Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2012

26.4.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 26.4.2012 klo 8.30

Avainlukuja 1.1. - 31.3.2012

 * Liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia 590,8 miljoonaan euroon (1-3/2011: 530,1
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa (1-3/2011: 5,0 miljoonaa euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -27,1 miljoonaa euroa (1-3/2011: -22,5
  miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 1,5 miljoonaa euroa (1-3/2011: 2,1 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,01 euroa (1-3/2011: 0,01 euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (1-3/2011: 2,4 prosenttia)
 * Näkymä vuodelle 2012 on muuttumaton: Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan
  kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia 590,8 miljoonaan euroon ja
liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa tammi-maaliskuussa 2012. Liikevoittoa
paransivat Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan edellisvuotta suurempi liikevoitto
ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan edellisvuotta pienempi liiketappio. Ruotsin
vähittäiskaupan kannattavuutta paransivat ennen kaikkea OTC-lääkkeiden,
kauppatavaroiden ja rinnakkaistuonnin kasvanut osuus myynnistä sekä vuoden 2011
toisella vuosipuoliskolla aloitettu tehostamisohjelma. Venäjän tukkukaupan
myynti Moskovan ulkopuolella kasvoi 85 prosenttia ja sairaalamyynti kasvoi
voimakkaasti. Vahva myynnin kasvu yhdistettynä parantuneeseen
tehokkuuteen pienensi Venäjän tukkukaupan liiketappiota. Jatkamme
määrätietoisesti aloitettuja toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi vuonna
2012."

Tulos

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012
oli 590,8 miljoonaa euroa (530,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto oli 5,4
miljoonaan euroa (1-3/2011: 5,0 miljoonaa euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevoittoa paransivat Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan edellisvuotta suurempi
liikevoitto ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan edellisvuotta pienempi
liiketappio.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 2,7 miljoonaa euroa (3,0 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 1,5 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n
rahoituskustannukset nousivat 2,7 miljoonaan euroon (2,0 miljoonaa euroa)
johtuen pankkilainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä takaisinmaksetun lainan
0,7 miljoonan euron järjestelypalkkion jaksotuskustannuksesta. Verot olivat 1,2
miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa). Veroina on huomioitu tammi-maaliskuun
2012 tulosta vastaava vero. Osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (0,01 euroa).

Oman pääoman tuotto oli 2,0 prosenttia (2,4 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2012.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2012 oli 1217,6 miljoonaa euroa (1227,7
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 71,3 miljoonaa euroa (136,3 miljoonaa euroa),
oma pääoma oli 302,9 miljoonaa euroa (362,1 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste
oli 25,4 prosenttia (30,2 prosenttia).

Oriola-KD:n 277,5 miljoonan euron konserniliikearvosta 136,8 miljoonaa euroa on
kohdistettu arvonalentumistestauksessa Venäjän vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden rahavirtaa tuottavalle yksikölle, 113,2 miljoonaa euroa on
kohdistettu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan rahavirtaa tuottavalle yksikölle
ja 27,4 miljoonaa euroa on kohdistettu Ruotsin lääketukkukaupan rahavirtaa
tuottavalle yksikölle.

Maaliskuun 2012 lopussa korolliset velat olivat 123,4 miljoonaa euroa (153,1
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 52,1 miljoonaa euroa (16,9 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 17,2 prosenttia (4,7 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat lähinnä yritystodistusohjelman käytöstä, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta.

Oriola-KD uudelleenjärjesteli helmikuussa 2012 kaikki pitkäaikaiset ulkopuoliset
lainasopimuksensa allekirjoittamalla neljän pankin kanssa huhtikuussa 2014
erääntyvän 100,0 miljoonan euron monivaluuttaisen valmiusluottosopimuksen.
Lainasopimukseen liittyy finanssikovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n
nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen.
Lainasopimuksen kovenanttiehdot täyttyivät selvästi maaliskuun 2012 lopussa.

Oriola-KD:n uusi 100,0 miljoonan euron sitova pitkäaikainen
luottolimiittisopimus ja 42,6 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit
pankkien kanssa olivat käyttämättä maaliskuun 2012 lopussa. Oriola-KD:n 150
miljoonan euron yritystodistusohjelmasta oli käytössä 85,7 miljoonaa euroa (0,0
miljoonaa euroa) katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2012 oli -27,1 miljoonaa euroa
(-22,5 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -33,1 miljoonaa
euroa (-26,2 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa jatkettiin
myyntisaamisten myyntiohjelmaa tammi-maaliskuussa 2012. Investointien
nettorahavirta oli -4,6 miljoonaa euroa (-3,3 miljoonaa euroa).

