Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2008

25.4.2008

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 25.4.2008 klo 8.30    
Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä
Oriola-KD) tammi-maaliskuun 2008 taloudelliset tiedot.
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti.
Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2007. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.  
 
Avainlukuja 1.1. - 31.3.2008
 

 * Laskutus katsauskaudella oli 643,6 miljoonaa euroa (1-3/2007:
  634,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 318,0 miljoonaa euroa
  (1-3/2007: 355,8 miljoonaa euroa)

 * Liikevoitto oli 8,5 miljoonaa euroa (1-3/2007: 7,8 miljoonaa
  euroa)
 * Nettotulos oli 6,9 miljoonaa euroa (1-3/2007: 6,1 miljoonaa
  euroa)
 * Tulos/osake oli 0,05 euroa (1-3/2007: 0,04 euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,0 prosenttia (1-3/2007: 16,4
  prosenttia)

 
Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n ensimmäisen
vuosineljänneksen taloudellinen tulos parani odotustemme mukaisesti.
Maaliskuussa allekirjoitimme erittäin merkittävän
laajentumissopimuksen, jonka mukaisesti ostimme huhtikuussa 75
prosenttia Moskovassa toimivasta apteekkiyhtiö Vitimistä ja
lääkkeiden tukkukauppayhtiö Moronista. Yritysosto tarjoaa
Oriola-KD:lle ainutlaatuisen mahdollisuuden investoida Venäjän
nopeasti kasvaville markkinoille. Laajentuminen Venäjän
integroiduille lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppamarkkinoille
parantaa edelleen asemaamme Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisesti
vapautuessa."
 
Tulos
 
Oriola-KD:n laskutus tammi-maaliskuussa 2008 oli 643,6 miljoonaa
euroa (634,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 318,0 miljoonaa euroa
(355,8 miljoonaa euroa).
 
Liikevoitto tammi-maaliskuussa 2008 oli 8,5 miljoonaa euroa (7,8
miljoonaa euroa) ja tulos rahoituserien jälkeen 9,1 miljoonaa euroa
(8,1 miljoonaa euroa). Katsauskaudella ei ollut kertaluonteisia eriä.
 
Oriola-KD:n nettorahoitustuotot katsauskaudella olivat 0,6 miljoonaa
euroa (0,3 miljoonaa euroa).
 
Verot katsauskaudella olivat 2,1 miljoonaa euroa (2,0 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero.
 
Nettotulos tammi-maaliskuussa 2008 oli 6,9 miljoonaa euroa (6,1
miljoonaa euroa).
 
Oriola-KD:n katsauskauden osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,04
euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 17,0 prosenttia (16,4
prosenttia) ja oman pääoman tuotto 13,8 prosenttia (12,8 prosenttia).
 
Tase, rahoitus ja kassavirta
 
Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2008 oli 639,1 miljoonaa euroa
(583,2 miljoonaa euroa). Rahavarat maaliskuun lopussa 2008 olivat
98,5 miljoonaa euroa (66,7 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 199,8
miljoonaa euroa (187,1 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n omavaraisuusaste
oli 32,3 prosenttia (32,9 prosenttia).
 
Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -79,5 miljoonaa
euroa (-50,9 miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste -39,8
prosenttia (-27,2 prosenttia). Maaliskuun lopun 19,1 miljoonan euron
(15,8 miljoonaa euroa) korolliset velat muodostuivat lähinnä
apteekkien ennakkomaksuista Suomessa. Oriola-KD:llä on noin 25
miljoonan euron lainalimiitit pankkien kanssa ja 100 miljoonan euron
yritystodistusohjelma, jotka olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.
 
Liiketoiminnan rahavirta tammi-maaliskuussa 2008 oli -11,2 miljoonaa
euroa (-20,7 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat
-20,4 miljoonaa euroa (-28,8 miljoonaa euroa). Investointien
rahavirta oli 0,4 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa).
Katsauskauden kassavirta investointien jälkeen oli -10,8 miljoonaa
euroa (-21,6 miljoonaa euroa).
 
Investoinnit
 
Katsauskauden investoinnit olivat 0,9 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa
euroa), jotka olivat pääosin ylläpito- ja
käyttöomaisuusinvestointeja.
 
Henkilöstö
 
Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2008 oli 1288 (1494), josta 54
prosenttia työskenteli Suomessa (55 prosenttia), 29 prosenttia
Ruotsissa (27 prosenttia) sekä Baltian maissa ja Tanskassa yhteensä
17 prosenttia (18 prosenttia).
 
Liiketoimintasegmentit
 
Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Lääkkeiden jakelu ja
kauppa -liiketoimintasegmentti sekä Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentti, joka sisältää hammashoidon kaupan
osakkuusyhtiön tulososuuden.
 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentti
 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-maaliskuussa 2008 oli 592,1 miljoonaa euroa (563,2 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 277,3 miljoonaa euroa (291,3 miljoonaa
euroa). Liikevoitto oli 5,9 miljoonaa euroa (5,1 miljoonaa euroa).
Henkilöstön määrä lääkkeiden jakelu ja kauppa
-liiketoimintasegmentissä 31.3.2008 oli 874 (910).
 
Suomi
 
Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus Suomessa tammi-maaliskuussa
2008 oli 256,7 miljoonaa euroa (246,9 miljoonaa euroa) ja liikevaihto
oli 127,8 miljoonaa euroa (121,0 miljoonaa euroa).
 
Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 6,3 prosenttia (4,8 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen
lääkejakelussa oli 48,1 prosenttia (47,6 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2008 (lähde: IMS Health).
 
Wyethin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Suomessa vuoden 2008
alussa. Wyethin markkinaosuus Suomen lääkemarkkinasta on noin kaksi
prosenttia (lähde: IMS Health). Katsauskauden aikana ei siirtynyt
merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta Suomessa.
 
Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan noin 47 prosenttia Suomessa
vuonna 2008.
 
Ruotsi
 
Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus Ruotsissa tammi-maaliskuussa
2008 oli 324,4 miljoonaa euroa (306,6 miljoonaa euroa) ja liikevaihto
oli 139,9 miljoonaa euroa (161,7 miljoonaa euroa).
 
Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 5,5 prosenttia (6,8 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2008. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin
lääkejakelussa oli 43,3 prosenttia (41,5 prosenttia)
tammi-maaliskuussa 2008 (lähde: IMS Health).
 
McNeilin tuotteet siirtyivät Oriola-KD:n jakeluun Ruotsissa vuoden
2008 alussa. McNeilin markkinaosuus Ruotsin lääkemarkkinasta on noin
kaksi prosenttia. (lähde: IMS Health) Katsauskauden aikana ei
siirtynyt merkittäviä lääkevalmistajia pois Oriola-KD:n jakelusta
Ruotsissa.
 
Katsauskauden lopun tilanteen mukaan Oriola-KD:n markkinaosuuden
lääkkeiden jakelussa arvioidaan olevan noin 43 prosenttia Ruotsissa
vuonna 2008.
 
Ruotsin hallituksen asettama selvitysmies esitti 8.1.2008 Ruotsin
apteekkimonopolin purkamista vuoteen 2009 mennessä ja purkamista
koskevaa päätöstä tehtäväksi vuoden 2008 aikana. Oriola-KD jatkoi
valmistautumista mahdolliseen apteekkimarkkinan muutokseen.
 
Muut maat
 
Lääkkeiden jakelun ja kaupan laskutus Baltian maissa
tammi-maaliskuussa 2008 oli 10,9 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto oli 9,7 miljoonaa euroa (8,5 miljoonaa euroa).
 
Strateginen laajentuminen Venäjän markkinoille
 
Oriola-KD Oyj allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa 2008, jonka
mukaan se sopi ostavansa 75 prosenttia suomalaisesta Foreti Oy:stä,
joka puolestaan omistaa Moskovassa toimivan apteekkiyhtiön (Vitim &
Co) ja lääkkeiden tukkukauppayhtiön (Moron Ltd). Vitimin ja Moronin
osto on Oriola-KD:lle merkittävä strateginen investointi Venäjän
nopeasti kasvaville lääkemarkkinoille. Kauppa toteutui 21.4.2008.
 
Kauppahinta on arviolta 70 - 90 miljoonaa euroa perustuen yhtiöiden
vuoden 2008 tulokseen. Lisäksi Oriola-KD sopi ostavansa jäljelle
jäävän 25 prosentin omistusosuuden vuonna 2010 hinnalla, joka
perustuu yhtiöiden vuoden 2009 tulokseen.
 
Vitim harjoittaa apteekkitoimintaa Moskovassa ja sen ympäristössä
tunnetulla Stary Lekar -nimellä.
Se oli Moskovan kolmanneksi suurin apteekkiketju noin 5 prosentin
markkinaosuudella vuonna 2007. Vitimillä on tällä hetkellä noin 140
apteekkia ja henkilöstön määrä on noin 1600. Liikevaihto vuonna 2007
oli noin 76 miljoonaa euroa (63 miljoonaa euroa 2006) ja ennustettu
liikevoitto noin -3 miljoonaa euroa vuonna 2007 (0 miljoonaa euroa
2006). Vuonna 2008 Vitimin liikevaihdon arvioidaan kasvavan
merkittävästi ja liikevoiton pysyvän edelleen alhaisena johtuen
uusien apteekkien perustamiskustannuksista.
 
