinvoinnin edistäminen on olennaista kestävälle kehitykselle ja menestyvien yhteiskuntien rakentamiselle. Ruotsin ja Suomen johtavana lääkkeiden jakelijana vaikutamme ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin päivittäin.

Palvelumme lisäävät monin tavoin yhteiskunnallista arvoa: Tuemme lääkeyrityksiä lääkkeiden tuomisessa markkinoille ja vaikuttavan lääkehoidon kehittämisessä. Lääkejakelumme varmistaa lääkkeiden ja muiden terveystuotteiden turvalliset ja ajantasaiset toimitukset apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja eläinlääkäreille. Annosjakelumme sekä potilastuki- ja lääkeneuvontapalvelumme tukevat lääkkeiden turvallista käyttöä.

Tällä yritysvastuun alueella Oriolan pitkän aikavälin tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä. Tavoitteen saavuttamiseksi olemme asettaneet seuraavat välitavoitteet:

  • korkealaatuisten lääketoimitusten varmistaminen toimintamaissamme
  • lääkkeiden turvallinen ja oikea käyttö