Investoinnit

Tammi-maaliskuun 2012 bruttoinvestoinnit olivat 4,3 miljoonaa euroa (5,6
miljoonaa euroa) koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja
logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2012 oli 4783 (4921), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (11 prosenttia), 26 prosenttia Ruotsissa (26
prosenttia) ja 63 prosenttia Venäjällä (63 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Lars Birkeland, kauppatieteiden maisteri (s. 1964), on nimitetty Kronans
Droghandel Apotek AB:n uudeksi toimitusjohtajaksi sekä Oriola-KD:n johtoryhmän
jäseneksi 9.1.2012 alkaen.

Konstantin Minin, lääkäri (s. 1974), joka on toiminut aiemmin Oriola-KD:n
Venäjällä toimivien Stary Lekar ja 03 Apteka -apteekkiketjujen kaupallisena
johtajana, on nimitetty Oriola-KD:n Venäjän vähittäiskaupan liiketoiminnan
johtajaksi ja Oriola-KD:n johtoryhmän jäseneksi 1.3.2012 alkaen. Henry Fogels
vastaa 1.3.2012 alkaen Oriola-KD:n Venäjän lääkkeiden tukkukaupasta ja jatkaa
edelleen Oriola-KD:n johtoryhmän jäsenenä.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012
oli 116,8 miljoonaa euroa (102,5 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 4,8 miljoonaa
euroa (5,6 miljoonaa euroa). Suomen tukkukaupan laskutus tammi-maaliskuussa
2012 oli 256,2 miljoonaa euroa (240,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 96,6
miljoonaa euroa (81,8 miljoonaa euroa). Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 8,8
miljoonaa euroa (9,3 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan,
Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella myytävien terveydenhuollon
kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa
euroa). Vuosineljänneksen liikevoittoa heikensivät lähinnä Suomen tukkukaupan
uuden keräilyautomaatiolinjan käyttöönottoon liittyvät henkilökustannukset ja
Baltian liikevaihdon lasku.
Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 3,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2012 (laski 1,7
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,1 prosenttia
tammi-maaliskuussa 2012 (46,1 prosenttia). Oriola-KD solmi Suomessa uuden
jakelusopimuksen Abbottin kanssa 1.1.2012 alkaen. Abbottin markkinaosuus on noin
3 prosenttia. (lähde: IMS Health)

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
maaliskuun 2012 lopussa oli 503 (486). Oriola-KD:n päälogistiikkakeskuksessa
Espoossa otettiin käyttöön uusi keräilyautomaatiolinja ensimmäisellä
vuosineljänneksellä, minkä odotetaan parantavan logistiikan tehokkuutta vuoden
2012 toisesta vuosineljänneksestä alkaen.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 258,9
miljoonaa euroa (265,3 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa (2,3
miljoonaa euroa). Ruotsin tukkukaupan laskutus oli 338,5 miljoonaa euroa (371,5
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 147,4 miljoona euroa (156,4 miljoonaa euroa).
Ruotsin vähittäiskaupan liikevaihto oli 124,8 miljoonaa euroa (123,6 miljoonaa
euroa). Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto parani edellisvuodesta johtuen
vähittäiskaupan liiketoiminnan positiivisesta kehityksestä.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,0 prosenttia tammi-maaliskuussa 2012 (3,1
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin tukkukaupassa oli 36,9 prosenttia
(39,9 prosenttia) ja Ruotsin vähittäiskaupassa 13,5  prosenttia (noin 14
prosenttia) tammi-maaliskuussa 2012. (lähde: IMS Health)

Vuonna 2012 vähittäiskaupan painopistealueina ovat apteekkien
kilpailuedellytysten kehittäminen, ostotoiminta, kauppatavara- ja OTC-valikoiman
kasvattaminen ja noin 15 uuden apteekin avaaminen. Ensimmäisellä
vuosineljänneksellä avattiin 3 apteekkia (2) ja maaliskuun lopussa apteekkeja
oli yhteensä 212 (191). Apteekkien nopea uusperustanta Ruotsissa vuosien 2010 ja
2011 aikana on laskenut apteekkien keskimääräistä myyntiä, mistä johtuen Oriola-
KD on edelleen tehostanut toimintaansa apteekeissa ja pienentänyt
apteekkikohtaisia kustannuksia. Kauppatavaroiden ja OTC-lääkkeiden myynnin osuus
Oriola-KD:n kokonaismyynnistä kasvoi noin yhdellä prosenttiyksiköllä tammi-
maaliskuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan kauteen, mikä paransi
ensimmäisen vuosineljänneksen myyntikatetta. Vuonna 2011 käyttöönotettu IT-
järjestelmä on toiminut hyvin.

