Turvallinen ja terve työympäristö

Haluamme tarjota terveen ja turvallisen työympäristön, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia.

Nykyisessä työelämässä tasapaino työn ja muun elämän välillä on tärkeä osa työntekijöiden hyvinvointia. Erityisesti asiantuntijatyössä oman työn johtaminen, stressinhallinta ja palautuminen ovat tyypillisiä haasteita. Mittaamme työntekijöidemme kokemusta työn ja muun elämän tasapainosta vuosittain osana henkilöstökyselyä ja suunnittelemme toimenpiteet tulosten perusteella.

Työn tasapainottamisessa on tärkeää huomioida myös henkilökohtainen elämäntilanne, kuten pienistä lapsista tai ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen. 15 prosenttia naispuolisista ja 11 prosenttia miespuolisista työntekijöistämme käytti vanhempainvapaata vuoden 2021 aikana. Työelämän joustavat käytännöt, kuten etä- ja osa-aikatyö, mahdollistavat eri elämäntilanteiden huomioon ottamisen. Oriolan digitaaliset työkalut tukevat yhteistyötä ja tiedon jakamista työntekijän fyysisestä olinpaikasta riippumatta.

Pandemian aikana työntekijöidemme terveysturvallisuus on korostunut

Etätyöskentely sekä henkilöstömme terveys ja hyvinvointi ovat olleet uudelle tavalla keskiössä COVID-19-pandemian aikana. Toimistohenkilökunta on työskennellyt pääosin etänä, kun apteekki- ja tuotantohenkilökunta ovat jatkaneet työskentelyä työpaikalla mittavien terveysturvallisuuden takaavien ohjeistusten turvin. Pandemiatilanteesta riippuen olemme ottaneet käyttöön niin suojavarusteet kuin henkilökunnan kohtaamisia minimoivat käytänteet. Oriolan tehtävä potilasturvallisuuden varmistamisessa on ohjannut varautumistoimenpiteitä ja työskentelyä koko pandemian ajan henkilökunnan terveysturvallisuudesta tinkimättä.

Työsuojelutoiminta on järjestetty Oriolassa toimipaikkakohtaisesti paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Kaikki työntekijämme ovat työterveyspalveluidemme piirissä, ja niiden painopiste on ennaltaehkäisevissä palveluissa. Panostamme työturvallisuuden kehittämiseen erityisesti logistiikkakeskuksissamme ja apteekeissa. Oriolassa on käytössä varhaisen tuen malli työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja sairauspoissaolojen ehkäisemiseksi työuran kaikissa vaiheissa. Vuonna 2021 Oriolassa ei tapahtunut yhtään kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtanutta työtapaturmaa. Tapaturmataajuus oli matala, 2,61. Se kertoo vähintään yhden päivän sairauspoissaoloihin johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohden.