Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2010

28.10.2010

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.10.2010 klo 8.30


Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) tammi-
syyskuun 2010 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Oriola-KD:n
Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta myytiin Mediqille 31.5.2010 ja sen luvut
raportoidaan taulukoissa kohdassa lopetetut toiminnot. Venäjältä ostetun 03
Apteka -apteekkiketjun luvut on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010
alkaen. Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2010 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden ja Oriola-KD:n vuoden 2009 vuosikertomuksen mukaisesti.
Lisäksi vuonna 2010 on otettu käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja, joista
merkittävimmät ovat IFRS 3 (uudistettu) ja IAS 27. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 30.9.2010

 * Liikevaihto kasvoi 24 prosenttia 1401,5 miljoonaan euroon (1-9/2009: 1125,8
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto laski 79 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon (1-9/2009: 31,9
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto sisältää 11,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia:
  lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän 1,7 miljoonan euron saamisen
  alaskirjausvarauksen Ruotsissa, apteekkiketjun konkurssiin liittyvän 2,1
  miljoonan euron myyntisaamisen alaskirjausvarauksen Venäjällä ja 7,9
  miljoonan euron alaskirjauksen, johtuen ostoihin liittyvien alennusten
  kirjaamisesta varastoon Venäjällä
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 18,5 miljoonaa euroa (1-
  9/2009 31,9 miljoonaa euroa)

 * Nettotulos laski 90 prosenttia 2,4 miljoonaan euroon (1-9/2009: 23,9
  miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,02 euroa (1-9/2009: 0,16 euroa) ja tulos/osake sisältäen
  lopetetut toiminnot 0,39 euroa/osake
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 43,2 miljoonaa euroa (1-9/2009: 6,4
  miljoonaa euroa)
 * Sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (1-9/2009: 15,5 prosenttia
  sisältäen Terveydenhuollon kaupan liiketoiminnan)
 * Muuttunut näkymä: Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon
  arvioidaan kasvavan edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän selvästi
  edellisvuotta alhaisemmaksi


Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.7. - 30.9.2010

 * Liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 498,5 miljoonaan euroon (7-9/2009 379,2
  miljoonaa euroa)
 * Liiketappio oli -4,5 miljoonaa euroa (7-9/2009: liikevoitto 10,7 miljoonaa
  euroa)

 * Liiketappio sisältää 11,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,2 miljoonaa euroa (1-
  9/2009 10,7 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli -5,0 miljoonaan euroa (7-9/2009: 8,6 miljoonaa euroa)

 * Tulos/osake oli -0,03 euroa (7-9/2009: 0,06 euroa)


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen liikevaihto
tammi-syyskuussa 2010 kasvoi 24 prosenttia 1,4 miljardiin euroon. Liiketoiminta
Suomessa ja Ruotsissa on kehittynyt positiivisesti. Liikevoitto laski johtuen
Venäjän erittäin vaikeasta markkinatilanteesta ja kolmannen vuosineljänneksen
11,7 miljoonan euron kertaluonteisista kustannuksista. Oriola-KD:n tavoitteena
on sopeuttaa Venäjän liiketoiminnot vastaamaan kireää markkinatilannetta
lyhyellä aikavälillä ja jatkaa liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua strategian
mukaisesti pidemmällä aikavälillä. Toteutimme elokuussa 70 apteekin yritysoston
Moskovassa ja avasimme syyskuussa kaksi alueellista jakelukeskusta Venäjällä."

Tulos

Tulokseen liittyvät luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja ilman
Terveydenhuollon kauppaa, ellei toisin mainita.

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 1401,5 miljoonaa euroa (1125,8
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 6,8 miljoonaa euroa (31,9 miljoonaa euroa).
Liikevoitto sisältää 11,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia:
lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän 1,7 miljoonan euron saamisen
alaskirjausvarauksen Ruotsissa, apteekkiketjun konkurssiin liittyvän 2,1
miljoonan euron myyntisaamisen alaskirjausvarauksen ja 7,9 miljoonan euron
alaskirjauksen, johtuen ostoihin liittyvien alennusten kirjaamisesta varastoon
Venäjällä. Venäjällä ostoihin liittyvä alennusten määrä ja merkitys on kasvanut
vuoden 2010 aikana, mistä johtuen Oriola-KD on toteuttanut varaston
alaskirjauksen kirjaamalla ostoihin liittyvät alennukset varaston arvoon. Tulos
rahoituserien jälkeen oli 3,2 miljoonaa euroa (30,2 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 2,4 miljoonaa euroa (23,9 miljoonaa euroa). Tammi-syyskuun 2010
osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa (0,16 euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 498,5 miljoonaa euroa (379,2
miljoonaa euroa) ja liiketappio -4,5 miljoonaa euroa (10,7 miljoonaa euroa
liikevoittoa), mikä sisältää 11,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia.
Tulos rahoituserien jälkeen oli -5,8 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa) ja
nettotulos -5,0 miljoonaa euroa (8,6 miljoonaa euroa). Kolmannen
vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,06 euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-syyskuussa 2010 olivat 3,6 miljoonaa
euroa (1,6 miljoonaa euroa). Verot olivat 0,8 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu jatkuvien toimintojen tammi-syyskuun 2010 tulosta
vastaava vero.

Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (15,5
prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) ja oman pääoman tuotto 1,1
prosenttia (18,9 prosenttia sisältäen Terveydenhuollon kaupan) tammi-syyskuussa
2010.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Taseeseen, rahoitukseen ja kassavirtaan liittyvät luvut sisältävät
Terveydenhuollon kaupan luvut 31.5.2010 saakka ja yrityskauppaan liittyvän
liikevoiton. Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010 alkaen ja Venäjältä ostetun 03 Apteka
-apteekkiketjun luvut on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2010 oli 1144,3 miljoonaa euroa (855,5
miljoonaa euroa). Rahavarat syyskuun 2010 lopussa olivat 89,5 miljoonaa euroa
(52,3 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli 302,5 miljoonaa euroa (219,7 miljoonaa
euroa) ja omavaraisuusaste 27,1 prosenttia (26,4 prosenttia). Terveydenhuollon
kaupan myynti kasvatti Oriola-KD:n omaa pääomaa ja omavaraisuusastetta sekä
pienensi korollista nettovelkaa ja liikearvoa.