Tukkukaupan painopistealueina ovat lääkeyhtiöille tarjottavan jakelupalvelun
kehittäminen ja uusien logistiikkapalveluiden kehittäminen apteekkiketjuille.
Tukkukaupan kannattavuutta heikensi alhainen laskutus tammi-maaliskuussa 2012,
mikä johtui rinnakaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden osuuden kasvusta Ruotsin
markkinalla. Lääkeyhtiöille tarjottavien jakelupalveluiden lisäksi Oriola-KD myy
logistiikkapalveluita apteekkiketjuille Ruotsissa.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2012 lopussa oli 1232 (1304), josta 991 henkilöä (1022) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 241 henkilöä (282) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa 2012 oli 215,2
miljoonaa euroa (162,4 miljoonaa euroa) ja liiketappio 1,1 miljoonaa euroa
(liiketappio 1,6 miljoonaa euroa). Venäjän tukkukaupan liikevaihto oli 184,5
miljoonaa euroa (139,5 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto 37,3
miljoonaa euroa (33,3 miljoonaa euroa). Liiketappio pieneni tukkukaupan myynnin
kasvusta ja toiminnan tehostamisesta johtuen.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 18,7 prosenttia (noin 9 prosenttia) Venäjän
ruplissa tammi-maaliskuussa 2012 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n liikevaihto
kasvoi  31 prosenttia (29 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-maaliskuussa 2012.

Tukkukaupan Moskovan ulkopuolella sijaitsevien alueellisten jakelukeskusten
liikevaihto kasvoi noin 85  prosenttia tammi-maaliskuussa 2012, minkä lisäksi
vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla aloitettu lääkkeiden myynti sairaaloille
kasvoi voimakkaasti. Moskovan jakelukeskuksen ja alueellisten jakelukeskusten
tehokkuus on parantunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tukkukaupan varasto
pieneni lähes kolmanneksen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Vuonna 2012 kannattamatonta toimintaa karsitaan edelleen, logistiikan toimintaa
tehostetaan ja toimintavarmuutta parannetaan sisäisiä toimintaprosesseja
kehittämällä. Venäjällä on aloitettu hanke uuden varastonhallintajärjestelmän
käyttöönottamisesta vuoden 2013 alussa ja suunnittelu uuden automatisoidun
päälogistiikkakeskuksen perustamiseksi Moskovaan. Tukkukaupan alueellisia
logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi kaksitoista.

Vähittäiskaupan myynti kasvoi ja apteekkien lukumäärä pieneni ensimäisellä
vuosineljänneksellä. Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2012 lopussa 243 (258)
apteekkia Moskovan alueella, joista 174 (185) apteekkia toimii Stary Lekar
-nimellä ja 69 (73) apteekkia 03 Apteka -nimellä. Tammi-maaliskuussa 2012
avattiin 3 apteekkia ja suljettiin 9 apteekkia. Oriola-KD:n apteekkien
kauppatavaroiden myynti ja apteekkikohtainen myynti kasvoivat sekä
kustannusrakenne tehostui. Ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutta
heikensivät tammi-helmikuun alhainen myyntikate ja kannattamattomien apteekkien
sulkemisesta aiheutuneet kustannukset. Vuonna 2012 vähittäiskaupassa panostetaan
apteekkiportfolion kehittämiseen, apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten
parantamiseen ja tuotevalikoiman vahvistamiseen.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2012 lopussa oli  3048 (3131), josta 1381 henkilöä (1582) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1666 henkilöä (1549) tukkukaupassa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2012:

 Osakkeiden vaihto         tammi-maaliskuu 2012 tammi-maaliskuu 2011

                   A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

 Vaihto, milj. kpl           1,7     10,9   0,9     22,9

 Vaihto, milj. euroa          3,5     21,2   3,3     77,4

 Ylin kurssi, euroa          2,20     2,15  3,83     3,74

 Alin kurssi, euroa          1,85     1,73  3,20     3,15

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  1,92     1,87  3,73     3,40


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2012 oli 285,2 miljoonaa euroa (529,8
miljoonaa euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 8,4 prosenttia (15,8 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli
3,7 prosenttia (2,0 prosenttia) ja B-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä, pois
lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 10,5 prosenttia (22,0 prosenttia).

