Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2021

27.4.2021

Oriola Oyj:n pörssitiedote 27.4.2021 klo. 8.30

Q1 2021: Pandemian vahvistumisen voimistama kysyntävaihtelu heikensi tulosta

Tammi–maaliskuun 2021 pääkohdat

 

  • Laskutus laski 2,4 % 942,5 (965,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus laski 6,0 % ja oli 907,4 miljoonaa euroa.                                           

  • Liikevaihto laski 2,1 % 450,2 (459,8) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto laski 6,0 % ja oli 432,0 miljoonaa euroa.
  • Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (6,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna oikaistu liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa.
  • Tammi–maaliskuun tulos oli -1,7 (5,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,03) euroa.

Avainluvut

2021 2020 Muutos 2020
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 942,5 965,3 -2,4 3 764,9
Liikevaihto 450,2 459,8 -2,1 1 800,8
Oikaistu liikevoitto1 0,3 6,9 -95,8 21,0
Liikevoitto -0,5 7,5 -106,9 20,4
Oikaistu liikevoitto % 0,1 1,5   1,2
Liikevoitto % -0,1 1,6   1,1
Tilikauden tulos -1,7 5,1 -132,6 11,3
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,03 -132,6 0,06
Liiketoiminnan nettorahavirta -14,2 -0,5   58,3
         
Nettovelkaantumisaste, % 94,7 91,8   75,0
Omavaraisuusaste, % 14,1 12,4   14,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,5 8,6   5,0
         
1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa 12. Oikaisuerät.

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen liitetiedossa 11. Vaihtoehtoiset tunnusluvut.

 

Näkymä vuodelle 2021

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta.

COVID-19-pandemian odotetaan jatkuvan vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Oriolan näkymät vuodelle 2021 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.

Toimitusjohtaja Juko Hakala vuoden 2021 ensimmäisestä vuosineljänneksestä:
 

”COVID-19-pandemian kolmas aalto vaikutti merkittävästi Suomeen ja Ruotsiin vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä vaikutti merkittävästi markkinaan sekä koko toimialaan. Kuluttajien vähentynyt liikkuminen, kausittaisen influenssaepidemian puuttuminen ja kiristyneet rajoitukset vaikuttivat ostokäyttäytymiseen poikkeuksellisella tavalla erityisesti Ruotsissa. Lisäksi terveydenhuollon resurssien kohdentaminen pandemian hallintaan piti lääkevolyymit matalina.

Ensimmäisellä neljänneksellä Oriolan laskutus ja liikevaihto laskivat 6,0 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto oli 0,3 (6,9) miljoonaa euroa. Tähän vaikutti pääasiassa volyymien lasku sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinassa, erityisesti tärkeissä reseptilääkkeiden (RX) ja itsehoitovalmisteiden (OTC) tuoteryhmissä. Kuluttajien siirtymä verkkokauppa-asiointiin Ruotsin apteekkiliiketoiminnassa kiihtyi. Arvioimme näiden vaikutusten jäävän väliaikaisiksi lukuunottamatta siirtymää verkkokauppa-asiointiin.                                              

Ensimmäinen vuosineljännes oli Consumerille haastava pandemian vaikuttaessa voimakkaasti kuluttajien käyttäytymiseen erityisesti tammi- ja helmikuussa. Liikevaihto laski 6,4 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Verkkokaupan liikevaihto kasvoi 80 %. Oikaistu liikevoitto laski -0,6 (5,4) miljoonaan euroon. Liikevoiton laskuun vaikuttivat pääasiassa alentuneet volyymit reseptilääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden tuoteryhmissä. Kuluttajien siirtymä verkkokauppa-asiointiin kiihtyi.

Pandemia vaikutti ensimmäisellä neljänneksellä väliaikaisesti myös Pharmaan. Liikevaihto laski 6,3 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto oli 2,0 (3,6) miljoonaa euroa. Tähän vaikuttivat pääasiassa alentuneet volyymit useissa reseptilääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden tuoteryhmissä kuten flunssalääkkeissä, muutokset asiakassopimuksissa sekä volyymien vaihtelusta johtunut toiminnallinen tehottomuus.

Retailin liikevaihto laski 3,7 % vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna. Oikaistu liikevoitto kasvoi 1,1 (0,2) miljoonaan euroon lähinnä annosjakeluliiketoiminnan positiivisen kehityksen ansiosta. Lisäksi uudistetut asiakassopimukset terveys- ja hyvinvointituotteissa Ruotsissa paransivat tulosta.

Pandemiasta johtuvien merkittävien väliaikaisten markkinamuutosten vuoksi käynnistimme lyhyen aikavälin Focus21-hankkeen. Se yksinkertaistaa Oriolan fokusta vuonna 2021 ja tähtää strategisten- ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen. Oriolan nykyiset strategiset ohjelmat 20by20 ja Customer Experience ovat osa Focus21-hanketta.

Vaikka vuoden 2021 alku oli Oriolan kannattavuuden osalta haastava, operatiivinen palvelutasomme säilyi vakaana. Onnistuimme hyvin roolissamme lääkkeiden jakelijana palvellen asiakkaitamme ja yhteiskuntaa luotettavasti pandemian vallitessa. Vuoden 2021 aikana jatkamme työtämme tarkoituksemme “Health for Life” mukaisesti ja priorisoimme edelleen Oriolan luotettavia palveluita, kannattavuutta ja kilpailukykyä.”

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa https://www.oriola.com/fi/

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle tiistaina 27.4.2021 klo 10.00 suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://oriola.videosync.fi/q1-2021. Vallitsevan tilanteen takia tilaisuus järjestetään vain webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:

Juko Hakala, toimitusjohtaja
puh: +358 10 429 2109, sähköposti: juko.hakala@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo

www.oriola.com