Korolliset nettovelat syyskuun 2010 lopussa olivat 98,4 miljoonaa euroa (97,1
miljoonaa euroa) ja nettovelkaantumisaste 32,5 prosenttia (44,2 prosenttia).
Oriola-KD on suojannut Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaan liittyvän
pitkäaikaisen korollisen velan korkoriskin vuoden 2010 kolmannella
vuosineljänneksellä. Korolliset nettovelat muodostuvat pitkäaikaisesta
lainarahoituksesta, emittoidun yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Syyskuun 2010 lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.
Oriola-KD:n 102,8 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 41,9 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150,0 miljoonan euron
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 36,5 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2010 oli 43,2 miljoonaa euroa
(6,4 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 32,1 miljoonaa euroa
(-26,2 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa kolmannella vuosineljänneksellä 2010.

Investointien nettorahavirta oli -166,3 miljoonaa euroa (-29,6 miljoonaa euroa).
Investointien nettorahavirta sisältää Ruotsin apteekkiketjun hankinnan, Venäjän
25 prosentin vähemmistöosuuden hankinnan, operatiiviset investoinnit ja
Terveydenhuollon kaupan myynnin sekä 03 Apteka -apteekkiketjun hankinnan
Venäjällä. Kassavirta investointien jälkeen tammi-syyskuussa 2010 oli -123,1
miljoonaa euroa (-23,2 miljoonaa euroa).

Oriola-KD hankki 24.2.2010 jäljellejääneen 25 prosentin omistusosuuden Oriola-KD
Holding Russia Oy:stä (ent. Foreti Oy), joka omistaa Venäjällä toimivat
lääkkeiden vähittäiskaupan (OOO Vitim) ja lääkkeiden tukkukaupan (OOO Moron)
yhtiöt. Kauppahinta 25 prosentin omistusosuudelle oli 65,0 miljoonaa euroa.
Käteiskauppana toteutettu Venäjän yhtiöiden yritysoston kokonaiskauppahinta oli
153,7 miljoonaa euroa.

Oriola-KD hankki Moskovan alueella toimivan 03 Apteka -apteekkiketjun 100
prosentin omistusosuuden 31.8.2010. Kauppahinta oli 11,9 miljoonaa euroa.

Oriola-KD maksoi 18,1 miljoonaa euroa osinkoa vuodelta 2009 eli 0,12 euroa
osakkeelta (0,08 euroa osakkeelta vuodelta 2008) toisella vuosineljänneksellä.

Investoinnit

Tammi-syyskuun 2010 bruttoinvestoinnit olivat 186,1 miljoonaa euroa (31,5
miljoonaa euroa). Ne sisältävät 161,5 miljoonan euron Ruotsin apteekkiketjun
hankinnan, 11,9 miljoonan euron 03 Apteka -apteekkiketjun hankinnan Venäjällä ja
12,7 miljoonan euron operatiiviset investoinnit. Katsauskaudella myytiin
Terveydenhuollon kaupan liiketoiminta noin 85 miljoonalla eurolla.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59 miljardia
Ruotsin kruunua). Oriola-KD:n omistusosuus yhteisyritys Kronans Droghandel
Retail AB:stä on 80 prosenttia ja Kooperativa Förbundetin 20 prosenttia. Oriola-
KD:llä on velvollisuus ja oikeus hankkia Kooperativa Förbundetin vähemmistöosuus
pitkäaikaisen yhteistyön jälkeen. Hankintavelvollisuus on kirjattu Oriola-KD:n
taseen korollisiin pitkäaikaisiin velkoihin apteekkien hankinnan toteutumisen
yhteydessä.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2010 oli 5311 (3817), josta 8 prosenttia
työskenteli Suomessa (11 prosenttia), 27 prosenttia Ruotsissa (7 prosenttia),
63 prosenttia Venäjällä (79 prosenttia) ja Baltian maissa yhteensä 2 prosenttia
(3 prosenttia). Henkilöstömäärää kasvatti Ruotsin apteekkiketjun hankinta
helmikuussa 2010, minkä yhteydessä Oriola-KD:n palvelukseen siirtyi noin 930
henkilöä. Lisäksi 03 Apteka -apteekkiketjun hankinnan yhteydessä Oriola-KD:n
palvelukseen siirtyi noin 350 henkilöä.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit 1.6.2010 alkaen Terveydenhuollon kaupan myynnin jälkeen ovat
Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa, Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa, Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa ja Hammashoidon kauppa.

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010
oli 314,2 miljoonaa euroa (379,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 15,3 miljoonaa
euroa (13,7 miljoonaa euroa). Katsauskaudella lääkeyhtiöiden kanssa sovitut
muutokset omistusvarastosta kaupintavarastoon laskivat liikevaihtoa.

Kolmannen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 103,8 miljoonaa euroa (120,6
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina laski Suomessa -0,9 prosenttia (0,0 prosenttia) tammi-syyskuussa
2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,5
prosenttia (46,9 prosenttia) tammi-syyskuussa 2010 (lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Suomen lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2010
lopussa oli 417 (410). Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat Espoossa ja
Oulussa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010
oli 661,9 miljoonaa euroa (389,0 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto oli 282,4 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan
liikevaihto oli 414,1 miljoona euroa (389,0 miljoonaa euroa). Hankittu
lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin
19.2.2010 alkaen.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto tammi-syyskuussa 2010
oli 9,1 miljoonaa euroa (-2,8 miljoonaa euroa). Ruotsin apteekkitoiminnan
valmistautumiseen liittyvät kustannukset 1.1.2010 - 19.2.2010 olivat 2,2
miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa tammi-syyskuussa 2009). Liikevoitto
sisältää lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän 1,7 miljoonan euron saamisen
alaskirjausvarauksen lääkkeiden tukkukaupassa kolmannella vuosineljänneksellä.
Lisäksi tammi-syyskuulle on kirjattu suunnitelman mukaisia poistoja yrityskaupan
käyvän arvon kohdistuksista 1,0 miljoonaa euroa.