Maaliskuun 2012 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 kappaletta (47.163.160)
ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta (104.094.668). Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.3.2012 välisenä aikana 0 kappaletta A-
sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi (0 kappaletta).

Oriola-KD:n hallitus päätti 10.2.2010 konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2010-2012.
Kannustusjärjestelmässä ei ole suoritettu palkkioita ansaintajaksoilta 2010 ja
2011. Oriola-KD:n hallitus on määritellyt kannustusjärjestelmän
ansaintakriteerit vuodelle 2012. Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2012
perustuu liiketoimintakohtaisten strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten
mukaisesti yhtiö maksoi 12.4.2012 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja
pääomanpalautuksena 0,03 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jukka Alhon, Harry Braden,
Per Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja),
Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi
30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400
euroa kokoukselta. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten,
että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita
pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettiin 20.4.2011.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavan yksikön
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailutilanteella ja apteekkien uusperustannan määrällä on vaikutusta
Oriola-KD:n apteekkiliiketoiminnan kannattavuuteen Ruotsissa ja Venäjällä.
Venäjän ruplan valuuttakurssin muutoksilla, asiakkaisiin liittyvien
luottoriskien mahdollisella kasvulla ja kilpailutilanteen muutoksilla saattaa
olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan kannattavuuteen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäsen, ja Suomen ja Baltian lääketukkukaupan
johtaja Jukka Niemi eroaa konsernin palveluksesta ja Oriola Oy:n
toimitusjohtajan tehtävästä 1.5.2012.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2012 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,5 prosenttia, Ruotsissa 1
prosenttia ja Venäjällä 11,5 prosenttia paikallisessa valuutassa vuosina
2012-2016 (lähde: IMS Health 04/2012). Kilpailutilanteen Venäjän lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupassa ja Ruotsin vähittäiskaupassa ennakoidaan jatkuvan
erittäin kireänä.

Oriola-KD:n näkymä vuodelle 2012 on muuttumaton: Oriola-KD:n liikevaihdon
arvioidaan kasvavan 10-15 prosenttia ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan 23-33 miljoonaa euroa vuonna 2012.

Taulukot

Osavuosikatsaus 1.1.- 31.3.2012 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut tammi-maaliskuussa 2012
käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja: IFRS 7 (muutos), ja IAS 12 (muutos).
Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Luvut ovat
tilintarkastamattomia.


 Konsernin laaja tuloslaskelma            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR                31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto                     590,8   530,1  2 146,0

 Myytyjen suoritteiden kulut            -504,8  -449,6  -1 830,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate                      86,0   80,4   315,9

 Liiketoiminnan muut tuotot              0,5    0,8    2,6

 Myynnin ja

 jakelun kulut                    -67,2   -64,6   -248,6

 Hallinnon kulut                   -13,8   -11,6   -56,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos ennen arvonalennuksia *          5,4    5,0    13,2

 Arvonalennukset **                   -     -   -33,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos                      5,4    5,0   -20,2

 Rahoitustuotot                    2,0    2,4    10,7

 Rahoituskulut                    -4,7   -4,4   -19,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja                  2,7    3,0   -28,9

 Tuloverot ***                    -1,2   -0,9    4,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden tulos                  1,5    2,1   -24,1 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaus                  0,0    0,9    -1,3

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero        0,8   -0,1    0,4

 Muuntoero                      13,4    6,4    -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden laaja tulos              15,7    9,3   -26,3 Katsauskauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                 1,5    2,1   -24,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Katsauskauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                15,7    9,3   -26,3
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille katsauskauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, EUR                  0,01   0,01   -0,16

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR         0,01   0,01   -0,16

 *) Sisältää poistoja milj. EUR            -4,4   -3,5   -16,1

 **) Stary Lekar -brändin alaskirjaus milj. EUR     -     -   -33,4

 ***) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta

 vastaava vero. Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                      31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet                75,1   68,7    74,0

 Liikearvo                      277,5   271,5   266,8

 Muut aineettomat hyödykkeet             52,1   81,4    52,1

 Muut osuudet ja osakkeet               0,0    0,0    0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset              9,4   11,3    9,4

 Laskennalliset verosaamiset              7,0    3,6    7,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä            421,2   436,6   410,0 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                   354,3   323,0   379,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset           370,8   331,8   329,7

 Rahavarat                      71,3   136,3   153,8
-------------------------------------------------------------------------------
                            796,3   791,1   863,3 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät      0,0     -    0,0


