Uutishuoneeseen

Jakautuneen Orionin taloudellisista tiedoista eriytetyt luvut katsauskaudelta 1.1.-30.6.2006

7.8.2006

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 7.8.2006 klo 14.00

Orion Oyj jakautui kahdeksi uudeksi pörssiyhtiöksi, Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD
Oyj:ksi 1.7.2006. Oriola-KD -konserni muodostui jakautuneen Orion-konsernin
Tukkukaupparyhmän yhtiöistä Oriola Oy:stä ja Kronans Droghandel AB:sta
tytäryhtiöineen. Orion Oyj:n jakautumisen täytäntöönpano merkittiin
kaupparekisteriin 1.7.2006. Samalla jakautuva Orion Oyj purkautui ja
jakautumisessa syntyvät uudet yhtiöt Oriola-KD Oyj ja Orion Oyj merkittiin
kaupparekisteriin. Tässä tiedotteessa esitettävät katsauskauteen kohdistuvat
luvut ovat jakautuneen Orion Oyj:n taloudellisista tiedoista eriytettyjä Orion
Oyj:n Tukkukaupparyhmän lukuja, mistä jäljempänä käytetään nimitystä Oriola-KD.
Oriola-KD:n katsauskauteen kohdistuvat luvut on laadittu IFRS-standardien
kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Taloudelliset tiedot on esitetty
kesäkuussa 2006 julkaistussa listalleottoesitteessä käytettyjen
laadintaperiaatteiden mukaisesti ja ne ovat tilintarkastamattomia. 

Avainlukuja

- Laskutus katsauskaudella oli 1 174,1 miljoonaa euroa (1-6/2005: 1 204,5
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 671,9 miljoonaa euroa (1-6/2005: 665,9
miljoonaa euroa). 
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 9,8 miljoonaa euroa (1-6/2005:
12,1 miljoonaa euroa). 
- Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 5,3 miljoonaa euroa (1-6/2005:
12,1 miljoonaa euroa). 
- Kassavirta investointien jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (1-6/2005: 2,7
miljoonaa euroa). 
- Tulos/osake oli 0,03 euroa (1-6/2005: 0,06 euroa).

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n alkuvuoden 2006 laskutus oli
lähes edellisen vuoden vertailukelpoisen laskutuksen tasolla ja liikevoitto oli
edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi. Liikevoitto on
edellisvuotta alhaisempi ja epätyydyttävä johtuen lähinnä kireästä
kilpailutilanteesta ja Suomen lääkemarkkinoiden hitaasta kasvusta sekä
jakautumisesta ja Oriola-KD:ssä tapahtuvista toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvista kertaluonteisista kuluista. Alkuvuonna aloitetut tehostamistoimet
etenevät suunnitellusti. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijät ovat suotuisat. Vahva kassavirta ja tase mahdollistavat yhtiön
kehittämisen strategian mukaisesti." 

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD Oyj -konsernin näkymät vuodelle 2006 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. 

Kansainvälisen IMS Health -markkinatutkimuslaitoksen arvion mukaan Suomen
lääkemarkkinat eivät kasva vuonna 2006 ja Ruotsin lääkemarkkinat kasvavat 4-5
prosenttia vuonna 2006. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD Oyj
-konserni arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien
vuosien aikana noin 3-5 prosenttia, mikä vastaa näiden markkinoiden pidemmän
aikavälin keskimääräistä kasvua. 

Vuoden 2006 alkupuolella käynnistettyjen toiminnan tehostamistoimenpiteiden
kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin
viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät
täysimääräisinä vuonna 2007. Tehostamistoimenpiteiden kertaluonteisten
kustannusten arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa ja ne ajoittuvat
vuodelle 2006. 

Oriola-KD Oyj -konserni arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja
tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa yli 5 prosenttia
vuonna 2006. Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupassa Oriola-KD Oyj -konserni
arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin. Hammashoidon kaupan arvioidaan
kasvavan markkinakasvua hitaammin. Ruotsin terveydenhuollon
logistiikkapalveluiden laskutuksen arvioidaan olevan vuoden 2005 tasolla. 

Oriola-KD Oyj -konsernin vuoden 2006 laskutuksen ennakoidaan olevan lähes
edellisen vuoden vertailukelpoisen laskutuksen tasolla. Vuoden 2006 liikevoiton
ennustetaan olevan edellisen vuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi
johtuen lähinnä lääkkeiden jakelun ja kaupan kireästä kilpailutilanteesta,
Suomen lääkemarkkinoiden alkuvuoden hitaasta kasvusta sekä jakautumisesta että
toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista kertaluonteisista kuluista. 

Espoossa 7.8.2006

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi       Kimmo Virtanen
toimitusjohtaja         talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola.com

Jakelu
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Täydellinen raportti on ladattavista alla olevasta linkistä:

Taloudelliset tiedot 1-6 2006

Esitysmateriaali on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Taloudelliset tiedot 1-6 2006 esitys