Kolmannen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 239,5 miljoonaa euroa (132,1
miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 116,1 miljoonaa euroa
(0,0 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 137,6 miljoonaa euroa
(132,1 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 4,9 miljoonaa euroa (-0,4 miljoonaa
euroa liiketappiota), mikä sisältää 1,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kustannuksia.

Kronans Droghandel Retail AB toteutti 19.2.2010 valtakunnallisen 170 apteekkia
sisältävän apteekkiyhtiön 100 prosentin osakekannan oston. Käteiskaupalla
toteutetun yritysoston lopullinen kauppahinta oli 161,5 miljoonaa euroa (1,59
miljardia Ruotsin kruunua). Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli
4,6 miljardia Ruotsin kruunua (4,4 miljardia Ruotsin kruunua vuonna 2008) ja pro
forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset kulut
oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua (183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008).
Oriola-KD:llä oli syyskuun 2010 lopussa 176 apteekkia Ruotsissa. Kronans
Droghandel Retail AB sulautui ostamaansa apteekkiyhtiöön, Kronans Droghandel
Apotek AB:hen 30.9.2010. Oriola-KD:n logistiikkakeskukset sijaitsevat
Göteborgissa ja Enköpingissä.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 1,1 prosenttia (2,6 prosenttia) tammi-syyskuussa
2010. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli 40,5
prosenttia (41,4 prosenttia) tammi-syyskuussa 2010 (lähde: IMS Health). Oriola-
KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa oli 14 prosenttia
syyskuussa 2010 (lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2010
lopussa oli 1455 (273), josta 1143 (0) työskenteli vähittäiskaupassa ja 312
(273) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010
oli 402,8 miljoonaa euroa (332,5 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan
liikevaihto oli 72,9 miljoonaa euroa (71,1 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan
liikevaihto oli 369,5 miljoonaa euroa (302,5 miljoonaa euroa). Hankitun 03
Apteka -apteekkiketjun luvut on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010
alkaen. Syyskuulle on kirjattu kuukauden osuus suunnitelman mukaisesta
yrityskaupan käyvän arvon kohdistuksiin liittyvästä 0,4 miljoonan euron
vuosipoistosta.

Tammi-syyskuun 2010 liiketappio oli -18,1 miljoonaa euroa (22,8 miljoonaa euroa
liikevoittoa). Liiketappio sisältää 10,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kustannuksia: apteekkiketjun konkurssiin liittyvän 2,1 miljoonan euron
myyntisaamisen alaskirjausvarauksen ja erittäin kireästä markkinatilanteesta
johtuvan 7,9 miljoonan euron varaston arvon alaskirjauksen. Venäjällä ostoihin
liittyvä alennusten määrä ja merkitys on kasvanut vuoden 2010 aikana, mistä
johtuen Oriola-KD on toteuttanut varaston alaskirjauksen kirjaamalla ostoihin
liittyvät alennukset varaston arvoon.

Lääkemarkkinan kasvu Venäjän ruplissa oli tammi-syyskuussa 2010 noin 3
prosenttia (noin 20 prosenttia). Ennusteita hitaampi kasvu ja lääkkeiden
hintasääntely ovat johtaneet erittäin kireään kilpailuun. Oriola-KD:n
liikevaihto kasvoi noin 9 prosenttia (40 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-
syyskuussa 2010.

Kolmannen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 147,8 miljoonaa euroa (118,6
miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa
(21,4 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 137,5 miljoonaa euroa
(110,1 miljoonaa euroa). Liiketappio oli -15,7 miljoonaa euroa (6,6 miljoonaa
euroa liikevoittoa), mikä sisältää 10,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia
kustannuksia.

Oriola-KD hankki 100 prosentin omistusosuuden venäläisestä lääkkeiden
vähittäiskaupan yhtiöstä OOO 03 Aptekasta 31.8.2010. Apteekkiketjulla on 70
apteekkia Moskovan alueella. Kauppahinta oli 11,9 miljoona euroa ja se on
maksettu käteisellä. Ostetulla yhtiöllä ei ollut korollisia velkoja.
Apteekkiketjun liikevaihto vuonna 2009 oli noin 40 miljoonaa euroa ja
liikevoitto noin 5 prosenttia liikevaihdosta. Yhtiön palveluksessa on noin 350
henkilöä. Apteekkiketjun hankinta tukee Oriola-KD:n strategiaa laajentaa
lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoimintaa Moskovan alueella ja kasvattaa Oriola-
KD:n lääkkeiden tukkukaupan liiketoimintaa Venäjällä. Yritysoston jälkeen
Oriola-KD:llä oli syyskuun lopussa 251 (170) apteekkia Moskovan alueella, joista
181 apteekkia toimii Stary Lekar nimellä.

Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi Oriola-KD:llä on yksitoista alueellista
logistiikkakeskusta Venäjällä, joista Yekaterinburgin ja Novosibirskin
logistiikkakeskukset avattiin syyskuussa 2010. Tukkukaupan alueellista
laajentumista ja vähittäiskaupan orgaanista kasvua Moskovan alueella jatketaan.
 Venäjän organisaatiota vahvistetaan edelleen loppuvuoden aikana, minkä
tavoitteena on operatiivisen toiminnan kehittäminen ja liiketoiminnan kasvu
strategian mukaisesti.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2010
lopussa oli 3336 (3011), josta 1730 (1448) työskenteli vähittäiskaupassa ja
1606 (1563) tukkukaupassa.

