Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2012

26.7.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 26.7.2012 klo 8.30


Avainlukuja 1.1. - 30.6.2012

 * Liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia 1180,6 miljoonaan euroon (1-
  6/2011: 1065,6 miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa (1-6/2011: liiketappio 29,4 miljoonaa
  euroa sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron
  arvonalennuksen ja liikevoitto ilman arvonalennusta 4,0 miljoonaa euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -8,1 miljoonaa euroa (1-6/2011: -16,1
  miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 3,2 miljoonaa euroa (1-6/2011: -27,5 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,02 euroa (1-6/2011: -0,18 euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli 2,2 prosenttia (1-6/2011: -16,8 prosenttia)
 * Näkymä vuodelle 2012 on muuttumaton: Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan
  kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012

Avainlukuja 1.4. - 30.6.2012

 * Liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia 589,7 miljoonaan euroon (4-6/2011: 535,5
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto oli 4,3 miljoonaa euroa (4-6/2011: liiketappio 34,4 miljoonaa
  euroa sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron
  arvonalennuksen ja liiketappio ilman arvonalennusta 1,0 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 1,7 miljoonaa euroa (4-6/2011: -29,7 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,01 euroa (4-6/2011: -0,20 euroa)

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 10,8 prosenttia 1180,6 miljoonaan euroon ja
liikevoitto oli 9,7 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2012. Liikevoiton kasvu
tuli ennen kaikkea Ruotsin vähittäiskaupasta ja Venäjän liiketoiminnoista.
Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto parani 2,7 miljoonaa euroa ja
Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio ilman arvonalennusta pieneni 4,1
miljoonaa euroa edellisvuodesta. Suomen lääkkeiden tukkukaupan kannattavuus
jatkui vakaana. Ruotsin vähittäiskaupan myyntikate on noussut vertailukaudesta
kauppatavaroiden ja OTC-lääkkeiden myynnin kasvun seurauksena. Lisäksi toimintaa
on pystytty tehostamaan ja tietojärjestelmien käyttöönottokulut eivät rasita
tulosta kuten 2011. Ruotsin tukkukauppa allekirjoitti kesäkuussa sopimukset
neljän apteekkiketjun kanssa reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta,
varastoinnista ja apteekkijakelusta, jonka arvioidaan tuovan noin 130 miljoonaa
euroa lisää liikevaihtoa vuodesta 2013 alkaen. Venäjän vähittäiskaupan
kannattavuus parani toiminnan tehostamisen ja kesällä 2011 tehtyjen
hinnoittelumuutosten seurauksena kasvaneen myynnin tuloksena. Venäjän
tukkukaupan liiketappio pieneni alueellisen myynnin ja sairaalamyynnin kasvun,
toiminnan tehostamisen sekä toimitusvarmuuden paranemisen tuloksena. Jatkamme
edelleen määrätietoisesti suunnitelmien mukaisia toimenpiteitä kannattavuuden
parantamiseksi."

Tulos

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli
1180,6 miljoonaa euroa (1065,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 9,7 miljoonaa
euroa (1-6/2011: liiketappio 29,4 miljoonaa euroa sisältäen Venäjän Stary Lekar
-brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen ja liikevoitto ilman
arvonalennusta 4,0 miljoonaa euroa). Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan
liikevoitto parani 2,7 miljoonaa euroa 6,9 miljoonaan euroon ja Venäjän
vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio ilman arvonalennusta pieneni 4,1 miljoonaa
euroa 3,3 miljoonaan euroon edellisvuodesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli
5,0 miljoonaa euroa (-33,4 miljoonaa euroa), nettotulos 3,2 miljoonaa euroa (-
27,5 miljoonaa euroa) ja osakekohtainen tulos 0,02 euroa (-0,18 euroa). Oriola-
KD:n rahoituskustannukset nousivat 4,7 miljoonaan euroon (4,1 miljoonaa euroa)
pankkilainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä takaisinmaksetun lainan 0,7
miljoonan euron järjestelypalkkion jaksotuskustannuksesta johtuen. Verot olivat
1,8 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa positiiviset). Veroina on huomioitu
tammi-kesäkuun 2012 tulosta vastaava vero.

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 589,7 miljoonaa euroa (535,5 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 4,3 miljoonaa euroa (liiketappio 34,4 miljoonaa euroa
sisältäen Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen ja
liiketappio ilman arvonalennusta 1,0 miljoonaa euroa). Ruotsin vähittäis- ja
tukkukaupan liikevoitto parani 1,5 miljoonaa euroa 3,4 miljoonaan euroon ja
Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio ilman arvonalennuksia pieneni 3,5
miljoonaa euroa 2,2 miljoonaan euroon edellisvuoden toisesta
vuosineljänneksestä. Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,2 miljoonaa euroa (-36,5
miljoonaa euroa) ja nettotulos 1,7 miljoonaa euroa (-29,7 miljoonaa euroa).
Toisen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (-0,20 euroa).

Oman pääoman tuotto oli 2,2 prosenttia (-16,8 prosenttia) tammi-kesäkuussa 2012.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2012 oli 1199,5 miljoonaa euroa (1142,2
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 72,8 miljoonaa euroa (106,2 miljoonaa euroa),
oma pääoma oli 294,3 miljoonaa euroa (301,3 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste
oli 25,1 prosenttia (27,0 prosenttia).

Oriola-KD:n 270,0 miljoonan euron konserniliikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauksessa toimintasegmenteille eli rahavirtaa tuottaville
yksiköille: 114,2 miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle, 27,2
miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle, 86,9 miljoonaa euroa Venäjän
lääkkeiden tukkukaupalle ja 41,9 miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden
vähittäiskaupalle. Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalla ja Venäjän lääkkeiden
tukkukaupalla on ollut maaliskuusta 2012 alkaen omat johtajat, jotka kuuluvat
Oriola-KD:n johtoryhmään. Venäjään liittyvä 128,7 miljoonan euron liikearvo on
kohdistettu vuoden 2012 toisella vuosineljänneksellä toimintasegmenteille,
Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle,
tulevaisuuden ennustettujen rahavirtojen suhteessa. Heinäkuussa 2012 tehtyjen
arvonalentumistestausten perusteella Oriola-KD:llä ei ole tarvetta liikearvon
alaskirjauksiin.

Kesäkuun 2012 lopussa korolliset velat olivat 124,8 miljoonaa euroa (147,9
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 52,0 miljoonaa euroa (41,8 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 17,7 prosenttia (13,9 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat lähinnä yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Oriola-KD:n 100,0 miljoonan euron sitova pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja
42,8 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä kesäkuun 2012 lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelmasta oli käytössä 82,7 miljoonaa euroa (0,0 miljoonaa euroa)
katsauskauden lopussa. Oriola-KD uudelleenjärjesteli helmikuussa 2012 kaikki
pitkäaikaiset ulkopuoliset lainasopimuksensa allekirjoittamalla neljän pankin
kanssa huhtikuussa 2014 erääntyvän 100,0 miljoonan euron monivaluuttaisen
valmiusluottosopimuksen.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2012 oli -8,1 miljoonaa euroa (-
16,1 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -19,7 miljoonaa
euroa (-17,9 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2012. Investointien nettorahavirta oli
-10,7 miljoonaa euroa (-10,2 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2012 bruttoinvestoinnit olivat 9,4 miljoonaa euroa (13,6
miljoonaa euroa) koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2012 oli 4776 (5017), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (11 prosenttia), 26 prosenttia Ruotsissa (26
prosenttia) ja 63 prosenttia Venäjällä (63 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Muutoksia Oriola-KD:n johtoryhmässä: Lars Birkeland, kauppatieteiden maisteri
(s. 1964), on nimitetty Kronans Droghandel Apotek AB:n uudeksi
toimitusjohtajaksi. Konstantin Minin, lääkäri (s. 1974), joka on toiminut
aiemmin Oriola-KD:n Venäjällä toimivien Stary Lekar ja 03 Apteka
-apteekkiketjujen kaupallisena johtajana, on nimitetty Oriola-KD:n Venäjän
vähittäiskaupan liiketoiminnan johtajaksi 1.3.2012 alkaen. Henry Fogels vastaa
1.3.2012 alkaen Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden tukkukaupasta. Kimmo Virtanen on
nimitetty Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukaupan johtajaksi ja Oriola
Oy:n toimitusjohtajaksi 15.5.2012 alkaen. Lisäksi Virtanen jatkaa Oriola-KD:n
talous- ja rahoitusjohtajana kunnes uusi talous- ja rahoitusjohtaja on
nimitetty. Suomen ja Baltian lääketukkukaupan johtaja Jukka Niemi erosi
konsernin palveluksesta ja Oriola Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 1.5.2012.

