Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024

25.4.2024

Oriola Oyj:n pörssitiedote 25.4.2024 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2024

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Tammi-maaliskuun 2024 pääkohdat

 • Laskutus kasvoi 5,8 prosenttia 908,4 (858,3) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna laskutus kasvoi 6,3 prosenttia ja oli 912,4 miljoonaa euroa.                                          
 • Liikevaihto kasvoi 4,1 prosenttia 375,1 (360,4) miljoonaan euroon. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia ja oli 376,8 miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 4,0 (3,5) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna vertailukelpoinen oikaistu liikevoitto oli 4,0 miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 3,7 (3,5) miljoonaa euroa, sisältäen -0,3 (-0,0) miljoonaa euroa oikaisueriä, jotka liittyivät pääasiassa Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan myyntiin. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevoitto oli 3,7 miljoonaa euroa.
 • Tammi–maaliskuun tulos oli -2,3 (1,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,01) euroa.

Ilman Ruotsin annosjakelua:

 • Lokakuussa 2023 Oriola ilmoitti myyvänsä Svensk dos AB:n Apotekstjänst Sverige AB:lle. Kauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja päätöksen arvioidaan tulevan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.
 • Liikevaihto oli 372,2 (351,0) miljoonaa euroa.
 • Oikaistu liikevoitto oli 4,5 (3,9) miljoonaa euroa.

Tärkeät tapahtumat:

 • Oriolan raportointisegmentit 1.1.2024 alkaen ovat Distribution ja Wholesale
 • Oriola tiedotti 10. tammikuuta jalostetun strategiansa mukaisesta investoinnistaan toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmään parantaakseen toimintansa tehokkuutta ja laatua
Avainluvut 2024 2023 Muutos 2023
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 908,4 858,3 5,8 3 587,7
Liikevaihto 375,1 360,4 4,1 1 493,8
Oikaistu liikevoitto1 4,0 3,5 13,0 16,7
Liikevoitto 3,7 3,5 6,2 -5,3
Oikaistu liikevoitto % 1,1 1,0 1,1
Liikevoitto % 1,0 1,0 -0,4
Tilikauden tulos -2,3 1,1 -311,3 -20,7
Osakekohtainen tulos, EUR -0,01 0,01 -0,11
Liiketoiminnan nettorahavirta -11,3 -42,6 9,6
Nettovelkaantumisaste, % -6,2 8,7 -12,1
Omavaraisuusaste, % 17,3 22,8 18,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 4,0 -1,6

1 Oikaisuerät on eritelty liitetiedossa Oikaisuerät

Kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri kausien välillä Oriola esittää Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja toimintansa kehityksestä, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina verrattuna IFRS-tilinpäätösnormistossa määriteltyihin tunnuslukuihin. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperusteet on esitetty tämän osavuosikatsauksen kohdassa Keskeiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut.

Näkymät vuodelle 2024

Vuonna 2024 lääkejakelumarkkinan kasvun odotetaan jatkuvan. Mikäli kuluttajien luottamus pysyy heikkona, se voi vaikuttaa terveystuotteiden tukkukauppamarkkinan kehitykseen. Toimintaympäristön viimeaikaisella yleisellä inflaatiolla ja siihen liittyvillä kustannuspaineilla voi olla negatiivinen vaikutus Oriolan kannattavuuteen.

Oriolan vuoden 2024 oikaistun liikevoiton, ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan osuutta, arvioidaan kasvavan vuoden 2023 oikaistuun liikevoittoon (19,5 miljoonaa euroa) verrattuna.

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson:

Vuosi alkoi hyvin: liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edellisvuodesta. Lääkkeiden jakelumarkkinat jatkoivat vakaata kasvuaan, ja yleinen liiketoimintaympäristö on jokseenkin vakaantunut viime vuodesta, vaikka kuluttajien luottamus oli edelleen heikolla tasolla.

Oriolan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia 375 miljoonaan euroon sekä Distribution- että Wholesale-segmentin hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuus parani edellisvuodesta ja oli 4,0 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan vaikutusta kasvoi 14 prosenttia 4,5 (3,9) miljoonaan euroon. Kannattavuuden paranemista edistivät edellisvuotta pienemmät operatiiviset kulut ja alhaisemmat kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannusten laskun taustalla olivat toiminnan kehittäminen ja alhaisemmat polttoainehinnat. Oriolan taloudellinen asema on edelleen vahva ja korollinen nettovelka on laskenut.

Tämän vuoden alusta meillä on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Distribution ja Wholesale. Raportointisegmenttien muutos heijastelee strategiaamme ja parantaa taloudellisen tuloksemme läpinäkyvyyttä.