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2010
oli 23,0 miljoonaa euroa (25,4 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,7 miljoonaa
euroa (0,6 miljoonaa euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen 2010 liikevaihto oli 7,4 miljoonaa euroa (8,0
miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 0,3 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).

Henkilöstön määrä Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2010
lopussa oli 103 (123).

Hammashoidon kauppa

Hammashoidon kaupan liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa)
tammi-syyskuussa 2010. Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,3 miljoonaa
euroa (0,8 miljoonaa euroa).

Oriola-KD:n ja Lifco AB:n hammashoidon kaupan liiketoiminnot yhdistettiin vuonna
2007. Oriola-KD:n omistusosuus Hammashoidon kaupan liiketoiminnasta on 30
prosenttia ja Lifcon omistusosuus 70 prosenttia. Hammashoidon kaupan voitto
verojen jälkeen sisältyy Oriola-KD:n liikevoittoon.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Apotek AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa 2010:

Osakkeiden vaihto         tammi-syyskuu 2010 tammi-syyskuu 2009

                  A-sarja B-sarja  A-sarja B-sarja

Vaihto, milj. kpl         4,5   68,8    6,1   83,6

Vaihto, milj. euroa        20,5  287,3   15,0  214,4

Ylin kurssi, euroa         5,47  5,49    4,15  4,20

Alin kurssi, euroa         3,30  3,30    1,29  1,30

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 4,26  4,27    4,10  4,13


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 48,6 prosenttia (61,7 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
9,5 prosenttia (12,6 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 66,6 prosenttia (86,1
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2010 oli 645,4 miljoonaa euroa (623,3
miljoonaa euroa).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 8.3.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän ja
laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,14 % yhtiön
kaikista osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.6.2010 varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman valtuutuksen nojalla suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa
luovutettiin yhteensä 37.350 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita
tietyille Oriola-KD-konsernin avainhenkilöille osana konsernin johdon
osakepalkkiojärjestelmää 2007-2009. Nämä osakkeet edustivat noin 0,02 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista ja noin 0,0035 prosenttia kokonaisäänimäärästä.

Yhtiön hallussa on 96.822 omaa osaketta, jotka kaikki ovat B-sarjan osakkeita.
Niiden osuus yhtiön osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009
prosenttia.

Syyskuun 2010 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.217.359 kappaletta (47.967.359)
ja B-sarjan osakkeita 104.040.469 kappaletta (103.290.469). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammi-syyskuun 2010 aikana 450.000 kappaletta A-sarjan osakkeita on
muunnettu B-sarjan osakkeiksi (724.844).

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
kannustusjärjestelmän 2010-2012 ansaintakriteereitä siten, että mahdollinen
palkkio ansaintajaksolta 2010 perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE).

Hallitus on päättänyt lokakuussa 2010, että se ei käytä yhtiökokouksen 7.4.2010
antamaa valtuutusta lisäosingon jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen
jakamisesta yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen uusiin liiketoimintoihin ja uusille
markkinoille on kasvattanut rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat
Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailulla ja lääkkeiden hintasääntelyllä on oleellinen vaikutus
Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkumarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, joilla saattaa olla
merkittävää vaikutusta Oriola-KD:n liiketoimintaan Ruotsissa.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiökokous päätti, että osinkona 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella maksetaan 0,12 euroa osakkeelta.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään lisäosingon
jakamisesta voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta yhdellä tai useammalla
kerralla yhtiön vapaan oman pääoman rahastoista tai molemmista yhdessä siten,
että valtuutuksen perusteella jaettavan lisäosingon ja/tai pääoman palautuksen
määrä on yhteensä enintään 0,05 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli
Riikkala, Jaakko Uotila ja Mika Vidgrén ja uutena jäsenenä hallitukseen
valittiin Per Båtelson. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli
Riikkala. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi
48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden
jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60
prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että yhtiön
1-3/2010 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille
hankitaan Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja maksetaan rahana maksettava
osa vuosipalkkiosta. Hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona
800 euroa ja muille jäsenille 400 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan
vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön valiokuntien jäsenille. Hallituksen
puheenjohtajalla on lisäksi puhelinetu. Matkakulut korvataan yhtiön matkasäännön
mukaisesti.

Yhtiökokous valitsi tilikaudelle 2010 yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen
PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki
Lassila. Tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n
muuttamisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu
päättämään enintään viidentoistamiljoonan (15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen
hankkimisesta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten, että yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus on voimassa enintään
kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus
kumoaa yhtiökokouksen 16. huhtikuuta 2009 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus valtuutettiin päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai
useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutus sisältää oikeuden
antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus
käsittää yhteensä enintään kolmekymmentämiljoonaa (30.000.000) yhtiön B-
osaketta, mikä määrä vastaa noin 19,83 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitukselle annettu valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18)
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa hallituksen
aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset lukuun ottamatta 13.3.2007 pidetyn
yhtiökokouksen hallitukselle antamaa valtuutusta, jonka nojalla hallitus voi
päättää enintään 650.000 B-osaketta koskevan suunnatun maksuttoman osakeannin
järjestämisestä johdon vuosien 2007-2009 osakepalkkiojärjestelmän
toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti lisäksi päättämään
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.
Tämän valtuutuksen nojalla annettavien uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä
on 1.200.000 kappaletta, mikä edusti 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Valtuutuksen tarkoitus on mahdollistaa omien osakkeiden
luominen käytettäväksi jäljempänä mainituin tavoin Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden uudessa osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä. Hallitus
valtuutettiin lisäksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen antamaan yhtiön B-osakkeita. Annettavat B-osakkeet voivat
olla joko uusia tai yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutuksen
kokonaismäärä on 1.200.000 B-osaketta. Osakeanti voi olla maksuton. Mainitut
osakkeet edustavat noin 0,79 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,11 %
kokonaisäänimäärästä. Hallitus voi käyttää tätä valtuutusta Oriola-KD -konsernin
avainhenkilöiden uudessa vuosien 2010-2012 osakepohjaisessa
kannustusjärjestelmässä. Valtuutukset ovat voimassa enintään neljä (4) vuotta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
valita hallituksen varapuheenjohtajaksi edelleen Antti Remeksen. Hallituksen
tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien kokoonpanot vahvistettiin seuraavasti:

