Turvallinen ja terve työympäristö

Haluamme tarjota terveen ja turvallisen työympäristön, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia.

Työterveyteen liittyvät toimenpiteet tähtäävät terveeseen ja turvalliseen työympäristöön, toimivaan työyhteisöön, työhön liittyvien sairastumisten ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen työelämän eri vaiheissa.

Suomessa lakisääteisestä työsuojelutoiminnasta vastaa työsuojeluorganisaatio, jossa kaikki henkilöstöryhmät ovat edustettuina. Ruotsissa työsuojelu on järjestetty maan lainsäädännön mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon ja paikallisten ammattiliittojen kanssa. Lisäksi Oriola tarjoaa lukuisia valinnaisia terveyttä edistäviä palveluita urheilusta kulttuuriaktiviteetteihin.

Oriolan perehdyttämisprosessi pitää sisällään terveys- ja turvallisuuskoulutuksia, joissa annettujen ohjeiden tarkoitus on varmistaa kaikille turvallinen työpaikka, erityisesti tuotantotoimipaikoissamme. Lisäksi Oriolan liiketoiminnot tarjoavat tarvittaessa räätälöityä työturvallisuuskoulutusta. Tehtäväkohtaiset turvallisuuskoulutukset kattavat esimerkiksi kemikaalien turvallisen käsittelyn ja turvavarusteiden käytön. Tuotantotoimipaikkojen johtoryhmä vastaa riskien ja turvallisuuden vaarantavien tapahtumien arvioinnista, ehkäisemisestä ja seurannasta. Esihenkilöt ovat vastuussa jatkuvasta kehittämistyöstä riskien toteutumisen ehkäisemiseksi ja turvallisen työpaikan takaamiseksi. Työntekijöitä kannustetaan osallistumaan työhön ja raportoimaan havainnoistaan sekä kertomaan työympäristön turvallisuuteen liittyviä kehitysideoita.

Nykyisessä työelämässä tasapaino työn ja muun elämän välillä on tärkeä osa työntekijöiden hyvinvointia. Erityisesti asiantuntijatyössä oman työn johtaminen, stressinhallinta ja palautuminen ovat tyypillisiä haasteita. Työn tasapainottamisessa on tärkeää huomioida myös henkilökohtainen elämäntilanne, kuten pienistä lapsista tai ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen. Työelämän joustavat käytännöt, kuten etä- ja osa-aikatyö, mahdollistavat eri elämäntilanteiden huomioon ottamisen. Oriolan digitaaliset työkalut tukevat yhteistyötä ja tiedon jakamista työntekijän fyysisestä olinpaikasta riippumatta.