Oriola-KD:n johtoryhmän muodostavat 30.6.2012:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa
ja talous- ja rahoitusjohtaja

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012
oli 233,4 miljoonaa euroa (207,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 9,9 miljoonaa
euroa (10,3 miljoonaa euroa). Suomen tukkukaupan laskutus tammi-kesäkuussa 2012
oli 518,2 miljoonaa euroa (485,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 193,6 miljoonaa
euroa (167,0 miljoonaa euroa). Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 17,3
miljoonaa euroa (17,2 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan,
Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella myytävien terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 22,8 miljoonaa euroa (23,3 miljoonaa
euroa).
Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 3,4 prosenttia tammi-kesäkuussa 2012 (0,8
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,2 prosenttia
tammi-kesäkuussa 2012 (45,8 prosenttia). (lähde: IMS Health)

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2012
liikevaihto oli 116,6 miljoonaa euroa (104,8 miljoonaa euroa) ja liikevoitto
5,0 miljoonaa euroa (4,7 miljoonaa euroa). Suomen tukkukaupan laskutus toisella
vuosineljänneksellä oli 262,0 miljoonaa euroa (245,1 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 97,0 miljoonaa euroa (85,2 miljoonaa euroa). Baltian tukkukaupan
liikevaihto oli 8,4 miljoonaa euroa (7,9 miljoonaa euroa) ja Consumer Health
-liiketoiminnan liikevaihto oli 11,3 miljoonaa euroa (11,8 miljoonaa euroa).

Vuonna 2012 Suomen lääkkeiden tukkukaupassa keskitytään laadun ja tehokkuuden
parantamiseen sekä lisäarvopalveluiden kehittämiseen apteekeille ja
lääkeyhtiöille. Oriola-KD:n päälogistiikkakeskuksessa Espoossa otettiin käyttöön
uusi keräilyautomaatiolinja ensimmäisellä vuosineljänneksellä, minkä odotetaan
parantavan logistiikan tehokkuutta.

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2012
lopussa oli 523 (509).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 514,8
miljoonaa euroa (533,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa (4,2
miljoonaa euroa). Tukkukaupan laskutus oli 679,9 miljoonaa euroa (745,8
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 292,2 miljoona euroa (317,5 miljoonaa euroa).
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa (246,3 miljoonaa euroa).
Liikevoittoa paransi vähittäiskaupan parantunut kannattavuus. Tukkukaupan
kannattavuutta heikensi alhainen laskutus, mikä johtui lääkkeiden
rinnakkaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden osuuden kasvusta Ruotsissa.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 4,1 prosenttia tammi-kesäkuussa 2012 (4,1
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa oli 36,3 prosenttia (39,5
prosenttia) ja vähittäiskaupassa oli 13,5 prosenttia (13,1 prosenttia) tammi-
kesäkuussa 2012. (lähde: IMS Health)

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto oli
255,9 miljoonaa euroa (268,6 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 3,4 miljoonaa
euroa (1,9 miljoonaa euroa). Tukkukaupan laskutus oli 341,4 miljoonaa euroa
(374,3 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 144,8 miljoonaa euroa (161,1 miljoonaa
euroa). Vähittäiskaupan liikevaihto oli 124,6 miljoonaa euroa (122,7 miljoonaa
euroa). Liikevoittoa paransi vähittäiskaupan positiivinen tuloskehitys.

