Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

23.10.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.10.2007 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin tammi-syyskuun 2007
taloudelliset tiedot. Vertailuluvut vuoden 2006 tammi-syyskuulta ovat
pro forma -lukuja. Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2006. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.9.2007


 * Laskutus katsauskaudella oli 1884,5 miljoonaa euroa (1-9/2006:
  1737,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto1045,7 miljoonaa euroa
  (1-9/2006: 991,0 miljoonaa euroa).

 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 22,1 miljoonaa euroa
  (1-9/2006: 17,1 miljoonaa euroa).
 * Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 22,1 miljoonaa
  euroa (1-9/2006: 12,1 miljoonaa euroa).
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,1 prosenttia (1-9/2006: 8,1
  prosenttia).
 * Tulos/osake oli 0,12 euroa (1-9/2006: 0,06 euroa).


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola KD:n liiketoiminta ja
kannattavuus kehittyivät tammi-syyskuussa odotustemme mukaisesti.
Tehostamistoimenpiteiden seurauksena saavutetaan tavoitteeksi
asettamamme viiden miljoonan euron säästöt täysimääräisesti vuonna
2007. Yhdistimme hammashoidon liiketoiminnan Lifcon kanssa Ruotsissa
ja Tanskassa syyskuun alussa sekä Suomessa 1.10.2007. Tehostuva
toiminta ja vahva tase sekä markkina-asema yhdessä positiivisen
terveydenhuollon markkinakehityksen kanssa mahdollistavat Oriola-KD:n
liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti."

Laskutus ja liikevaihto

Oriola-KD:n laskutus tammi-syyskuussa 2007 oli 1884,5 miljoonaa euroa
(1737,1 miljoonaa euroa) ja liikevaihto1045,7 miljoonaa euroa (991,0
miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen laskutus oli 605,2
miljoonaa euroa (563,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 333,8
miljoonaa euroa (319,0 miljoonaa euroa).

Tulos

Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa
2007 oli 22,1 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa) ja tulos
rahoituserien jälkeen ilman kertaluonteisia eriä 23,6 miljoonaa euroa
(17,8 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 8,0 miljoonaa euroa (7,2 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli
katsauskaudella 22,1 miljoonaa euroa (12,1 miljoonaa euroa).
Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto sisältäen kertaluonteiset
erät oli 8,0 miljoonaa euroa (6,8 miljoonaa euroa).

Tulos rahoituserien jälkeen sisältäen kertaluonteiset erät
katsauskaudella oli 23,6 miljoonaa euroa (12,8 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 17,8 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa). Katsauskauden
kertaluonteiset kulut olivat 0,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa
euroa). Kolmannen vuosineljänneksen tulos rahoituserien jälkeen
sisältäen kertaluonteiset erät oli 8,5 miljoonaa euroa (7,0 miljoonaa
euroa).

Oriola-KD:n nettorahoitustuotot katsauskaudella olivat 1,5 miljoonaa
euroa (0,7 miljoonaa euroa).

Verot katsauskaudella olivat 5,8 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,12 euroa (0,06 euroa).
Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,1 prosenttia (8,1 prosenttia) ja
oman pääoman tuotto 12,1 prosenttia (6,7 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2007 oli 613,3 miljoonaa euroa
(588,6 miljoonaa euroa). Korolliset nettovelat olivat -79,6 miljoonaa
euroa (-55,5 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -39,8
prosenttia (-29,3 prosenttia). Rahavarat syyskuun lopussa 2007 olivat
96,6 miljoonaa euroa (80,4 miljoonaa euroa). Syyskuun lopun 17,0
miljoonan euron (24,9 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat
lähinnä apteekkien ennakkomaksuista Suomessa.

