Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

13.2.2017

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.2.2017 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2016

Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 1,7 (5,3)% ja oli 872,7 (858,0) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto kasvoi 0,9 (0,8)% ja oli 424,8 (420,9) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 3,8 (1,3)% ja oli 21,8  (21,0) miljoonaa euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 15,3 (15,3) miljoonaa euroa.
 * Loka-joulukuu tulos oli 10,8 (12,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,06 (0,07) euroa

Taloudellinen kehitys tammi-joulukuussa 2016

 * Laskutus kasvoi 4,8 (6,6)% ja oli 3 420,0 (3 262,2) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto kasvoi 1,0 (0,9)% ja oli 1 642,1 (1 626,3) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate kasvoi 4,1 (2,6)% ja oli 86,8 (83,4) miljoonaa euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 61,1 (60,8) miljoonaa euroa.
 * Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu oikaistu liikevoitto oli 61,7
  miljoonaa euroa
 * Katsauskauden tulos oli 42,8 (44,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,24 (0,25) euroa

Näkymä vuodelle 2017

Oriola-KD:n vuonna 2015 aloitettu kehitysohjelma jatkuu arviolta vuoden 2018
loppuun asti. Kehityshankkeiden kustannukset sekä Ruotsin vähittäiskaupan,
erityisesti verkkokaupan, kiristynyt kilpailu rasittavat vuoden 2017
kannattavuutta.

Oikaistun liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan
pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

Oriola-KD:n liiketoiminta kasvoi vuonna 2016 markkinoiden vauhdissa. Palvelut-
liiketoiminta kasvoi markkinoita nopeammin, mutta kasvu jäi heikommaksi
Kuluttaja-liiketoiminnassa. Kannattavuutta tukivat logistiikassa toteutetut,
tehokkuutta parantavat toimenpiteet ja Kuluttaja-liiketoiminnassa
reseptivapaiden tuotteiden myynnin osuuden suotuisa kehitys.

Toteutimme strategiaamme menestyksekkäästi kaikissa liiketoiminta-alueissa;
Kuluttaja-liiketoiminnassa Ruotsissa avasimme 11 uutta apteekkia hyvillä
liikepaikoilla, ja suljimme kolme apteekkia paikoissa, joissa asiakasvirta ei
enää tukenut myyntiä. Avasimme reseptiasiakkaille uuden, palvelua parantavan
mobiilisovelluksen. Verkkokaupan osuus vuonna 2016 oli vielä alle kaksi
prosenttia kokonaismyynnistä ja sen kasvupotentiaali on hyvä. Kiristyvän
kilpailun johdosta, joka näkyy erityisesti verkkokaupassa, keskitymme jatkossa
tehostamaan apteekkien toimintaa, terävöittämään uusien apteekkien
avaamisstrategiaa ja kehittämään verkkokaupan tarjoomaa. Huolimatta kiristyneen
kilpailun tuomasta vastatuulesta, ja yhteensä 14:sta uudesta apteekista vuonna
2016, Kuluttaja-liiketoiminta saavutti vertailukelpoisin valuuttakurssein
laskettuna vuoden 2015 tuloksen.

Palvelut-liiketoiminnassa laajensimme palveluvalikoimaamme lääkeyhtiöille ja
apteekeille hankkimalla Farenta Oy:n. Olemme myös keskellä kolmevuotista
kehitysohjelmaa, jossa otamme käyttöön uuden liiketoiminta-alusta n ja
uudistamme jakelukeskuksiemme automaatiota. Tästä huolimatta saavutimme
liiketoiminnan kaikkien aikojen parhaan tuloksen vuonna 2016.

Aloitimme uuden Terveydenhuolto-liiketoiminta-alueen, kun hankimme vuonna 2016
annosjakeluyhtiöt sekä Ruotsissa että Suomessa. Onnistuimme myös vuoden aikana
lisäämään palvelumme piirissä olevien henkilöiden määrää. Uusi liiketoiminta
kehittyi hyvin, ja saavutti ensimmäisenä toimintavuotenaan positiivisen
operatiivisen tuloksen.

