Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

20.10.2016

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 20.10.2016 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 4,8 % ja oli 825,6 (787,7) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto kasvoi 5,0 % ja oli 395,8 (377,1) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 2,1 % ja oli 23,5 (23,1) miljoonaa euroa.
 * Oikaistu liikevoitto oli 17,0 (17,5) miljoonaa euroa.
 * Heinä-syyskuu tulos oli 12,3 (13,8) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,07  (0,08) euroa

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 6,0 % ja oli 2 547,3 (2 404,2) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto kasvoi 1,0 % ja oli 1 217,3 (1 205,5) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 4,2 % ja oli 65,0 (62,4) miljoonaa euroa.
 * Oikaistu liikevoitto oli 45,7 (45,5) miljoonaa euroa.
 * Katsauskauden tulos oli 32,0 (32,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,18 (0,18) euroa

Näkymä vuodelle 2016

Oriola-KD arvioi koko vuoden vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun
liikevaihdon pysyvän vuoden 2015 tasolla. Oikaistun liikevoiton,
vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan pysyvän vuoden 2015
tasolla, tai kasvavan. Vuoden 2015 liikevaihto oli 1 626,3 miljoonaa euroa, ja
oikaistu liikevoitto oli 60,8 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

Palvelut-liiketoiminnan laskutus oli yleisen markkinakasvun mukainen kolmannella
vuosineljänneksellä, ja kannattavuus kehittyi hyvin kaikissa toimintamaissa.
Kuluttaja-liiketoiminnan kasvu oli heikompaa, mutta sekä käsikauppalääkkeiden
että kuluttajatuotteiden osuus myynnistä kehittyi edelleen suotuisasti. Olemme
avanneet tänä vuonna kahdeksan uutta apteekkia, ja tulemme avaamaan lisää
apteekkeja viimeisellä vuosineljänneksellä. Apteekkien perustamiskustannukset
laskivat Kuluttaja-liiketoiminnan kannattavuutta.

Olemme kehittäneet Oriola-KD:tä strategiamme mukaisesti; PharmaServicen hankinta
täydentää Terveydenhuolto-liiketoimintaamme annosjakelulla Suomessa, ja Farentan
hankinta vahvistaa Palvelut-liiketoiminnan tarjontaa apteekeille ja
lääkeyrityksille.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets
Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista ovat voimassa
tilikaudella 2016. Oriola-KD esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan
liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta
eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina
mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Oriola-KD:n uusi määritelmä
aiemmin käytetylle termille "ilman kertaluonteisia eriä" on "oikaistu".
Raportointisegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman oikaisueriä. Lisäksi Oriola-
KD käyttää termiä "Laskutus" kuvaamaan liiketoiminnan volyymia. Oriola-KD:n
käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen IFRS-täsmäytys on tämän
osavuosikatsauksen lopussa.

Avainluvut         2016  2015 Muutos  2016  2015 Muutos    2015

Milj. eur          7-9 7-9(1))   %   1-9 1-9(1))   %    1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Laskutus         825,6  787,7  4,8 2 547,3 2 404,2  6,0  3 262,2

Liikevaihto        395,8  377,1  5,0 1 217,3 1 205,5  1,0  1 626,3

Oikaistu käyttökate    23,5  23,1  2,1  65,0  62,4  4,2    83,4

Oikaistu käyttökate, %   5,9   6,1       5,3   5,2         5,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu liikevoitto( 2)) 17,0  17,5  -2,6  45,7  45,5  0,4    60,8

Liikevoitto        16,8  18,4  -8,5  44,7  45,3  -1,2    62,6

Oikaistu liikevoitto %   4,3   4,6       3,8   3,8         3,7

Liikevoitto %        4,3   4,9       3,7   3,8         3,8

Tilikauden tulos      12,3  13,8 -11,2  32,0  32,1  -0,3    44,5
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR 0,07  0,08  -9,2  0,18  0,18  -3,1    0,25

Liiketoiminnan
nettorahavirta       19,4  16,2       14,3  55,1        85,6

Bruttoinvestoinnit                   73,5  13,2        20,4Tase yhteensä                     929,3  928,7        946,9

Korolliset nettovelat                  81,7  28,9         6,6

Nettovelkaantumisaste, %                42,5  16,6         3,4

Korolliset nettovelat/12
kk käyttökate                      0,9   0,3         0,1Oma pääoma/osake, EUR                  1,06  0,96        1,07

Omavaraisuusaste, %                   21,5  19,4        21,1

Oman pääoman tuotto, %                 22,7  31,1        29,1

Sijoitetun pääoman
tuotto, %                        18,3  20,4        19,9

Osakkeita keskimäärin,
tkpl (3))                      181 374 176 204       177 502Henkilömäärä keskimäärin               2 497  2 320        2 327

Henkilömäärä kauden
lopussa                        2 866  2 346        2 353(1) )Oman pääoman tunnusluvut oikaistu aikaisempia tilikausia koskevan virheen
korjauksen johdosta. Korjaus tehtiin vuoden 2015 tilinpäätökseen.
(2) )Oikaisuerät on eritelty taulukossa "Liikevoittoa oikaisevat erät".
(3)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsauksesta tammi-
syyskuu 2016. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä
pdf-muodossa ja saatavilla myös
Oriola-KD:n verkkosivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat

Tilinpäätöstiedote

Oriola-KD Oyj julkistaa vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteen 10.2.2017.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija: Oriola-KD Oyj,
Konserniviestintä
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola-kd.com[]