Tarkastusvaliokunta:
Antti Remes, puheenjohtaja
Harry Brade
Outi Raitasuo
Mika Vidgrén

Palkitsemisvaliokunta:
Olli Riikkala, puheenjohtaja
Pauli Kulvik
Jaakko Uotila

Yhtiöllä on myös nimeämisvaliokunta, jonka jäsenet valitaan myöhemmin.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2010 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa 2-3
prosenttia ja Venäjällä 11-13 prosenttia paikallisessa valuutassa 2011-2014
(lähde: IMS Health). Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2010
pidemmän aikavälin kasvua hitaammin ja kilpailun jatkuvan kireänä. Ruotsin
lääkkeiden vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen
apteekkimarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kireänä.

28.7.2010 annettu näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan
edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän edellisvuotta alhaisemmaksi. Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton ennakoidaan jäävän selvästi
edellisvuotta alhaisemmaksi.

28.10.2010 annettu tarkennettu näkymä liikevaihdosta ja liikevoitosta

Oriola-KD:n jatkuvien toimintojen vuoden 2010 liikevaihdon arvioidaan kasvavan
edellisvuodesta ja liikevoiton jäävän selvästi edellisvuotta alhaisemmaksi.
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liiketuloksen, sisältäen
kolmannella vuosineljänneksellä kirjatut kertaluonteiset kustannukset,
ennakoidaan jäävän tappiolliseksi vuonna 2010.Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma   1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR       30.9.2010 30.9.2009 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto           1 401,5  1 125,8   498,5   379,2  1 569,2

Myytyjen suoritteiden kulut  -1 219,5  -984,5  -439,6  -335,3  -1 363,8
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate            182,1   141,3   58,9   43,9   205,4

Liiketoiminnan muut tuotot     3,2    1,6    1,3    0,6    2,1

Myynnin ja

jakelun kulut          -152,7   -94,0   -54,6   -30,8   -129,2

Hallinnon kulut          -30,1   -19,6   -11,4   -3,9   -25,8

Osuus osakkuusyritysten

tuloksesta             4,4    2,7    1,3    0,8    3,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto             6,8   31,9   -4,5   10,7    56,4

Rahoitustuotot           8,4    6,7    5,0    2,1    7,9

Rahoituskulut           -12,0   -8,3   -6,3   -2,0    -9,9
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja         3,2   30,2   -5,8   10,8    54,5

Tuloverot*)            -0,8   -6,3    0,8   -2,2   -11,4
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

jatkuvista toiminnoista       2,4   23,9   -5,0    8,6    43,0Lopetetut toiminnot

Katsauskauden voitto

lopetetuista toiminnoista     56,3    4,8    0,1    1,4    5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

sisältäen lopetetut toiminnot   58,7   28,7   -4,9   10,0    48,6Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehdyn

nettosijoituksen suojaus      3,7   -2,7   -4,5   -0,1    -2,0

Rahavirran suojaus         -0,0     -    0,4     -     -

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero         -0,7    0,5    0,9    0,0    0,4

Muuntoero             15,2   -0,7   -22,2    4,1    1,3
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot   76,8   25,8   -30,4   14,0    48,4Katsauskauden voiton
jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille        2,4   23,9   -5,0    8,6    43,9
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle             -     -     -     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden voiton
jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       58,7   28,7   -4,9   10,0    49,5
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle             -     -     -     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan
 tuloksen

(sisältäen lopetetut
toiminnot) jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       76,8   25,8   -30,4   14,0    49,3
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle             -     -     -     -    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
voitosta

laskettu osakekohtainen tulos
jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR         0,02   0,16   -0,03   0,06    0,30

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           0,02   0,16   -0,03   0,06    0,30Emoyhtiön omistajille
katsauskauden voitosta

(sisältäen lopetetut
toiminnot) laskettu

osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR         0,39   0,20   -0,04   0,07    0,34

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           0,39   0,20   -0,04   0,07    0,34*) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaava vero.

Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                  30.9.2010 30.9.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           62,8   53,6    53,3

Liikearvo                 260,3   127,7    141,7

Muut aineettomat hyödykkeet         74,6   38,6    39,5

Osuudet osakkuusyrityksissä         32,1   29,5    30,7

Muut pitkäaikaiset saamiset         9,1    8,0     7,5

Laskennalliset verosaamiset         8,6    2,9     2,5
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä        447,6   260,3    275,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              308,3   261,2    287,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset      298,9   281,8    227,1

Rahavarat                  89,5   52,3    133,7
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä        696,7   595,3    647,8VARAT YHTEENSÄ              1 144,3   855,5    923,1
----------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT           30.9.2010 30.9.2009  31.12.2009
----------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                 36,2   36,2    36,2

Muut rahastot                50,9   50,8    50,9

Kertyneet voittovarat           215,4   132,7    156,4

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            302,5   219,7    243,4

Vähemmistöosuus                -     -    10,8
----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            302,5   219,7    254,2Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          23,8   13,8    13,6

Eläkevelvoitteet               5,3    4,5     4,9

Varaukset                   -    0,0     0,0

Pitkäaikaiset korolliset velat       121,8    0,2     0,2
----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä        150,9   18,6    18,8Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   624,8   468,1    500,5

