Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.2020-31.3.2020

24.4.2020

Oriola Oyj:n pörssitiedote 24.4.2020 klo 8.30

 

Tammi–maaliskuun 2020 pääkohdat

  • Laskutus kasvoi 7,9 % (kasvoi 5,4 %) ja oli 965,3 (894,4) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,8 % ja oli 981,7 miljoonaa euroa.                                           

  • Liikevaihto kasvoi 15,8 % (kasvoi 2,3 %) ja oli 459,8 (397,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 17,9 % ja oli 468,4 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 6,9 (3,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa.
  • Tammi–maaliskuun tulos oli 5,1 (1,7) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,01) euroa.
  • COVID-19-pandemia aiheutti tuotteiden kysyntäpiikin ja on muuttanut nopeasti liiketoimintaympäristöä.

Näkymä vuodelle 2020

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Oriolan näkymät vuodelle 2020 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Robert Andersson vuoden 2020 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:

”Oriolan laskutus (965,3 miljoonaa euroa, +7,9 %) ja liikevaihto (459,8 miljoonaa euroa, +15,8 %) jatkoivat kasvuaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana viime vuoteen verrattuna. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,8 % ja liikevaihto 17,9 %. Yhtiön oikaistu liikevoitto kasvoi 86,6 % 6,9 miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäinen neljännes oli poikkeuksellinen. Maaliskuussa COVID-19-pandemia vaikutti voimakkaasti yhtiön toimintaan molemmissa toimintamaissa. Kuluttajakäyttäytyminen johti ennennäkemättömään flunssa- ja kiputuotteiden sekä lääkkeiden kysyntään apteekeissa. Yhtiö keskitti maaliskuun puolivälissä jakelutoimintansa lääkkeisiin varmistaakseen potilasturvallisuuden. Poikkeuksellinen kysyntäpiikki kasvatti yhtiön myyntiä, mutta myös rasitti tulosta kohonneilla henkilöstö- ja rahtikustannuksilla.

Consumerin vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu liikevaihto kasvoi 10,3 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen myyntiä kiihdytti kuluttajien ostokäyttäytymisen muutos verkkokaupan myynnin kasvaessa 45 %. Kasvu oli erityisen voimakasta maaliskuussa, jolloin verkkokauppa kasvoi lähes 100% viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pharma jatkoi vahvaa kasvua molemmissa toimintamaissa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 9,4 % ja liikevaihto kasvoi 24,2 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Pandemiasta seurannut lääkemyynnin kasvu näkyi erityisesti maaliskuussa. Liiketoiminnan tulosta heikensivät korkeat kuljetuskustannukset ja jakelukeskuksen kulut erityisesti Ruotsissa. Asiantuntijapalveluiden kysyntä heikkeni.

Retail jatkoi kasvua vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 10,9 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Retailin myyntiin vaikutti COVID-19 aiheuttama flunssatuotteiden kysyntäpiikki sekä Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan kasvu viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Ruotsin jakelutoiminnan korkeat kulut heikensivät liiketoiminnan kannattavuutta. 

Pandemian aiheuttamat kansalaisten liikkumista rajoittavat toimet samoin kuin terveydenhuollon kantokyvyn ylläpitäminen vaikuttavat väistämättä myös Oriolan liiketoimintaan. Turvaamme osaltamme lääkkeiden ja terveystuotteiden saatavuuden yhteiskunnassa samalla kun huolehdimme oman henkilökuntamme turvallisuudesta.”

Avainluvut

2020 2019 Muutos 2019
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 965,3 894,4 7,9 3 733,1
Liikevaihto 459,8 397,1 15,8 1 721,3
Oikaistu liikevoitto1 6,9 3,7 86,6 20,5
Liikevoitto 7,5 3,7 101,8 15,3
Oikaistu liikevoitto % 1,5 0,9   1,2
Liikevoitto % 1,6 0,9   0,9
Tilikauden tulos 5,1 1,7 195,0 8,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,01 194,9 0,04
Liiketoiminnan nettorahavirta -0,5 -25,4   84,4
         
Nettovelkaantumisaste, % 91,8 129,4   76,1
Omavaraisuusaste, % 12,4 15,0   15,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,6 3,8   4,1
         
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettyjä vuoden 2019 ensimmäisen, toisen ja kolmannen vuosineljänneksen lukuja on oikaistu aikaisempiin tilikausiin liittyvän virheen johdosta. Tarkemmat tiedot virheen oikaisusta on esitetty vuositilinpäätöksessä 31.12.2019.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 24.4.2020 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/q1-2020. Vallitsevan tilanteen takia tilaisuus järjestetään vain webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo

www.oriola.com