Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015

17.7.2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 17.7.2015 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2015

Taloudellinen kehitys huhti- kesäkuussa 2015

 * Liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 417,1 (405,5) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,4 % ja oli 20,6 (19,7)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 20,8 (19,4) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,9 (14,2) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 15,2 (13,8) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,6 (17,1) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 10,9 (9,3) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,06 (0,06) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi- kesäkuussa 2015

 * Liikevaihto kasvoi 2,9 % ja oli 828,4 (804,8) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,9 % ja oli 39,3 (38,6)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 38,1 (37,6) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 28,1 (27,6) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 26,9 (26,7) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 38,9 (-8,7) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 18,3 (16,9) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,11 (0,11) euroa.

 Avainluvut            2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos  2014

 Milj. eur             4-6  4-6   %  1-6  1-6   %  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           417,1 405,5  2,9 828,4 804,8  2,9 1 612,3

 Käyttökate ilman kertaluonteisia
 eriä               20,6 19,7  4,4 39,3 38,6  1,9  81,3

 Käyttökate            20,8 19,4  7,4 38,1 37,6  1,4  87,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       14,9 14,2  5,5 28,1 27,6  1,6  59,1

 Liikevoitto            15,2 13,8  9,6 26,9 26,7  0,8  65,0

 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        3,6  3,5      3,4  3,4       3,7

 Liikevoitto %           3,6  3,4      3,2  3,3       4,0

 Tilikauden tulos         10,9  9,3  17,3 18,3 16,9  8,3  46,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR     0,06 0,06  7,4 0,11 0,11  1,1  0,29

 Liiketoiminnan nettorahavirta   25,6 17,1      38,9 -8,7      -10,8

 Oman pääoman tuotto, %      28,0 -53,0      28,0 -53,0       23,7

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %            25,5 73,0      25,5 73,0       90,1
-------------------------------------------------------------------------------

Näkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Ruotsin liiketoimintojen liikevaihto ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pysyi vertailukauden tasolla,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi noin 1,1 miljoonaa euroa. Ruotsin vähittäiskaupan kannattavuutta
rasitti  lääkkeiden rinnakkaistuonnin merkittävä väheneminen vertailukaudesta
sekä TLV:n (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) toteuttamat lääkkeiden
hinnanalennukset vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä ja 1.6.2015.
Ruotsin tukkukaupan positiivista kehitystä tuki vuonna 2014 solmitut uudet
lääkepäämiessopimukset.  Tulemme strategiamme mukaisesti avaamaan lääkkeiden
verkkokaupan Ruotsissa toisen vuosipuoliskon aikana.

Suomen tukkukaupassa uudistimme merkittävät monivuotiset yhteistyösopimukset
Orionin ja Boehringer Ingelheimin kanssa.

Sovimme toisella vuosineljänneksellä pitkäaikaisen luottolimiitti- ja
lainasopimuksen uudelleenjärjestelystä."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2015

Tämän osavuosikatsauksen selostusosa kuvaa yhtiön jatkuvia toimintoja tammi-
kesäkuussa 2015. International Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin
mukainen vertailu on tehty vuoden 2014 vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. Joulukuussa
2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty lopetettuina
toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-kesäkuussa 2015 ja
vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia toimintoja.
Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin toimintoihin liittyvät
varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma vertailukaudelta 2014 sisältää
lopetettujen toimintojen nettorahavirran. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti
pyöristettyjä lukuja.

                               2015  2014  2014

 Konsernin tunnusluvut (1))                 1-6   1-6  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. eur                   255,8  294,8  250,9

 Oma pääoma, Milj. eur                  164,6  227,4  113,6

 Korolliset velat, Milj. eur               133,5  274,6  193,9

 Korolliset nettovelat, Milj. eur             42,0  166,1  102,4

 Tase yhteensä, Milj. eur                 911,9 1 335,0  874,0 Omavaraisuusaste, %                    18,6  17,6  13,3

 Oman pääoman tuotto, %                  28,0  -53,0  23,7

 Sijoitetun pääoman tuotto, %               18,5  -22,0  14,4

 Nettovelkaantumisaste, %                 25,5  73,0  90,1

 Korolliset nettovelat/12 kk rullaava käyttökate
 jatkuvista toiminnoista                  0,5   2,4   1,2 Oma pääoma/osake, EUR                   0,91  1,50  0,75

 Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR       0,11  0,11  0,29

 Osakekohtainen tulos, sis. lopetetut toiminnot, EUR    0,11  -0,53  -1,42

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (2))            169 984 151 137 151 130 Henkilömäärä keskimäärin, jatkuvat toiminnot       2 299  2 386  2 377

 Henkilömäärä kauden lopussa, jatkuvat toiminnot     2 312  2 401  2 356 Bruttoinvestoinnit, jatkuvat toiminnot, Milj. eur     8,1  14,7  25,7 (1)) Vertailutiedot sisältävät lopetetut toiminnot ellei
 toisin mainita

 (2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeitaMuutokset konsernirakenteessa tammi-kesäkuussa 2015

Konsernirakenteessa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Oriola-KD:n konsernirakenteen yksinkertaistamiseksi seuraavat konsernin
tytäryhtiöfuusiot on päätetty toteuttaa: SIA Rigas Elizabetes aptieka sulautuu
SIA Panpharmacyyn, Aloiro AB sulautuu Oriola Oy:hyn, Oriola-KD Holding Sverige
AB sulautuu Oriola-KD Holding Oy:hyn jonka jälkeen Oriola-KD Holding Oy sulautuu
Oriola-KD Oyj:hin. Sulautumisten on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2015 mennessä.

