Uutishuoneeseen

Lisäys Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2008 " Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista" -taulukkoon

25.4.2008

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 25.4.2008 klo 12.00
 
Oriola-KD Oyj:n 25.4.2008 klo 8.30 julkistetusta suomenkielisestä
osavuosikatsauksesta puuttui " Laskelma konsernin oman pääoman
muutoksista" -taulukosta viimeinen rivi "Oma pääoma 31.3.2008". Alla
taulukko kokonaisuudessaan.
 

Laskelma
konsernin
oman pääoman
muutoksista:                                   
                                          
                           Emoyhtiön
                          omistajille
         Osake-         Kertyneet   kuuluva Vähem-
          pää-   Muut Muunto-  voitto-     oma mistö-
milj. EUR      oma rahastot  erot   varat   pääoma osuus Yht.
Oma
pääoma
1.1.2007      36,2   30,1   0,0   116,9    183,3  8,5 191,8
Muuntoerot               -1,8          -1,8  -0,3 -2,1
Maksetut osingot                  -8,5    -8,5     -8,5
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                      -0,3    -0,3     -0,3
Vähemmistöosuuden
muutos                                         
Muut
muutokset                                       
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                     0,1     0,1      0,1
Omaan
pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät
verot                                         
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut erät                                     
Tilikauden voitto                  6,0     6,0  0,1  6,1
Oma
pääoma
31.3.2007      36,2   30,1  -1,8   114,2    178,8  8,3 187,0
                                            
                                            
Oma
pääoma
1.1.2008      36,2   30,1  -2,5   131,7    195,5  8,1 203,6
Muuntoerot                0,4           0,4  0,0  0,4
Osingon jako                    -11,3    -11,3     -11,3
Ulkomaiseen
tytäryhtiöön
tehdyn
nettosijoituksen
suojaus                                        
Vähemmistö-
osuuden
muutos                                         
Muut muutokset                                   0,0
Osake-
perusteisten
palkkioiden
kulukirjaus                     0,1     0,1      0,1
Omaan
pääomaan
kirjattuihin
eriin
liittyvät
verot                                         
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut erät                                     
Tilikauden voitto                  6,8     6,8  0,2  6,9
Oma
pääoma
31.03.2008     36,2   30,1  -2,2   127,3    191,5  8,3 199,8

 
 
 
Oriola-KD Oyj
 
Pellervo Hämäläinen
viestintä-ja sijoittajasuhdejohtaja
 
Henry Haarla
lakiasiainjohtaja
 
Jakelu
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com