Vuonna 2012 vähittäiskaupan painopistealueina ovat apteekkien
kilpailuedellytysten kehittäminen, ostotoiminnan kehittäminen, kauppatavara- ja
OTC-valikoiman kasvattaminen ja noin 15 uuden apteekin avaaminen. Vuonna 2012 on
avattu 7 (10) apteekkia ja kesäkuun lopussa apteekkeja oli yhteensä 216 (199).
Vähittäiskauppa on tehostanut apteekkitoimintaa ja tietojärjestelmien
käyttöönottokulut eivät rasittaneet vähittäiskaupan tulosta kuten edellisvuonna.
Kauppatavaroiden, OTC-lääkkeiden ja rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin osuus
vähittäiskaupan kokonaismyynnistä kasvoi, mikä paransi myyntikatetta. Apteekkien
uusperustanta on hidastunut Ruotsissa vuonna 2012.

Vuonna 2012 tukkukaupan painopistealueina ovat lääkeyhtiöille tarjottavan
jakelupalvelun kehittäminen ja uusien logistiikkapalveluiden kehittäminen
apteekkiketjuille. Tukkukauppayhtiö Oriola AB allekirjoitti 29.6.2012 sopimukset
Apoteksgruppenin, DocMorrisin, Medstopin ja Vårdapoteketin kanssa
reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista ja apteekkijakelusta.
Sopimuksen piiriin kuuluvien apteekkiketjujen yhteenlaskettu markkinaosuus on
noin 25 %:a Ruotsin apteekkimarkkinasta vuonna 2011 (lähde: KPMG:n selvitys
01/2012). Hankintasopimusten yhteisostojen arvioidaan olevan noin 130 miljoonaa
euroa vuodesta 2013 alkaen. Yhteistyö aloitetaan viimeisen vuosineljänneksen
2012 aikana. Lisäksi Oriola AB allekirjoitti vuoden 2012 toisella
vuosineljänneksellä uuden rahtisopimuksen, mikä pienentää rahtikuluja ja
parantaa apteekeille tarjottavaa palvelua.

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2012 lopussa oli
1246 (1305), josta 994 henkilöä (1064) työskenteli vähittäiskaupassa ja 252
henkilöä (241) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 432,5
miljoonaa euroa (324,6 miljoonaa euroa) ja liiketappio 3,3 miljoonaa euroa
(liiketappio 40,7 miljoonaa euroa sisältäen Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan
euron arvonalennuksen ja liiketappio ilman arvonalennusta 7,4 miljoonaa euroa).
Vähittäiskaupan kannattavuus parani toiminnan tehostamisen ja kesällä 2011
tehtyjen hinnoittelumuutosten seurauksena kasvaneen myynnin tuloksena.
Tukkukaupan liiketappio pieneni alueellisen ja sairaalamyynnin kasvun, toiminnan
tehostamisen ja toimitusvarmuuden paranemisen tuloksena. Venäjän tukkukaupan
liikevaihto oli 371,6 miljoonaa euroa (280,3 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan
liikevaihto 73,0 miljoonaa euroa (65,1 miljoonaa euroa). Tukkukaupan Moskovan
ulkopuolisten jakelukeskusten liikevaihto kasvoi noin 79 prosenttia tammi-
kesäkuussa 2012, minkä lisäksi lääkkeiden myynti sairaaloille kasvoi
voimakkaasti.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 20,4 prosenttia (6,8 prosenttia) Venäjän ruplissa
tammi-kesäkuussa 2012 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n tukkukaupan liikevaihdon
kasvu oli 31,2 prosenttia (21,5 prosenttia) ja vähittäiskaupan kasvu oli 11,1
prosenttia (37,6 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi- ja kesäkuussa 2012. Oriola-
KD:n liikevaihto kasvoi yhteensä 31,8 prosenttia (28,0 prosenttia) Venäjän
ruplissa tammi-kesäkuussa 2012.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto oli
217,3 miljoonaa euroa (162,2 miljoonaa euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto
oli 35,8 miljoonaa euroa (31,8 miljoonaa euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli
187,1 miljoonaa euroa (140,9 miljoonaa euroa). Vähittäis- ja tukkukaupan
liiketappio oli 2,2 miljoonaa euroa (liiketappio 39,1 miljoonaa euroa sisältäen
Stary Lekar -brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen ja liiketappio ilman
arvonalennusta 5,7 miljoonaa euroa). Tukkukaupan ja vähittäiskaupan
kannattavuudet paranivat edellisvuodesta. Tukkukaupan varasto oli tavoitetasolla
kesäkuun 2012 lopussa.