Konsernin liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuu 2015

Oriola-KD:n toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 417,1 (405,5) miljoonaan
euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 14,9 (14,2) miljoonaa euroa ja
liikevoitto 15,2 (13,8) miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen huhti-kesäkuussa oli 13,6 (12,1) miljoonaa euroa ja
tilikauden tulos oli 10,9 (9,3) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut
olivat 1,5 (1,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,06) euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2015

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi  2,9 % 828,4 (804,8) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 1,6 % 28,1 (27,6) miljoonaan
euroon tammi-kesäkuussa. Liikevoitto oli 26,9 (26,7) miljoonaa euroa. Ruotsin
kruunun heikkeneminen vertailukaudesta laski euromääräistä liikevoittoa noin
0,9 miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 23,4 (22,0) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
18,3 (16,9) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 3,5 (4,6)
miljoonaa euroa. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon tuloverot olivat 5,1
(5,1) miljoonaa euroa, mikä vastaa 21,7 (23,3) % efektiivistä verokantaa.
Osakekohtainen tulos oli 0,11 (0,11) euroa.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa  ja Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-
KD on muodostanut raportoitavat segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä.
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan
toimintasegmenteistä. Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden tukkukaupan, Consumer Health
-liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
toimintasegmenteistä.

Oriola-KD luopui joulukuussa 2014 Venäjän liiketoiminnoista, minkä johdosta
Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti on
luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos  2014

 Milj. eur             4-6  4-6   %  1-6  1-6   %  1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           309,9 298,5  3,8 616,5 597,0  3,3 1 176,4

   Vähittäiskauppa        190,3 188,7  0,9 376,7 375,3  0,4  744,2

   Tukkukauppa          204,6 193,5  5,7 407,4 389,0  4,7  761,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       11,5 11,3  1,3 21,5 21,3  0,9  44,0

   Vähittäiskauppa         8,4  8,7  -3,5 16,0 16,1  -0,7  33,8

   Tukkukauppa           3,1  2,7  15,5  5,6  5,5  2,6  10,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            11,5 11,0  4,4 21,5 20,4  5,6  50,5

   Vähittäiskauppa         8,4  8,4  0,4 16,0 15,1  5,5  32,8

   Tukkukauppa           3,1  2,7  15,5  5,6  5,5  2,6  17,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä        3,7  3,8      3,5  3,6       3,7

   Vähittäiskauppa         4,4  4,6      4,2  4,3       4,5

   Tukkukauppa           1,5  1,4      1,4  1,4       1,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %           3,7  3,7      3,5  3,4       4,3

   Vähittäiskauppa         4,4  4,4      4,2  4,0       4,4

   Tukkukauppa           1,5  1,4      1,4  1,4       2,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa             1 787 1 851      1 792

   Vähittäiskauppa                    1 515 1 566      1 524

   Tukkukauppa                       272  285       268
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti- kesäkuu 2015

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen
liikevaihto  oli 309,9 (298,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 11,5 (11,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 11,5
(11,0) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 190,3 (188,7) miljoonaa
euroa. Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,4 (8,7)
miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 8,4 (8,4) miljoonaa euroa. Tukkukaupan
liikevaihto oli 204,6 (193,5) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto oli 3,1
(2,7) miljoonaa euroa, tukkukaupan laskutus oli 424,2 (382,0).

Tammi- kesäkuu 2015

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015
kasvoi 3,3 % ja oli 616,5 (597,0) miljoonaa euroa, Vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 7,7 (8,4) %. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 376,7 (375,3) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto oli
407,4 (389,0) miljoonaa euroa.

Tukkukaupan volyymia kuvaava laskutus kasvoi 10,9 (-2.8) % ja oli 835,8 (753,6)
miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi
15,7 (2,1) %.

Ruotsin vähittäiskaupan käyttökate ilman kertaluonteisia eriä oli 24,1 (23,8)
miljoonaa euroa ja käyttökate oli 24,1 (22,8) miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa
2015. Ruotsin vähittäiskaupan käyttökateprosentti ilman kertaluonteisia eriä ja
konsernin hallintopalkkiota oli 6,7 (6,5) %. Ruotsin tukkukaupan käyttökate oli
6,4 (6,7) miljoonaa euroa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä kasvoi 0,9 % ja oli 21,5 (21,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 5,6 %
ja oli 21,5 (20,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 5,3 (178,6) %.
Vähittäiskaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,0 (16,1) miljoonaa
euroa ja liikevoitto oli 16,0 (15,1) miljoonaa euroa. Tukkukaupan liikevoitto
oli 5,6 (5,5) miljoonaa euroa.

Ruotsin vähittäiskaupan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto vertailukelpoisin
valuuttakurssein laskettuna kasvoi 4,7 (37,2) %. Ruotsin vähittäiskaupan
liikevoittoa rasitti rinnakkaistuonnin merkittävä väheneminen vertailukaudesta
sekä TLV:n (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) toteuttamat lääkkeiden
hinnanalennukset vuoden 2014 neljännellä vuosineljänneksellä ja 1.6.2015. Uusien
kalliiden, mutta matalakatteisten reseptilääkkeiden myynnin kasvu heikensi
Ruotsin vähittäiskaupan suhteellista kannattavuutta sekä laski reseptivapaiden
lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden suhteellista osuutta
myynnistä 26 (27) prosenttiin. Oriola-KD:lla oli kesäkuun 2015 lopussa 304 (302)
apteekkia Ruotsissa. Oriola-KD avaa lääkkeiden verkkokaupan Ruotsissa
suunnitelman mukaan toisella vuosipuoliskolla. Oriola-KD:n markkinaosuus
vähittäiskaupassa oli 18,5 (19,0) % tammi-kesäkuussa 2015 (lähde:
Apoteksföreningen). Tammi - kesäkuussa rinnakkaistuotujen lääkkeiden
suhteellinen osuus Ruotsin lääkemarkkinasta oli noin 11 (18) % (lähde: IMS
Health).