Moron harjoittaa lääkkeiden tukkukauppaa Venäjällä ja sen
markkinaosuus Venäjän lääkkeiden tukkukaupassa on noin 5 prosenttia.
Moronilla on vahva asema erityisesti Moskovassa ja sen ympäristössä.
Yhtiö työllistää noin 1800 henkilöä. Vuoden 2007 liikevaihto oli 296
miljoonaa euroa (295 miljoonaa euroa 2006) ja liikevoiton oikaisujen
jälkeen arvioidaan jäävän hieman negatiiviseksi vuonna 2007 (6
miljoonaa euroa 2006). Moronin liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan
kasvavan merkittävästi vuonna 2008 edellisvuoteen verrattuna.
 
Vitimin ja Moronin korolliset nettovelat kaupan
allekirjoittamishetkellä olivat noin 15 miljoonaa euroa. Oriola-KD:n
tavoitteena on antaa lisätietoja yhtiöiden taloudellisesta
tilanteesta vuoden 2008 toisen vuosineljänneksen aikana.
 
Oriola-KD on sitoutunut merkittäviin investointeihin yhtiöissä ja
vahvistamaan yhtiöiden logistiikkaa sekä kehittämään niiden
liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Yhtiöiden perustajat jatkavat
Vitimin ja Moronin johtotehtävissä ja omistavat kaupan toteutumisen
jälkeen 25 prosentin osuuden suomalaisesta Foreti Oy:stä, joka
omistaa kokonaisuudessaan Venäjällä toimivat yhtiöt. Oriola-KD arvioi
Venäjän lääkemarkkinoiden kasvavan lähes 20 prosenttia vuosittain
seuraavien vuosien aikana.
 
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti
 
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutus
tammi-maaliskuussa 2008 oli 51,6 miljoonaa euroa (71,8 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 40,6 miljoonaa euroa (64,5 miljoonaa euroa).
Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentin laskutusta ja
liikevaihtoa pienensivät Hammashoidon liiketoiminnan yhdistäminen
Lifco Dentalin kanssa ja Ruotsin kotijakeluliiketoiminnan myynti
vuonna 2007. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,5 miljoonaa
euroa (3,7 miljoonaa euroa). Henkilöstön määrä Terveydenhuollon
kauppa -liiketoimintasegmentissä 31.3.2008 oli 414 (584).
 
Suomi
 
Terveydenhuollon kaupan laskutus Suomessa oli 23,0 miljoonaa euroa
(20,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 21,6 miljoonaa euroa (19,0
miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2008.
 
Vuoden 2008 alussa tuotevalikoimaa vahvistettiin Carl Zeiss Meditecin
silmäkirurgisilla tuotteilla. Oriola-KD:n edustuksesta siirtyivät
vuoden 2008 alussa Sysmex-hematologiatuotteet ja katsauskauden
lopussa Zimmer-ortopediatuotteet.
 
Ruotsi
 
Terveydenhuollon kaupan laskutus Ruotsissa oli 25,4 miljoonaa euroa
(35,6 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 15,8 miljoonaa euroa (30,2
miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2008.
 
Muut maat
 
Terveydenhuollon kaupan laskutus Baltian maissa ja Tanskassa oli
yhteensä 3,2 miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 3,2
miljoonaa euroa (2,5 miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2008.
 
Hammashoidon kauppa
 
Hammashoidon kaupan osuus segmentin laskutuksesta oli 0,0 miljoonaa
euroa (13,2 miljoonaa euroa), liikevaihdosta 0,0 miljoonaa euroa
(12,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitosta 0,6 miljoonaa euroa (1,1
miljoonaa euroa) tammi-maaliskuussa 2008. Henkilöstön määrä
maaliskuun lopussa 2007 oli 114. Hammashoidon kaupan yhdistäminen
Lifcon Dentalin kanssa saatettiin loppuun 2.1.2008 Viron, Latvian ja
Liettuan liiketoimintojen yhdistämisellä. Oriola-KD:n omistusosuus
yhdistetystä hammashoidon liiketoiminnasta on 30 prosenttia ja Lifcon
omistusosuus 70 prosenttia.
 
Lähipiiri
 
Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö
Oriola-KD Oyj, tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n
hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin
johtoryhmän muut jäsenet, edellä mainittujen henkilöiden läheiset
perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt
sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia
eläkekuluja Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj:n
tilinpäätöksen liitetiedoissa on lisätietoa veloista saman konsernin
yrityksille ja annetuista vakuuksista samaan konserniin kuuluvien
yrityksien puolesta. Oriola-KD Oyj ei ole antanut merkittäviä
vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta.
 
Oriola-KD Oyj:n osakkeet
 
Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa
2008:
 

Osakkeiden vaihto      tammi-maaliskuu 2008 tammi-maaliskuu 2007
                A-sarja  B-sarja  A-sarja  B-sarja
Vaihto, milj. kpl         1,1    9,4    3,7   22,8
Vaihto, milj. euroa        3,0   26,8    12,1   74,7
Ylin kurssi, euroa        2,96   3,00    3,57   3,60
Alin kurssi, euroa        2,50   2,60    2,84   2,87
Päätöskurssi kauden        2,92   2,98    3,21   3,26
lopussa, euroa

 
Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin pois lukien
omat osakkeet 7,4 prosenttia (18,8 prosenttia) koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli 2,2
prosenttia (6,8 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä
osakemäärästä pois lukien omat osakkeet 10,4 prosenttia (26,3
prosenttia).
 
Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2008 ilman omia osakkeita oli
418,4 miljoonaa euroa (457,8 miljoonaa euroa).
 
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia
A-osakkeiden muuntamista B-osakkeiksi. Tammi-maaliskuun 2008 aikana
on A-osakkeita muunnettu B-osakkeiksi 466.598 kappaletta (2.072.100).
Katsauskauden lopussa A-osakkeita oli 50.778.807 kappaletta
(54.222.540) ja B-osakkeita 91.129.021 kappaletta (87.035.288).
 
Oriola-KD Oyj:n hallituksen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla 20.2.2008 tekemät päätökset koskien maksutonta
osakeantia yhtiölle itselleen ja suunnattua maksutonta osakeantia
osakepalkkiojärjestelmässä toteutettiin katsauskauden aikana.
Oriola-KD Oyj antoi maksuttomalla osakeannilla yhtiölle itselleen
650.000 uutta B-osaketta. Lisäksi yhtiön hallitus päätti suunnatusta
maksuttomasta osakeannista, jossa luovutettiin yhteensä 156.048
kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita yhtiön
toimitusjohtajalle ja muille Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän
jäsenille. Osakeannit toteutettiin ja rekisteröitiin katsauskauden
aikana. Suunnattuun maksuttomaan osakeantiin liittyen yhtiö siirsi
156.048 B-osaketta johdon palkitsemisjärjestelmään kuuluvien
henkilöiden arvo-osuustileille 27.3.2008.
 
Osakeantien toteuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 493.952 omaa
osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita. Niiden osuus yhtiön
osakkeista on 0,35 prosenttia ja äänimäärästä 0,04 prosenttia.
 
Yhtiökokouksen päätökset
 
Oriola-KD Oyj:n 17.3.2008 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta.
 
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2007 päättyneeltä
tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,08 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä
20.3.2008 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon
maksupäivä on 2.4.2008.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi edelleen seitsemän
(7). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli
Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko Uotila ja
Mika Vidgrén. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 44.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan
palkkioksi 27.500 euroa ja hallituksen muiden jäsenten palkkioksi
22.000 euroa. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan
kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön
valiokuntien jäsenille. Hallituksen puheenjohtajalla on lisäksi
puhelinetu. Kaikkien hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön
matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT
Heikki Lassila ja varatilintarkastajaksi KHT Kaj Waseniuksen.
Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
 
Yhtiökokous päätti, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään neljäntoistamiljoonan (14.000.000) yhtiön oman
B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,9 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten,
että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla
yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
Omat osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaaseen
omaan pääomaan kuuluvilla varoilla B-osakkeiden hankintahetken
markkinahintaan OMX Pohjoismaisessa Pörssissä (Helsinki). Osakkeet
maksetaan OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) ja Suomen
Arvopaperikeskuksen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää muun
ohessa johdannaisia. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista
vapaata omaa pääomaa. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi, investointien
rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai
mitätöitäviksi. Hallitus päättää kaikista muista B-osakkeiden
hankkimiseen liittyvistä seikoista. Hankkimisvaltuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä
lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13. maaliskuuta 2007
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden
hankkimisesta.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
kaksikymmentäkahdeksanmiljoonaa (28.000.000) yhtiön B-osaketta, mikä
määrä vastaa noin 19,8 % yhtiön kaikista osakkeista. Hallitukselle
annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa suunnatulla annilla
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen,
että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan edellä esitetyin rajoituksin käyttää muun muassa
vastikkeen maksamiseksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoimintajärjestelyjen ja investointien rahoittamisessa ja
toteuttamisessa, yhtiön omistuspohjan laajentamiseen, pääomarakenteen
kehittämiseen taikka henkilöstön sitouttamiseen ja kannustamiseen.
Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita OMX Pohjoismaisen Pörssin (Helsinki) järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
määrätä osakeannin ehdoista osakeyhtiölain mukaisilla tavoilla,
mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko merkintähinta kokonaan
tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka
osakepääomaan. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen
aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007
pidetyn yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka
nojalla hallitus voi päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan
suunnatun maksuttoman osakeannin järjestämisestä johdon
osakepalkkiojärjestelmän luomiseksi.
 
Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään
järjestäytymiskokouksessa valita hallituksen varapuheenjohtajaksi
edelleen Antti Remeksen. Hallituksen tarkastus- ja
palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:
 
Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén
 
Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila
 
Riskit
 
Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan,
jossa on määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet,
vastuut ja raportointi. Konsernin riskienhallinnalla pyritään
tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan ne riskit, jotka
mahdollisesti uhkaavat yhtiön toimintaa sekä asetettujen tavoitteiden
saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät
roolit ja vastuut.
 
Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin
riskeihin sekä rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa
Oriola-KD:n strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja
päivittäistä päätöksentekoa.
 
Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät
strategiset ja operatiiviset riskit:
 

 * muutokset neuvotteluasemassa suhteessa tavarantoimittajiin ja
  asiakkaisiin
 * Ruotsin markkinarakenteen mahdollisten muutosten vaikutukset
  liiketoimintakonsepteihin
 * kustannustehokkuuden ja -joustavuuden ylläpitäminen
 * kilpailukykyinen tuote- ja palvelutarjonta laajentuvilla ja
  konsolidoituvilla markkinoilla
 * laajentumiseen liittyvät riskit uusilla markkinoilla ja
  liiketoiminta-alueilla
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

 
Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n
keskeisimmät rahoitusriskit.
 
Toiminnan laajentuminen Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppaan kasvattaa Oriola-KD:n uusiin markkinoihin ja
liiketoiminta-alueisiin sekä rahoitukseen liittyviä riskejä.
 
Kronans Droghandel AB:n hallituksen kokoonpano
 
Kronans Droghandel AB:n yhtiökokouksessa 26.3.2008 valittiin
hallituksen jäseniksi Eero Hautaniemi (puheenjohtaja), Karin
Bernadotte af Wisborg, Henry Haarla, Thomas Heinonen ja Kimmo
Virtanen. Hallituksen varajäseniksi valittiin Claes von Bonsdorff,
Pellervo Hämäläinen, Ulf Janzon, Anne Kariniemi ja Teija Silver. 
 
Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
 
Katsauskauden jälkeen on kaupparekisteriin merkitty 1.4.2008 yhteensä
55.954 osakkeen muunnot, jonka jälkeen sarja A:n osakkeita on
50.722.853 kappaletta ja sarja B:n osakkeita 91.184.975 kappaletta.
 
Toiminnan tehostamiseksi ja asiakaspalvelun parantamiseksi
toteutettiin Suomessa Apteekki ja vähittäiskaupan lääke- ja
eläinlääkemyynnin toimintoihin liittyvät YT-neuvottelut, joiden
mukaan Oriola Oy:n toiminnot Seinäjoella lopetetaan ja ne siirrettään
kesäkuun lopussa 2008 Espooseen ja Ouluun.
 
Oriola-KD toteutti Venäjälle laajentumiseen liittyvän yrityskaupan
21.4.2008. Foreti Oy:n sekä Vitimin ja Moronin hallitukset: Eero
Hautaniemi (puheenjohtaja), Kimmo Virtanen, Christian Ramm-Schmidt,
Igor Yankov ja Oleg Yankov.  
 
Talous- ja rahoitusjohtaja Kimmo Virtanen on nimitetty Oriola-KD
Oyj:n varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi 1.5.2008
alkaen. Hän vastaa tehtävässään talous- ja rahoitustoimintojen
lisäksi konsernin tukitoiminnoista. Tietohallintojohtaja Claes von
Bonsdorff, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pellervo Hämäläinen
ja henkilöstöjohtaja Teija Silver raportoivat Kimmo Virtaselle
1.5.2008 alkaen. Lakimies Thomas Heinonen on nimitetty Oriola-KD:n
Senior Legal Counseliksi 1.6.2008 alkaen. Hän raportoi tehtävässään
Kimmo Virtaselle. Lakiasiainjohtaja Henry Haarla siirtyy eläkkeelle
1.6.2008. Henry Haarla jatkaa Oriola-KD:n hallituksen sihteerinä ja
Oriola-KD:n juridisena neuvonantaja vuoden 2008 loppuun saakka.
 
Suomen Lääkejakelun ja Apteekki ja vähittäiskaupan johtajaksi on
nimitetty Jukka Niemi 1.7.2008 alkaen. Suomen Lääkejakelun johtaja
Matti Lievonen siirtyy eläkkeelle vuoden 2008 lopussa. Matti Lievonen
jatkaa Oriola-KD:n johtoryhmän jäsenenä ja Suomen Lääkejakelun
neuvonantajana vuoden 2008 loppuun saakka.
 
Oriola-KD:n johtoryhmän muodostavat 1.5.2008 alkaen liiketoimintojen
ja konsernin tukitoimintojen johtajat: Eero Hautaniemi (johtoryhmän
puheenjohtaja), Claes von Bonsdorff, Birgitta Gunneflo, Henry Haarla
(31.5.2008 asti), Thomas Heinonen (1.6.2008 alkaen), Pellervo
Hämäläinen, Anne Kariniemi, Jukka Niemi, Teija Silver, Ilari
Vaalavirta ja Kimmo Virtanen (johtoryhmän varapuheenjohtaja) sekä
vuoden 2008 loppuun saakka Matti Lievonen.
 