Vuonna 2012 vähittäiskaupassa panostetaan apteekkiportfolion kehittämiseen,
apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten parantamiseen ja tuotevalikoiman
vahvistamiseen. Oriola-KD:llä oli kesäkuun 2012 lopussa 235 (262) apteekkia
Moskovan alueella, joista 167 (189) apteekkia toimii Stary Lekar -nimellä ja 68
(73) apteekkia 03 Apteka -nimellä. Tammi-kesäkuussa 2012 avattiin 5 apteekkia ja
suljettiin 19 apteekkia. Oriola-KD on saattanut kesäkuussa 2012 päätökseen
projektin kannattamattomien apteekkien sulkemisesta. Vuosien 2011 ja 2012 aikana
on suljettu yhteensä 56 apteekkia Moskovan alueella.

Vuonna 2012 tukkukaupan kannattamatonta tuotevalikoimaa karsitaan, logistiikkaa
tehostetaan ja toimitusvarmuutta parannetaan sisäisiä toimintaprosesseja
kehittämällä. Venäjällä on aloitettu hankkeet uuden varastonhallintajärjestelmän
käyttöönottamisesta vuoden 2013 alussa ja uuden automatisoidun
päälogistiikkakeskuksen perustamisesta Moskovaan vuoden 2014 alussa. Tukkukaupan
alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi
kaksitoista.

Henkilöstön määrä Venäjän vähittäis- ja tukkukaupassa kesäkuun 2012 lopussa oli
3007 (3202), josta 1306 henkilöä (1613) työskenteli vähittäiskaupassa ja 1701
henkilöä (1589) tukkukaupassa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa 2012:

 Osakkeiden vaihto         tammi-kesäkuu 2012 tammi-kesäkuu 2011

                   A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja

 Vaihto, milj. kpl           3,7    20,1   1,5    41,7

 Vaihto, milj. euroa          7,2    38,3   5,1   131,3

 Ylin kurssi, euroa          2,44    2,15  3,83    3,74

 Alin kurssi, euroa          1,77    1,70  2,50    2,28

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,03    1,94  3,13    2,66


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2012 oli 297,7 miljoonaa euroa (424,5
miljoonaa euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 15,7 prosenttia (28,6 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli
7,8 prosenttia (3,2 prosenttia) ja B-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä, pois
lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 19,3 prosenttia (40,1 prosenttia).

Kesäkuun 2012 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 kappaletta (47.163.160)
ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta (104.094.668). Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.6.2012 välisenä aikana 0 kappaletta A-
sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi (0 kappaletta).

Oriola-KD:n hallitus päätti 10.2.2010 konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2010-2012.
Kannustusjärjestelmässä ei ole suoritettu palkkioita ansaintajaksoilta 2010 ja
2011. Oriola-KD:n hallitus on määritellyt kannustusjärjestelmän
ansaintakriteerit vuodelle 2012. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012
perustuu liiketoimintakohtaisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten
mukaisesti yhtiö maksoi 12.4.2012 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja
pääomanpalautuksena 0,03 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jukka Alhon, Harry Braden,
Per Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja),
Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi
30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400
euroa kokoukselta. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten,
että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita
pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettiin 20.4.2012.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavien yksiköiden
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2012 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,5
prosenttia, Ruotsissa 1 prosenttia ja Venäjällä 11,5 prosenttia paikallisessa
valuutassa vuosina 2012-2016 (lähde: IMS Health 04/2012).