Oriola-KD:llä on noin 25 miljoonan euron lainalimiitit pankkien
kanssa ja 100 miljoonan euron yritystodistusohjelma, jotka olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 10,5 miljoonaa euroa
(28,2 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -15,6
miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa). Käyttöpääoman muutos johtui
lähinnä uusista päämiehistä lääkkeiden jakelu ja kauppa
-liiketoimintasegmentissä ja tilapäisestä lääkevaraston kasvusta
Ruotsissa. Investointien rahavirta oli -2,0 miljoonaa euroa (-10,9
miljoonaa euroa). Kassavirta investointien jälkeen oli
katsauskaudella 8,5 miljoonaa euroa (17,3 miljoonaa euroa).
Rahoituksen rahavirta sisältää 23.3.2007 maksetun 8,5 miljoonan euron
osingon. Oriola-KD:n omavaraisuusaste oli 33,5 prosenttia (33,1
prosenttia).

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 4,9 miljoonaa euroa (13,5 miljoonaa
euroa). Investoinnit koostuivat lähinnä ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestoinneista sekä Terveydenhuollon kaupan Medith
Oy:n liiketoiminnan ostosta.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2007 oli 1389 (1540), josta 57
prosenttia työskenteli Suomessa (58 prosenttia), 26 prosenttia
Ruotsissa (26 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä
17 prosenttia (16 prosenttia). Henkilöstön määrä 31.12.2006 oli 1495.

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja
kauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon ja hammashoidon
kauppa -liiketoimintasegmentti.

Lääkkeiden jakelu ja kauppa

Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-syyskuussa oli 1682,0 miljoonaa euroa (1537,1 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto oli 865,0 miljoonaa euroa (820,2 miljoonaa euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,7 miljoonaa euroa (11,6
miljoonaa euroa).

Liiketoimintasegmentin kolmannen vuosineljänneksen laskutus oli 543,0
miljoonaa euroa (500,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 278,3
miljoonaa euroa (264,9 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,0 miljoonaa euroa (4,9
miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 4,7 prosenttia (1,0 prosenttia) ja
Ruotsissa 6,7 prosenttia (4,1 prosenttia) tammi-syyskuussa 2007
(lähde: IMS Health).

Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkejakelussa oli 44,3 prosenttia
(41,1 prosenttia) syyskuussa 2007 ja 46,3 prosenttia (41,7
prosenttia) tammi-syyskuussa 2007. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli 42,4 prosenttia (43,1 prosenttia) syyskuussa 2007
ja 42,5 prosenttia (43,7 prosenttia) tammi-syyskuussa 2007 (lähde:
ATY ja IMS Health).

Vuoden 2006 aikana toteutettujen tehostamistoimenpiteiden seurauksena
saavutetaan tavoitteeksi asetetut viiden miljoonan euron säästöt
täysimääräisesti vuonna 2007. Nämä säästöt parantavat erityisesti
lääkkeiden jakelun ja kauppa -liiketoiminnan kannattavuutta vuonna
2007.

Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa
-liiketoimintasegmentissä 30.9.2007 oli 866 (971). Henkilöstön määrä
31.12.2006 oli 925.

Uudet jakelusopimukset

Katsauskauden aikana Oriola-KD:n lääkejakeluun Suomessa siirtyi
Schering-Plough Oy ja Roche Oy
1.1.2007 alkaen. Schering-Ploughin osuus Suomen lääkemarkkinasta
vuonna 2006 oli 1,7 prosenttia ja Rochen 3,8 prosenttia. Ruotsissa
Oriola-KD:n lääkejakeluun siirtyi Meda 1.1.2007 alkaen ja Pfizerin
lääkejakelu kokonaisuudessaan toukokuun lopussa 2007. Ennen
toukokuuta Oriola-KD:n lääkejakelussa oli puolet Pfizerin lääkkeistä
Ruotsissa. Medan osuus Ruotsin lääkemarkkinasta vuonna 2006 oli 1,2
prosenttia ja Pfizerin 9,2 prosenttia (lähde: IMS Health).

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD ei
solminut merkittäviä jakelusopimuksia Suomessa eikä Ruotsissa.

Apteekki- ja vähittäiskauppa -liiketoiminnassa Oriola-KD ja
suomalainen Valio Oy allekirjoittivat elokuussa yhteistyösopimuksen,
jonka mukaan Oriola vastaa Valio Gefilus kapseleiden valmistuksesta,
jakelusta, myynnistä ja markkinoinnista. Yhteistyöstä on sovittu
Suomen, Baltian maiden ja Ruotsin markkinoilla.