Lyhytaikaiset korolliset velat       66,1   149,2    149,5
----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä        690,9   617,3    650,1OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ       1 144,3   855,5    923,1
----------------------------------------------------------------------


Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)

                                Emoyhtiön

                                omistajille

           Osake-           Kertyneet    kuuluva Vähem-

            pää-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-

milj. EUR        oma rahastot  erot   varat    pääoma osuus Yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2009        36,2   30,1  -30,1   148,2    184,4  1,0 185,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -    -    -   -11,3    -11,3   - -11,3

Osakeanti         -   20,6    -     -     20,6   - 20,6

Vähemmistöosuuden

muutos          -    -    -     -     0,0  -1,0 -1,0

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus        -    -    -    0,2     0,2   -  0,2

Tilikauden voitto     -    -    -   28,7     28,7   - 28,7

Muut laajan tuloksen
erät:

 Ulkomaiseen
yksikköön tehdyn

 nettosijoituksen
suojaus          -    -  -2,7     -     -2,7   - -2,7

 Rahavirran suojaus    -    -    -     -     0,0   -  0,0

 Laajan tuloksen
eriin
 liittyvä tulovero    -    -   0,5     -     0,5   -  0,5

 Muuntoero        -    -  -0,7     -     -0,7   - -0,7
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2009       36,2   50,8  -33,0   165,8    219,7  0,0 219,7
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2010        36,2   50,9  -30,4   186,8    243,4  10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -    -    -   -18,1    -18,1   - -18,1

Osakeanti         -    -    -     -     0,0   -  0,0

Vähemmistöosuuden

muutos          -    -    -     -     0,0 -10,8 -10,8

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus        -    -    -    0,3     0,3   -  0,3

Tilikauden voitto     -    -    -   58,7     58,7   - 58,7

Muut laajan tuloksen
erät:

 Ulkomaiseen
yksikköön tehdyn

 nettosijoituksen
suojaus          -    -   3,7     -     3,7   -  3,7

 Rahavirran suojaus    -   -0,0    -     -     -0,0   - -0,0

 Laajan tuloksen
eriin
 liittyvä tulovero    -    -  -0,7     -     -0,7   - -0,7

 Muuntoero        -    -  15,2     -     15,2   - 15,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2010       36,2   50,9  -12,3   227,7    302,5  0,0 302,5
--------------------------------------------------------------------------------
Konsernin rahavirtalaskelma *)        1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR            30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                  9,7   38,5    65,4

Suunnitelman mukaiset poistot         8,4    7,1    9,4

Käyttöpääoman muutos             32,1   -26,2    37,9

Rahoituserien ja

verojen rahavirta              -12,7   -13,1   -13,3

Muut oikaisut                 5,8    0,1    1,5

Liiketoiminnan nettorahavirta         43,2    6,4   100,9Investointien nettorahavirta        -166,3   -29,6   -28,0Rahoituksen nettorahavirta          71,5   28,6    14,5Rahavarojen muutos              -51,6    5,5    87,4Rahavarat tilikauden

alussa                    133,7   46,5    46,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus      7,4    0,3    -0,2

Rahavarojen muutos              -51,6    5,5    87,4Rahavarat tilikauden lopussa         89,5   52,3   133,7
-----------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon
kaupan nettorahavirran 31.5.2010 saakka.Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                  30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa           53,3   54,5    54,5

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta    9,3    0,0     -

Lisäykset                     7,0    4,4    6,0

Vähennykset                   -4,1   -1,1    -1,8

Poistot                     -5,6   -4,8    -6,5

Kurssierot                    2,9    0,5    1,1
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          62,8   53,6    53,3
--------------------------------------------------------------------------


                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut                 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %              27,1 %  26,4 %   29,2 %

Oma pääoma/osake, EUR              2,00   1,46    1,61

Sijoitetun pääoman tuotto, %          2,0 %  15,5 %   18,7 %

Oman pääoman tuotto, %             1,1 %  18,9 %   22,1 %

Korolliset nettovelat, milj. EUR         98,4   97,1    16,0

Nettovelkaantumisaste, %            32,5 %  44,2 %   6,3 %

Osakekohtainen tulos, EUR            0,39   0,20    0,34

Osakkeita keskimäärin, tkpl          152 080  145 812  147 034Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset30.9.2010

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -      -       -

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     109,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,5      -      56,030.9.2009

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,5      -      45,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -     -0,0      23,1

Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                  30.9.2010  30.9.2009   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset               123,3     32,5      36,8

Annetut kiinteistökiinnitykset          2,0     2,0      2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,3     2,1      2,0

Muut takaukset ja vastuut            0,1     1,4      1,9
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                    127,7     37,9      42,7
--------------------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut                 1,3     0,3      0,3

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     59,9     32,3      33,8                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

Liikevaihto toimintasegmenteittäin,
 milj. EUR                 30.9.2010  30.9.2009   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                  314,2    379,3     505,1

Ruotsin lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                  661,9    389,0     548,3

Venäjän lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                  402,8    332,5     480,7

Baltian lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                   23,0     25,4      35,7

Segmenttien välinen liikevaihto         -0,4     -0,4      -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         1 401,5   1 125,8    1 569,2

Lopetetut toiminnot               65,3    101,7     145,1

Segmenttien välinen liikevaihto         -1,6     -0,9      -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              1 465,2   1 226,6    1 713,1Liikevoitto toimintasegmenteittäin,      1.1.-    1.1.-     1.1.-

milj. EUR                 30.9.2010  30.9.2009   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                   15,3     13,7      18,1

Ruotsin lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                   9,1     -2,8      -5,0

Venäjän lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                  -18,1     22,8      44,5

Baltian lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa                   0,7     0,6      0,9

Hammashoidon kauppa               4,4     2,6      3,9

Konsernihallinto ja muut            -4,6     -5,1      -5,9
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä           6,8     31,9      56,4