-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä            796,4   791,1   863,4 VARAT YHTEENSÄ                  1 217,6  1 227,7  1 273,3
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT               31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma

 Osakepääoma                     36,2   36,2    36,2

 Rahastot                       26,7   52,9    31,2

 Kertyneet voittovarat                240,0   272,9   231,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä                 302,9   362,1   299,3 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat               15,5   22,4    15,1

 Eläkevelvoitteet                   6,4    5,8    6,3

 Rahoitusvelat                    15,2   125,3   127,0

 Muut pitkäaikaiset velat                -     -    0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä             37,0   153,5   148,4 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat        769,4   684,3   779,7

 Rahoitusvelat                    108,2   27,9    46,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä            877,7   712,1   825,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ           1 217,6  1 227,7  1 273,3
-------------------------------------------------------------------------------

 Laskelma konsernin

 oman pääoman

 muutoksista (IFRS)            Emoyhtiön omistajille
             kuuluva oma pääoma

                                     Kerty-

                  Suo-                  neet   Oma

             Osake-  jaus   Käyttö-  Muut Muun-  voitto-   pää-

              pää- rahas-   rahas- rahas-  to-   va-   oma

 milj. EUR        oma   to     tot  tot erot   rat yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2011        36,2  1,2    30,0  20,9 -6,3  270,8  352,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakeperusteisten

 palkkioiden
 kulukirjaus        -   -      -   -   -   0,1   0,1

 Tilikauden tulos      -   -      -   -   -   2,1   2,1

 Muut laajan tuloksen
 erät:

  Rahavirran suojaus    -  0,9      -   -   -    -   0,9

  Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -   -      -   - -0,1    -   -0,1

  Muuntoero         -   -      -   -  6,4    -   6,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2011        36,2  2,1    30,0  20,9  0,0  273,0  362,1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2012        36,2  -0,0    30,0  1,2 -7,2  239,1  299,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Osinko ja pääoman
 palautus          -   -    -4,5   -   -   -7,6  -12,1

 Osakeperusteisten

 palkkioiden
 kulukirjaus        -   -      -   -   -   0,1   0,1

 Tilikauden tulos      -   -      -   -   -   1,5   1,5

 Muut laajan tuloksen
 erät:

  Rahavirran suojaus    -  0,0      -   -   -    -   0,0

  Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -   -      -   -  0,8    -   0,8

  Muuntoero         -   -      -   - 13,4    -   13,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2012        36,2   -    25,5  1,2  7,0  233,1  302,9
-------------------------------------------------------------------------------

 Konsernin rahavirtalaskelma         1.1.-    1.1.-     1.1.-

 (IFRS), milj. EUR            31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos                   5,4     5,0     -20,2

 Poistot                    4,4     3,5      16,1

 Arvonalennukset                 -      -      33,4

 Käyttöpääoman muutos             -33,1    -26,2      11,8

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta               -3,0     -5,5     -15,1

 Muut oikaisut                 -0,8     0,6      2,1

 Liiketoiminnan nettorahavirta        -27,1    -22,5      28,1 Investointien nettorahavirta         -4,6     -3,3     -27,1 Rahoituksen nettorahavirta          -51,3    -25,8     -35,0 Rahavarojen muutos              -83,0    -51,6     -34,1 Rahavarat tilikauden

 alussa                    153,8    187,8     187,8

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus      0,5     0,1      0,1

 Rahavarojen muutos              -83,0    -51,6     -34,1 Rahavarat tilikauden lopussa         71,3    136,3     153,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Aineellisten hyödykkeiden muutokset     1.1.-    1.1.-     1.1.-

 milj. EUR                31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         74,0     68,0      68,0

 Lisäykset                   3,3     2,9      16,2

 Vähennykset                  -0,3     -0,2      -0,6

 Poistot                    -2,6     -2,2      -9,6

 Siirretty myytävänä olevaksi
 luokiteltuihin

 pitkäaikaisiin omaisuuseriin           -      -      -0,0

 Kurssierot                   0,6     0,2      0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa         75,1     68,7      74,0
-------------------------------------------------------------------------------


                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Tunnusluvut               31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %              25,4     30,2      24,4