Poissiirtyvät jakelusopimukset

Katsauskauden aikana käydyissä päämiesneuvotteluissa Oriola-KD:ltä
poissiirtyneiden lääkepäämiesten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomen
lääkemarkkinasta on noin 1,5 prosenttia ja Ruotsin lääkemarkkinasta
noin 3 prosenttia. Poissiirtyviä lääkepäämiehiä Suomessa ovat Amgen
AB:n Suomen tytäryhtiö 1.4.2007 alkaen ja Ruotsissa Schering Nordiska
1.7.2007 alkaen sekä Amgen AB Ruotsissa 1.10.2007 alkaen.

Oriola-KD:n toisella vuosineljänneksellä aloittamat neuvottelut
kannattamattomien, lähinnä pienten ja keskisuurten lääkepäämiesten
jakelusopimusten uusimiseksi Suomessa ja Ruotsissa saatiin pääosin
kolmannen vuosineljänneksen aikana päätökseen. Uusien sopimusten
arvioidaan parantavan kannattavuutta vuodesta 2008 alkaen.

Syyskuun 2007 lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuksien
lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan vuonna 2007 Suomessa noin 46
prosenttia ja Ruotsissa noin 43 prosenttia.

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa

Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa -liiketoimintasegmentin
laskutus tammi-syyskuussa 2007 oli 202,6 miljoonaa euroa (200,0
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 180,7 miljoonaa euroa (170,8
miljoonaa euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,0
miljoonaa euroa (7,3 miljoonaa euroa).

Liiketoimintasegmentin kolmannen vuosineljänneksen laskutus oli 62,2
miljoonaa euroa (63,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto oli 55,5
miljoonaa euroa (54,1 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,4 miljoonaa euroa (3,2
miljoonaa euroa).

Terveydenhuollon kauppa -liiketoiminta kehittyi katsauskauden aikana
kaikilla markkina-alueilla pääosin positiivisesti. Teleflex Medicalin
kanssa yhteistyötä vahvistettiin Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa
lisäämällä valikoimiin yrityksen aiemmin hankkimat
Hudson-anestesiatuotteet. Vuoden 2007 alussa ostettu osa Medith Oy:n
liiketoiminnasta kehittyi suunnitellusti ja vahvisti markkina-asemaa
Suomessa. Vuoden 2008 alussa tuotevalikoimaa vahvistetaan Carl Zeiss
Meditecin silmäkirurgisilla tuotteilla. Syyskuussa solmittiin
aiesopimus Oriola-KD:n markkinoimien Zimmer-ortopediatuotteiden
markkinointiliiketoiminnan myymisestä liiketoimintakaupalla Zimmerin
Suomeen perustamalle myyntiyhtiölle keväällä 2008. Lisäksi sovittiin
Sysmex-hematologiatuotteiden liiketoiminnan siirtämisestä osana
kansainvälistä järjestelyä Roche Diagnosticsille Suomessa ja Baltian
maissa vuoden 2008 alussa.

Oriola-KD Oyj:n ja Lifco AB:n välillä 7.6.2007 tehdyn sopimuksen
mukaisesti hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin syyskuun
alussa Ruotsissa ja Tanskassa. Suomen liiketoiminnot yhdistettiin
1.10.2007. Kilpailuviranomaiset hyväksyivät liiketoimintajärjestelyt
kolmannen vuosineljänneksen aikana. Baltian maiden liiketoimintojen
yhdistämisen arvioidaan toteutuvan vuoden 2008 alussa.
Liiketoimintojen yhdistämisen ja 1.10.2007 toteutetun noin 14
miljoonan euron käteissuorituksen jälkeen Oriola-KD:n omistusosuus
yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta on 30 prosenttia. Lifcon
omistusosuus yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta on 70
prosenttia.