Tulevaisuuden näkymät
 
Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2008 perustuvat ulkoisiin
markkinaennusteisiin, päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon
arvioihin. Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
perustekijöiden ja kasvunäkymien arvioidaan jatkuvan suotuisina.
 
Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa
seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia vuosittain, mikä vastaa
näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. Venäjän
lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan seuraavien vuosien aikana lähes
20 prosenttia vuosittain. Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa ja Ruotsissa lääkemarkkinan
kasvua nopeammin.
 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin vuoden 2008
laskutuksen arvioidaan kasvavan johtuen lääkemarkkinoiden kasvusta ja
laajentumisesta Venäjälle. Terveydenhuollon kauppa
-liiketoimintasegmentin laskutuksen arvioidaan olevan edellisvuoden
laskutusta pienempi johtuen Hammashoidon liiketoiminnan
yhdistämisestä Lifco Dentalin kanssa ja Ruotsin
kotijakeluliiketoiminnan myynnistä vuonna 2007. Oriola-KD:n vuoden
2008 laskutuksen ennakoidaan olevan edellisvuoden laskutusta
korkeampi.
 
Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentin liikevoiton
arvioidaan kehittyvän positiivisesti vuonna 2008. Oriola-KD panostaa
kasvuhankkeisiin ja Ruotsin apteekkimarkkinan mahdollisen
vapautumisen hyödyntämiseen, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia
vuodelle 2008. Terveydenhuollon liiketoiminnan liikevoiton vuonna
2008 odotetaan heikkenevän edellisvuodesta johtuen raportoiduista
päämiesmuutoksista Suomessa. Hammashoidon liiketoimintojen
yhdistämisen ennakoidaan parantavan vuoden 2008 vertailukelpoista
liikevoittoa.
Oriola-KD:n tavoitteena on antaa lisätietoja Venäjän yritysoston
vaikutuksesta vuoden 2008 liikevoittoon toisen vuosineljänneksen
tulosjulkistuksen yhteydessä. Oriola-KD:n vuoden 2008 liikevoiton
ilman Venäjän yritysoston vaikutusta arvioidaan olevan edellisvuoden
vertailukelpoista liikevoittoa suurempi vuonna 2008.
 
Taulukot
 

Tuloslaskelma,             1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR             31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Liikevaihto               318,0   355,8   1377,3
Myytyjen suoritteiden kulut      -282,0   -318,0  -1232,0
Bruttokate                35,9    37,8   145,2
Liiketoiminnan muut tuotot        1,2    0,4    2,3
Myynnin ja jakelun kulut        -25,8   -26,4   -104,5
Hallinnon kulut             -3,4    -4,1   -14,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta    0,6    0,0    1,0
Liikevoitto                8,5    7,8    29,1
Rahoitustuotot ja kulut          0,6    0,3    1,9
Voitto ennen veroja            9,1    8,1    31,0
Tuloverot*)               -2,1    -2,0    -7,3
Katsauskauden voitto           6,9    6,1    23,7
                                    
Jakautuminen:                             
Emoyhtiön osakkeen-
omistajille                6,8    6,0    23,3
Vähemmistölle               0,2    0,1    0,4
                                    
Emoyhtiön omistajille
voitosta laskettu
osakekohtainen tulos:                         
Laimentamaton osakekohtainen
tulos (EUR)               0,05    0,04    0,16
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (EUR)        0,05    0,04    0,16
                               
*) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero.

 
 

Tase, milj. EUR            31.03.2008 31.3.2007 31.12.2007
                                 
Pitkäaikaiset varat                       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    54,8   61,1    56,3
Liikearvo                  34,0   34,2    33,9
Muut aineettomat hyödykkeet         3,8    6,6    4,5
Osuudet osakkuusyrityksissä
ja myytävissä olevat sijoitukset      27,8    0,0    27,1
Muut pitkäaikaiset saamiset         9,9   10,9    10,6
Laskennalliset verosaamiset         0,1    0,1    0,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä        130,4   112,8   132,5
                                 
Lyhytaikaiset varat                       
Vaihto-omaisuus              179,6   181,9   180,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset      230,6   221,7   201,0
Rahavarat                  98,5   66,7   131,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä        508,7   470,4   512,9
                                 
VARAT YHTEENSÄ               639,1   583,2   645,4
                                 
Tase, milj. EUR            31.03.2008 31.3.2007 31.12.2007
                                     
Oma pääoma                            
Osakepääoma                 36,2   36,2    36,2
Muut rahastot                30,1   30,1    30,1
Kertyneet voittovarat           125,1   112,4   129,2
Emoyhtiön omistajille
kuuluva oma pääoma yhteensä        191,5   178,7   195,5
Vähemmistöosuus               8,3    8,3    8,1
Oma pääoma yhteensä            199,8   187,1   203,6
                                 