 Oma pääoma/osake, EUR             2,00     2,40      1,98

 Sijoitetun pääoman tuotto, %          4,8     3,8      -4,0

 Oman pääoman tuotto, %             2,0     2,4      -7,4

 Korolliset nettovelat, milj. EUR       52,1     16,9      19,2

 Nettovelkaantumisaste, %           17,2     4,7      6,4

 Osakekohtainen tulos, EUR           0,01     0,01     -0,16

 Osakkeita keskimäärin, tkpl        151 161   151 161    151 161

 Johdannaissopimukset, vakuudet ja
 vastuusitoumukset 31.3.2012

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,5      -     191,6

 Koronvaihtosopimukset              -     -0,0     113,1 31.3.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset             2,1      -     111,9

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,3      -      86,1 Kronans Droghandel Apotek AB:lle annettu 1 miljardin Ruotsin kruunun sisäinen
 laina on suojattu

 valuutanvaihtosopimuksilla. Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 milj. EUR                31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset               27,7    121,7     138,6

 Annetut kiinteistökiinnitykset         2,0     2,0      2,0

 Annetut yrityskiinnitykset           2,4     2,4      2,4

 Muut takaukset ja vastuut           0,7     0,5      0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                   32,8    126,6     143,7
-------------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                3,4     0,8      0,6

 Ei purettavissa olevat
 vuokrasopimukset               63,9     62,4      61,9 Oriola-KD Oyj:n antama 1 miljardin Ruotsin kruunun emoyhtiötakaus Kronans
 Droghandel Apotek AB:n

 ulkopuolisen lainan vakuudeksi on rauennut ensimmäisellä
 vuosineljänneksellä.

                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Henkilömäärät              31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilömäärä keskimäärin           4 835    4 922     4 968

 Henkilömäärä kauden lopussa         4 783    4 921     4 854

 SEGMENTTI-INFORMAATIO                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Liikevaihto, milj. EUR          31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          116,8    102,5     414,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          258,9    265,3    1 042,0

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          215,2    162,4     689,4

 Segmenttien välinen liikevaihto        0,0     -0,1      -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä              590,8    530,1    2 146,0                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Liiketulos, milj. EUR          31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           4,8     5,6      20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           3,4     2,3      10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           -1,1     -1,6     -46,0

 Konsernihallinto ja muut           -1,8     -1,2      -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               5,4     5,0     -20,2 Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä    1.1.-    1.1.-     1.1.-

 ja arvonalennuksia, milj. EUR      31.3.2012  31.3.2011   31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           4,8     5,6      20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           3,4     2,3      10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa           -1,1     -1,6     -12,6

 Konsernihallinto ja muut           -1,8     -1,2      -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketulos yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä ja
 arvonalennuksia                5,4     5,0      13,2

 Kertaluonteiset erät ja
 arvonalennukset                 -      -     -33,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               5,4     5,0     -20,2 *) Stary Lekar -brändin arvonalennus
 -33,4 milj. EUR Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukaupassa.


 Liikevaihto vuosineljänneksittäin,        1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            116,8 105,7 101,8 104,8 102,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            258,9 258,6 249,6 268,6 265,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Segmenttien välinen liikevaihto         -0,0  -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                590,8 558,8 521,6 535,5 530,1 Liiketulos vuosineljänneksittäin,        1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2011  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            -1,1  0,2 -5,5 -39,1 -1,6

 Konsernihallinto ja muut             -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                 5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0 Liiketulos vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä

 ja arvonalennuksia,               1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                    2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa             3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa            -1,1  0,2 -5,5 -5,7 -1,6

 Konsernihallinto ja muut             -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia      5,4  5,8  3,4 -1,0  5,0

 Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset *      -   -   - -33,4   -
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                 5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0 *) Stary Lekar -brändin arvonalennus -33,4
 milj. EUR Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukaupassa.


                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.3.2012 31.3.2011 31.12.2011
--------------------------------------------------------------------------
 Suomi                     107,4   93,1   379,4

 Ruotsi                     252,2   258,4  1 013,0

 Venäjä                     215,2   162,4   689,4

 Baltian maat                   8,4    8,7    32,6

 Muut maat                    7,5    7,5    31,5
--------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               590,8   530,1  2 146,0


 Liikevaihto markkina-alueittain  1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2012  2011 2011 2011 2011
----------------------------------------------------------------
 Suomi              107,4  96,1 93,6 96,5 93,1

 Ruotsi              252,2 250,7 241,8 262,1 258,4

 Venäjä              215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Baltian maat            8,4  8,3  8,0  7,7  8,7

 Muut maat             7,5  9,1  8,0  6,9  7,5
----------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        590,8 558,8 521,6 535,5 530,1


Espoossa 25.4.2012

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1605968]