Ruotsin tukkukaupan ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi  vuonna 2014
solmittujen uusien lääkepäämiessopimusten ja kalliiden reseptilääkkeiden myynnin
kasvun tukemana. Vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 9,2 (6,8)
%. Ruotsin tukkukaupan kannattavuus toisella vuosineljänneksellä parani
suhteessa vertailukauteen. Oriola-KD:n markkinaosuus tammi-kesäkuussa 2015
Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaan noin 39 (36) %.

Ruotsin lääkemarkkina kasvoi 8,0 (1,6) % Ruotsin kruunuissa (lähde: IMS Health)
ja reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi
7,5 (5,4) % Ruotsin kruunuissa tammi-kesäkuussa 2015 (lähde: Apoteksföreningen).
Yhtiön arvion mukaan Ruotsin apteekkien kokonaismäärä kasvoi ensimmäisellä
vuosipuoliskolla neljällä apteekilla, katsauskauden lopussa Ruotsissa oli
yhteensä 1343 apteekkia.


Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut             2015 2014 Muutos 2015 2014 Muutos 2014

 Milj. eur              4-6  4-6   %  1-6  1-6   % 1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto            107,2 107,0  0,2 211,9 207,8  2,0 435,9

   Suomen tukkukauppa        85,5 86,5  -1,2 166,3 165,8  0,3 348,7

   Baltian tukkukauppa        11,3 10,8  4,1 24,4 22,2  9,8 46,6

   Consumer Health          10,6  9,8  8,8 21,5 20,0  7,7 40,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                 5,0  4,4  15,1  9,7  9,2  5,2 19,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto             5,1  4,4  16,8  8,8  9,2  -3,6 19,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto % ilman
 kertaluonteisia eriä         4,7  4,1      4,6  4,4      4,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto %            4,8  4,1      4,2  4,4      4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa               488  511      523
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti- kesäkuu 2015

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen
liikevaihto oli 107,2 (107,0) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä oli 5,0 (4,4) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,1 (4,4) miljoonaa euroa.
Suomen lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 85,5 (86,5) miljoonaa euroa ja
laskutus oli 267,3 (252,3) miljoonaa euroa. Baltian lääkkeiden tukkukaupan
liikevaihto oli 11,3 (10,8) miljoonaa euroa ja Consumer Health -liiketoiminnan
liikevaihto oli 10,6 (9,8) miljoonaa euroa.

Tammi- kesäkuu 2015

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi tammi-
kesäkuussa 2,0 % ja oli 211,9 (207,8) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi 5,2 % ja oli 9,7 (9,2) miljoonaa euroa. Liikevoitto
laski 3,6 % ja oli 8,8 (9,2) miljoonaa euroa. Oriola-KD kirjasi Suomen
henkilöstön yhteistyöneuvotteluiden järjestelyihin liittyviä kertaluonteisia
kuluja 0,8 (-)  miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Suomen lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 166,3 (165,8) miljoonaa euroa.
Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 24,4 (22,2) miljoonaa euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 21,5 (20,0) miljoonaa euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupan volyymia kuvaava laskutus kasvoi 5,9 (-6,1) % ja
oli 516,7 (488,1) miljoonaa euroa

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä oli 11,8 (11,1) ja käyttökate oli 11,0 (11,1) miljoonaa
euroa.

Suomen lääkkeiden tukkukaupassa Oriola-KD uudisti pitkäaikaisen
yhteistyösopimuksen Orionin kanssa. Uuden monivuotisen yhteistyösopimuksen
mukaan Oriola-KD vastaa Orionin lääkkeiden varastoinnista ja jakelusta sekä
laajasta palvelutarjonnasta Suomessa. Lisäksi Oriola-KD uudisti Suomessa
yhteistyösopimuksen Boehringer Ingelheimin kanssa ja solmi Baltian maat kattavan
pre-wholesale sopimuksen Sandozin kanssa. Suomen lääkkeiden tukkukaupan
keskeisten lääkepäämiesten myynnin kasvu vahvisti tukkukaupan laskutuksen
positiivista kehitystä, myös lääkeyhtiöille suunnattu palvelumyynti kasvoi
Suomen lääkkeiden tukkukaupassa. Oriolashop.fi:n myynnin kasvu tuki Consumer
Healthin liikevaihdon kehitystä. Kiristyneestä kilpailutilanteesta johtuen
Consumer Health -liiketoiminnan kannattavuus laski vertailukaudesta kasvaneiden
alennusten seurauksena.

Suomen lääkemarkkina kasvoi 2,1 (3,7) % tammi-kesäkuussa 2015 (lähde: IMS
Express). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,3
(45,2) % tammi-kesäkuussa 2015 (lähde: ATY).


Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian
seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai
omaisuuserien myynneistä tai
lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

 Liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät,  2015 2014   2015 2014   2014

 Milj. eur                     4-6 4-6   1-6 1-6   1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut             0,1  -   -0,8  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely           -  -    -  -   -0,5

 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut              - -0,3    - -1,0   -1,0

   Kiinteistön myyntivoitto              -  -    -  -   7,5

 Konsernierät

   Uudelleenjärjestelykulut             0,1  -   -0,4  -    -

   Palvelusvuosipalkkiojärjestely           -  -    -  -   -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                      0,2 -0,3   -1,2 -1,0   5,9
-------------------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät tammi-kesäkuussa 2015 liittyvät Suomen lääkkeiden
tukkukaupassa, Consumer Health -liiketoiminnassa ja konsernihallinnossa
kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin. Kertaluonteiset erät vuoden 2014
tammi-kesäkuussa liittyvät Ruotsin vähittäiskaupassa kirjattuihin
uudelleenjärjestelykuluihin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2015 oli 911,9 (1335,0) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 91,5 (108,5) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 164,6 (227,4)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 18,6 (17,6)  % ja nettovelkaantumisaste
oli 25,5 (73,0) %. Vertailukauden tiedot sisältävät lopetetut toiminnot.

