Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2008

31.10.2008

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 31.10.2008 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-syyskuun 2008 taloudelliset tiedot. Venäjältä
ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt, Vitim & Co ja Moron Ltd on
yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Osavuosikatsaus on
laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen
laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 2007. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 30.9.2008


 * Laskutus oli 2116,1 miljoonaa euroa (1-9/2007: 1884,5 miljoonaa
  euroa) ja liikevaihto 1131,7 miljoonaa euroa (1-9/2007: 1045,7
  miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto oli 20,6 miljoonaa euroa (1-9/2007: 22,1 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 15,1 miljoonaa euroa (1-9/2007: 17,8 miljoonaa
  euroa)
 * Tulos/osake oli 0,11 euroa (1-9/2007: 0,12 euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 prosenttia (1-9/2007: 15,1
  prosenttia)
 * Loppuvuoden näkymät ennallaan


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Tammi-syyskuussa Oriola-KD:n tulos
ja liiketoiminta kehittyivät suunnitelmien mukaisesti. Venäjän
yhtiöiden haltuunotto eteni hyvin ja Venäjän liiketoiminnot tekivät
positiivisen liikevoiton kolmannella vuosineljänneksellä.
Finanssimarkkinoiden globaalilla epävarmuudella ei uskota olevan
merkittäviä negatiivisia vaikutuksia loppuvuoden liiketoimintaamme.
Jatkamme pitkän aikavälin strategisia hankkeitamme Venäjällä ja
Ruotsissa. Oriola-KD:n vuoden 2008 liikevoiton, sisältäen
strategisten hankkeiden aiheuttamat lisäkustannukset ja Venäjän
yritysoston vaikutuksen, arvioidaan olevan edellisvuoden liikevoittoa
suurempi vuonna 2008."

Tulos

Oriola-KD:n laskutus tammi-syyskuussa 2008 oli 2116,1 miljoonaa euroa
(1884,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 1131,7 miljoonaa euroa
(1045,7 miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen laskutus oli
716,2 miljoonaa euroa (605,2 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 398,4
miljoonaa euroa (333,8 miljoonaa euroa).

Liikevoitto tammi-syyskuussa 2008 oli 20,6 miljoonaa euroa (22,1
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 20,2 miljoonaa euroa
(23,6 miljoonaa euroa). Oriola-KD panosti katsauskaudella
voimakkaasti strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yritysoston
toteuttamiseen ja haltuunottoon ja Ruotsin apteekkimarkkinan
mahdollisen vapautumisen tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin.
Strategiset hankkeet aiheuttivat 1,6 miljoonan euron lisäkustannukset
katsauskaudelle. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,9
miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen
7,3 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-syyskuussa 2008 olivat 0,4
miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan kauden rahoitustuotot olivat
1,5 miljoonaa euroa.

Verot katsauskaudella olivat 5,1 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.

Nettotulos tammi-syyskuussa 2008 oli 15,1 miljoonaa euroa (17,8
miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,11 euroa (0,12
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 13,4 prosenttia (15,1
prosenttia) ja oman pääoman tuotto 10,0 prosenttia (12,1 prosenttia).

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2008 oli 796,7 miljoonaa euroa
(613,3 miljoonaa euroa). Rahavarat syyskuun lopussa 2008 olivat 20,4
miljoonaa euroa (96,6 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 196,9
miljoonaa euroa (199,8 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 25,3 prosenttia (33,5 prosenttia).

Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat 39,0 miljoonaa
euroa (-79,6 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 19,8
prosenttia (-39,8 prosenttia). Syyskuun lopun 59,4 miljoonan euron
(17,0 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat
yritystodistusohjelman käytöstä ja apteekkien ennakkomaksuista
Suomessa. Oriola-KD:n yritystodistusohjelmasta oli syyskuun lopussa
käytössä 41 miljoonaa euroa. Tätä turvaavat noin 80 miljoonan euron
tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa 2008 oli -22,6 miljoonaa
euroa (10,5 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat
-43,3 miljoonaa euroa (-15,6 miljoonaa euroa). Käyttöpääoma kasvoi
Venäjän yhtiöiden kasvun ja maksuehtojen muutosten sekä Ruotsin
varaston ja myyntisaamisten tilapäisen kasvun seurauksena.
Maksuehtojen muutokset parantavat Venäjän yhtiöiden kilpailukykyä ja
tulosta. Investointien rahavirta oli -76,0 miljoonaa euroa (-2,0
miljoonaa euroa). Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli
-98,5 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa). Rahoituksen rahavirta
sisältää huhtikuussa maksetun 11,3 miljoonan euron osingon.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 112,3 miljoonaa euroa (4,9
miljoonaa euroa), jotka liittyivät pääosin Venäjän yrityskauppaan,
Kronans Droghandel AB:n 12,51 prosentin vähemmistöosuuden ostoon
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:ltä ja operatiivisiin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeihin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2008 oli 4696 (1389), josta 73
prosenttia työskenteli Venäjällä (0 prosenttia), 14 prosenttia
Suomessa (57 prosenttia), 8 prosenttia Ruotsissa (26 prosenttia) sekä
Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä 5 prosenttia (17 prosenttia).

Liiketoimintasegmentit

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentti, joka sisältää hammashoidon kaupan
osakkuusyhtiön tulososuuden.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-syyskuussa 2008 oli 1969,9 miljoonaa euroa (1682,0 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 1019,2 miljoonaa euroa (865,0 miljoonaa
euroa). Kolmannen vuosineljänneksen laskutus oli 671,3 miljoonaa
euroa (543,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 364,6 miljoonaa euroa
(278,3 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuun 2008 liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa (14,7
miljoonaa euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 0,8 miljoonan euron
liiketappion toiselta ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Kolmannen
vuosineljänneksen liikevoitto oli 7,0 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa
euroa), mikä sisältää Venäjän yhtiöiden 0,2 miljoonan euron
liikevoiton kolmannelta vuosineljännekseltä.

Henkilöstön määrä 30.9.2008 Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 4298 (866).

Suomi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Suomessa
tammi-syyskuussa 2008 oli 772,8 miljoonaa euroa (721,5 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 389,8 miljoonaa euroa (347,9 miljoonaa
euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 6,7 prosenttia (4,7 prosenttia)
tammi-syyskuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen
lääkejakelussa oli 47,8 prosenttia (46,3 prosenttia) tammi-syyskuussa
2008 (lähde: IMS Health).

Wyethin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Suomessa vuoden 2008
alussa. Wyethin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinasta on noin kaksi
prosenttia (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana ei siirtynyt
merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta Suomessa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia
Suomessa vuonna 2008.

Ruotsi

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Ruotsissa
tammi-syyskuussa 2008 oli 972,3 miljoonaa euroa (933,1 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 410,1 miljoonaa euroa (493,0 miljoonaa
euroa). Ruotsin liikevaihdon supistuminen johtuu lääkevalmistajien
kaupintasopimusten suhteellisen osuuden kasvusta vuonna 2008.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 4,9 prosenttia (6,7 prosenttia)
tammi-syyskuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli 44,0 prosenttia (42,9 prosenttia) tammi-syyskuussa
2008 (lähde: IMS Health).

McNeilin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Ruotsissa vuoden
2008 alussa. McNeilin markkinaosuus Ruotsin lääkemarkkinasta on noin
kaksi prosenttia. (lähde: IMS Health) Katsauskauden aikana ei
siirtynyt merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta
Ruotsissa.

Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden tukkukaupassa arvioidaan olevan noin 43 prosenttia
Ruotsissa vuonna 2008.

Ruotsin hallitus on esittänyt apteekkimonopolin purkamista vuoden
2009 puolivälissä. Oriola-KD on jatkanut valmistautumista
mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen kolmannen vuosineljänneksen
aikana.

Oriola-KD Oyj lisäsi kesäkuussa omistusosuuttaan Ruotsissa toimivassa
Kronans Droghandel AB:ssä (KD) 85,62 prosentista 98,13 prosenttiin
hankkimalla Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n vähemmistöosuuden.
Merck Sharp & Dohme (Sverige) AB:n omistus KD:stä oli 12,51
prosenttia. Vähemmistöosakkaiden omistusosuus KD:ssä kaupan jälkeen
on: Organon AB 1,87 prosenttia.