Henkilöstön määrä Terveydenhuollon ja hammashoidon kauppa
-liiketoimintasegmentissä 30.9.2007 oli 523 (570). Henkilöstön määrä
31.12.2006 oli 570.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa
2007:


               A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl        10,2  58,7
Vaihto, milj. euroa       33,8  190,4
Ylin kurssi, euroa        3,70  3,68
Alin kurssi, euroa        2,64  2,57
Päätöskurssi 30.9.2007, euroa  3,35  3,30


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin 48,7 prosenttia
koko osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä
osakemäärästä oli 19,0 prosenttia ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä 66,8 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2007 oli 468,7 miljoonaa euroa.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuun 2007 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 4.949.682 kappaletta.
Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 51.344.958 kappaletta ja
B-osakkeita 89.912.870 kappaletta.

Yhtiökokous 13.3.2007 valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiölle sen
omia B-osakkeita enintään 1.450.000 kappaletta. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Samanaikaisesti yhtiökokous valtuutti hallituksen käyttämään 650.000
B-osaketta Oriola-KD -konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmässä ja myymään enintään 800.000 B-osaketta
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Oriola-KD -konsernin yhtiöillä ei ollut hallussaan emoyhtiön
osakkeita katsauskauden lopussa.

Riskitekijät

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen.


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit.

Oriola-KD:n lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole
tapahtunut katsauskauden aikana oleellisia muutoksia.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2007 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin.

Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja
kasvunäkymien arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi
lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien
aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa näiden
markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua.

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja
tarvikekaupan markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
lääkemarkkinan kasvua nopeammin. Terveydenhuollon laite- ja
tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa markkinakasvua nopeammin.
Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden laskutuksen
arvioidaan laskevan vuoden 2006 tasosta johtuen lähinnä
kotijakeluliiketoiminnan myynnistä Ruotsissa.

Oriola-KD:n vuoden 2007 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisen
vuoden vertailukelpoista laskutusta korkeampi johtuen lähinnä vuoden
2006 aikana solmituista uusista lääkepäämiessopimuksista ja
markkinoiden kasvusta.

Vuoden 2007 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan
edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa suurempi johtuen lähinnä
laskutuksen kasvusta ja vuoden 2006 aikana toteutetuista
tehostamistoimenpiteistä. Oriola-KD:n ja Lifcon hammashoidon
liiketoimintojen yhdistämisellä arvioidaan olevan Oriola-KD:n
liikevoittoa kasvattava vaikutus vuoden 2007 neljännestä
vuosineljänneksestä alkaen.

TAULUKOT


                   Pro      Pro   Pro
                  forma     forma  forma
              1.1.- 1.1.- 1.7.- 1.7.-  1.1.- 1.7.-
Tuloslaskelma,       30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12. 31.12.
milj. EUR          2007  2006  2007  2006  2006  2006
Liikevaihto        1045,7 991,0 333,8 319,0 1334,7 662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut           -937,4 -888,7 -300,0 -285,3 -1195,4 -592,0
Bruttokate         108,3 102,2  33,8  33,7  139,2  70,7
Liiketoiminnan muut tuotot  1,5  1,3  0,6  0,5   4,0  3,2
Myynnin ja jakelun kulut  -77,0 -76,8 -23,3 -23,1 -105,5 -51,3
Hallinnon kulut       -10,7 -14,6  -3,1  -4,3  -20,3 -10,4
Liikevoitto         22,1  12,1  8,0  6,8  17,4  12,2
Rahoitustuotot ja kulut    1,5  0,7  0,5  0,2   1,0  0,5
Voitto ennen veroja     23,6  12,8  8,5  7,0  18,4  12,7
Tuloverot*)         -5,8  -3,3  -2,1  -1,8  -4,4  -2,8
Tilikauden voitto      17,8  9,4  6,4  5,2  14,0  9,9

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     17,4  9,1  6,2  5,1  13,6  9,6
Vähemmistölle         0,3  0,3  0,2  0,1   0,5  0,4

Emoyhtiön omistajille
voitosta
laskettu osakekohtainen
tulos:
- laimentamaton, EUR     0,12  0,06  0,04  0,04  0,10  0,07