Oriola-KD uudelleenjärjesteli 11.6.2015 pitkäaikaisen luottolimiitti- ja
lainasopimuksen. Yhteensä noin 175 miljoonan euron sopimus korvaa 15.5.2013
allekirjoitetun rahoitussopimuksen. Uusi rahoitussopimus koostuu 100 miljoonan
euron luottolimiittisopimuksesta ja Ruotsin kruunumääräisestä, noin 75 miljoonan
euron lyhennysohjelmallisesta lainasopimuksesta. Luottolimiitti- ja lainasopimus
erääntyvät toukokuussa 2018.

Oriola-KD toteutti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä merkintäoikeusannin.
Merkintäoikeusannilla kerättiin 75,6 miljoonan euron bruttovarat ja 73,7
miljoonan euron nettovarat.

Oriola-KD lunasti takaisin 20.2.2014 liikkeeseen lasketun 40 miljoonan euron
oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (hybridilaina) kertyneine
korkoineen. Laina lunastettiin takaisin lainaehtojen mukaisesti 20.4.2015 103 %
arvolla nimellispääomasta.

Oriola-KD:n 255,8 (294,8) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvo testataan Oriola-KD:ssa
strategia- ja suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa.
Liikearvosta oli 30.6.2015 kohdistettu 229,6 (230,6) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 25,9 (26,0) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle ja 0,2 (-) miljoonaa euroa Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupalle.

Oriola-KD:n korolliset velat 30.6.2015 olivat 133,5 (274,6) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 76,0 (167,1) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 10,4 (50,7) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
27,7 (39,0) miljoonaa euroa, ehdollinen vastike liittyen Medstop-yrityskauppaan
15,5 (14,6) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 3,9 (3,1) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 72,7 (172,9) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 60,8 (101,7) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
42,0 (166,1) miljoona euroa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon
aikana. Kesäkuun 2015 lopussa myyntisaamisia oli myyty yhteensä 113,6 (80,0)
miljoonalla eurolla. Oriola-KD:n pitkäaikainen luottolimiitti- ja lainasopimus
sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja
käyttökatteen suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen.

Oriola-KD:n sitova 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 35,4
miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit olivat käyttämättä katsauskauden
lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta sisältäen lopetetut toiminnot tammi-kesäkuussa
2015 oli 38,9 (-8,7) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat 10,0
(-24,0) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli
-8,0 (-17,9) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon bruttoinvestoinnit olivat 8,1 (14,7)
miljoonaa euroa koostuen  uusiin avattaviin apteekkeihin sekä tietojärjestelmiin
ja logistiikan tehostamiseen liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä kesäkuun 2015 lopussa oli 2312 (2401), josta 23
(23) % työskenteli Suomessa ja Baltiassa ja 77 (77) % Ruotsissa. Henkilömäärät
sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n hallituksen muodostavat:

 * Anssi Vanjoki, puheenjohtaja
 * Jukka Alho, varapuheenjohtaja
 * Eva Nilsson Bågenholm
 * Per Båtelson
 * Anja Korhonen
 * Kuisma Niemelä
 * Matti Rihko
 * Staffan Simberg

Oriola-KD Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan muodostavat Anja Korhonen
(puheenjohtaja), Kuisma Niemelä ja Staffan Simberg, sekä hallituksen
palkitsemisvaliokunnan muodostavat Jukka Alho (puheenjohtaja), Per Båtelson, Eva
Nilsson Bågenholm ja Matti Rihko.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Sari Aitokallio, vt. talous- ja rahoitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa


Oriola-KD Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2014
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet.

Oriola-KD Oyj:n yhtiökokouksen valitsema tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut nimittävänsä KHT Ylva Erikssonin
vastuulliseksi tilintarkastajaksi 16.7.2015 alkaen.

Hallituksen valtuutukset

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen
päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen
oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 5.650.000 A-osaketta ja 12.500.000 B-
osaketta ja sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta
merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään 18.000.000 yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ OMX Helsinki
Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on
voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.


Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin varsinaisessa
yhtiökokouksessa 30.3.2015 lukuun ottamatta 20.3.2013 pidetyn varsinaisen
yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia, joiden nojalla hallitus voi
päättää enintään 1.715.000 B-osaketta koskevien suunnattujen maksullisten ja
maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-konsernin johdon
osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Varsinainen yhtiökokous 30.3.2015 valtuutti lisäksi hallituksen päättämään
enintään 18.000.000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj järjesti vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä
merkintäoikeusannin, jonka merkintäaika päättyi 3.3.2015. Merkintäoikeusannissa
merkittiin 9.429.742 uutta A-osaketta ja 20.798.643 uutta B-osaketta, minkä
seurauksena Oriola-KD Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousi 181.486.213
osakkeeseen. Tarjottujen osakkeiden merkintähinta oli 2,50 euroa. Yhtiö keräsi
osakeannilla 75,6 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiö kirjasi sijoitetun vapaan
pääoman rahastoon osakeannista kerätyt bruttovarat sekä antiin liittyvät kulut
veroilla vähennettynä, yhteensä 73,7 miljoonaa euroa.

