Yhtiökokous 2019

Oriola Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 19.3.2019. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.
 
Osakkeenomistajan joka haluaa saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia vuoden 2019 yhtiökokouksen käsiteltäväksi, on toimitettava vaatimuksensa yhtiön hallitukselle kirjallisesti 25.1.2019 mennessä. Vaatimus tulee toimittaa joko postitse osoitteella Oriola Oyj, hallituksen sihteeri Petter Sandström, PL 8 FI-02101 Espoo tai sähköpostitse osoitteella petter.sandstrom@oriola.com.