*)Vuoden 2007 veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero. Vuoden 2006 Pro forman verot
perustuvat
jakautuneen Orion Oyj:n taloudellisista
tiedoista eriytettyihin
Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän julkaistuihin
lukuihin.
                  Pro      Pro
Tuloslaskelma          forma     forma Pro forma
ilman           1.1.- 1.1.- 1.7.- 1.7.-   1.1.- 1.7.-
kertaluonteisia     30.09. 30.09. 30.09 30.09.  31.12. 31.12.
eriä, milj. EUR      2007  2006 .2007  2006   2006  2006
Liikevaihto       1045,7 991,0 333,8 319,0  1334,7 662,7
Myytyjen suoritteiden
kulut          -937,4 -887,1 -300,0 -285,3  -1193,8 -592,0
Bruttokate        108,3 103,9  33,8  33,7   140,8  70,7
Liiketoiminnan muut
tuotot           1,5  1,3  0,6  0,5    1,9  1,1
Myynnin ja jakelun kulut -77,0 -75,1 -23,3 -23,1  -102,3 -49,7
Hallinnon kulut      -10,7 -12,9  -3,1  -3,9   -17,9  -9,3
Liikevoitto        22,1  17,1  8,0  7,2   22,6  12,8
Rahoitustuotot ja kulut   1,5  0,7  0,5  0,2    1,0  0,5
Voitto ennen veroja    23,6  17,8  8,5  7,4   23,6  13,3
                         Pro forma
Tase, milj. EUR            30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    58,3   69,1    63,3
Liikearvo                  34,6   33,9    34,7
Muut aineettomat hyödykkeet         5,0    8,2    7,5
Osuudet osakkuusyrityksissä ja
myytävissä
 olevat sijoitukset             0,0    0,0    0,0
Muut pitkäaikaiset saamiset         10,0   13,7    10,0
Laskennalliset verosaamiset         0,0    1,3    0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä        108,0   126,3   115,6

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              184,5   166,6   181,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset      224,2   215,3   201,8
Rahavarat                  96,6   80,4   112,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä        505,2   462,3   495,6

VARAT YHTEENSÄ               613,3   588,6   611,2
                        Pro forma
Tase, milj. EUR            30.9.2007 30.9.2006 31.12.2006

Oma pääoma
Osakepääoma                36,2   36,2    36,2
Muut rahastot               30,1   30,1    30,1
Kertyneet voittovarat           125,2   113,7   116,9
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma yhteensä              191,5   180,0   183,2
Vähemmistöosuus               8,2    9,6    8,5
Oma pääoma yhteensä            199,8   189,7   191,8

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat          8,9   13,0    9,7
Eläkevelvoitteet              4,1    3,8    4,1
Varaukset                  0,0    0,0    0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat       0,4    7,7    0,5
Muut pitkäaikaiset velat          0,4    0,4    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        13,8   24,9    14,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   382,1   356,1   370,9
Varaukset                  0,9    0,7    1,9
Lyhytaikaiset korolliset velat       16,6   17,2    31,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä       399,7   374,0   404,6

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       613,3   588,6   611,2
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista:

                           Emoyhtiön
                          omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
         Osake-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR     pääoma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yhteensä
Oma
pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5  191,8
Muunto-
erot                 -0,8         -0,8  -0,1   -0,9
Maksetut
osingot                    -8,5    -8,5  -0,5   -8,9
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                    -0,1    -0,1      -0,1
Vähemmistö-
osuuden
muutos
Muut muutokset                 -0,1    -0,1      -0,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,3     0,3       0,3
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden voitto               17,4    17,4  0,3   17,8
Oma
pääoma
30.9.2007      36,2   30,1  -0,8   125,9    191,5  8,3  199,8
Rahavirtalaskelma,             Pro forma    Pro forma
milj. EUR       1.1.-30.09.2007 1.1.-30.09.2006 1.1.-31.12.2006
Liikevoitto           22,1      12,1      17,4
Poistot              8,0       8,8      11,7
Käyttöpääoman muutos      -15,6       9,3      25,9
Rahoituserien ja
verojen rahavirta        -4,1      -3,2      -6,3
Muut oikaisut           0,1       1,2       3,9
Liiketoiminnan
rahavirta            10,5      28,2      52,7