Oriola-KD:n näkymä vuodelle 2012 on muuttumaton:

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Taulukot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.6.2012 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut tammi-kesäkuussa 2012
käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja: IFRS 7 (muutos), ja IAS 12 (muutos).
Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.


 Konsernin laaja
 tuloslaskelma          1.1.-   1.1.-   1.4.-   1.4.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR      30.6.2012 30.6.2011 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          1 180,6  1 065,6   589,7   535,5  2 146,0

 Myytyjen suoritteiden kulut -1 009,0  -907,0  -504,2  -457,4  -1 830,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate           171,6   158,6   85,6   78,1   315,9

 Liiketoiminnan muut tuotot    1,0    1,4    0,5    0,6    2,6

 Myynnin ja

 jakelun kulut         -135,1  -127,4   -67,8   -64,4   -250,9

 Hallinnon kulut         -27,8   -28,6   -14,0   -15,4   -54,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos ennen
 arvonalennuksia *         9,7    4,0    4,3   -1,0    13,2

 Arvonalennukset **         -   -33,4     -   -33,4   -33,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos            9,7   -29,4    4,3   -34,4   -20,2

 Rahoitustuotot          4,2    5,5    2,1    3,2    10,7

 Rahoituskulut          -8,9   -9,6   -4,2   -5,2   -19,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja        5,0   -33,4    2,2   -36,5   -28,9

 Tuloverot ***          -1,8    5,9   -0,5    6,8    4,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden tulos        3,2   -27,5    1,7   -29,7   -24,1 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaus        0,0    0,4     -   -0,4    -1,3

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -0,1    0,0   -0,9    0,1    0,4

 Muuntoero             3,9    2,9   -9,5   -3,5    -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden laaja tulos     7,0   -24,2   -8,6   -33,5   -26,3 Katsauskauden tuloksen
 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille       3,2   -27,5    1,7   -29,7   -24,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden laajan
 tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille       7,0   -24,2   -8,6   -33,5   -26,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille
 katsauskauden

 tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, EUR        0,02   -0,18   0,01   -0,20   -0,16

 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu, EUR          0,02   -0,18   0,01   -0,20   -0,16

 *) Sisältää poistoja milj.
 EUR               -8,9   -7,3   -4,5   -3,7   -16,1

 **) Stary Lekar -brändin
 alaskirjaus milj. EUR        -   -33,4     -   -33,4   -33,4

 ***) Veroina on huomioitu
 katsauskauden tulosta

 vastaava vero


 Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                    30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
---------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet              76,3   69,0    74,0

 Liikearvo                    270,0   267,5   266,8

 Muut aineettomat hyödykkeet           52,0   49,9    52,1

 Muut osuudet ja osakkeet             0,0    0,0    0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset            9,4   10,9    9,4

 Laskennalliset verosaamiset            7,7    4,9    7,6
---------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä          415,4   402,2   410,0 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                 345,7   315,4   379,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset         365,6   318,5   329,7

 Rahavarat                    72,8   106,2   153,8
---------------------------------------------------------------------------
                          784,1   740,0   863,3 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0,0     -    0,0


---------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä          784,1   740,0   863,4 VARAT YHTEENSÄ                1 199,5  1 142,2  1 273,3
---------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT             30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
---------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma

 Osakepääoma                   36,2   36,2    36,2

 Rahastot                     26,7   32,8    31,2

 Kertyneet voittovarat              231,5   232,3   231,9
---------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä               294,3   301,3   299,3 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat             15,0   15,6    15,1

 Eläkevelvoitteet                 6,5    5,7    6,3

 Rahoitusvelat                  15,6   122,3   127,0

 Muut pitkäaikaiset velat              -     -    0,0
---------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä           37,0   143,6   148,4 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      758,9   671,6   779,7

 Rahoitusvelat                  109,2   25,6    46,0
---------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä          868,2   697,3   825,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         1 199,5  1 142,2  1 273,3
---------------------------------------------------------------------------