Venäjä

Venäjältä ostetut vähittäis- ja tukkukauppayhtiöt on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 1.4.2008 alkaen. Ostettujen yhtiöiden
liikevaihto huhti-syyskuussa 2008 kasvoi noin 31 prosenttia 191,6
miljoonaan euroon. Venäjän vähittäis- ja tukkukauppayhtiöiden
liiketappio huhti-syyskuussa oli noin -0,8 miljoonaa euroa, mikä
sisältää 0,4 miljoonaa euroa kauppahinnan käypien arvojen
kohdistuksiin liittyviä poistoja. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 0,2
miljoonaa euroa. Kolmannella vuosineljänneksellä keskityttiin
toiminnan tehostamiseen ja kannattavuuden parantamiseen ja tästä
johtuen apteekkien lukumäärä ei kasvanut. Venäjän liiketoiminta on
tyypillisesti kausiluonteista: ensimmäisen ja viimeisen
vuosineljänneksen tulokset ovat normaalisti vahvoja. Historiallisesti
neljäs vuosineljännes on ollut selvästi vahvin vuosineljänneksistä.
Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat muita
vuosineljänneksiä heikompia.

Oriola-KD vahvisti Venäjän yrityskaupan Vitim ja Moron apteekki- ja
lääkkeiden tukkukauppayhtiöistä 21.4.2008. Osana yrityskauppaa
perustettiin suomalainen Foreti Oy, joka omistaa Moskovassa toimivan
apteekkiyhtiön Vitimin ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön Moronin.
Oriola-KD:n omistusosuus Foreti Oy:stä on yrityskaupan jälkeen 75
prosenttia ja Venäjän yhtiöiden perustajien Igor Yankovin ja Oleg
Yankovin omistusosuus 25 prosenttia. Lisäksi Oriola-KD on sopinut
ostavansa jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden vuonna 2010
hinnalla, joka perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen. Foreti Oy:n
sekä Vitimin ja Moronin hallitukset muodostavat Eero Hautaniemi
(puheenjohtaja), Kimmo Virtanen, Christian Ramm-Schmidt, Igor Yankov
ja Oleg Yankov.

Muut maat

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan laskutus Baltian maissa
tammi-syyskuussa 2008 oli 30,6 miljoonaa euroa (27,4 miljoonaa euroa)
ja liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa (24,1 miljoonaa euroa).

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti

Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-syyskuussa 2008 oli 146,2 miljoonaa euroa (202,6 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 112,6 miljoonaa euroa (180,7 miljoonaa euroa).
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutusta ja
liikevaihtoa pienensivät Hammashoidon liiketoiminnan yhdistäminen
Lifco Dentalin kanssa, Ruotsin kotijakeluliiketoiminnan myynti vuonna
2007 ja päämiesmuutokset Suomessa. Kolmannen vuosineljänneksen
laskutus oli 44,8 miljoonaa euroa (62,2 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto oli 33,8 miljoonaa euroa (55,5 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuun 2008 liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa (10,0
miljoonaa euroa). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 2,1
miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä 30.9.2008 Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentissä oli 398 (523).

Suomi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Suomessa oli 61,4 miljoonaa euroa
(61,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 55,7 miljoonaa euroa (57,6
miljoonaa euroa) tammi-syyskuussa 2008. Päämiesmuutokset pienensivät
laskutusta ja heikensivät kannattavuutta Suomessa. Oriola-KD:n
edustuksesta siirtyivät vuoden 2008 alussa Sysmex-hematologiatuotteet
ja maliskuun lopussa Zimmer-ortopediatuotteet. Vuoden 2008 alussa
tuotevalikoimaa vahvistettiin Carl Zeiss Meditecin silmäkirurgisilla
tuotteilla.

Ruotsi

Terveydenhuollon kaupan laskutus Ruotsissa oli 75,5 miljoonaa euroa
(97,3 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 47,6 miljoonaa euroa (81,3
miljoonaa euroa) tammi-syyskuussa 2008. Kotijakeluliiketoiminnan
myynti vuonna 2007 pienensi laskutusta ja liikevaihtoa Ruotsissa.
Liiketoiminnan kannattavuus on kehittynyt positiivisesti vuonna 2008
ja siirtyminen jakelutoiminnasta tukkuliiketoimintaan on edennyt
suunnitelmien mukaisesti.