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden tammi-kesäkuussa 2015:

                   Tammi-kesäkuu 2015   Tammi-kesäkuu 2014

 Osakkeiden vaihto         A-sarja B-sarja    A-sarja B-sarja
---------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl          2,0   23,7     4,3   17,5

 Vaihto, milj. euroa         7,8   90,3    10,3   41,9

 Ylin kurssi, euroa         4,41   4,57    2,85   2,78

 Alin kurssi, euroa         3,11   3,05    2,25   2,13

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa 4,10   4,14    2,43   2,37
---------------------------------------------------------------------------


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2015 oli 749,1 (361,3) miljoonaa euroa.


Tammi-kesäkuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 15,5 (14,5) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 3,9 (9,1) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 20,3 (16,9)  %.


Kesäkuun 2015 lopussa osakkeita oli yhteensä 181.486.213 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 56.578.452 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 124.907.761 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
148.338 (127.827) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,08 (0,08) prosenttia ja äänimäärästä 0,012 (0,012)  prosenttia.


Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.6.2015 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta
kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän piiriin kuuluu kuusi
henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille
asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2015
palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna
tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ennen veroja. Ansaintajakson 2015 palkkion
enimmäismäärä vastaa 1.010.000 Oriola-KD:n B-sarjan osakkeen arvoa (sisältäen
myös rahana maksettavan osuuden). Katsauskauden lopussa järjestelmän piiriin
kuuluvien henkilöiden palkkion enimmäismäärä vastaa 625.483 Oriola-KD Oyj:n B-
sarjan osaketta (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 28.5.2013 toteuttaa avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman. Osakesäästöohjelman säästökaudelle 1.10.2013 - 30.9.2014
osallistuu noin 38 konsernin avainhenkilöä. 27.8.2014 hyväksytylle
säästökaudelle 1.10.2014 - 30.9.2015 osallistuu noin 44 konsernin avainhenkilöä.

Osakesäästöohjelmien puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeita osallistujille markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet
avainhenkilöt saavat maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua
säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, mikäli hän omistaa
säästökaudella hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen
saakka. Lisäosakkeet maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana.
Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja
veronluonteisia maksuja.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 18.6.2015 uuden säästökauden 2015-2016
alkamisesta. Ohjelmaa tarjotaan noin 95:lle konsernin avainhenkilölle.
Säästökausi alkaa 1.10.2015 ja päättyy 31.12.2016. Enimmäissäästön määrä
kuukaudessa on 8,3 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin
osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta.

Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ohjelman
hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa ulkopuolisen palveluntuottajan
hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 51.516 (31.005) kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Oriola-KD Oyj:n vastaanottaman ilmoituksen mukaan Mariatorp Oy on 30.4.2015
allekirjoittanut jakautumissuunnitelman. Jakautumisen toteutuessa Niklas
Herlinin määräysvaltayhteisön Mariatorp Oy:n omistamat Oriola-KD Oyj:n osakkeet
siirtyvät uudelle Mariatorp Oy:lle. Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinti
on tarkoitus toteuttaa 31.8.2015. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen uuden
Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden lukumäärästä on 7,45 % ja
osuus osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on 7,43 %, yhteensä 13.521.147
osaketta, joista A-sarjan osakkeita 4.200.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita
9.321.147 kappaletta.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, lääkkeiden hinnoissa ja
  korvattavuudessa saattavat heikentää Oriola-KD:n liikevaihtoa ja
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariski on Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävin: mahdollisella Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutusta
Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä,
joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2015 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2013-2018) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 2,6 % vuosittain ja Ruotsissa muuttuvan keskimäärin 0 %
vuosittain paikallisessa valuutassa. (Lähde: IMS Health Market Prognosis
2014-2018, Syyskuu 2014).

Näkymä vuodelle 2015

Oriola-KD arvioi koko vuoden liikevaihdon pysyvän vuoden 2014 tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan kasvavan vuoden 2014 tasosta.
Vuoden 2014 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 1612,3 miljoonaa euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 59,1 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2015 kolmannelta vuosineljännekseltä
22.10.2015 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n tilinpäätöstiedote tammi-kesäkuu 2015

 Konsernin laaja
 tuloslaskelma         2015  2014    2015    2014    2014

 (IFRS), Milj. eur       4-6  4-6     1-6     1-6   1- 12

                    Oikaistu (1)    Oikaistu (1)
                         )           )
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto         417,1 405,5    828,4    804,8  1 612,3

 Liiketoiminnan muut tuotot   3,2  2,4     6,4     4,9    21,0

 Myytyjen suoritteiden kulut -333,6 -322,4   -665,5   -640,3  -1 287,9

 Työsuhde-etuuksista
 aiheutuvat kulut       -37,2 -37,7    -75,0    -75,2   -143,8

 Liiketoiminnan muut kulut  -28,7 -28,4    -56,1    -56,5   -114,5
------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate          20,8  19,4    38,1    37,6    87,2

 Poistot ja arvonalentumiset  -5,6  -5,6    -11,2    -10,9   -22,2
------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto          15,2  13,8    26,9    26,7    65,0

 Rahoitustuotot ja -kulut   -1,5  -1,7    -3,5    -4,6    -7,8
------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja      13,6  12,1    23,4    22,0    57,1

 Tuloverot           -2,8  -2,9    -5,1    -5,1   -10,7
------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista         10,9  9,3    18,3    16,9    46,5

 Tilikauden tulos
 lopetetuista toiminnoista   -0,0 -91,4    -0,2    -96,4   -258,8
------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos       10,8 -82,1    18,1    -79,5   -212,3 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan
 myöhemmin siirtää
 tulosvaikutteisiksi:

 Tilikauden aikana laajaan
 tulokseen kirjattu
 muuntoero           1,2  7,6     2,7    -9,9   -52,1

