Edistyminen vuonna 2021

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Arvioimme tuloksia strategiakaudelle asetettujen KPI-mittarien avulla. Klikkaa pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta nähdäksesi, miten olemme edenneet tavoitteessa vuoden 2021 aikana.

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet

Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2021
Uusien terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Oriola on tukenut ihmisiä pandemian aikana tuomalla Ruotsissa apteekkeihinsa uusia palveluja, kuten antigeenitestit (yli 100 000/2021) ja COVID-19-rokotukset (112 000/2021).
Korkealaatuiset lääketoimitukset Oriola toimittaa lääkkeitä 24 tunnin sisällä tilauksesta kaikkiin apteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin sekä muihin terveydenhuollon yksiköihin Suomessa ja Ruotsissa. Pandemia ei ole vaikuttanut lääketoimituksiin. Vuonna 2021 Oriola kehitti lääketoimituksille laatumittarin, jonka avulla seurataan valmiutta toimittaa tilatut lääkkeet apteekeille, sairaala-apteekeille ja eläinlääkäreille. Vuoden aikana mittari määritettiin ja otettiin käyttöön Suomessa, jossa toimitusvarmuus oli 99,8 %.
Lääkkeiden turvallisen ja oikean käytön edistäminen Oriola määritteli vuonna 2021 uuden välitavoitteen edistääkseen lääkkeiden turvallista käyttöä omissa apteekeissaan. Kun asiakas noutaa reseptilääkkeen apteekista, tavoitteena on tarkistaa vähintään 70 prosentissa kohtaamisista, että lääke on esimerkiksi yhteensopiva asiakkaan käyttämien muiden lääkkeiden kanssa. Tarkistamisessa hyödynnetään Ruotsissa käytössä olevaa kansallista sähköistä järjestelmää. Vuonna 2021 tarkistus tehtiin 68 % tapauksista.
Vastuullisten tuotteiden valikoiman lisääminen kattamaan vähintään 20 % omien tuotteiden valikoimasta Oriola on määritellyt vastuullisuuskriteerit omien tuotemerkkiensä valikoimalle ja ottanut ne käyttöön apteekeissaan Ruotsissa. Vuonna 2021 valikoimasta 18 % (18 % vuonna 2020) oli vastuullisiksi luokiteltuja, esimerkiksi Joutsenmerkin tai muun ympäristömerkin saaneita tuotteita.
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2021
Henkilöstön sitoutumisindeksi on vähintään 80 Vuonna 2021 Oriolassa käynnistyi organisaatio- ja toimintamallin uudistus, jonka vuoksi henkilöstökysely siirrettiin vuoteen 2022. Henkilöstön sitoutumisindeksiä ei siksi ole saatavilla vuoden 2021 osalta (78 vuonna 2020).
Henkilöstön vaihtuvuus pienempi kuin 12 % Vuonna 2021 henkilöstön vaihtuvuus oli 14,4 % (10,2 % vuonna 2020).
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2021
Vain uusiutuvan sähkön ja hiilineutraalin lämmön käyttö Vuoden 2021 aikana Oriola jatkoi uusiutuvaan sähköön siirtymistä. Olemme ostaneet sähkön kulutusta vastaavat alkuperätakuut niihin Kronans Apotek -apteekkeihin, joihin Oriola ei voi suoraan neuvotella sähkösopimusta. Näin ollen 100 % yhtiön sähköstä on uusiutuvaa. Kaikesta yhtiön käyttämästä energiasta 95 % (92 % vuonna 2020) on peräisin uusiutuvista tai hiilineutraaleista lähteistä.
Kaikesta ei-lääkkeellisestä jätteestä kierrätetään vähintään 85 % Oriola on lisännyt lajittelumahdollisuuksia järjestelmällisesti viime vuosina, ja vuonna 2021 tehostettiin esimerkiksi muovipakkausten ja pahvin keräystä annosjakeluyksiköissä Suomessa ja Ruotsissa. Ruotsin jakelukeskuksessa edistettiin myös uudelleenkäytettävien puulavojen keräystä jätteen minimoimiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi. Vuonna 2021 Oriolan kierrätysaste nousi 79 %:iin (74 % vuonna 2020).