Investointien
rahavirta            -2,0      -10,9      -10,2

Rahoituksen rahavirta      -24,2      27,7      35,1

Rahavarojen muutos       -15,7      45,0      77,6

Rahavarat tilikauden
alussa             112,9      35,0      35,0
Valuuttakurssien
muutosten vaikutus        -0,6       0,4       0,4
Rahavarojen muutos       -15,7      45,0      77,6
Rahavarat tilikauden
lopussa             96,6      80,4      112,9
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset

                      Pro forma    Pro forma
milj.EUR       1.1.-30.09.2007 1.1.-30.09.2006 1.1.-31.12.2006
Kirjanpitoarvo kauden
alussa              63,3      70,2      70,2
Lisäykset             4,3       5,8       7,3
Vähennykset           -3,0      -1,4      -7,6
Poistot             -5,6      -6,0      -8,0
Kurssierot            -0,6       0,4       1,3
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa             58,3      69,1      63,3              1.1.-    Pro forma Pro forma
Tunnusluvut      30.09.2007 1.1.-30.09.2006 31.12.2006 31.12.2006
Omavaraisuusaste, %     33,5%      33,1%   33,1%   33,1%
Oma pääoma/osake, e     1,36      1,27    1,30    1,30
Sijoitetun pääoman
tuotto, %          15,1%      8,1%    8,6%   12,1%
Oman pääoman tuotto, %   12,1%      6,7%    7,4%   10,3%
Korolliset nettovelat,
Me            -79,6Me     -55,5Me  -80,6Me  -80,6Me
Nettovelkaantumisaste,
%             -39,8%     -29,3%   -42,0%   -42,0%
Osakekohtainen tulos,
e              0,12      0,06    0,10    0,07
Osakkeita keskimäärin,
tkpl *)          141 258     141 258  141 258  141 258

*) Vuoden 2006 osakekohtaisten tunnuslukujen
laskennassa on käytetty
kauden lopun osakemäärää. 1.1-30.6.2006
osakekohtaisten
tunnuslukujen laskennassa on käytetty kauden
keskimääräistä
osakemäärää.
Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

30.9.2007
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              0,0     21,5

30.9.2006
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus       0,3            26,5
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset       0,0            3,8

milj. EUR            30.9.2007  30.9.2006  31.12.2006
Annetut vakuudet omista
sitoumuksista
Annetut takaukset           2,6     8,5      4,8
Annetut
kiinteistökiinnitykset        1,0     8,0      1,0
Annetut yrityskiinnitykset      22,5     21,9     22,9
Muut takaukset ja vastuut       2,1     2,2      2,5
Yhteensä               28,1     40,6     31,2

Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset           0,0     0,0      0,0
Leasing-vastuut            0,4     0,5      0,6
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset           5,5     5,3      6,5
                  Pro forma Pro forma
Laskutus liiketoiminta-   1.1.-   1.1.-   1.1.- 1.7.-
segmenteittäin,       30.09.  30.09.  31.12. 31.12.
milj. EUR           2007   2006   2006  2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa          1682,0  1537,1  2064,7 1027,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     202,6   200,0   275,4 138,3
Konserni yhteensä      1884,5  1737,1  2340,1 1166,0

                  Pro forma Pro forma
Liikevaihto liiketoiminta-  1.1.-   1.1.-   1.1.- 1.7.-
segmenteittäin,       30.09.  30.09.  31.12. 31.12.
milj. EUR           2007   2006   2006  2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa          865,0   820,2  1098,7 543,5
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     180,7   170,8   236,0 119,3
Konserni yhteensä      1045,7   991,0  1334,7 662,7