 Laskelma konsernin

 oman pääoman

 muutoksista (IFRS)            Emoyhtiön omistajille
             kuuluva oma pääoma

                                    Kerty-

                  Suo-                 neet   Oma

             Osake-  jaus  Käyttö-  Muut Muunn-  voitto-   pää-

              pää- rahas-   rahas- rahas-  to-   va-   oma

 milj. EUR        oma   to    tot  tot  erot   rat yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2011        36,2  1,2    30,0  20,9  -6,3  270,8  352,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Osinko ja pääoman
 palautus          -   -     - -19,7   -   -7,6  -27,2

 Tilikauden tulos      -   -     -   -   -  -27,5  -27,5

 Muut laajan tuloksen
 erät:

  Rahavirran suojaus    -  0,4     -   -   -    -   0,4

  Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -   -     -   -  0,0    -   0,0

  Muuntoero         -   -     -   -  2,9    -   2,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2011        36,2  1,6    30,0  1,2  -3,4  235,7  301,3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2012        36,2  -0,0    30,0  1,2  -7,2  239,1  299,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Osinko ja pääoman
 palautus          -   -    -4,5   -   -   -7,6  -12,1

 Osakeperusteisten

 palkkioiden
 kulukirjaus        -   -     -   -   -   0,1   0,1

 Tilikauden tulos      -   -     -   -   -   3,2   3,2

 Muut laajan tuloksen
 erät:

  Rahavirran suojaus    -  0,0     -   -   -    -   0,0

  Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -   -     -   -  -0,1    -   -0,1

  Muuntoero         -   -     -   -  3,9    -   3,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2012        36,2   -    25,5  1,2  -3,4  234,9  294,3
-------------------------------------------------------------------------------

 Konsernin rahavirtalaskelma         1.1.-    1.1.-     1.1.-

 (IFRS), milj. EUR            30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos                   9,7    -29,4     -20,2

 Poistot                    8,9     7,3      16,1

 Arvonalennukset                 -     33,4      33,4

 Käyttöpääoman muutos             -19,7    -17,9      11,8

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta               -5,9    -10,8     -15,1

 Muut oikaisut                 -1,2     1,3      2,1

 Liiketoiminnan nettorahavirta         -8,1    -16,1      28,1 Investointien nettorahavirta         -10,7    -10,2     -27,1 Rahoituksen nettorahavirta          -62,4    -55,3     -35,0 Rahavarojen muutos              -81,2    -81,6     -34,1 Rahavarat tilikauden

 alussa                    153,8    187,8     187,8

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus      0,1     -0,0      0,1

 Rahavarojen muutos              -81,2    -81,6     -34,1 Rahavarat tilikauden lopussa         72,8    106,2     153,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Aineellisten hyödykkeiden muutokset     1.1.-    1.1.-     1.1.-

 milj. EUR                30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         74,0     68,0      68,0

 Lisäykset                   6,6     6,8      16,2

 Vähennykset                  -0,4     -0,4      -0,6

 Poistot                    -5,3     -4,5      -9,6

 Siirretty myytävänä olevaksi
 luokiteltuihin

 pitkäaikaisiin omaisuuseriin           -      -      -0,0

 Kurssierot                   1,3     -0,8      0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa         76,3     69,0      74,0
-------------------------------------------------------------------------------


                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Tunnusluvut               30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %              25,1     27,0      24,4

 Oma pääoma/osake, EUR             1,95     1,99      1,98

 Sijoitetun pääoman tuotto, %          4,3    -12,0      -4,0

 Oman pääoman tuotto, %             2,2    -16,8      -7,4

 Korolliset nettovelat, milj. EUR       52,0     41,8      19,2

 Nettovelkaantumisaste, %           17,7     13,9      6,4

 Osakekohtainen tulos, EUR           0,02    -0,18     -0,16

 Osakkeita keskimäärin, tkpl        151 237   151 161    151 161

 Johdannaissopimukset, vakuudet ja
 vastuusitoumukset 30.6.2012

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     -0,4     191,3

 Koronvaihtosopimukset              -     -0,1     114,0 Kronans Droghandel Apotek AB:lle annettu 1 miljardin Ruotsin kruunun sisäinen
 laina on suojattu

 valuutanvaihtosopimuksilla. 30.6.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset             1,6      -     109,0

