Uutishuoneeseen

Hallituksen päätökset maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepalkkiojärjestelmässä

20.2.2008

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 20.2.2008 klo 14.05


Hallituksen päätökset maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen
ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepalkkiojärjestelmässä

Oriola-KD Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla päättänyt tänään


 1. antaa osakeyhtiölain 9 luvun 20 §:n tarkoittamalla maksuttomalla
  osakeannilla yhtiölle itselleen 650.000 uutta B-osaketta.
  Päätöksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden luominen
  käytettäväksi yhtiön ylimmän johdon kannustinjärjestelmässä. Nämä
  osakkeet edustavat noin 0,46 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin
  0,06 % kokonaisäänimäärästä. 1. suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa luovutetaan
  arviolta 26.3.2008 yhteensä 156.048 kappaletta yhtiön hallussa
  olevia omia B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja muille
  Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän jäsenille osana konsernin
  ylimmän johdon osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustavat
  noin 0,11 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,01 %
  kokonaisäänimäärästä.


Oriola-KD Oyj


Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Henry Haarla
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com