                  Pro forma Pro forma
Liikevoitto liiketoiminta-  1.1.-   1.1.-   1.1.- 1.7.-
segmenteittäin,       30.09.  30.09.  31.12. 31.12.
milj. EUR           2007   2006   2006  2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa           14,7    9,0   13,0  8,6
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa      10,0    5,3    8,2  6,1
Konsernihallinto ja muut   -2,7   -2,1   -3,8  -2,6
Konserni yhteensä       22,1   12,1   17,4  12,2

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella      1 475   1 563   1 548 1 556
Henkilömäärä kauden lopussa 1 389   1 540   1 495 1 495

Liikevoitto
liiketoiminta-           Pro forma Pro forma
segmenteittäin ilman     1.1.-   1.1.   1.1. 1.7.-
kertaluonteisia eriä,    30.09.  30.09.  31.12. 31.12.
milj. EUR           2007   2006   2006  2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa           14,7   11,6   15,6  9,0
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa      10,0    7,3   10,4  6,3
Konsernihallinto ja muut   -2,7   -1,7   -3,4  -2,6
Konserni yhteensä       22,1   17,1   22,6  12,8

Laskutus liiketoiminta-
segmenteittäin,       7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2007 2007 2007  2006 2006 2006 2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa         543,0 575,9 563,2 527,7 500,0 529,0 508,1
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     62,2 68,5 71,8  75,3 63,0 65,7 71,3
Konserni yhteensä     605,2 644,4 634,9 603,0 563,0 594,7 579,4

Liikevaihto liiketoiminta-
segmenteittäin,       7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2007 2007 2007  2006 2006 2006 2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa         278,3 295,5 291,3 278,6 264,9 280,2 275,0
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     55,5 60,7 64,5  65,2 54,1 55,6 61,1
Konserni yhteensä     333,8 356,1 355,8 343,7 319,0 335,8 336,1

Liikevoitto liiketoiminta-
segmenteittäin,       7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2007 2007 2007  2006 2006 2006 2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa          5,0  4,6  5,1  4,0  4,5  1,8  2,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     3,4  2,9  3,7  2,9  3,2  0,9  1,2
Konsernihallinto ja muut  -0,5 -1,2 -1,0  -1,6 -0,9 -0,6 -0,6
Konserni yhteensä      8,0  6,3  7,8  5,3  6,8  2,1  3,3

Liikevoitto
liiketoiminta-
segmenteittäin
ilman kertaluonteisia
eriä,            7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR          2007 2007 2007  2006 2006 2006 2006
Lääkkeiden jakelu
ja kauppa          5,0  4,6  5,1  4,1  4,9  3,9  2,7
Terveydenhuollon ja
hammashoidon kauppa     3,4  2,9  3,7  3,1  3,2  1,3  2,8
Konsernihallinto ja muut  -0,5 -1,2 -1,0  -1,7 -0,9 -0,6 -0,2
Konserni yhteensä      8,0  6,3  7,8  5,5  7,2  4,6  5,3
Liikevaihto
markkina-        Pro forma Pro forma
alueittain,   1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.7.-
milj. EUR  30.09.2007 30.09.2006 31.12.2006 31.12.2006
Suomi      426,7   399,2   538,6   270,7
Muut
Pohjoismaat   581,6   559,6   751,4   369,6
Muu
Eurooppa     36,4    30,9    43,2    21,6
Muut maat     1,0    1,3    1,5    0,8
Konserni
yhteensä    1045,7   991,0   1334,7   662,7Liikevaihto
markkina-
alueittain,    7-9/    4-6/    1-3/   10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR     2007    2007    2007    2006 2006 2006 2006
Suomi      135,3   143,4   148,1   139,5 130,7 133,5 134,9
Muut
Pohjoismaat   187,1   199,6   195,0   191,8 178,3 191,7 189,5
Muu
Eurooppa     11,3    12,5    12,6    12,3  9,3 10,1 11,6
Muut maat     0,1    0,7    0,2    0,2  0,7  0,5  0,1
Konserni
yhteensä     333,8   356,1   355,8   343,7 319,0 335,8 336,2
Espoossa 22.10.2007

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com