 Tilikauden tulokseen
 lopetetuista toiminnoista
 siirretty muuntoero       -   -      -      -    74,3

 Rahavirran suojaus       0,3  -0,5    -0,1    -1,0    -1,4

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -0,1  -0,5     0,0     0,1    0,3
------------------------------------------------------------------------------
                 1,5  6,6     2,7    -10,8    21,1

 Erät, joita ei siirretä
 tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset
 voitot/tappiot          -   -      -      -   -16,5

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -   -      -      -    3,3
------------------------------------------------------------------------------
                  -   -      -      -   -13,1 Tilikauden laaja tulos    12,3 -75,6    20,8    -90,3   -204,3 Tilikauden tuloksen
 jakautuminen
------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille     10,8 -82,1    18,1    -79,5   -212,3
------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille     12,3 -75,6    20,8    -90,3   -204,3
------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden
 tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos:

 Laimentamaton
 osakekohtainen tulos, EUR
------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista    0,06  0,06    0,11    0,11    0,29

 Lopetetuista toiminnoista  -0,00 -0,60    -0,00    -0,64   -1,71

 Tilikauden tuloksesta     0,06 -0,55    0,11    -0,53   -1,42
------------------------------------------------------------------------------


 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu osakekohtainen
 tulos, EUR
------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista    0,06  0,06    0,11    0,11    0,29

 Lopetetuista toiminnoista  -0,00 -0,60    -0,00    -0,64   -1,71

 Tilikauden tuloksesta     0,06 -0,55    0,11    -0,53   -1,42
------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon luvut on oikaistu
 Venäjän liiketoimintojen joulukuussa 2014 tapahtuneen myynnin
 johdosta. Venäjän liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi
 toiminnoiksi.

 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT               30.6.2015   30.6.2014 (1)) 31.12.2014 (1))


-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset
 käyttöomaisuushyödykkeet        73,2        96,1      75,2

 Liikearvo               255,8       294,8      250,9

 Muut aineettomat hyödykkeet      62,0        68,7      61,3

 Eläkesaamiset               -        9,2        -

 Muut pitkäaikaiset saamiset       0,0        0,0       0,0

 Laskennalliset verosaamiset       6,2        3,5       3,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä     397,1       472,3      390,8 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus            198,3       365,2      185,0

 Myyntisaamiset            190,9       318,1      178,4

 Muut saamiset             34,0        70,9      28,4

 Rahavarat               91,5       108,5      91,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä     514,7       862,7      483,2 VARAT YHTEENSÄ            911,9      1 335,0      874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma              36,2        36,2      36,2

 Suojausrahasto             -1,4        -1,0      -1,3

 Käyttörahasto             19,4        19,4      19,4

 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto                74,8        1,1       1,1

 Hybridilaina               -        39,6      39,6

 Muut rahastot              0,1        0,1       0,1

 Muuntoerot               -0,4       -35,3      -3,1

 Kertyneet voittovarat         35,8       167,2      21,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä          164,6       227,4      113,6 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat        13,8        15,9      12,7

 Eläkevelvoitteet            15,5        7,4      14,9

 Rahoitusvelat             72,7       172,9      98,5

 Muut pitkäaikaiset velat        2,3         -       2,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä     104,3       196,2      128,3 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat               528,7       757,2      494,3

 Varaukset                0,3        0,7       0,6

 Rahoitusvelat             60,8       101,7      95,4

 Muut lyhytaikaiset velat        53,1        51,8      41,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä     642,9       911,4      632,1 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     911,9      1 335,0      874,0
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää joulukuussa 2014 myytyihin Venäjän
 liiketoimintoihin liittyvät varat ja velat


 Laskelma konsernin oman
 pääoman muutoksista
 (IFRS)

              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
               pääoma

                               Kerty-        Oma

                                neet       pääoma

               Osake- Rahas- Muunto-    voitto- Hybridi- yhteen-

               pääoma  tot  erot     varat  laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2014          36,2  20,4  -25,3     246,8    -  278,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -     -79,5    -  -79,5

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus      -  -1,0    -       -    -  -1,0

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  0,2  -0,1       -    -   0,1

   Muuntoero          -  -0,0  -9,9       -    -  -9,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  -0,8  -10,0     -79,5    -  -90,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Hybridilaina         -   -    -       -   39,6  39,6

   Osakepalkitseminen      -   -    -      0,0    -   0,0

   Omien osakkeiden lisäys   -   -    -     -0,1    -  -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -   -    -     -0,1   39,6  39,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2014          36,2  19,6  -35,3     167,2   39,6  227,4
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2015          36,2  19,3  -3,1     21,6   39,6  113,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos       -   -    -     18,1    -  18,1

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus      -  -0,1    -       -    -  -0,1

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero       -  0,0    -       -    -   0,0

   Muuntoero          -   -   2,7       -    -   2,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä            -  -0,1   2,7     18,1    -  20,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osakeanti          -  73,7    -       -    -  73,7

   Hybridilainan maksetut
 korot             -   -    -     -2,6    -  -2,6

   Hybridilainan lunastus    -   -    -     -1,3  -39,6  -41,0

   Osakepalkitseminen      -   -    -      0,1    -   0,1

   Omien osakkeiden
 luovutus            -   -    -     -0,1    -  -0,1

   Omien osakkeiden lisäys   -   -    -     -0,0    -  -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä        -  73,7    -     -3,9  -39,6  30,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2015          36,2  93,0  -0,4     35,8    -  164,6
-------------------------------------------------------------------------------

 Lyhennetty konsernin                     2015 2014 2014

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur
 (1))                              1-6  1-6 1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                          26,7 -64,1 -42,4

