Uutishuoneeseen

Oriola-KD ja Lifco luovat uuden johtavan hammashoidon tukkukauppayhtiön

7.6.2007

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 7.6.2007 klo 9.30

Oriola-KD Oyj ja Lifco AB ovat sopineet hammashoidon kaupan
liiketoimintojensa yhdistämisestä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa ja Baltian maissa luodakseen Pohjois-Euroopan johtavan
yhtiön alallaan. Liiketoimintojen yhdistämisen lisäksi Oriola-KD
nostaa omistusosuutensa uudesta perustettavasta yhtiöstä 30
prosenttiin 14 miljoonan euron käteissuorituksella. Lifcon osuus
uudesta perustettavasta yhtiöstä on 70 prosenttia.

Yhdistymisen kautta syntyvällä uudella yhtiöllä on vahva toisiaan
täydentävä maantieteellinen toimialue, tuotetarjonta sekä
paikallisten markkinoiden tuntemus. Oriola-KD:n markkina-asema on
vahva Suomessa ja Baltian maissa ja Lifcon asema on vahva Ruotsissa,
Norjassa ja Tanskassa. Osapuolien keskeinen tavoite on vahvistaa
tarjontaa, tehostaa toimintaa ja parantaa toiminnan laatua
asiakkaille kaikissa toimintamaissa sekä kasvattaa liiketoimintaa.

Oriola-KD:n ja Lifcon hammashoidon liiketoiminnat, tavaramerkit,
omaisuus sekä tytäryhtiöt siirtyvät perustettavaan yhtiöön. Yhtiön
vuoden 2006 yhdistetty (pro-forma) liikevaihto oli noin 140 miljoonaa
euroa ja liikevoitto noin 13 miljoonaa euroa. Vuosittaisen
kustannussäästön arvioidaan olevan noin kaksi miljoonaa euroa
vuodesta 2008 alkaen, mikä saavutetaan pääosin eri maiden toimintojen
yhdistämisellä. Oriola-KD:n hammashoidon kaupan liikevaihto vuonna
2006 oli 44,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,4 miljoonaa euroa.
Uudella yhtiöllä on vahva tase ja se aloittaa toimintansa
velattomana.

Uutta yhtiötä tulee johtamaan Lifco AB:n nykyinen toimitusjohtaja
Fredrik Karlsson. Sen henkilöstön määrä tulee olemaan noin 420. Koko
Oriola-KD:n hammashoidon kaupan henkilöstö siirtyy uusien yhtiöiden
palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Lifco Dentalin henkilöstön määrä
on noin 300 ja Oriola-KD:n hammashoidon kaupan noin 120.
Yhteisyrityksen pääkonttori tulee sijaitsemaan Enköpingissä,
Ruotsissa.

Tero Riikonen on nimitetty Oriola-KD:n Suomen hammashoidon kaupan
johtajaksi 7.6.2007. Oriola-KD:n hammashoidon kaupan johtaja ja
konsernin johtoryhmän jäsen, Senja Tynkkynen, on irtisanoutunut
yhtiön palveluksesta.

Järjestelyllä arvioidaan olevan Oriola-KD:n liikevoittoa kasvattava
vaikutus vuonna 2007. Yhdistymiset arvioidaan saatavan päätöksen
vaiheittain vuoden 2008 alkuun mennessä. Liiketoimintajärjestelyt
edellyttävät paikallisten kilpailuviranomaisten hyväksyntää."Tämä on
ainutlaatuinen tilaisuus luoda johtava hammashoidon 
tukkukauppayhtiö Pohjois-Eurooppaan. Oriola-KD:n hammashoidon
liiketoiminta on kehittynyt suotuisasti ja liiketoimintojen
yhdistäminen Lifcon kanssa luo strategisesti vahvan yrityksen, jolla
on entistä paremmat edellytykset vastata markkinoilla tapahtuvaan
konsolidaatiokehitykseen. Molempien yhtiöiden vahvuuksien
yhdistäminen luo erinomaiset lähtökohdat menestyksekkäälle
liiketoiminnalle pitkälle tulevaisuuteen. Investoimme hammashoidon
liiketoimintojen lisäksi 14 miljoonaa euroa uuteen yhtiöön. Uusi
yhtiö voi tarjota sekä nykyisille että tuleville asiakkaille
laajemman tuotetarjonnan, kattavamman asiakaspalvelun ja
vuosikymmenien toimialakokemuksen", sanoo Oriola-KD Oyj:n
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi."Olemme tyytyväisiä tästä yhdistymisestä, koska
se luo tukevan 
kasvualustan sekä Pohjois- että Itä-Euroopan markkinoille. Tämä
tarjoaa henkilöstöllemme mielenkiintoisen mahdollisuuden olla mukana
rakentamassa uutta johtavaa hammashoidon kaupan yhtiötä kaikissa
toimintamaissamme", sanoo Lifco AB:n toimitusjohtaja Fredrik
Karlsson.

Lifco AB

Lifco AB on teollisuuskonserni, jonka muodostaa kaksi
liiketoiminta-aluetta, Lifco Dental Group ja Sorb Industries. Lifco
Dental Group on pohjoismaiden johtava hammashoidon laitteiden ja
tarvikkeiden tukkuyhtiö, jolla on asiakkaanaan yli 25 000
hammaslääkäriä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Baltian maissa.
Lifco Dental Group:in liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa. Sorb
Industries -liiketoiminnan liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa.
Lifco-konsernin palveluksessa on noin 1350 henkilöä vuonna 2006.
Lifco on sijoittaja Carl Bennet AB:n täysin omistama tytäryhtiö,
jonka taustalla on ruotsalainen yksityissijoittaja Carl Bennet.
Lisätietoja: www.lifco.se.

Oriola-KD Oyj
Oriola-KD Oyj on johtava yritys lääkkeiden jakelussa ja kaupassa sekä
terveydenhuollon ja hammashoidon kaupassa Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Baltian maissa. Oriola-KD:n laskutus vuonna 2006 oli 2,3
miljardia euroa ja henkilöstön määrä on noin 1 500. Oriola-KD on
listattu Helsingin pörssissä. Lisätietoja: www.oriola-kd.com.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com