Lääkkeiden jakelusta ja myynnistä käydään julkisuudessa paljon keskustelua, sekä
Ruotsissa että Suomessa. Ruotsissa apteekkitoiminta avattiin kilpailulle melkein
vuosikymmen sitten, ja vapauttamisen jälkeen apteekkipalveluiden saatavuus on
parantunut merkittävästi ja potilasturvallisuus on säilynyt korkealla tasolla.
Apteekkien lukumäärä on kasvanut yli 400:lla, apteekkipalvelut ovat jatkuneet
myös harvaan asutuilla seuduilla ja kilpailu on laskenut reseptivapaiden
tuotteiden hintoja. Asiakaspalaute on ollut positiivista. Suomessakin nämä
seikat on tunnustettu, ja valmius harkita muutoksia sääntelyyn on kasvanut.

Useat isot kehityshankkeet ja samanaikainen uuden liiketoimintarakenteen
sisäänajo ovat vaatineet paljon henkilöstöltämme. Emme ole kuitenkaan unohtaneet
tärkeintä, vaan olemme palvelleet asiakkaitamme joka ikinen päivä. Tämä
omistautuminen yhtiömme kehittämiseen varmistaa kykymme jatkaa liiketoiminnan ja
tuloksen parantamista myös tulevaisuudessa.

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uusien ohjeiden vaikutus

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets
Authority, ESMA) uudet ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista ovat voimassa
tilikaudella 2016. Oriola-KD esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan
liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta
eri kausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina
mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin.
Vuoden 2016 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen Oriola-KD:n uusi määritelmä
aiemmin käytetylle termille "ilman kertaluonteisia eriä" on "oikaistu".
Raportointisegmenttien liiketulos ilmoitetaan ilman oikaisueriä. Lisäksi Oriola-
KD käyttää termiä "Laskutus" kuvaamaan liiketoiminnan volyymia. Oriola-KD:n
käyttämien vaihtoehtoisten tunnuslukujen IFRS-täsmäytys on tämän
osavuosikatsauksen lopussa.

Avainluvut              2016 2015 Muutos  2016  2015 Muutos

Milj. eur              10-12 10-12   %  1-12  1-12   %
--------------------------------------------------------------------------------
Laskutus               872,7 858,0  1,7 3 420,0 3 262,2  4,8

Liikevaihto             424,8 420,9  0,9 1 642,1 1 626,3  1,0

Oikaistu käyttökate          21,8 21,0  3,8  86,8  83,4  4,1

Oikaistu käyttökate, %         5,1  5,0       5,3   5,1
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu liikevoitto( 1))       15,3 15,3  0,4  61,1  60,8  0,4

Liikevoitto              14,1 17,3 -18,3  58,8  62,6  -6,0

Oikaistu liikevoitto %         3,6  3,6       3,7   3,7

Liikevoitto %             3,3  4,1       3,6   3,8

Tilikauden tulos           10,8 12,4 -12,9  42,8  44,5  -3,8
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR       0,06 0,07 -13,2  0,24  0,25  -5,9

Liiketoiminnan nettorahavirta     25,8 30,5       40,1  85,6

Bruttoinvestoinnit                        88,8  20,4Tase yhteensä                         925,4  946,9

Korolliset nettovelat                      72,3   6,6

Nettovelkaantumisaste, %                     35,2   3,4

Korolliset nettovelat/12 kk
käyttökate                            0,8   0,1Oma pääoma/osake, EUR                      1,13  1,07

Omavaraisuusaste, %                       22,7  21,1

Oman pääoman tuotto, %                      21,4  29,1

Sijoitetun pääoman tuotto, %                   17,8  19,9

Osakkeita keskimäärin, tkpl (2))               181 389 177 502Henkilömäärä keskimäärin                    2 582  2 327

Henkilömäärä kauden lopussa                  2 821  2 353(1) )Oikaisuerät on eritelty taulukossa "Liikevoittoa oikaisevat erät".
(2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta tammi-
joulukuu 2016. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen
liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös
Oriola-KD:n verkkosivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola-KD Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille,
analyytikoille ja lehdistölle maanantaina 13.2.2016 klo 10.00 hotelli Scandic
Simonkentässä, kokoustila Tapiola, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Oriola-KD Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00
puh. +44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Oriola". Tilaisuus on
seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta
osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2016 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
28.4.2017.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com

Jakelu

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija: Oriola-KD Oyj,
Konserniviestintä
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola-kd.com