Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

22.4.2016

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 22.4.2016 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2016

Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2016

 * Liiketoiminnan volyymiä kuvaava laskutus kasvoi 5,2 (kasvoi 7,9) % ja oli
  834,4 (793,3) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto laski 2,4 (kasvoi 3,0) % ja oli 401,3 (411,3) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 399,6 miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 7,6 (laski 0,7) % ja oli 20,1 (18,7) miljoonaa
  euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 13,9 (13,1) miljoonaa euroa.
 * Oikaistu liikevoitto vertailukelpoisin valuuttakurssein oli 13,9 miljoonaa
  euroa
 * Tilikauden tulos oli 10,1 (7,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,06 (0,05) euroa


 Avainluvut              2016   2015 Muutos         2015

 Milj. eur               1-3 1-3 (1))   %         1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Laskutus              834,4  793,3  5,2       3 262,2

 Liikevaihto             401,3  411,3  -2,4       1 626,3

 Oikaistu käyttökate (2))       20,1   18,7  7,6         83,4

 Käyttökate              20,1   17,3  16,2         85,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu liikevoitto (2))      13,9   13,1  6,2         60,8

 Liikevoitto             13,9   11,7  18,8         62,6

 Oikaistu liikevoitto %        3,5   3,2              3,7

 Liikevoitto %             3,5   2,9              3,8

 Tilikauden tulos           10,1   7,4  35,4         44,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos, EUR      0,06   0,05  22,3         0,25

 Liiketoiminnan nettorahavirta    -26,8   13,3             85,6

 Oman pääoman tuotto, %        23,2   24,2             29,1

 Nettovelkaantumisaste kauden
 lopussa, %              28,2   41,7             3,4
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan virheen
 korjauksen johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015 tilinpäätökseen.

(  2) )Oikaistu käyttökate ja liikevoitto ei sisällä liiketoimintojen tai
omaisuuserien myynneistä tai lopetuksista aiheutuvat voittoja tai tappioita,
toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvia voittoja tai tappioita, liikearvon
ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappioita tai muita, harvoin
tapahtuvan asian seurauksena syntyviä tuottoja tai kuluja. Lisäksi yhtiö esittää
arviomuutokset liiketoimintahankintojen ehdollisen vastikkeen toteutumisesta
oikaisuerinä.

Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626,3 miljoonaa euroa, ja
oikaistu liikevoitto oli 60,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

Markkinakasvu oli hyvä sekä Suomessa että Ruotsissa. Kuluttaja-liiketoiminnassa
kasvumme jäi hieman alle markkinakasvun, mutta sekä käsikauppalääkkeiden että
kuluttajatuotteiden osuus myynnistä kehittyi suotuisasti ja tuki liiketoiminnan
kannattavuutta. Uusien apteekkien avaamiseen Ruotsissa ja Kuluttaja-
liiketoiminnan aloittamiseen Suomessa liittyvät kulut puolestaan rasittivat
liiketoiminta-alueen tulosta. Palvelut-liiketoiminta kehittyi hyvin liikevaihdon
ja toiminnan tehokkuuden kasvun ansiosta. Saatoimme Terveydenhuollon
liiketoiminta-alueella Svensk Dos -yrityksen hankinnan päätökseen, ja aloitimme
yhtiön liittämisen osaksi Oriola-KD-konsernia. Kaiken kaikkiaan vuosi alkoi
hyvin kaikissa liiketoiminnoissa.

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016

Tämän osavuosikatsauksen selostusosa kuvaa yhtiön tulosta tammi-maaliskuussa
2016. International Financial Reporting Standard (IFRS) -standardin mukainen
vertailu on tehty vuoden 2015 vastaavaan jaksoon, ellei toisin mainita.
Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia. Taulukoiden
luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.


                       2016   2015          2015

 Konsernin tunnusluvut           1-3 1-3 (1))          1-12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo, Milj. eur           269,9  253,7         256,5

 Oma pääoma, Milj. eur          180,9  150,6         194,6

 Korolliset velat, Milj. eur       146,6  199,9         128,6

 Korolliset nettovelat, Milj. eur     50,9   62,7          6,6

 Tase yhteensä, Milj. eur         950,5  961,6         946,9 Omavaraisuusaste, %            19,6   16,0          21,1

 Oman pääoman tuotto, %          23,2   24,7          29,1

 Sijoitetun pääoman tuotto, %       18,3   15,1          19,9

 Nettovelkaantumisaste, %         28,2   41,7          3,4

 Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate   0,6   0,7          0,1 Oma pääoma/osake, EUR           1,00   0,83          1,07

 Osakekohtainen tulos, jatkuvat
 toiminnot, EUR              0,06   0,05          0,25

 Osakekohtainen tulos, sis. lopetetut
 toiminnot, EUR              0,06   0,04          0,25

 Osakkeita keskimäärin, tkpl (2))    181 362 158 504        177 502 Henkilömäärä keskimäärin         2 404  2 301         2 327

 Henkilömäärä kauden lopussa       2 425  2 256         2 353 Bruttoinvestoinnit, Milj. eur       25,6   3,4          20,4 (1)) Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan virheen
 korjauksen johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015 tilinpäätökseen.

 (2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia
 omia osakkeita.


Muutokset konsernirakenteessa tammi-maaliskuussa 2016

Oriola-KD saattoi päätökseen Svensk Dos AB annosjakeluyhtiön hankinnan
8.2.2016. Svensk Dos raportoidaan osana Oriola-KD:n Terveydenhuolto-
liiketoiminta-aluetta.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-maaliskuu 2016

Oriola-KD:n liikevaihto laski 2,4 (kasvoi 3,0) % 401,3 (411,3) miljoonaan euroon
ja oikaistu liikevoitto kasvoi 6,2 (laski 2,5) % 13,9 (13,1) miljoonaan euroon.
Liikevoitto oli 13,9 (11,7) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun liikevaihto
vertailukelpoisella Ruotsin kruunun kurssilla oli 399.6 miljoonaa euroa.