Distribution-segmentti sisältää lääkkeiden jakelun ja annosjakelupalvelut. Sen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 294 miljoonaan euroon pääasiassa markkinoiden vakaan kasvun ansiosta. Kannattavuus parani 29 prosenttia 4,1 (3,2) miljoonaan euroon pääasiassa edellisvuotta alhaisempien kustannusten ansiosta. Jakeluliiketoiminnassa keskitymme ydinosaamisemme jatkuvaan kehittämiseen edellisvuoden hyvältä pohjalta. Markkinaosuutemme pysyi vakaana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna niin Suomessa kuin Ruotsissa. Saimme uusia asiakkaita ja uusimme merkittäviä jakelusopimuksia, mikä tukee kasvuamme jatkossa.    

Wholesale-segmentti sisältää reseptivapaat kuluttajatuotteet, rinnakkaistuonnin ja erityislupavalmisteet sekä asiantuntijapalvelut. Wholesale-segmentin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 81 miljoonaan euroon Ruotsin tukkukauppaliiketoiminnan vakaan kasvun ja asiantuntijapalvelujen hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuus laski hieman ja oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa. Kannattavuuden lasku johtui alhaisemmista volyymeista Suomen tukkukauppaliiketoiminnassa. Pitkän aikavälin strateginen tavoitteemme on kasvattaa tukkukauppaliiketoimintaa kehittämällä brändiportfoliota ja tuotekategorioita. Vuoden alussa olemme keskittyneet kehittämään valikoimaamme ja teknisiä valmiuksiamme voidaksemme paremmin vastata kasvavien asiakassegmenttiemme tarpeisiin. Lisäksi olemme tehneet rekrytointeja tärkeisiin johtotehtäviin.

Viime vuoden lopussa julkistetun jalostetun strategian täytäntöönpano on edennyt hyvin. Yksi merkittävä virstanpylväs oli tammikuussa julkistettu investointi, joka kattaa Oriolan toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmien uudistamisen vuosina 2025–2027. Tärkeän investoinnin tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua, jotta pystymme vastaamaan paremmin asiakkaiden ja liiketoiminnan tuleviin tarpeisiin. Projekti käynnistyi ensimmäisellä neljänneksellä ja etenee suunnitelman mukaisesti. Olennainen osa strategian toteuttamista on ylemmän johdon aktiivinen osallistaminen, jotta voimme varmistaa sitoutuneisuuden, vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja kehittää johtamista. Näihin asioihin tulemme keskittymään koko vuoden ajan. 

Yhteisyritys Kronans Apotekissa verkkokauppa jatkoi vakaata kasvuaan, mutta pienemmät asiakasmäärät kivijalka-apteekeissa johtivat volyymien, markkinaosuuden ja oikaistun liikevoiton laskuun vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kronans Apotek keskittyy edelleen asiakaskokemuksen ja tuotevalikoiman kehittämiseen niin apteekeissa kuin verkkokaupassa. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen, integraatiotoimien edistäminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Vuonna 2024 lääkkeiden korvattavuutta koskevan uuden lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti Kronans Apotekin kannattavuuteen. Kronans Apotek ilmoitti 17. huhtikuuta nimittäneensä Tomas Rupšysin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kronans Apotek on meille strategisesti tärkeä kumppani, ja merkittävänä osakkeenomistajana tuemme aktiivisesti yhtiön arvonluontia. Kronans Apotek odottaa saavuttavansa täyden tulospotentiaalinsa vuoden 2025 loppuun mennessä.

Olen hyvin tyytyväinen Oriolan hyvin alkaneeseen vuoteen. Jalostettu strategia tarjoaa meille selkeän suunnan ja hyvän ymmärryksen pitkän aikavälin tavoitteistamme. Haluan tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia oriolalaisia hienosta työstä vuoden alussa ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme.

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi–maaliskuun 2024 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com.

Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus klo 10.00

Oriolan toimitusjohtaja Katarina Gabrielson ja talous- ja rahoitusjohtaja Timo Leinonen esittelevät ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen tänään klo 10 alkavassa englanninkielisessä webcast-lähetyksessä. Liity webcast-lähetykseen tästä: https://oriola.videosync.fi/q1-2024

Taloudellinen raportointi vuonna 2024

Oriola julkaisee vuoden 2024 aikana taloudelliset katsaukset seuraavasti:

 • 18.7.2024: Puolivuosikatsaus 1-6/2024
 • 30.10.2024: Osavuosikatsaus 1-9/2024

Lisätietoja:

Timo Leinonen
talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti:
timo.leinonen@oriola.com

Mikael Wegmüller
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
sähköposti:
mikael.wegmuller@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet