Yhtiökokous 2019

Oriola Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 19.3.2019 alkaen kello 13.00 Helsingin Messukeskuksessa (osoite: Messukeskus, Kongressisiiven sisäänkäynti, Rautatieläisenkatu 3, 00520 Helsinki).

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 7.3.2019 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 14.3.2019 klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoitus osallistumisesta pyydetään tekemään:

a) tämän sivun oikealla puolella olevan ilmoittautumislinkin kautta;

b) puhelimitse numeroon 020 770 6868 (arkisin klo 13–16); tai

c) kirjeitse osoitteella Oriola Oyj, Lakiasiat, PL 8, 02101 Espoo.

Osakkeenomistajien Oriola Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla tiistaina 19.3.2019 kello 11.30. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Oriola Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset (pörssitiedote 19.3.2019)

Yhtiökokouskutsu

Esityslista

Ehdotukset yhtiökokoukselle:

Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta

Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi sekä palkitsemiseksi

Oriola Oyj:n hallitukseen ehdolla olevat henkilöt

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta ja valinnasta

Hallituksen ehdotus maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksullinen osakeanti

Hallituksen ehdotus B-osakkeiden maksuton osakeanti yhtiölle itselleen ja suunnattu osakeanti

Hallituksen ehdotus omien B-osakkeiden hankkimisvaltuutus

Tietosuojaseloste

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen on päättynyt torstaina 14.3.2019 klo 16.00 Suomen aikaa.