Uutishuoneeseen

Oriola Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

14.3.2018

Oriola Oyj:n pörssitiedote 14.3.2018 klo 10.00

Oriola Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

Oriola Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Mariatorp Oy:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:n omistusosuus Oriola Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut 13.3.2018 yli kymmenen prosentin.

Mariatorp Oy:n ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Oriola Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteen-
laskettu %-osuus (A+B) 
Kohdeyhtiön osakkeiden
ja äänten kokonais-
määrä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  10,06 % osakkeista10,09 % äänistä - 10,06 % osakkeista10,09 % äänistä 18 250 000osaketta ja 124 650 000 ääntä 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus  5,01 % osakkeista5,0 % äänistä - 5,01 % osakkeista5,0 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja/ osakelaji
ISIN-koodi 
Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten lukumäärä  Osakkeiden ja äänten %-osuus  Osakkeiden ja äänten %-osuus 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009014344(Oriola A)  5 600 000 osake112 000 000 ääntä 3,09 % osakkeista9,07 % äänistä
FI000901351(Oriola B)  12 650 000 osake12 650 000 ääntä 6,97 % osakkeista1,02 % äänistä
YHTEENSÄ  18 250 000 osaketta124 650 000 ääntä 10,06 % osakkeistaja 10,09 % äänistä

Oriola Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 181 486 213 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on     55 434 273 ja B-sarjan osakkeita 126 051 940 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Oriola Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1 243 737 400 ääntä.

Oriola Oyj

Helena Kukkonen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Helena Kukkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Katja Graff
rahoitus- ja sijoittajasuhdepäällikkö
puh. 010 429 013
sähköposti:
katja.graff@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5 02200 Espoo

www.oriola.com