 Poistot                            11,2 13,2 26,2

 Arvonalentuminen                         - 71,1 71,1

 Käyttöpääoman muutos                     10,0 -24,0 -42,5

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta                       -5,8 -6,4 -13,5

 Muut oikaisut                         -3,3  1,4 -9,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta                 38,9 -8,7 -10,8 Investointien nettorahavirta                 -8,0 -17,9 40,3 Rahoituksen nettorahavirta                  -31,0 -1,7 -80,3 Rahavarojen muutos                      -0,1 -28,3 -50,8 Rahavarat tilikauden

 alussa                            91,5 137,3 137,3

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus              0,1 -0,5  5,0

 Rahavarojen muutos                      -0,1 -28,3 -50,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa                 91,5 108,5 91,5
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Sisältää Venäjän liiketoiminnan nettorahavirran 30.11.2014
 saakka


Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2015 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2014 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2015 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2014 kanssa.

Joulukuussa 2014 myytyjen Venäjän liiketoimintojen tulos on esitetty
lopetettuina toimintoina erillään jatkuvien toimintojen tuloksesta tammi-
kesäkuussa 2015 ja vertailukauden 2014 tiedot on oikaistu vastaamaan jatkuvia
toimintoja. Konsernitase vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettuihin
toimintoihin liittyvät varat ja velat. Konsernin rahavirtalaskelma
vertailukaudelta 2014 sisältää lopetettujen toimintojen nettorahavirran.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2015 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IAS 19 Työsuhde-etuudet -muutos
 * IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2010-2012 ja 2011-2013

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                       2015  2014  2015  2014  2014

 Milj. eur                 4-6   4-6   1-6   1-6  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista               10,9   9,3  18,3  16,9  46,5

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              0,2  -0,5    -  -0,8  -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos jatkuvista
 toiminnoista               11,1   8,8  18,3  16,1  44,6                       2015  2014  2015  2014  2014

 Milj. eur                 4-6   4-6   1-6   1-6  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva
 tilikauden tulos sisältäen lopetetut
 toiminnot                 10,8  -82,1  18,1  -79,5 -212,3

 Hybridilainan maksamattomat korot
 verojen jälkeen              0,2  -0,5    -  -0,8  -1,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos sisältäen
 lopetetut toiminnot            11,1  -82,6  18,1  -80,3 -214,2

 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton             169 984 151 137 169 984 151 137 151 130

 Laimennusvaikutuksella oikaistu    169 984 151 137 169 984 151 137 151 130 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton

 Jatkuvat toiminnot            0,06  0,06  0,11  0,11  0,29

 Lopetetut toiminnot           -0,00  -0,60  -0,00  -0,64  -1,71

 Yhteensä                 0,06  -0,55  0,11  -0,53  -1,42 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 Jatkuvat toiminnot            0,06  0,06  0,11  0,11  0,29

 Lopetetut toiminnot           -0,00  -0,60  -0,00  -0,64  -1,71

 Yhteensä                 0,06  -0,55  0,11  -0,53  -1,42


Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-6  1-6 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa              75,2 93,2 93,2

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,0

 Lisäykset                        4,6 12,8 27,0

 Vähennykset                      -0,2 -0,3 -13,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -11,3

 Siirto tase-erien välillä                 -  0,8  0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -7,4 -7,4 -15,0

 Poistot lopetetuista toiminnoista             - -0,8 -1,3

 Kurssierot                       1,0 -2,3 -4,4
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             73,2 96,1 75,2
------------------------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset          2015 2014 2014

 Milj. eur                        1-6  1-6 1- 12
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa             312,3 451,0 451,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta        -   -  0,2

 Lisäykset                        3,5  5,1  6,8

 Vähennykset                        - -0,2 -0,2

 Liiketoimintojen myynti                  -   - -24,5

 Siirto tase-erien välillä                 - -0,8 -0,2

 Poistot jatkuvista toiminnoista            -3,8 -3,6 -7,2

 Poistot ja arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista   - -72,6 -73,8

 Kurssierot                       5,9 -15,5 -39,8
------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa             317,8 363,5 312,3
------------------------------------------------------------------------


 Johdannaissopimukset 30.6.2015

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     1,8      56,4

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     1,4     133,3
-------------------------------------------------------------------------------
 30.6.2014

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     1,3      43,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            1,2      -      99,1
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset
liittyvät lähinnä konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten
käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event
tapahtumiin ja eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole
antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 30.6.2015               Taso 1 Taso 2  Taso 3   Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,1    -     0,1

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa            -  1,8    -     1,8

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  1,5    -     1,5

 Ehdollinen vastike            -   -   15,5     15,5
-------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 30.6.2014               Taso 1 Taso 2  Taso 3   Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut
 varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  1,3    -     1,3

 Käypään arvoon arvostetut
 velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa            -  1,3    -     1,3

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat johdannaissopimukset     -  0,1    -     0,1

 Ehdollinen vastike            -   -   14,6     14,6
-------------------------------------------------------------------------


 Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen
 noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla

 Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
 kyseiselle omaisuuserälle tai
 velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts.
 hinnoista johdettuna)

 Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät
 perustu todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat
 syöttötiedot) Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon
 arvostetuista rahoitusveloista Milj. eur
-------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2014      14,7
-------------------------------------
 Kirjaukset
 rahoituskuluihin        0,5

 Muuntoerot           0,3
-------------------------------------
 Tasearvo 30.6.2015       15,5
-------------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskaupan
käyttökatteen mukaan maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on
laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Milj. eur                  30.6.2015 30.6.2014 31.12.2014
----------------------------------------------------------------------------
 Annetut vakuudet

 Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta    8,3   17,2    8,1

 Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta    14,7     -    22,0

 Annetut yrityskiinnitykset             2,3    2,3    2,2

 Muut takaukset ja vastuut             1,0    0,9    1,1

 Hybridilainan maksamattomat korot          -    1,0    2,4
----------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     26,2   21,4    35,8
----------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                  0,8    1,0    0,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset      40,5   70,4    44,3


Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta ovat myytyjen Venäjän yhtiöiden
kaupallisten sitoumusten ja toimitilojen vuokrasopimusten vakuudeksi kolmannelle
osapuolelle annettuja takauksia. Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ostaja on
sitoutunut hyvittämään Oriola-KD:n antamista takauksista Yhtiölle esitetyt
vaatimukset. Lisäksi Oriola-KD Oyj on saanut ostajan pankilta yhteensä 17,6
miljoonan euron vastatakaukset. Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta
erääntyvät pääosin vuoden 2015 aikana.

Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät Ruotsin
tukkukauppayhtiön ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen. Oriola-KD
Oyj on antanut lisäksi 2,8 (25,2) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia
tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 76,2 (147,9) miljoonaa euroa Oriola-
KD Holding Sverige AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.

Varaukset

Oriola-KD:lla oli taseessa 30.6.2015 yhteensä 0,3 (0,7) miljoonaa euroa
varauksia. Konsernihallinto- ja muut toiminnot sisältävät Venäjän
liiketoimintojen myyntiin liittyvän 0,3 (-) miljoonan euron tilikauden tulokseen
lopetetuista toiminnoista sisältyvän kuluvarauksen. Vertailukauden
uudelleenjärjestelyvaraus liittyi Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
Medstop-yrityskaupan integraation.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

 Segmentti-informaatio( 1)                  2015 2014  2014

 Liikevaihto, Milj. eur      1-6  1-6  1- 12
-----------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    616,5 597,0 1 176,4

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    211,9 207,8  435,9

 Segmenttien välinen liikevaihto -0,0 -0,0  -0,0
-----------------------------------------------------
 Yhteensä            828,4 804,8 1 612,3                  2015 2014  2014

 Liikevoitto, Milj. eur      1-6  1-6  1- 12
-----------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    21,5 20,4  50,5

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     8,8  9,2  19,2

 Konsernihallinto ja muut     -3,5 -2,9  -4,6
-----------------------------------------------------
 Yhteensä             26,9 26,7  65,0 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä

                  2015 2014  2014

 Milj. eur             1-6  1-6  1- 12
-----------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    21,5 21,3  44,0

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     9,7  9,2  19,6

 Konsernihallinto ja muut     -3,1 -2,9  -4,5
-----------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä yhteensä  28,1 27,6  59,1
-----------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät       -1,2 -1,0   5,9
-----------------------------------------------------
 Yhteensä             26,9 26,7  65,0 Liikevaihto
 vuosineljänneksittäin,      2015 2015  2014      2014 2014 2014

 Milj. eur             4-6  1-3  10-12      7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    309,9 306,6  298,1     281,3 298,5 298,5

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    107,2 104,7  119,6     108,5 107,0 100,8

 Segmenttien välinen liikevaihto -0,0 -0,0   0,0      -0,0 -0,0 -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä            417,1 411,3  417,7     389,8 405,5 399,3 Liikevoitto
 vuosineljänneksittäin,      2015 2015  2014      2014 2014 2014

 Milj. eur             4-6  1-3  10-12      7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    11,5 10,0  17,7      12,3 11,0  9,4

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     5,1  3,7   4,4      5,5  4,4  4,8

 Konsernihallinto ja muut     -1,4 -2,0  -0,1      -1,6 -1,5 -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä             15,2 11,7  22,1      16,3 13,8 12,8 Liikevoitto

 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,   2015 2015  2014      2014 2014 2014

 Milj. eur             4-6  1-3  10-12      7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    11,5 10,0  10,2      12,4 11,3 10,0

 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa     5,0  4,6   4,9      5,5  4,4  4,8

 Konsernihallinto ja muut     -1,6 -1,5  -0,0      -1,6 -1,5 -1,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman

 kertaluonteisia eriä yhteensä  14,9 13,1  15,1      16,3 14,2 13,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kertaluonteiset erät       0,2 -1,4   6,9      -0,1 -0,3 -0,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä             15,2 11,7  22,1      16,3 13,8 12,8                  2015 2014  2014

 Liikevaihto markkina-
 alueittain, Milj. eur       1-6  1-6  1- 12
-----------------------------------------------------
 Ruotsi             585,4 568,1 1 114,8

 Suomi              186,6 185,1  388,3

 Baltian maat           22,4 20,7  43,5

 Muut maat            33,9 30,9  65,7
-----------------------------------------------------
 Yhteensä            828,4 804,8 1 612,3 Liikevaihto markkina-alueittain 2015 2015  2014      2014 2014 2014

 vuosineljänneksittäin, Milj.
 eur                4-6  1-3  10-12      7-9  4-6  1-3
-------------------------------------------------------------------------------
 Ruotsi             294,4 291,0  280,9     265,8 283,7 284,4

 Suomi              95,5 91,1  106,1      97,1 95,9 89,2

 Baltian maat           10,7 11,7  11,8      11,1  9,8 10,9

 Muut maat            16,4 17,5  19,0      15,9 16,1 14,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä            417,1 411,3  417,7     389,8 405,5 399,3 (1)) Vuoden 2014 ensimmäisen vuosipuoliskon luvut on oikaistu
 Venäjän liiketoimintojen joulukuussa 2014 tapahtuneen myynnin
 johdosta. Venäjän liiketoiminnot on luokiteltu lopetetuiksi
 toiminnoiksi.

Espoossa 17.7.2015

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1939301]