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,1      -      11,6

 Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 milj. EUR                30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset               31,0    121,6     138,6

 Annetut kiinteistökiinnitykset         2,0     2,0      2,0

 Annetut yrityskiinnitykset           2,4     2,3      2,4

 Muut takaukset ja vastuut           0,7     0,5      0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                   36,1    126,4     143,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                3,2     0,8      0,6

 Ei purettavissa olevat
 vuokrasopimukset               67,1     62,8      61,9 Oriola-KD Oyj:n antama 1 miljardin Ruotsin kruunun emoyhtiötakaus Kronans
 Droghandel Apotek AB:n

 ulkopuolisen lainan vakuudeksi on päättynyt ensimmäisellä
 vuosineljänneksellä 2012.

                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Henkilömäärät              30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilömäärä keskimäärin           4 795    4 959     4 968

 Henkilömäärä kauden lopussa         4 776    5 017     4 854

 SEGMENTTI-INFORMAATIO                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Liikevaihto, milj. EUR          30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          233,4    207,3     414,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          514,8    533,9    1 042,0

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          432,5    324,6     689,4

 Segmenttien välinen liikevaihto        -0,2     -0,2      -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             1 180,6   1 065,6    2 146,0                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Liiketulos, milj. EUR          30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           9,9     10,3      20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           6,9     4,2      10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           -3,3    -40,7     -46,0

 Konsernihallinto ja muut           -3,8     -3,1      -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               9,7    -29,4     -20,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä    1.1.-    1.1.-     1.1.-

 ja arvonalennuksia, milj. EUR      30.6.2012  30.6.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           9,9     10,3      20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           6,9     4,2      10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           -3,3     -7,4     -12,6

 Konsernihallinto ja muut           -3,8     -3,1      -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä ja
 arvonalennuksia                9,7     4,0      13,2

 Kertaluonteiset erät ja
 arvonalennukset                 -    -33,4     -33,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               9,7    -29,4     -20,2 *) Stary Lekar -brändin arvonalennus
 -33,4 milj. EUR Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukaupassa.


 Liikevaihto vuosineljänneksittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         116,6 116,8 105,7 101,8 104,8 102,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         255,9 258,9 258,6 249,6 268,6 265,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Segmenttien välinen liikevaihto      -0,1 -0,0  -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1 Liiketulos vuosineljänneksittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -39,1 -1,6

 Konsernihallinto ja muut          -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä              4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0 Liiketulos vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä

 ja arvonalennuksia,            4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -5,7 -1,6

 Konsernihallinto ja muut          -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia   4,3  5,4  5,8  3,4 -1,0  5,0

 Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset *   -   -   -   - -33,4   -
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä              4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0 *) Stary Lekar -brändin arvonalennus
 -33,4 milj. EUR Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukaupassa.


                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 30.6.2012 30.6.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
 Suomi                     215,0   189,6   379,4

 Ruotsi                     501,5   520,5  1 013,0

 Venäjä                     432,5   324,6   689,4

 Baltian maat                  16,6   16,4    32,6

 Muut maat                    14,9   14,4    31,5
--------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä              1 180,6  1 065,6  2 146,0


 Liikevaihto markkina-alueittain  4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2012 2012  2011 2011 2011 2011
----------------------------------------------------------------------
 Suomi              107,6 107,4  96,1 93,6 96,5 93,1

 Ruotsi              249,3 252,2 250,7 241,8 262,1 258,4

 Venäjä              217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Baltian maat            8,1  8,4  8,3  8,0  7,7  8,7

 Muut maat             7,4  7,5  9,1  8,0  6,9  7,5
----------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1Espoossa 25.7.2012

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1629368]