Muut maat

Terveydenhuollon kaupan laskutus Baltian maissa ja Tanskassa oli
yhteensä 9,3 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 9,2
miljoonaa euroa (7,5 miljoonaa euroa) tammi-syyskuussa 2008.

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan osuus segmentin laskutuksesta oli 0,0 miljoonaa
euroa (35,2 miljoonaa euroa), liikevaihdosta 0,0 miljoonaa euroa
(34,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitosta 1,3 miljoonaa euroa (1,3
miljoonaa euroa) tammi-syyskuussa 2008. Henkilöstön määrä syyskuun
lopussa 2007 oli 85. Hammashoidon kaupan yhdistäminen Lifcon Dentalin
kanssa saatettiin loppuun 2.1.2008 Viron, Latvian ja Liettuan
liiketoimintojen yhdistämisellä. Oriola-KD:n omistusosuus
yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon
omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon kaupan liikevoitto on
kehittynyt odotuksia heikommin johtuen lähinnä Suomen liiketoiminnan
heikosta kannattavuudesta ja tulokseen sisältyvistä useista
liiketoimintojen ostoihin ja lopettamisiin liittyvistä kertaeristä.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa
2008:


Osakkeiden vaihto        tammi-syyskuu 2008 tammi-syyskuu 2007
                 A-sarja B-sarja  A-sarja B-sarja
Vaihto, milj. kpl           3,2   28,7   10,2   58,7
Vaihto, milj. euroa          8,5   79,1   33,8  190,4
Ylin kurssi, euroa          3,03   3,10   3,70   3,68
Alin kurssi, euroa          2,00   1,94   2,64   2,57
Päätöskurssi kauden lopussa,     2,00   2,00   3,35   3,30
euroa


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
omat osakkeet, 22,5 prosenttia (48,7 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 6,3
prosenttia (19,0 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä, pois lukien omat osakkeet, 31,4 prosenttia (66,8
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2008 ilman omia osakkeita oli
283,8 miljoonaa euroa (468,7 miljoonaa euroa).

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-syyskuun 2008 aikana on
A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 2.553.202
kappaletta (4.949.682). Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli
48.692.203 kappaletta (51.344.958) ja B-osakkeita 93.215.625
kappaletta (89.912.870).

Oriola-KD Oyj:n hallituksen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla 20.2.2008 tekemät päätökset koskien maksutonta
osakeantia yhtiölle itselleen ja suunnattua maksutonta osakeantia
osakepalkkiojärjestelmässä toteutettiin katsauskauden aikana.
Oriola-KD Oyj antoi maksuttomalla osakeannilla yhtiölle itselleen
650.000 uutta B-osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta
maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 156.048
kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän
jäsenille. Osakeannit toteutettiin ja rekisteröitiin katsauskauden
aikana. Suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyen yhtiö siirsi
156.048 B-osaketta johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvien
henkilöiden arvo-osuustileille 27.3.2008.

Osakeantien toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 493.952 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,35 prosenttia ja äänimäärästä 0,05 prosenttia.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 29.7.2008 tekemien kauppojen jälkeen
sen ja sen tytäryhtiön osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä ylitti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä
tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20). Niiden omistusosuus
29.7.2008 oli 5,07 prosenttia Oriola-KD:n osakkeiden
kokonaisäänimäärästä.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät
roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:


 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit. Venäjän yritysoston arvioitu
USD-määräinen lisäkauppahinta ja jäljellejäävän 25 prosentin
omistusosuuden USD-määräinen kauppahinta on suojattu konsernin
rahoituspolitiikan mukaisesti heinäkuussa 2008.

Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvatti Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä toisesta
vuosineljänneksestä alkaen. Valuuttariskit ovat Venäjään liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla ruplan arvon
muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Liikearvosta ja
aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän yritysoston haltuunoton onnistumisella, Venäjällä toimivien
yhtiöiden kasvupotentiaalin realisoitumisella ja yleisellä
markkinakehityksellä Venäjällä on oleellinen vaikutus Oriola-KD:n
lähiajan näkymiin. Globaalien finanssimarkkinoiden epävarmuudella
saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n lähiajan liiketoimintaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Cecilia Marlow, kauppatieteiden maisteri (s. 1960), on nimitetty
Kronans Droghandel AB:n (KD) uudeksi toimitusjohtajaksi sekä
Oriola-KD:n johtoryhmän jäseneksi 1.11.2008 alkaen. KD:n nykyinen
toimitusjohtaja ja Oriola-KD:n johtoryhmän jäsen Birgitta Gunneflo
eroaa tehtävästään 1.11.2008. Cecilia Marlow aloitti Oriola-KD:n
Ruotsin vähittäiskauppa -liiketoiminnan johtajana 4.8.2008. Hänen
päätehtävänään on lisäksi valmistella Oriola-KD:n liiketoimintoja
Ruotsissa apteekkimonopolin mahdollisen purkamisen jälkeiseen
markkinatilanteeseen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2008 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.

Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana lähes
20 prosenttia vuosittain. Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan
kasvua nopeammin.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin vuoden
2008 laskutuksen arvioidaan kasvavan johtuen lääkemarkkinoiden
kasvusta ja laajentumisesta Venäjälle. Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentin laskutuksen arvioidaan olevan edellisvuoden
laskutusta pienempi johtuen Hammashoidon liiketoiminnan
yhdistämisestä Lifco Dentalin kanssa, Ruotsin
kotijakeluliiketoiminnan myynnistä vuonna 2007 ja päämiesmuutoksista
Suomessa. Oriola-KD:n vuoden 2008 laskutuksen ennakoidaan olevan
selvästi edellisvuoden laskutusta korkeampi.

Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin
liikevoiton arvioidaan kehittyvän positiivisesti vuonna 2008.
Oriola-KD panostaa strategisiin kasvuhankkeisiin, Venäjän yritysoston
haltuunottoon ja Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen vapautumisen
tarjoamiin liiketoimintamahdollisuuksiin, minkä ennakoidaan
aiheuttavan enintään kolmen miljoonan euron lisäkustannukset vuodelle
2008. Venäjän yritysoston arvioidaan parantavan Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentin vuoden 2008 liikevoittoa.
Terveydenhuollon liiketoiminnan liikevoiton vuonna 2008 odotetaan
heikkenevän edellisvuodesta johtuen raportoiduista päämiesmuutoksista
Suomessa. Hammashoidon liiketoimintojen yhdistämisen ennakoidaan
parantavan vuoden 2008 vertailukelpoista liikevoittoa.

Oriola-KD:n vuoden 2008 liikevoiton, sisältäen strategisten
hankkeiden aiheuttamat lisäkustannukset ja Venäjän yritysoston
vaikutuksen, arvioidaan olevan edellisvuoden liikevoittoa suurempi
vuonna 2008.

Taulukot


Tuloslaskelma,       1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-
milj. EUR       30.09.2008 30.09.2007 30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Liikevaihto        1131,7   1045,7   398,4   333,8   1377,3
Myytyjen suoritteiden
kulut           -990,0   -937,4   -346,7   -300,0  -1232,0
Bruttokate         141,8   108,3    51,7    33,8   145,2
Liiketoiminnan muut
tuotot            2,6    1,5    0,5    0,6    2,3
Myynnin ja jakelun
kulut           -102,9   -77,0   -36,2   -23,3   -104,5
Hallinnon kulut       -22,2   -10,7    -8,5    -3,1   -14,9
Osuus
osakkuusyhtiöiden
tuloksesta          1,3    0,0    0,3    0,0    1,0
Liikevoitto         20,6    22,1    7,9    8,0    29,1
Rahoitustuotot ja
kulut            -0,4    1,5    -0,5    0,5    1,9
Voitto ennen veroja     20,2    23,6    7,3    8,5    31,0
Tuloverot*)         -5,1    -5,8    -1,9    -2,1    -7,3
Katsauskauden voitto     15,1    17,8    5,4    6,4    23,7

Jakautuminen:
Emoyhtiön
osakkeenomistajille     15,0    17,4    5,4    6,2    23,3
Vähemmistölle         0,1    0,3    0,0    0,2    0,4

Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,11    0,12    0,04    0,04    0,16
Laimennusvaikutuksella
oikaistu
osakekohtainen tulos
(EUR)            0,11    0,12    0,04    0,04    0,16

*) Veroina on huomioitu katsauskauden
tulosta vastaava vero.
Tase, milj. EUR           30.09.2008 30.9.2007 31.12.2007

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet          58,2   58,3    56,3
Liikearvo                 104,3   34,6    33,9
Muut aineettomat hyödykkeet        46,3    5,0     4,5
Osuudet osakkuusyrityksissä ja
myytävissä olevat sijoitukset       27,8    0,0    27,1
Muut pitkäaikaiset saamiset         9,7   10,0    10,6
Laskennalliset verosaamiset         1,8    0,0     0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä       248,0   108,0    132,5

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus              251,5   184,5    180,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset      276,9   224,2    201,0
Rahavarat                 20,4   96,6    131,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä       548,8   505,2    512,9

VARAT YHTEENSÄ              796,7   613,3    645,4

Tase, milj. EUR           30.09.2008 30.9.2007 31.12.2007
Oma pääoma
Osakepääoma              36,2 36,2 36,2
Muut rahastot             30,1 30,1 30,1
Kertyneet voittovarat         129,5 125,2 129,2
Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma pääoma yhteensä          195,8 191,5 195,5
Vähemmistöosuus             1,1  8,2  8,1
Oma pääoma yhteensä          196,9 199,8 203,6

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat        18,7  8,9  8,7
Eläkevelvoitteet            4,3  4,1  4,4
Varaukset                0,0  0,0  0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat     0,2  0,4  0,3
Muut pitkäaikaiset velat        28,9  0,4  0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä      52,1 13,8 13,8

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 488,5 382,1 387,4
Varaukset                0,0  0,9  0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat     59,2 16,6 40,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä     547,8 399,7 428,1

OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ            796,7 613,3 645,4
Laskelma
konsernin
oman pääoman
muutoksista:

                           Emoyhtiön
                          omistajille
                     Kertyneet   kuuluva Vähem-
milj.       Osake-   Muut Muunto-  voitto     oma mistö-
EUR        pääoma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yht.
Oma
pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5 191,8
Muunto-
erot                 -0,8         -0,8  -0,1 -0,9
Maksetut
osingot                    -8,5    -8,5  -0,5 -8,9
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                    -0,1    -0,1     -0,1
Vähemmistö-
osuuden
muutos
Muut
muutokset                   -0,1    -0,1     -0,1
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,3     0,3     0,3
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden
voitto                     17,4    17,4  0,3 17,8
Oma
pääoma
30.9.2007      36,2   30,1  -0,8   125,9    191,5  8,3 199,8


Oma
pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6
Muunto-
erot                 -3,8         -3,8  0,0 -3,7
Osingon jako                 -11,3    -11,3    -11,3
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus
Vähemmistö-
osuuden
muutos                              -7,1 -7,1
Muut
muutokset
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                   0,3     0,3     0,3
Omaan pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät verot
Suoraan omaan
pääomaan kirjatut
erät
Tilikauden
voitto                     15,0    15,0  0,1 15,1
Oma pääoma
30.09.2008     36,2   30,1  -6,3   135,7    195,8  1,1 196,9
Rahavirtalaskelma,        1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR          30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Liikevoitto            20,6    22,1    29,1
Poistot               7,3    8,0    10,4
Käyttöpääoman muutos       -43,3   -15,6    6,8
Rahoituserien ja verojen
rahavirta             -7,3    -4,1    -5,5
Muut oikaisut            0,1    0,1    -1,9
Liiketoiminnan rahavirta     -22,6    10,5    39,0

Investointien rahavirta      -76,0    -2,0   -19,1

Rahoituksen rahavirta       -10,9   -24,2    -0,7

Rahavarojen muutos        -109,4   -15,7    19,1

Rahavarat tilikauden alussa    131,0   112,9   112,9
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus              -1,2    -0,6    -1,0
Rahavarojen muutos        -109,4   -15,7    19,1
Rahavarat tilikauden lopussa    20,4    96,6   131,0
Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset

                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR           30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa    56,3    63,3    63,3
Lisäykset tytäryritysten
hankintojen kautta         6,8
Lisäykset              3,0    4,3    5,1
Vähennykset            -1,7    -3,0    -3,5
Poistot              -5,1    -5,6    -7,3
Kurssierot             -1,0    -0,6    -1,4
Kirjanpitoarvo kauden
lopussa              58,2    58,3    56,3


