Uutishuoneeseen

Jakautuneen Orionin lopputilitys

14.9.2006

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 14.9.2006 klo 12.30


1.7.2006 uudeksi Orion Oyj:ksi ja Oriola-KD Oyj:ksi jakautuneen ja purkautuneen
Orion Oyj:n hallitus on käsitellyt jakautuneen yhtiön osakeyhtiölain (734/1978)
14 a -luvun 5 §:n mukaisen lopputilityksen kaudelta 1.1. - 1.7.2006.
Jakautuneen yhtiön varat ja velat siirtyivät vastaanottaneille yhtiöille, joten
esitystä voitonjaosta ei tehdä. 

Jakautuneen Orion Oyj:n osakeyhtiölain mukainen osakkeenomistajien kokous
pidetään 16. lokakuuta 2006 klo 16.00 Helsingin Messukeskuksen
kongressitiloissa osoitteessa Messu¬¬aukio 1, 00520 Helsinki. Kokouksessa
käsitellään jakautuneen Orion Oyj:n lopputilitys ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1. -
1.7.2006. 

Osakeyhtiölaissa edellytetyt asiakirjat ovat 2.10.2006 alkaen nähtävillä
jakautumisessa syntyneen uuden Orion Oyj:n pääkonttorissa Espoossa, osoite
Orionintie 1 A, 02200 Espoo, ja ne lähetetään osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää. 

Oikeus osallistua osakkeenomistajien kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
1.7.2006 on ollut merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään jakautuneen Orion Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua kokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona, lokakuun 11. päivänä
2006 ennen klo 16.00. Ilmoittautuminen pyydetään tekemään joko kirjallisesti
osoitteella Orion Oyj, Osakeasiat, PL 65, 02101 Espoo, 
puhelimitse 010 426 3732 (Heli Lindqvist) tai 010 426 3718 (Lotta Lindström),
telefaksilla numeroon 010 426 2801, tai internet-kotisivulla www.orion.fi
noudattaen siellä annettuja ohjeita. 


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi    Henry Haarla
toimitusjohtaja       lakiasiainjohtaja


Jakelu
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com