Lopetetut toiminnot               57,0     6,6      8,9
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                63,8     38,5      65,4Jatkuvat toiminnot

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella               4 728    3 947     3 923

Henkilömäärä kauden lopussa          5 311    3 817     3 870Konserni yhteensä

Keskimääräinen henkilömäärä
tarkastelukaudella               4 955    4 403     4 373

Henkilömäärä kauden lopussa          5 311    4 254     4 299Liikevaihto toimintasegmenteittäin,  7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa              103,8 105,9 104,5 125,8 120,6 132,0 126,8

Ruotsin lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa              239,5 241,4 181,0 159,3 132,1 130,5 126,4

Venäjän lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa              147,8 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa               7,4  7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Segmenttien välinen liikevaihto    -0,1 -0,1 -0,1  -0,1 -0,1 -0,1 -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä      498,5 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8

Lopetetut toiminnot            - 30,9 34,4  43,4 31,9 34,9 35,0

Segmenttien välinen liikevaihto      - -0,5 -1,1  -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           498,5 517,7 449,0 486,5 410,8 412,3 403,5Liikevoitto toimintasegmenteittäin,  7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa               5,9  5,0  4,5  4,4  4,9  4,9  3,9

Ruotsin lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa               4,9  5,6 -1,4  -2,2 -0,4 -2,0 -0,4

Venäjän lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa              -15,7 -2,0 -0,4  21,6  6,6  8,6  7,6

Baltian lääkkeiden vähittäis-  ja
tukkukauppa               0,3  0,2  0,3  0,3  0,2  0,2  0,1

Hammashoidon kauppa           1,3  1,4  1,6  1,2  0,8  0,7  1,1

Konsernihallinto ja muut        -1,2 -1,9 -1,6  -0,8 -1,5 -2,0 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä      -4,5  8,4  3,0  24,5 10,7 10,5 10,7

Lopetetut toiminnot           0,1 55,6  1,3  2,4  1,9  3,0  1,7
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä           -4,5 64,0  4,2  26,9 12,6 13,5 12,4


                        1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                     314,1   383,6   509,9

Ruotsi                     657,7   382,1   539,8

Venäjä                     402,8   332,5   480,7

Baltian maat                  22,6   25,4    35,7

Muut maat                    4,3    2,2    3,2
-------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         1 401,5  1 125,8  1 569,2                    7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-alueittain,
milj. EUR               2010 2010 2010  2009 2009 2009 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi                 102,6 106,5 105,0 126,3 125,1 131,9 126,6

Ruotsi                238,7 239,5 179,4 157,7 125,2 130,5 126,4

Venäjä                147,8 132,8 122,1 148,2 118,6 106,6 107,2

Baltian maat              7,0  7,3  8,3  10,3  8,0  8,8  8,6

Muut maat                2,2  1,2  0,9  1,0  2,2   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä      498,5 487,3 415,7 443,5 379,2 377,8 368,8LOPETETUT TOIMINNOTTuloslaskelma                          1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                      31.5.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Lopetetut toiminnot

Liikevaihto                           65,3   145,1

Myytyjen suoritteiden kulut                   -46,6   -100,3
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                            18,6    44,8

Liiketoiminnan muut tuotot                    54,3    2,2

Myynnin ja

jakelun kulut                          -15,0   -35,3

Hallinnon kulut                         -1,0    -2,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                           57,0    8,9

Rahoitustuotot                          0,1    0,0

Rahoituskulut                          -0,1    -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja                       57,0    7,6

Tuloverot*)                           -0,7    -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto lopetetuista  toiminnoista         56,3    5,6

Katsauskauden voiton jakautuminen lopetetuista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                      56,3    5,6
--------------------------------------------------------------------------------
Vähemmistölle                            -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Osakekohtainen tulos lopetetuista toiminnoista

Laimentamaton, EUR                        0,37    0,04

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR               0,37    0,04*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava
vero.Rahavirtalaskelma                        1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                      31.5.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                   6,7    -3,5

Investointien nettorahavirta                   -0,9    -1,9

Rahoituksen nettorahavirta                    0,2    5,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos                        6,0    -0,1Tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

1. Maanlaajuisen apteekkiketjun hankinta Ruotsissa (Pharmacy Company Sweden 2
AB)

Oriola-KD ilmoitti marraskuussa 2009 ostavansa ruotsalaisen apteekkiklusterin,
Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko osakekannan. Kauppa toteutui 19.2 2010,
minkä yhteydessä Kronans Droghandel Retail AB hankki 100%, valtakunnallisen,
170 apteekkia sisältävän apteekkiklusterin osakkeista. Ostetun apteekkiklusterin
liiketoiminta kattaa ainoastaan vähittäiskaupan. Toteutunut yrityskauppa ei
sisällä
ehdollisia vastikkeita. Apteekkiliiketoiminnan aloittaminen Ruotsissa on tärkeä
askel Oriola-KD:n strategiassa laajentumissa lääkkeiden tukkukaupasta
vähittäiskauppaan.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 19.2.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Yhtiön alustava tase ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla hyvin alustavana.
Oriola-KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa
tarvittavat oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä
olevien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo on 8,6 miljoonaa
euroa ja vaihto-omaisuuden arvo on 22,4 miljoonaa euroa. Nämä ovat alustavia
lukuja, sillä näiden omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa tulla täsmennyksiä
vuoden 2010 aikana.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 50,9 miljoonaa euroa ja siihen
ei liity oleellista riskiä.

Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD konserniin
hankintapäivästä eli 19.2.2010 alkaen.

IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

Hankinnasta kirjattu liikearvo 101,3 miljoonaa euroa kuvaa erityisesti yhtiön
vahvaa markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia, kohdeyhtiössä ollutta
kokenutta henkilöstöä ja monopolin purkamisen tuomia
liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi odotetaan synergiaetuja
Oriola-KD konsernin varsin mittavasta tukkutoiminnasta Ruotsissa. Kirjattu
liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiklusterista maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista varoista ja
vastattaviksi otetuista veloista sekä niiden käyvästä arvosta.


Maksettu vastike

19.2.2010

                         Käypään arvoon
                Tasearvo Milj. arvostaminen Milj.  Käypä arvo
                    EUR        EUR     Milj. EUR

Käteisvarat                161,5         0,0    161,5

Vastike yhteensä             161,5               161,5Hankintaan liittyvät menot

-sisältyvät hallinnon kuluihin
vuoden 2009
konsernituloslaskelmassa          1,2

-sisältyvät hallinnon kuluihin
vuoden 2010
konsernituloslaskelmassa          0,5Hankituista varoista ja
vastattaviksi otetuista
veloista kirjatut määrät

Rahavarat                  2,4         0,0     2,4

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet          8,6         0,0     8,6

Apteekkilisenssit ja
vuokrasopimukset (sisältyvät
aineettomiin hyödykkeisiin)         0,0        25,4     25,4

Vaihto-omaisuus              22,2         0,2     22,4

Myyntisaamiset               44,0         0,0     44,0

Muut saamiset                6,8         0,0     6,8

Ostovelat ja muut velat          -42,8         0,0    -42,8

Laskennalliset verovelat          0,0        -6,7     -6,7

Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus yhteensä         41,3        18,9     60,2

Liikearvo                                   101,3


Vuonna 2009 apteekkiketjun pro forma liikevaihto oli 4,6 miljardia Ruotsin
kruunua ja pro forma liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n
hallinnolliset kulut oli 205 miljoonaa Ruotsin kruunua.

2. 70 apteekin "03 Apteka" -apteekkiketjun hankinta Moskovasta

Oriola-KD ilmoitti 31.8.2010 hankkineensa 100 prosentin omistusosuuden
venäläisestä lääkkeiden vähittäiskaupan yhtiöstä OOO 03 Aptekasta, jolla on 70
apteekkia Moskovan alueella. Ostetun apteekkiketjun liiketoiminta kattaa
ainoastaan vähittäiskaupan. Toteutunut yrityskauppa ei sisällä ehdollisia
vastikkeita. 03 Apteka-apteekkiketjun osto tukee Oriola-KD:n strategiaa
laajentaa lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoimintaa Moskovan alueella. Lisäksi
toteutunut kauppa tukee Oriola-KD:n lääkkeiden tukkukaupan liiketoiminnan kasvua
Venäjällä. Yritysoston jälkeen Oriola-KD:llä on 250 apteekkia Moskovan alueella.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön alustavaan taseeseen per 31.8.2010, joka on
laadittu olennaisilta osin IFRS:n ja Oriola-KD konsernin laskentaperiaatteiden
mukaisesti. Yhtiön alustava tase ja hankintamenolaskelma ovat
tilintarkastamattomia.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla hyvin alustavana.
Oriola-KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa
tarvittavat oikaisut näihin alustaviin arvioihin. Hankittujen yksilöitävissä
olevien aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden käypä arvo on 0,4 miljoonaa
euroa ja vaihto-omaisuuden arvo on 2,2 miljoonaa euroa. Nämä ovat alustavia
lukuja, sillä näiden omaisuuserien käypiin arvoihin saattaa tulla täsmennyksiä
vuoden 2011 elokuun loppuun mennessä.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten käypä arvo on 0,6 miljoonaa euroa ja siihen
ei liity oleellista riskiä.

Alkuperäinen Venäjän ruplissa (RUR) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen hankintapäivän valuuttakurssia.

Hankitun yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD konserniin
hankintapäivästä eli 31.8.2010 alkaen.

IFRS3:n (uudistettu) mukaiset tiedot liiketoimintojen yhdistämisestä

Hankinnasta kirjattu liikearvo 11,7 miljoonaa euroa kuvaa erityisesti yhtiön
vahvaa markkina-asemaa, tulevaisuuden kasvuodotuksia ja kohdeyhtiössä ollutta
kokenutta henkilöstöä. Lisäksi odotetaan synergiaetuja Oriola-KD konsernin
varsin mittavasta vähittäiskauppa- ja tukkutoiminnasta Venäjällä. Kirjattu
liikearvo ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiketjusta maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjatuista hankituista varoista ja
vastattaviksi otetuista veloista sekä niiden käyvästä arvosta.

Maksettu vastike

31.8.2010

                         Käypään arvoon
                Tasearvo Milj. arvostaminen Milj.  Käypä arvo
                    EUR        EUR     Milj. EUR

Käteisvarat                11,9         0,0     11,9

Vastike yhteensä              11,9                11,9Hankintaan liittyvät menot

-sisältyvät hallinnon kuluihin
vuoden 2010
konsernituloslaskelmassa          0,2Hankituista varoista ja
vastattaviksi otetuista
veloista kirjatut määrät

Rahavarat                  0,3         0,0     0,3

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet          0,2         0,3     0,4

Apteekkilisenssit ja
vuokrasopimukset (sisältyvät
aineettomiin hyödykkeisiin)         0,0         3,3     3,3

Laskennalliset verosaamiset         0,4         0,0     0,4

Vaihto-omaisuus               2,2         0,1     2,2

Myyntisaamiset               0,5         0,0     0,5

Muut saamiset                0,1         0,0     0,1

Ostovelat ja muut velat          -6,3         0,0     -6,3

Laskennalliset verovelat          0,0        -0,7     -0,7

Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus yhteensä         -2,7         2,9     0,3

Liikearvo                                    11,7
03 Apteka -apteekkiketjun liikevaihto vuonna 2009 oli noin 40 miljoonaa euroa ja
liikevoitto noin 5 prosenttia liikevaihdosta.


Espoossa 28.10.2010

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1456182]