Pitkäaikaiset velat                       
Laskennalliset verovelat           8,5    9,7    8,7
Eläkevelvoitteet               4,4    4,0    4,4
Varaukset                  0,0    0,0    0,0
Pitkäaikaiset korolliset velat        0,3    0,3    0,3
Muut pitkäaikaiset velat           0,2    0,4    0,4
Pitkäaikaiset velat yhteensä        13,4   14,4    13,8
                                 
Lyhytaikaiset velat                       
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
velat                   407,1   365,3   387,4
Varaukset                  0,0    1,0    0,0
Lyhytaikaiset korolliset velat       18,8   15,4    40,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä        425,9   381,7   428,1
                                 
OMA PÄÄOMA JA
VELAT YHTEENSÄ               639,1   583,2   645,4

 
 

Laskelma
konsernin
oman pääoman
muutoksista:                                   
                                          
                           Emoyhtiön
                          omistajille
         Osake-         Kertyneet   kuuluva Vähem-
          pää-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR      oma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yht.
Oma pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5 191,8
Muuntoerot               -1,8          -1,8  -0,3 -2,1
Maksetut osingot                  -8,5    -8,5     -8,5
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
netto-
sijoituksen
suojaus                      -0,3    -0,3     -0,3
Vähemmistö-
osuuden
muutos                                         
Muut muutokset                                     
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                     0,1     0,1      0,1
Omaan
pääomaan
kirjattuihin
eriin liittyvät
verot                                         
Suoraan
omaan pääomaan
kirjatut erät                                     
Tilikauden voitto                  6,0     6,0  0,1  6,1
Oma pääoma
31.3.2007      36,2   30,1  -1,8   114,2    178,8  8,3 187,0
                                            
                                            
Oma pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6
Muuntoerot                0,4           0,4  0,0  0,4
Osingon jako                    -11,3    -11,3     -11,3
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                                        
Vähemmistöosuuden
muutos                                         
Muut muutokset                                   0,0
Osakeperusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                     0,1     0,1      0,1
Omaan
pääomaan
kirjattuihin
eriin liittyvät
verot                                         
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut erät                                     
Tilikauden voitto                  6,8     6,8  0,2  6,9

 
 

Rahavirtalaskelma,         1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR           31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Liikevoitto             8,5    7,8    29,1
Poistot               2,3    2,7    10,4
Käyttöpääoman muutos        -20,4   -28,8    6,8
Rahoituserien ja
verojen rahavirta          -1,3    -1,4    -5,5
Muut oikaisut            -0,3    -1,0    -1,9
Liiketoiminnan rahavirta      -11,2   -20,7    39,0
                                 
Investointien rahavirta       0,4    -0,9   -19,1
                                 
Rahoituksen rahavirta       -22,0   -23,9    -0,7
                                 
Rahavarojen muutos         -32,7   -45,6    19,1
                                 
Rahavarat tilikauden alussa    131,0   112,9   112,9
Valuuttakurssien muutosten
vaikutus               0,3    -0,6    -1,0
Rahavarojen muutos         -32,7   -45,6    19,1
Rahavarat tilikauden lopussa    98,5    66,7   131,0
                                 
                                 
Aineellisten käyttöomaisuus-
hyödykkeiden muutokset                 
                             
                  1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj.EUR           31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Kirjanpitoarvo kauden alussa    56,3    63,3    63,3
Lisäykset              0,9    1,3    5,1
Vähennykset             -0,8    -0,5    -3,5
Poistot               -1,6    -1,9    -7,3
Kurssierot              0,1    -1,1    -1,4
Kirjanpitoarvo kauden lopussa    54,8    61,1    56,3
                                 
                             
                  1.1.-   1.1.-   1.1.-
Tunnusluvut          31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Omavaraisuusaste, %        32,3 %   32,9 %   33,7 %
Oma pääoma/osake, e         1,35    1,27    1,38
Sijoitetun pääoman tuotto, %   17,0 %   16,4 %   14,2 %
Oman pääoman tuotto, %      13,8 %   12,8 %   12,0 %
Korolliset nettovelat, Me    -79,5 Me  -50,9 Me  -90,0 Me
Nettovelkaantumisaste, %     -39,8 %  -27,2 %  -44,2 %
Osakekohtainen tulos, e       0,05    0,04    0,16
Osakkeita keskimäärin, tkpl   141 326  141 258  141 258

 
 

Johdannaissopimukset,
vakuudet ja
vastuusitoumukset                     
                              
31.3.2008                         
               Positiivinen Negatiivinen
                  käypä    käypä  Sopimusten
milj. EUR              arvo     arvo nimellisarvot
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                           
Muut termiini- ja valuutan-
vaihtosopimukset                  -0,0     30,6
Ostetut valuuttaoptiot                      65,1
                              
