Uutishuoneeseen

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

7.9.2006

ORIOLA-KD OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.9.2006 KLO 12.40

Deccan Value Advisors L.P. on myöhään illalla 6.9.2006 ilmoittanut Oriola-KD
Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa: 

Deccan Value Avisors L.P.:n hallinnoimien yhtiöiden osuus Oriola-KD Oyj:n
osakepääomasta on 5.9.2006 tehtyjen osakeostojen seurauksena noussut yli
kahdeskymmenesosan (1/20). 

Deccan Value Advisors L.P. ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja Y-tunnus: Oriola-KD Oyj,
1999215-0 

2. Ajankohta, jona omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9
§:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan (1/20) rajan: 5.9.2006 

3. Osakelajikohtaisesti Deccan Value Advisors L.P.:n hallinnoimien yhtiöiden
tarkka omistusosuus omistajittain kysymyksessä olevan yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä 5.9.2006. 

Osakkeenomistaja Osakkeiden Osuus osake- Osuus ääni-
               lukumäärä pääomasta määrästä
Deccan Value Advisors Fund L.P.
Sarja A   64.800
Sarja B 2.600.500  1,89 %   0,32 %

A/D Value Fund L.P.
Sarja A 43.100
Sarja B 1.725.600  1,25 %   0,21 %

Y/D Value Fund L.P.
Sarja A 32.100
Sarja B 1.298.800  0,94 %   0,16 %

Deccan Value Advisors Fund Ltd
Sarja A 32.100
Sarja B 1.290.000  0,94 %    0,85 %


Yhteensä sarja A ja B 7.087.000  5,02 %    0,85 %

Oriola-KD Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 141.257.828 osakkeesta, joista
A-sarjaan kuuluu 56.397.540 ja B-sarjaan 84.860.288 kappaletta. Kukin A-sarjan
osake tuottaa yhtiökokouksessa kaksikymmentä ääntä ja kukin B-sarjan osake
yhden äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on
yhteensä 1.212.811.088 ääntä. 

4. Osakkeenomistajien täydellinen nimi:

Deccan Value Advisors Fund L.P.
A/D Value Fund L.P.
Y/D Value Fund L.P.
Deccan Value Advisors Fund Ltd

Ilmoittaja ei ole ilmoittanut yhtiölle kyseisten osakkeenomistajien
rekisterinumeroita. 

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi        Henry Haarla
toimitusjohtaja        lakiasiainjohtaja

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Harmaaparrankuja 1, 02200 Espoo

Konserniviestintä ja sijoittajasuhteet:
viestintäjohtaja Pellervo Hämäläinen
Puh. 010 429 2497
Fax: 010 429 4300
pellervo.hamalainen@oriola.com

Kotisivu: www.oriola-kd.com