Uutishuoneeseen

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus

30.7.2008

Oriola-KD OYJ pörssitiedote 30.7.2008 klo 14.00

Maa- ja vesitekniikan tuki ry on 30.7.2008 ilmoittanut Oriola-KD
Oyj:lle arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti seuraavaa:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n 29.7.2008 tekemien kauppojen jälkeen
ja sen tytäryhtiön osuus Oriola-KD Oyj:n osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä
tarkoitetun yhden kahdeskymmenesosan (1/20).

Maa- ja vesitekniikan tuki ry ilmoittaa lisäksi seuraavat tiedot:

1. Kysymyksessä olevan yhtiön täydellinen nimi ja Y-tunnus: Oriola-KD
Oyj, 1999215-0

2. Peruste, miksi liputusilmoitus tehdään: Maa- ja vesitekniikan tuki
ry:n ja sen tytäryhtiön omistusosuus on ylittänyt kahdeskymmenesosan
(1/20) yhtiön äänimäärästä.

3. Ajankohta, jona omistusosuus on ylittänyt arvopaperimarkkinalain 2
luvun 9 §:ssä tarkoitetun kahdeskymmenesosan (1/20) rajan: 29.7.2008.

4. Osakelajikohtaisesti ja omistajittain tarkka omistusosuus
kysymyksessä olevan yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä 29.7.2008:


               Osakkeiden Osuus osake- Osuus ääni-
Osakkeenomistaja       lukumäärä  pääomasta  määrästä
Maa- ja vesitekniikan tuki ry
Sarja A            1.659.860    1,17 %   3,11 %
Sarja B                -      -      -


Tukinvest Oy
Sarja A            1.048.500    0,74 %   1,97 %
Sarja B                -      -      -
Yhteensä sarja A ja B     2.708.360    1,91 %   5,08 %


Oriola-KD Oyj:n nykyinen osakepääoma 30.7.2008 koostuu yhteensä
141.907.828 osakkeesta, joista A-sarjaan kuuluu 48.692.203 ja
B-sarjaan 93.215.625 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa
yhtiökokouksessa kaksikymmentä ääntä ja kukin B-sarjan osake yhden
äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä
on yhteensä 1.067.059.685 ääntä.


5. Osakkeenomistajien täydelliset nimet ja Y-tunnukset:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry, 0221720-3
Tukinvest Oy, 0559961-4

6. Niiden määräysvallassa olevien yritysten ketju, joiden kautta
osakkeita ja äänioikeuksia hallitaan:

Tukinvest Oy on Maa-ja vesitekniikan tuki ry:n täysin omistama
tytäryhtiö.


Oriola-KD OyjEero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com