31.3.2007                         
               Positiivinen Negatiivinen  Sopimusten
                  käypä    käypä nimellisarvot
milj. EUR              arvo     arvo
Itsenäiseen ulkomaiseen
yksikköön tehdyn
nettosijoituksen suojaus                      0,0
Muut termiini- ja
valuutanvaihtosopimukset               0,0      6,1
                              
milj. EUR            31.3.2008  31.3.2007  31.12.2007
Annetut vakuudet omista
sitoumuksista                       
Annetut takaukset           2,8     4,9      3,1
Annetut
kiinteistökiinnitykset        2,0     1,0      2,0
Annetut yrityskiinnitykset      22,0     22,1     21,9
Muut takaukset ja vastuut       1,2     2,3      1,9
Yhteensä               28,0     30,3     28,9
                              
Annetut vakuudet muiden
sitoumuksista                       
Ulkopuolisten puolesta
annetut takaukset           0,0     0,0      0,0
Leasing-vastuut            0,5     0,6      0,3
Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset           4,7     6,8      5,0
                              
                  1.1.-    1.1.-     1.1.-
Laskutus, milj. EUR      31.03.2008  31.03.2007  31.12.2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa     592,1    563,2    2253,4
Terveydenhuollon kauppa       51,6     58,6     234,7
Hammashoidon kauppa          0,0     13,2     36,5
Konserni yhteensä          643,6    634,9    2524,5
                              
Oriola-KD:llä on kaksi liiketoimintasegmenttiä:
Lääkkeiden jakelu ja kauppa -liiketoimintasegmentti
sekä Terveydenhuollon kauppa -liiketoimintasegmentti,
joka sisältää hammashoidon kaupan
osakkuusyhtiön tulososuuden.
 
                              

 
 

                     1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevaihto, milj. EUR        31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa        277,3   291,3   1135,8
Terveydenhuollon kauppa          40,6    51,7   205,9
Hammashoidon kauppa             0,0    12,9    35,6
Konserni yhteensä             318,0   355,8   1377,3
                                
                     1.1.-   1.1.-   1.1.-
Liikevoitto, milj. EUR        31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa         5,9    5,1    17,4
Terveydenhuollon kauppa           2,9    2,6    12,6
Hammashoidon kauppa             0,6    1,1    2,2
Konsernihallinto ja muut          -0,8    -1,0    -3,2
Konserni yhteensä              8,5    7,8    29,1
                                     
Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella            1 288   1 485   1 432
Henkilömäärä kauden lopussa        1 288   1 494   1 302
                                

 
 

               1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Laskutus, milj. EUR     2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa 592,1 571,4 543,0 575,9 563,2
Terveydenhuollon kauppa   51,6  67,3 52,1 56,7 58,6
Hammashoidon kauppa      0,0  1,3 10,2 11,8 13,2
Konserni yhteensä      643,6 640,0 605,2 644,4 634,9
                                
               1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/
Liikevaihto milj. EUR    2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa 277,3 270,7 278,3 295,5 291,3
Terveydenhuollon kauppa   40,6  59,5 45,6 49,2 51,7
Hammashoidon kauppa      0,0  1,3  9,9 11,5 12,9
Konserni yhteensä      318,0 331,6 333,8 356,1 355,8
                                          1-3/
10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 
Liikevoitto, milj. EUR    2008  2007 2007 2007 2007
Lääkkeiden jakelu ja kauppa  5,9  2,7  5,0  4,6  5,1
Terveydenhuollon kauppa    2,9  3,9  3,4  2,8  2,6
Hammashoidon kauppa      0,6  1,0  0,1  0,2  1,1
Konsernihallinto ja muut   -0,8  -0,5 -0,5 -1,2 -1,0
Konserni yhteensä       8,5  7,0  8,0  6,3  7,8

 
 

Liikevaihto
markkina-alueittain,     1.1.-   1.1.-   1.1.-
milj. EUR        31.03.2008 31.03.2007 31.12.2007      
Suomi             148,7   148,1   570,1      
Muut Pohjoismaat       156,5   195,0   756,5      
Muu Eurooppa          12,7    12,6    49,2      
Muut maat            0,0    0,2    1,4      
Konserni yhteensä       318,0   355,8   1377,3      
                                    
                                    
                                    
Liikevaihto
markkina-alueittain,      1-3/   10-12/    7-9/ 4-6/ 1-3/
milj. EUR           2008    2007    2007 2007 2007
Suomi             148,7   143,4   135,3 143,4 148,1
Muut Pohjoismaat       156,5   174,9   187,1 199,6 195,0
Muu Eurooppa          12,7    12,8    11,3 12,5 12,6
Muut maat            0,0    0,5    0,1  0,7  0,2
Konserni yhteensä       318,0   331,6   333,8 356,1 355,8

 
 
 
 
Espoossa 24.4.2008
 
Oriola-KD Oyj:n hallitus
 
 
Oriola-KD Oyj
 
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
 
 
Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja    
 
 
Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com
 
Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com
 
Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com