                 1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut         30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Omavaraisuusaste, %       25,3 %   33,5 %   33,7 %
Oma pääoma/osake, e        1,38    1,36    1,38
Sijoitetun pääoman tuotto, %   13,4 %   15,1 %   14,2 %
Oman pääoman tuotto, %      10,0 %   12,1 %   12,0 %
Korolliset nettovelat, Me    39,0 Me  -79,6 Me  -90,0 Me
Nettovelkaantumisaste, %     19,8 %  -39,8 %  -44,2 %
Osakekohtainen tulos, e      0,11    0,12    0,16
Osakkeita keskimäärin, tkpl   141 385  141 258  141 258
Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset

30.9.2008
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             -0,3     64,0
Ostetut valuuttaoptiot

30.9.2007
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
milj. EUR           käypä arvo  käypä arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                     0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              0,0     21,5

milj. EUR            30.9.2008  30.9.2007  31.12.2007
Annetut vakuudet
omista sitoumuksista
Annetut takaukset          35,1     2,6      3,1
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     1,0      2,0
Annetut yrityskiinnitykset      21,1     22,5     21,9
Muut takaukset ja vastuut       2,6     2,1      1,9
Yhteensä               60,9     28,2     28,9
Annetut vakuudet
muiden sitoumuksista
Ulkopuolisten
puolesta
annetut takaukset         0,0       0,0       0,0
Leasing-vastuut          0,5       0,4       0,3
Ei purettavissa
olevat
vuokrasopimukset         30,4       5,5       5,0

Laskutus, milj. EUR  1.1.-30.09.2008 1.1.-30.09.2007 1.1.-31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis-
ja
tukkukauppa          1969,9     1682,0     2253,4
Terveydenhuollon
kauppa             146,2      167,4      234,7
Hammashoidon kauppa        0,0      35,2      36,5
Konserni yhteensä       2116,1     1884,5     2524,5

Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä:
Lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -liiketoimintasegmentti
sekä Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti,
joka sisältää hammashoidon kaupan osakkuusyhtiön tulososuuden.

Liikevaihto,           1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR          30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa           1019,2   865,0   1135,8
Terveydenhuollon kauppa     112,6   146,4   205,9
Hammashoidon kauppa        0,0    34,3    35,6
Konserni yhteensä        1131,7   1045,7   1377,3

Liikevoitto,           1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR          30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa            17,1    14,7    17,4
Terveydenhuollon kauppa      6,2    8,8    12,6
Hammashoidon kauppa        1,3    1,3    2,2
Konsernihallinto ja muut     -4,0    -2,7    -3,2
Konserni yhteensä         20,6    22,1    29,1

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella        3 513   1 475   1 432
Henkilömäärä kauden lopussa   4 696   1 389   1 302
Laskutus,         7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR         2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa       671,3 706,5 592,1 571,4 543,0 575,9 563,2
Terveydenhuollon kauppa  44,8 49,7 51,6  67,3 52,1 56,7 58,6
Hammashoidon kauppa    0,0  0,0  0,0  1,3 10,2 11,8 13,2
Konserni yhteensä    716,2 756,2 643,6 640,0 605,2 644,4 634,9

Liikevaihto        7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR         2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa       364,6 377,2 277,3 270,7 278,3 295,5 291,3
Terveydenhuollon kauppa  33,8 38,1 40,6  59,5 45,6 49,2 51,7
Hammashoidon kauppa    0,0  0,0  0,0  1,3  9,9 11,5 12,9
Konserni yhteensä    398,4 415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8