Muutos tammi-maaliskuun myynnin jakautumisessa kaupinta- ja omistusvaraston
välillä näkyi liikevaihdon laskuna, vaikka liiketoiminnan volyymi (laskutus)
kasvoi 5,2 %. Myyntikatteiden kasvu paransi liiketoiminnan kannattavuutta,
vaikka uusien myyntipisteiden perustaminen ja annosjakelu-liiketoiminnan
hankkiminen kasvattivat sekä kuluja että poistoja.

Ruotsin kruunun vahvistumisen positiivinen vaikutus euromääräiseen liikevoittoon
oli noin 0,1 miljoonaa euroa. Vertailukaudella kruunun heikentymisen
negatiivinen vaikutus oli noin 0.6 miljoonaa euroa.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 12,9 (9,8) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
10,1 (7,4) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 1,0 (2,0)
miljoonaa euroa. Tuloverot olivat 2,8 (2,3) miljoonaa euroa, vastaten 22,0
(23,8) % efektiivistä verokantaa. Osakekohtainen tulos oli 0,06 (0,05) euroa.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit 1.1.2016 alkaen ovat Kuluttaja, Palvelut ja
Terveydenhuolto.


Kuluttaja

Kuluttaja-segmentti keskittyy kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin
tarpeisiin, tuotteisiin ja palveluihin. Liiketoiminta käsittää vähittäiskaupan
Ruotsissa, Suomessa ja Latviassa. Liikevaihdosta yli 90 % tulee Ruotsin
vähittäiskaupasta.

 Avainluvut            2016  2015 Muutos 2015

 Milj. eur             1-3  1-3   % 1-12
-----------------------------------------------------------
 Laskutus             203,9 196,9  3,6 794,4

 Liikevaihto           199,2 192,8  3,3 777,1

 Oikaistu liikevoitto        7,7  7,6  0,9 33,7

 Liikevoitto            7,7  7,6  0,9 33,7

 Oikaistu liikevoitto %       3,9  3,9      4,3

 Liikevoitto %           3,9  3,9      4,3

 Henkilöstö katsauskauden lopussa 1 616 1 515      1 574
-----------------------------------------------------------

Tammi- maaliskuu 2016

Ruotsin lääkkeiden, reseptivapaiden tuotteiden ja kauppatavaroiden
vähittäiskauppamarkkina kasvoi 5,2 (9,6) % (lähde: Apoteksförening) tammi-
maaliskuussa 2016. Rinnakkaistuotujen lääkkeiden suhteellinen osuus Ruotsin
lääkemarkkinasta oli 10,5 (10,9) % (lähde: IMS Health). Yhtiön arvion mukaan
Ruotsin apteekkien kokonaismäärä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 14
apteekilla ja katsauskauden lopussa Ruotsissa oli yhteensä 1 372 apteekkia.

Oriola-KD:n markkinaosuus lääkkeiden, reseptivapaiden tuotteiden ja
kauppatavaroiden vähittäiskaupassa Ruotsissa tammi-maaliskuussa oli 18 (19) %
(lähde: Apoteksförening). Oriola-KD:lla oli katsauskauden lopussa yhteensä 314
(306) apteekkia, joista 312 (304) oli Ruotsissa ja 2 (2) Baltiassa. Tammi-
maaliskuussa 2016 Oriola-KD avasi kolme uutta apteekkia ja sopi kahden apteekin
hankkimisesta Apotek Hjärtat-apteekkiketjulta. Näiden apteekkien hankinnan on
tarkoitus toteutua vuoden 2016 toisen vuosineljänneksen aikana. Oriola-KD:lla on
Ruotsissa ja Latviassa verkkoapteekit sekä Suomessa  terveydenhuollon
ammattilaisille suunnattu verkkokauppa.

Reseptivapaiden lääkkeiden ja terveydenhuollon kuluttajatuotteiden osuus
myynnistä Ruotsissa oli 27.0 (25.7) %. Liikevaihto kasvoi 3,3 (0,7) % ja oli
199,2 (192,8) miljoonaa euroa, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
liikevaihto kasvoi 2,8 (6,4) %. Oikaistu käyttökate oli 12,0 (11,7) miljoonaa
euroa ja käyttökate oli 12,0 (11,7) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi
0,9 (3,8) % ja oli 7,7 (7,6) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna oikaistu liikevoitto kasvoi 0,4 (10,0) %. Liikevoitto kasvoi 0,9
(13,3) % ja oli 7,7 (7,6) miljoonaa euroa.

Suurin osa Ruotsin kuluttaja-liiketoiminnan kasvusta tuli reseptivapaiden
lääkkeiden ja kauppatavaroiden myynnistä, mikä tuki myös kannattavuutta. Uusien
apteekkien perustaminen johti vertailukautta korkeampiin kuluihin.

Palvelut

Palvelut-segmentti tarjoaa räätälöityjä palveluita lääkeyrityksille ja
apteekeille Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. Lisäksi Oriola-KD Palvelut-
liiketoiminta tarjoaa laajan valikoiman terveydenhuollon kuluttajatuotteita
vähittäiskaupalle sekä Suomessa että Baltian maissa.

 Avainluvut            2016 2015 Muutos  2015

 Milj. eur             1-3  1-3   %  1-12
------------------------------------------------------------
 Laskutus             717,5 679,7  5,6 2 802,0

 Liikevaihto           289,1 301,7  -4,2 1 183,4

 Oikaistu liikevoitto        8,5  7,1  19,6  33,2

 Liikevoitto            8,5  6,2  36,6  32,2

 Oikaistu liikevoitto %       2,9  2,3       2,8

 Liikevoitto %           2,9  2,1       2,7

 Henkilöstö katsauskauden lopussa  715  705       745
------------------------------------------------------------

Tammi- maaliskuu 2016

Ruotsin lääkemarkkina tukkuhinnoin tarkasteltuna kasvoi tammi-maaliskuussa 3,8
(10,3) % Ruotsin kruunuissa (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n markkinaosuus
Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaan noin 40 (39) %.

Suomen lääkemarkkina tukkuhinnoilla kasvoi tammi-maaliskuussa 2,4 (1,6) %
(lähde: IMS Express). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa
oli 46 (46) % (lähde: ATY).

Palvelut-liiketoiminta-alueen liiketoiminnan volyymia kuvaava laskutus kasvoi
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 5,6 (8,9) % ja oli 717,5 (679,7) miljoonaa
euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 5,2 (12,8)
%. Liikevaihto laski 4,2 (kasvoi 3,5) % ja oli 289,1 (301,7) miljoonaa euroa,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 4,6 (kasvoi
7,6) %. Oikaistu käyttökate oli 9,9 (8,5) miljoonaa euroa ja käyttökate oli 9,9
(7,6) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto kasvoi 19,6 (laski 7,2) % ja oli
8,5 (7,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna
oikaistu liikevoitto kasvoi 19,3 (laski 5,3) %. Liikevoitto kasvoi 36,6 (laski
18,7) % ja oli 8,5 (6,2) miljoonaa euroa.

Palvelut-liiketoiminta-alueen kannattavuutta tukivat sekä parantunut kate että
alemmat toiminnan kustannukset. Suomessa aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut
suunnitelmasta sulkea Oulun jakelukeskus. Neuvottelut koskivat 18 henkilön
tehtäviä Oulussa. Ruotsissa solmittiin pitkäaikainen sopimus Shire Sweden
-lääkeyhtiön kanssa.

Terveydenhuolto

Terveydenhuolto-segmentti tarjoaa palveluita sairaaloille, terveyskeskuksille ja
muille terveydenhuoltoalan toimijoille. Liiketoiminta perustuu
tarjouskilpailuihin kattaen mm. alueellisen lääke- ja annosjakelun Ruotsissa.

 Avainluvut            2016 2015 Muutos 2015

 Milj. eur             1-3 1-3   % 1-12
--------------------------------------------------------
 Laskutus              5,0  -   -  -

 Liikevaihto            5,0  -   -  -

 Oikaistu liikevoitto       -0,6  -   -  -

 Liikevoitto            -0,6  -   -  -

 Oikaistu liikevoitto %      -11,7  -       -

 Liikevoitto %          -11,7  -       -

 Henkilöstö katsauskauden lopussa  55  -       -
--------------------------------------------------------

Terveydenhuolto-segmentin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 5,0 (-) miljoonaa
euroa. Oikaistu käyttökate oli -0,1 (-) miljoonaa euroa ja käyttökate oli -0,1
(-) miljoonaa euroa. Oikaistu liikevoitto oli -0,6 (-) miljoonaa euroa ja
liikevoitto oli -0,6 (-) miljoonaa euroa. Svensk Dos -hankinnan kauppahinnan
kohdistamisesta johtuvat aineettoman käyttöomaisuuden poistot heikensivät
tulosta 0,3 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä, koko vuoden
arvioidut poistot ovat 1,5 miljoonaa euroa.

Oriola-KD:n Terveydenhuolto-segmentti aloitti toimintansa 1.1.2016. Svensk Dos
AB:n yrityskauppa saatettiin päätökseen 8.2.2016. Svensk Dos uusi
annosjakelusopimuksen Skånen alueelle. Sjuklövern klusterin käyttämä
hankintasopimusmalli todettiin valitusprosessissa hankintalain vastaiseksi.
Sjuklövernin hankintaklusteri on valittanut oikeuden päätöksestä Ruotsin
Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Oriola-KD voitti myös Dalarna-maakuntakäräjän
sairaalapalvelusopimuksen. Päätöksestä solmia sopimus Oriola-KD:n kanssa on
valitettu. Terveydenhuollon sähköinen palvelu eläinlääkäreille lanseerattiin
Ruotsissa onnistuneesti.

Käyttökatteeseen ja liikevoittoon vaikuttavat oikaisuerät

Oikaisuerät sisältävät liiketoimintojen tai omaisuuserien myynneistä tai
lopetuksista aiheutuneet voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat voitot tai tappiot, liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen
arvonalentumistappiot sekä muut, harvoin tapahtuvan asian seurauksena syntyvät
tuotot tai kulut. Lisäksi yhtiö esittää arviomuutokset liiketoimintahankintojen
ehdollisen vastikkeen toteutumisesta oikaisuerinä.

                      2016 2015   2015

 Liikevoittoa oikaisevat erät, Milj. eur 1-3 1-3   1-12
---------------------------------------------------------
 Palvelut

   Uudelleenjärjestelykulut         - -0,9   -0,9

 Konsernierät

 Uudelleenjärjestelykulut          - -0,5   -0,5

 Ehdollisen vastikkeen arvostaminen     -  -   3,4

 Eläkkeet                  -  -   -0,3

 Muut erät                 -  -   -0,1
---------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot yhteensä        - -1,4   1,8
---------------------------------------------------------

Oikaisuerät vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä liittyvät Palvelut-
segmentissä sekä konsernihallinnossa kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2016 oli 950,5 (961,6) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 95,6 (137,1) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 180,9 (150,6)
miljoonaa euroa, omavaraisuusaste oli 19,6 (16,0) % ja nettovelkaantumisaste oli
28,2 (41,7) %. Vertailukausi sisältää 0,1 miljoonan euron suuruisen kuluerän
lopetetuista toiminnoista.

Oriola-KD:lla on noin 176 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti- ja
lainasopimus. Rahoitussopimus koostuu 100 miljoonan euron
luottolimiittisopimuksesta ja Ruotsin kruunumääräisestä, noin 76 miljoonan euron
lyhennysohjelmallisesta lainasopimuksesta. Luottolimiitti- ja lainasopimus
erääntyvät toukokuussa 2018.

Oriola-KD:n 269,9 (253,7) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvo
testataan Oriola-KD:ssa strategia- ja suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti
kerran vuodessa. Liikearvosta oli 31.3.2016 kohdistettu 229,6 (228,0) miljoonaa
euroa Kuluttajat-segmentille, 26,0 (25,7) miljoonaa euroa Palvelut-segmentille
ja 14,3 (-) miljoonaa euroa Terveydenhuolto-segmentille.

Oriola-KD:n korolliset velat 31.3.2016 olivat 146,6 (199,9) miljoonaa euroa,
joista syndikoituja pankkilainoja oli 75,9 (83,1) miljoonaa euroa, emittoituja
yritystodistuksia 40,0 (32,8) miljoonaa euroa, apteekkien hankintaennakoita
26,0 (23,0) miljoonaa euroa ja rahoitusleasingvelkoja 4,1 (4,2) miljoonaa euroa.
Korollisista veloista pitkäaikaisia oli 67,2 (79,3) miljoonaa euroa ja
lyhytaikaisia oli 79,4 (120,6) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat
50,9 (62,7) miljoona euroa. Ruotsissa on jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia
vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Maaliskuun 2016 lopussa
myyntisaamisia oli myyty yhteensä 115,5 (106,4) miljoonalla eurolla. Oikaistu
nettovelkaantumisaste, sisältäen myydyt saamiset, oli 92 (112) %. Oriola-KD:n
pitkäaikainen luottolimiitti- ja lainasopimus sisältää taloudellisia
kovenantteja, jotka perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen
suhteeseen sekä nettovelkaantumisasteeseen.

Oriola-KD:n sitova 100,0 miljoonan euron pitkäaikainen luottolimiitti ja 35,4
miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit, joista katsastuskauden lopussa 0,7
miljoonaa euroa oli käytössä.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä oli -26,8
(13,3) miljoonaa euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -46,0 (-0,5)
miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -16,2 (-3,9) miljoonaa euroa.
Rahoituksen nettorahavirta oli 16,6 (36,2) miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen bruttoinvestoinnit olivat 25,6 (3,4)
miljoonaa euroa koostuen Svensk Dos -yrityshankinnasta, apteekkien
uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen
liittyvistä investoinneista.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä maaliskuun 2016 lopussa oli 2 425 (2 256), josta
67 (67) % työskenteli Kuluttuja liiketoiminta-alueella, Palvelu liiketoiminta-
alueella 29 (31) % ja Terveydenhuolto liiketoiminta-alueella 2 (-) %.
Konsernipalveluissa työskenteli 2 (2) % henkilöstöstä. Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön.

Hallinto

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Thomas Gawell, johtaja,Terveydenhuolto-liiketoiminta-alue
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Stig Tornell, johtaja, Kuluttaja-liiketoiminta-alue,12.4.2106 lähtien
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Palvelut-liiketoiminta-alue

 * Lars Birkeland, johtaja, kuluttaja-liiketoiminta-alue,12.4.2016 asti

Oriola-KD Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa,
1.1.2016 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun
ottamatta suositusta 15, sillä yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin
kuin yhtiön hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden
hallinnointikoodin suosituksesta on haluttu mahdollistaa yhtiön merkittävien
osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän mielipiteensä esilletulo
hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimeämisvaliokunta on hallituksen
perustama valiokunta, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa hallitukselle
suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen
kokoonpanoksi ja palkkioiksi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys
vuodelta 2015 on julkaistu yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
http://www.oriola-kd.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/, ja ne perustuvat vuoden
2010 hallintokoodiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Oriola-KD Oyj:n 14.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että osinkona maksetaan 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistetun taseen perusteella 0,13 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille,
joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 16.3.2016 on merkitty yhtiön
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osingon maksupäivä oli 5.4.2016.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm, Matti
Rihko, Staffan Simberg ja Anssi Vanjoki sekä uusina jäseninä Mariette Kristenson
ja Lena Ridström. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48 400
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallituksen tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan palkkioksi 30 250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24 200
euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-
prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että hallituksen jäsenille hankitaan
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä kahden viikon kuluessa siitä kun Oriola-KD
Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2016 on julkistettu. Hallituksen
puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa ja muille hallituksen
jäsenille 500 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiot suoritetaan vastaavasti myös
hallituksen ja yhtiön valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille. Matkakulut
korvataan yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Eva Nilsson Bågenholmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Anja
Korhosen (puheenjohtaja), Kuisma Niemelän ja Staffan Simbergin, sekä
palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Eva Nilsson Bågenholmin (puheenjohtaja),
Mariette Kristensonin, Lena Ridströmin sekä Matti Rihkon.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy:n ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Ylva
Erikssonin.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
5 650 000 A-osaketta ja 12 500 000 B-osaketta, mikä yhdessä vastaa noin 10,00
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla
voidaan myös myydä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n
säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa
yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
18 000 000 yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa noin 9,92 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajille
kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutuksen nojalla voidaan myös myydä yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita NASDAQ Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla
järjestämässä kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen aikaisemmin saamat osakeantivaltuutukset kumottiin lukuun ottamatta
20.3.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamia valtuutuksia,
joiden nojalla hallitus voi päättää enintään 1 715 000 B-osaketta koskevien
suunnattujen maksullisten ja maksuttomien osakeantien järjestämisestä Oriola-KD-
konsernin johdon osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD-konsernin
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman toteuttamiseksi.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään enintään 18 000 000 yhtiön
oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa kokouskutsun päivänä noin 9,92
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutusta voidaan käyttää vain siten,
että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä
enintään yksi kymmenesosa yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia
myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeita
voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten
yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi,
investointien rahoittamiseksi, käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmiä
taikka muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2015 hallitukselle
antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien B-osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokous päätti muuttaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön
yhtiöjärjestystä seuraavasti:
 * 5 §:stä poistetaan hallitukseen valittavan jäsenen yläikäraja.
 * 12 §:ään lisätään mahdollisuus toimittaa kutsu yhtiökokoukseen julkaisemalla
  se yhtiön internetsivuilla.


Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuoden 2016 ensimmäisellä
neljänneksellä:

                   Tammi-maaliskuu 2016   Tammi-maaliskuu 2015

 Osakkeiden vaihto         A-sarja  B-sarja    A-sarja  B-sarja
-------------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl           0,4     5,3     1,2     15,5

 Vaihto, milj. euroa          1,6     21,9     4,6     56,5

 Ylin kurssi, euroa          4,35     4,40    4,15     4,10

 Alin kurssi, euroa          3,70     3,65    3,11     3,05

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  4,32     4,33    3,82     3,79
-------------------------------------------------------------------------------

 Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2016 oli 785,3 (689,5) miljoonaa euroa.

Tammi-maaliskuussa 2016 Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien
yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 3,2 (10,6) % koko osakemäärästä.
Osakkeiden vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 0,7 (2,5) % ja B-
sarjan keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 4,2 (14,3) %.

Maaliskuun 2016 lopussa osakkeita oli yhteensä 181 486 213 (181 486 213)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 55 484 648 (56 578 452) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 126 001 565 (124 907 761) kappaletta. Yhtiön hallussa on
124 024 (148 338) kappaletta yhtiön omaa B-osaketta (sisältäen ulkopuolisen
palveluntuottajan hallinnoimat omistukset), joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,07 (0,08) prosenttia ja äänimäärästä 0,01 (0,01) prosenttia.
Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.3.2016 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 19.12.2012 konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuului kuusi henkilöä. Ansaintajaksolta 2015 palkkio perustui Oriola-KD-
konsernin osakekohtaiseen tulokseen laskettuna oikaistusta tuloksesta ennen
veroja. Ansaintajakson 2015 palkkio vastasi 292 098 Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), ja palkkio maksetaan
vuonna 2018.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti 4.12.2015 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
perustamisesta konsernin avainhenkilöille. Järjestelmään kuuluu 14 henkilöä,
mukaan lukien johtoryhmän jäsenet. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa,
kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018 ja vastaavasti kolme odotusjaksoa,
kalenterivuodet 2017, 2018 ja 2019. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän
ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson
alussa. Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on,
että avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää
kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan voimassa olevien
osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti. Tarkoituksena on sovittaa yhteen yhtiön
kannustinjärjestelmät yhtenäiseksi One Platform -ohjelmaksi, jossa yhtiön
avainhenkilöiden osakesäästöohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
yhdistetään.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016
perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016
perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).
Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja
osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle
aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella
annettujen netto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä
vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin
kauan kuin avainhenkilön jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.

Oriola-KD Oyj:n avainhenkilöiden osakesäästöohjelman 27.8.2014 hyväksytylle
säästökaudelle 1.10.2014 - 30.9.2015 osallistui 39 konsernin avainhenkilöä.
Osakesäästöohjelmien puitteissa enimmäissäästön määrä kuukaudessa oli 10 % ja
vähimmäissäästön määrä 2 % kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. 18.6.2015 hyväksytylle säästökaudelle 1.10.2015 -
31.12.2016 osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Enimmäissäästön määrä
kuukaudessa on 8,3 % ja vähimmäismäärä 2 % kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta.

Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan osakkeita osallistujille
markkinahintaan. Osakesäästöohjelmaan osallistuneet avainhenkilöt saavat
maksutta kaksi B-sarjan osaketta kutakin kolmea hankittua säästöosaketta kohden.
Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, mikäli hän omistaa säästökaudella hankitut
säästöosakkeet määrätyn omistusjakson päättymiseen saakka, eikä hänen
työsuhteensa ole päättynyt ennen omistusjakson viimeistä päivää. Lisäosakkeet
maksetaan osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään
kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia
maksuja.

Säästökauden 2014-2015 säästöt vastaavat noin 46 835 osaketta, joiden arvioidaan
oikeuttavan noin 31 206 lisäosakkeeseen arvioituna raportointikauden päätteen
kurssitasolla.

Oriola-KD:lla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa ohjelman
hallinnoinnista. Katsauskauden lopussa ulkopuolisen palveluntuottajan
hallinnoimia omia osakkeita oli yhteensä 27 202 (27 202) kappaletta.


Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Katsauskaudella ei vastaanotettu liputusilmoituksia.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä, lääkkeiden hinnoissa ja
  korvattavuudessa saattavat heikentää Oriola-KD:n liikevaihtoa ja
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Rinnakkaistuotujen lääkkeiden osuuden muutokset Ruotsin kokonaismarkkinasta
  vaikuttaa Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kannattavuuteen.
 * Usean merkittävän lääkeyhtiösopimuksen yhtäaikainen menettäminen saataa
  heikentää liikevaihtoa ja kannattavuutta.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariski on Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä
merkittävin: mahdollisella Ruotsin kruunun arvon muutoksella on vaikutusta
Oriola-KD:n liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kerran vuodessa. Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
arvonalentumisen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä,
joilla saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2016 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden odotetaan kasvavan ajanjaksolla 2015-2020 Suomessa keskimäärin
0-3 % vuosittain ja Ruotsissa keskimäärin 4-7 % vuosittain paikallisessa
valuutassa. (Lähde: IMS Health).

Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626,3 miljoonaa euroa, ja
oikaistu liikevoitto oli 60,8 miljoonaa euroa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Stig Tornell nimitettiin Kuluttaja-liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäseneksi 12.4.2016 alkaen Lars Birkelandin
jätettyä yhtiön.

Oulun jakelukeskusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatettiin päätökseen.
Oulun nykyisen jakelukeskuksen toiminta siirretään Espooseen ja Oulun
jakelukeskuksen toiminta lakkaa. Jakelukeskuksen lakkauttaminen johtaa
enimmillään 18 työntekijän irtisanomiseen. Toiminnan uudelleenjärjestämisestä
aiheutuvat kulut kirjataan toisen vuosineljänneksen tulokseen.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2016 toiselta vuosineljännekseltä
19.7.2016 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016

 Konsernin laaja tuloslaskelma        2016  2015   2015

 (IFRS), Milj. eur               1-3  1-3  1- 12


------------------------------------------------------------------
 Jatkuvat toiminnot

 Liikevaihto                 401,3 411,3 1 626,3

 Liiketoiminnan muut tuotot          5,0  3,1   14,9

 Myytyjen suoritteiden kulut        -317,2 -331,9 -1 298,4

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut    -37,7 -37,8  -143,8

 Liiketoiminnan muut kulut          -31,2 -27,4  -113,9
------------------------------------------------------------------
 Käyttökate                  20,1  17,3   85,1

 Poistot ja arvonalentumiset         -6,2  -5,6  -22,6
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                 13,9  11,7   62,6

 Rahoitustuotot ja -kulut           -1,0  -2,0   -6,5
------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja              12,9  9,8   56,1

 Tuloverot                  -2,8  -2,3  -11,5
------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista   10,1  7,4   44,5

 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista   -  -0,1   0,1
------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos               10,1  7,3   44,6


 Muut laajan tuloksen erät

 Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:

 Tilikauden aikana laajaan tulokseen kirjattu muuntoero   -0,4 1,5 3,6

 Rahavirran suojaus                     -0,1 -0,4 0,1

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero           0,0 0,1 -0,0
--------------------------------------------------------------------------
                               -0,5 1,2 3,7

 Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:

 Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset voitot/tappiot             -  - 5,6

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero            -  - -1,1
--------------------------------------------------------------------------
                                 -  - 4,4 Tilikauden laaja tulos                   9,6 8,5 52,8 Tilikauden tuloksen jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                   10,1 7,3 44,6
--------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille                    9,6 8,5 52,8
--------------------------------------------------------------------------

 Emoyhtiön omistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos:

 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista                 0,06    0,05 0,25

 Lopetetuista toiminnoista                  -    -0,00 0,00

 Tilikauden tuloksesta                  0,06    0,04 0,25
-------------------------------------------------------------------------------


 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos,
 EUR
-------------------------------------------------------------------------------
 Jatkuvista toiminnoista                 0,06    0,05 0,25

 Lopetetuista toiminnoista                  -    -0,00 0,00

 Tilikauden tuloksesta                  0,06    0,04 0,25
-------------------------------------------------------------------------------

 Konsernin tase

 (IFRS), Milj. eur VARAT               31.3.2016     31.3.2015( 1)) 31.12.2015
-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset
 käyttöomaisuushyödykkeet        73,0          73,8    72,7

 Liikearvo               269,9          253,7   256,5

 Muut aineettomat hyödykkeet      70,6          61,6    63,2

 Muut pitkäaikaiset saamiset       0,4           0,0    0,3

 Laskennalliset verosaamiset       4,6           5,8    3,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä     418,4          395,0   396,4 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus            204,3          194,3   201,1

 Myyntisaamiset            205,7          194,3   194,0

 Muut saamiset             26,6          40,9    33,4

 Rahavarat               95,6          137,1   121,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä     532,1          566,7   550,5 VARAT YHTEENSÄ            950,5          961,6   946,9
-------------------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 Osakepääoma              36,2          36,2    36,2

 Suojausrahasto             -1,3          -1,7    -1,2

 Käyttörahasto             19,4          19,4    19,4

 Sijoitetun vapaan oman pääoman
 rahasto                74,8          75,0    74,8

 Muut rahastot              0,2           0,1    0,2

 Muuntoerot               0,1          -1,5    0,5

 Kertyneet voittovarat         51,5          22,9    64,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma yhteensä          180,9          150,6   194,6 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat        16,6          15,9    15,8

 Eläkevelvoitteet            10,0          15,2    10,0

 Rahoitusvelat             67,2          79,3    66,9

 Muut pitkäaikaiset velat        2,1           2,6    2,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      95,9          113,0    94,7 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat               515,6          525,1   547,7

 Varaukset                 -           1,9     -

 Rahoitusvelat             79,4          120,6    61,7

 Muut lyhytaikaiset velat        78,8          50,5    48,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä     673,7          698,0   657,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     950,5          961,6   946,9
-------------------------------------------------------------------------------


 (1) )Vertailutieto oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan virheen
 korjauksen johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015 tilinpäätökseen.


 Laskelma konsernin oman pääoman
 muutoksista (IFRS)                    Kerty-        Oma

                                neet       pääoma

 Emoyhtiön omistajille    Osake-   Rahas- Muunto- voitto- Hybridi- yhteen-

 kuuluva oma pääoma     pääoma    tot  erot  varat  laina   sä

 Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 1.1.2015           36,2    19,3  -3,1  19,5   39,6  111,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos        -     -    -   7,3    -   7,3

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus       -    -0,4    -    -    -  -0,4

   Vakuutusmatemaattiset
 voitot ja tappiot        -     -    -  -0,0    -  -0,0

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -    0,1    -   0,0    -   0,1

   Muuntoero           -    0,0   1,5    -    -   1,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä             -    -0,3   1,5   7,3    -   8,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osakeanti           -    74,0    -    -    -  74,0

   Hybridilainan maksetut
 korot              -     -    -  -2,2    -  -2,2

   Hybridilainan lunastus     -     -    -  -1,6  -39,6  -41,2

   Osakepalkitseminen       -     -    -   0,0    -   0,0

   Omien osakkeiden osto     -     -    -  -0,0    -  -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -    74,0    -  -3,8  -39,6  30,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2015 (1))        36,2    92,9  -1,5  22,9    -  150,6
-------------------------------------------------------------------------------


 Oma pääoma

 1.1.2016           36,2    93,1   0,5  64,7    -  194,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos        -     -    -  10,1    -  10,1

   Muut laajan tuloksen
 erät:

   Rahavirran suojaus       -    -0,1    -    -    -  -0,1

   Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero        -    0,0    -    -    -   0,0

   Muuntoero           -     -  -0,4    -    -  -0,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä             -    -0,1  -0,4  10,1    -   9,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa

   Osinko             -     -    -  -23,6    -  -23,6

   Osakepalkitseminen       -     -    -   0,3    -   0,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat omistajien
 kanssa yhteensä         -     -    -  -23,3    -  -23,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.3.2016           36,2    93,1   0,1  51,5    -  180,9
-------------------------------------------------------------------------------


 (1)) Vertailutieto oikaistu aikaisempia
 tilikausia koskevan virheen korjauksen
 johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015
 tilinpäätökseen.


 Lyhennetty konsernin         2016 2015 2015

 rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur  1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------
 Liikevoitto             13,9 11,6 62,7

 Poistot                6,2  5,6 22,6

 Käyttöpääoman muutos        -46,0 -0,5 11,2

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta          -3,6 -1,3 -16,9

 Muut oikaisut             2,7 -2,2  4,3
------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta    -26,8 13,3 83,7 Investointien nettorahavirta    -16,2 -3,9 -19,9 Rahoituksen nettorahavirta      16,6 36,2 -33,3 Rahavarojen muutos         -26,3 45,6 30,6 Rahavarat tilikauden

 alussa               121,9 91,5 91,5

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus  0,0  0,0 -0,1

 Rahavarojen muutos         -26,3 45,6 30,6
------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa     95,6 137,1 121,9
------------------------------------------------------

Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2016 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä 31.12.2015 lukuun ottamatta
jäljempänä esitettyjä, 1.1.2016 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja.
Osavuosikatsaus ei kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai
liitetietoja, jotka esitetään vuositilinpäätöksessä. Näin ollen
osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön vuositilinpäätöksen 2015 kanssa.

Uuden toimintamallin mukaan Oriola-KD:n ylin operatiivinen päätöksentekijä on
konsernin toimitusjohtaja, joka tekee strategisia päätöksiä, vastaa resurssien
kohdistamisesta toimintasegmenteille ja niiden tuloksen arvioinnista.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2016 käyttöön otettuja uusia laskentastandardeja tai niiden muutoksia:

 * IAS 16 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet ja IAS 38 Aineettomat hyödykkeet
  -muutos
 * IFRS-standardeihin tehdyt vuosittaiset parannukset 2012-2014

Edellä mainittujen muiden uusien standardien muutoksien vaikutus on konsernissa
ollut vähäinen.

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

 Osakekohtainen tulos

                               2016  2015  2015

 Milj. eur                         1-3   1-3  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
 jatkuvista toiminnoista                  10,1   7,4  44,5

 Hybridilainan maksamattomat korot verojen jälkeen      -  -0,2    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista     10,1   7,2  44,5                               2016  2015  2015

 Milj. eur                         1-3   1-3  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos
 sisältäen lopetetut toiminnot               10,1   7,3  44,6

 Hybridilainan maksamattomat korot verojen jälkeen      -  -0,2    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Oikaistu tilikauden tulos sisältäen lopetetut
 toiminnot                         10,1   7,1  44,6

 Osakkeita keskimäärin, tkpl

 Laimentamaton                     181 362 158 504 177 502

 Laimennusvaikutuksella oikaistu            181 362 158 504 177 502 Tulos/osake (EUR)

 Laimentamaton

 Jatkuvat toiminnot                    0,06  0,05  0,25

 Lopetetut toiminnot                     -  -0,00  0,00
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                         0,06  0,04  0,25 Laimennusvaikutuksella oikaistu

 Jatkuvat toiminnot                    0,06  0,05  0,25

 Lopetetut toiminnot                     -  -0,00  0,00
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                         0,06  0,04  0,25


Liiketoimintojen yhdistäminen

Oriola-KD on 8.2.2016 hankkinut ruotsalaisen Svensk Dos AB:n koko osakekannan.
Hankinta liittyy Terveydenhuollon liiketoimintaan. Svensk Dos on lääkkeiden
annosjakeluun erikoistunut apteekkiyritys. Tänä päivänä Svensk Dos jakelee
valmiiksi annostellut lääkkeet 25 000 henkilölle Skånen alueella jakelupisteiden
kautta ja suoraan hoitokoteihin sekä rikosseuraamuslaitoksiin ympäri Ruotsin.
Svensk Dosin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 25,0 miljoonaa euroa ja arvioitu
markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden annosjakelumarkkinasta oli noin 13 %. Svensk
Dosin henkilöstömäärä on noin 60 ja toimipiste sijaitsee Uppsalassa.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön taseeseen per 31.1.2016, joka on laadittu
olennaisilta osin IFRS:n laskentaperiaatteiden mukaisesti. Hankinta on kirjattu
IFRS 3 sallimalla tavalla alustavana. Oriola-KD tekee hankinta-ajankohdasta
seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat oikaisut näihin alustaviin
arvioihin.

Hankinnasta kirjattu alustava liikearvo 14,0 miljoonaa euroa kuvaa kohdeyhtiössä
ollutta kokenutta henkilöstöä, annosjakelujärjestelmää ja -prosessia,
synergiaetuja ostotoiminnassa ja varastoinnissa sekä kasvuodotuksia. Hankitun
yhtiön tulos ja tase on yhdistetty Oriola-KD:hen 1.2.2016 alkaen.

Hankintahetkestä Svensk Dos AB:n vaikutus Oriola-KD konsernin liikevaihtoon oli
raportointikaudella 5,0 miljoona euroa ja vaikutus tilikauden tulokseen oli 0,0
miljoonaa euroa. Jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2016, vaikutus konsernin
liikevaihtoon olisi raportointikaudella ollut 7,2 miljoonaa euroa, ja vaikutus
tilikauden tulokseen olisi ollut -0,1 miljoonaa euroa.

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

 Aineellisten hyödykkeiden muutokset 2016 2015 2015

 Milj. eur               1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa     72,7 75,2 75,2

 Liiketoimintojen yhdistäminen     1,4   -   -

 Lisäykset               3,0  1,8 11,9

 Vähennykset             -0,2 -0,1 -0,6

 Siirto tase-erien välillä        -   -  0,0

 Poistot               -3,8 -3,7 -14,8

 Kurssierot              -0,2  0,6  1,0
------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa    73,0 73,8 72,7
------------------------------------------------------


 Aineettomien hyödykkeiden muutokset 2016 2015 2015

 Milj. eur               1-3  1-3 1- 12
------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa    319,7 312,3 312,3

 Liiketoimintojen yhdistäminen     1,1   -   -

 Lisäykset              22,6  1,5  8,5

 Siirto tase-erien välillä        -   -  0,0

 Poistot ja arvonalentumiset     -2,4 -1,9 -7,8

 Kurssierot              -0,6  3,4  6,7
------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa    340,4 315,3 319,7
------------------------------------------------------

 Johdannaissopimukset 31.3.2016

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     1,7      56,4

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            0,4      -      38,6
-------------------------------------------------------------------------------
 31.3.2015

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 Milj. eur                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot
-------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset              -     2,1      56,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     1,3     108,5
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaissopimukset
liittyvät lähinnä konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten
käyvät arvot on kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin
johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event
tapahtumiin ja eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole
antanut tai saanut vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia Milj. eur

 31.3.2016                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,4   -   0,4

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  1,7   -   1,7

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,0   -   0,0

 Ehdollinen vastike                   -   -  9,8   9,8
-------------------------------------------------------------------------------


 Milj. eur

 31.3.2015                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,3   -   0,3

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  2,1   -   2,1

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  1,6   -   1,6

 Ehdollinen vastike                   -   -  15,1   15,1
-------------------------------------------------------------------------------


Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana)
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)

 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusveloista Milj. eur
-------------------------------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.12.2015                            12,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjaukset rahoituskuluihin                        0,2

 Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvelkojen vähennys         -12,4

 Käypään arvoon arvostettavien rahoitusvelkojen lisäys           9,5

 Muuntoerot                                 0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Tasearvo 31.3.2016                             9,8
-------------------------------------------------------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Svensk Dos AB:n yrityskaupan ehdollinen vastike, jonka lopullinen määrä
perustuu erikseen määriteltyjen annosjakelusopimusten onnistuneeseen
toteutumiseen. Ehdolliset vastikkeet tullaan sopimusten toteutuessa maksamaan
vuoden 2016 aikana. Katsastuskauden aikana kirjatut vähennykset liittyvät
Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen maksuun 17.3.2016.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Milj. eur                  31.3.2016 31.3.2015
-----------------------------------------------------------------
 Annetut vakuudet

 Annetut takaukset konserniyhtiöiden puolesta    8,4    8,2

 Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta    0,8   21,2

 Annetut yrityskiinnitykset             2,3    2,3

 Muut takaukset ja vastuut             1,0    1,0
-----------------------------------------------------------------
 Yhteensä                     12,5   32,7
-----------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                  0,8    0,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset      43,7   44,4


Annetut takaukset muiden yhtiöiden puolesta ovat myytyjen Venäjän yhtiöiden
kaupallisten sitoumusten ja toimitilojen vuokrasopimusten vakuudeksi kolmannelle
osapuolelle annettuja takauksia. Kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti ostaja on
sitoutunut hyvittämään Oriola-KD:n antamista takauksista Yhtiölle esitetyt
vaatimukset. Lisäksi Oriola-KD Oyj on saanut ostajan pankilta yhteensä 0,8
(18,8) miljoonan euron vastatakaukset, jotka kohdistuvat pääosin kaupallisia
sitoumuksia varten annettuihin takauksiin. Annetut takaukset muiden yhtiöiden
puolesta erääntyvät vuoden 2016 aikana.

Merkittävimmät konserniyhtiöiden puolesta annetut takaukset liittyvät
ostovelkojen vakuudeksi annettuun pankkitakaukseen Ruotsissa. Oriola-KD Oyj on
antanut lisäksi 2,8 (2,8) miljoonaa euroa emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden
ostovelkojen vakuudeksi.


Varaukset

Oriola-KD:lla ei ollut varauksia 31.3.2016. Vertailukaudella varaukset
muodostuivat uudelleenjärjestelyvarauksesta 1,4 miljoonaa euroa liittyen
Suomessa käytyihin yhteistoimintaneuvotteluihin,  Medstop-yrityskaupan
integraatioon sekä Venäjän liiketoimintojen myyntiin liittyneeseen 0,5 miljoonan
euron kuluvaraukseen.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet sekä edellä mainittujen
henkilöiden määräysvaltayhteisöt. Konsernilla ei ole merkittäviä liiketapahtumia
lähipiirin kanssa.

 Segmentti-informaatio Raportoitavat
 segmentit 1-3/2016

                            Terveyden- Konserni-

 Milj. eur         Kuluttaja   Palvelut   huolto   erät Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus       203,9    625,6    5,0     -  834,4

 Sisäinen laskutus         -     91,9     -   -91,9    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Laskutus           203,9    717,5    5,0   -91,9  834,4 Ulkoinen liikevaihto     199,2    197,1    5,0     -  401,3

 Sisäinen liikevaihto       -     91,9     -   -91,9    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          199,2    289,1    5,0   -91,9  401,3 Liikevoitto           7,7     8,5    -0,6   -1,6   13,9

 Oikaistu liikevoitto      7,7     8,5    -0,6   -1,6   13,9

 Varat             458,0    350,0    27,0   115,5  950,5

 Velat             74,2    507,8    6,2   181,3  769,6

 Investoinnit          3,3     0,8    19,0    2,5   25,6

 Poistot             4,3     1,4    0,4    0,1   6,2

 Henkilömäärä
 keskimäärin          1 607     722     36    38  2 404

 1-3/2015

                            Terveyden- Konserni-

              Kuluttaja
 Milj. eur           (1))   Palvelut   huolto   erät Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Ulkoinen laskutus       196,9    596,5     -     -  793,3

 Sisäinen laskutus         -     83,2     -   -83,2    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Laskutus           196,9    679,7     -   -83,2  793,3 Ulkoinen liikevaihto     192,8    218,5     -     -  411,3

 Sisäinen liikevaihto       -     83,2     -   -83,2    -
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          192,8    301,7     -   -83,2  411,3 Liikevoitto           7,6     6,2     -   -2,1   11,7

 Oikaistu liikevoitto      7,6     7,1     -   -1,6   13,1

 Varat             459,0    356,5     -   146,1  961,6

 Velat             74,2    530,0     -   206,8  811,1

 Investoinnit          2,4     0,9     -    0,1   3,4

 Poistot ja
 arvonalentumiset        4,1     1,4     -    0,1   5,6

 Henkilömäärä
 keskimäärin          1 523     734     -    44  2 301

 (1)) Vertailutieto oikaistu aikaisempia
 tilikausia koskevan virheen korjauksen johdosta.

 Maantieteellisiä
 alueita koskevat
 tiedot 1-3/2016

                              Baltian   Muut

 Milj. eur          Ruotsi    Suomi    maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          288,0     82,9    12,8   17,6  401,3

 Varat             685,7    246,1    18,7     -  950,5

 Investoinnit          22,2     3,3    0,1     -   25,6 1-3/2015

                              Baltian   Muut

 Milj. eur          Ruotsi    Suomi    maat   maat Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          291,0     91,1    11,7   17,5  411,3

 Varat             655,4    290,7    15,5     -  961,6

 Investoinnit          2,6     0,7    0,1     -   3,4
Espoossa 21.4.2016

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#2005730]