Liikevoitto,       7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR         2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa        7,0  4,3  5,9  2,7  5,0  4,6  5,1
Terveydenhuollon kauppa  1,8  1,5  2,9  3,9  3,4  2,8  2,6
Hammashoidon kauppa    0,3  0,4  0,6  1,0  0,1  0,2  1,1
Konsernihallinto ja muut -1,2 -2,0 -0,8  -0,5 -0,5 -1,2 -1,0
Konserni yhteensä     7,9  4,2  8,5  7,0  8,0  6,3  7,8
Liikevaihto markkina-   1.1.-   1.1.-   1.1.-
alueittain, milj. EUR 30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Suomi           443,8   426,7   570,1
Muut Pohjoismaat      460,1   581,6   756,5
Muu Eurooppa        36,2    36,3    49,1
Venäjä           191,7    0,1    0,1
Muut maat          0,1    1,0    1,4
Konserni yhteensä     1131,7   1045,7   1377,3Liikevaihto
markkina-alueittain, milj. 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
EUR             2008 2008 2008  2007 2007 2007 2007
Suomi           144,6 150,5 148,7 143,4 135,3 143,4 148,1
Muut Pohjoismaat      145,1 158,5 156,5 174,9 187,1 199,6 195,0
Muu Eurooppa        10,9 12,5 12,7  12,8 11,3 12,5 12,5
Venäjä           97,9 93,8  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
Muut maat          0,0  0,1  0,0  0,5  0,1  0,7  0,2
Konserni yhteensä     398,4 415,4 318,0 331,6 333,8 356,1 355,8YRITYSHANKINNAT

Vitim & Co ja Moron Ltd
hankinta

Oriola-KD ilmoitti maaliskuussa ostavansa 75 prosenttia Moskovassa
toimivasta apteekkiyhtiöstä (Vitim & Co) ja lääkkeiden
tukkukauppayhtiöstä (Moron Ltd.)
Kauppa toteutui huhtikuussa. Lisäksi Oriola-KD on sopinut ostavansa
jäljelle jäävän
25 prosentin omistusosuuden yhtiöistä vuonna 2010 hinnalla, joka
perustuu yhtiöiden
vuoden 2009 tulokseen. Ostettuun 75 prosentin omistusosuuteen
liittyvä lisäkauppahinta
ja jäljelle jäävän 25 prosentin omistusosuuden osto on kirjattu
velaksi perustuen johdon
parhaaseen arvioon niiden määrästä.
Hankintamenolaskelma perustuu yhtiöiden alustaviin taseisiin per
31.3.2008,
jotka on laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin
laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Yhtiöiden alustavat taseet ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.
Hankinta on kirjattu IFRS 3:n sallimalla tavalla hyvin alustavana.
Oriola-KD tekee
hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin
alustaviin arvioihin.
Hankittujen yhtiöiden taseet on yhdistetty Oriola-KD konserniin
1.4.2008 alkaen ja
alla oleva laskelma sisältää molempien yhtiöiden hankinnan.

Alustavat tiedot hankitusta nettovarallisuudesta
ja liikearvosta ovat seuraavat:

                     Käypään   Käypä
                      arvoon    arvo
              Tasearvo  arvostaminen  Milj.
              Milj. EUR  Milj. EUR   EUR

 Aineelliset hyödykkeet    5,0     1,8     6,8
 Muut aineettomat
 hyödykkeet          3,5     41,5    45,0
 Laskennallinen
 verosaaminen         1,2     0,0     1,2
 Vaihto-omaisuus,
 maksetut ennakot      68,5     0,0     68,5
 Myyntisaamiset       37,8     0,0     37,8
 Muut saamiset        4,8     0,0     4,8
 Rahavarat          2,7     0,0     2,7
 Laskennallinen
 verovelka          0,0     -10,4    -10,4
 Pitkäaikaiset
 korolliset velat      -8,8     0,0     -8,8
 Ostovelat ja
 muut korottomat velat   -103,7     0,0    -103,7
 Lyhytkaikaiset
 korolliset velat      -8,9     0,0     -8,9
 Hankitut nettovarat     1,9     32,9    34,8

 Vastikkeen
 muodostuminen
  Kauppahinta                    -64,0
  Lisäkauppahinta ja
 25% osto                       -34,5
  Hankinnan kulut                   -4,4
 Liikearvo                      -68,1

 Maksettu rahavastike                 -64,0
 Hankinnan kulut                    -4,4
 Hankitut rahavarat                  2,7
 Yrityshankinnan
 nettorahavirta 2008                 -65,8

 Alustava
 lisäkauppahintavelka                 -34,5
 Yrityshankinnan
 nettorahavirta yhteensä               -100,3

Hankinnasta kirjattu liikearvo kuvaa yritysten yhteenliittymästä
saatavia synergiaetuja
sekä uusien markkina-alueiden tuomia etuja ja mahdollisuuksia.Espoossa 30.10.2008

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com