Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2010 valittavaa hallitusta koskeva nimeämisvaliokunnan suositus

29.1.2010

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 29.1.2010 klo 09.00

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on päättänyt suositella yhtiön hallitukselle,
että se päättäisi ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 7.4.2010, että
hallituksen kokoonpano olisi seuraava:

 * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan aikaisemman seitsemän
  jäsenen sijasta.
 * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet
  Harry Brade, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Antti Remes, Olli Riikkala, Jaakko
  Uotila ja Mika Vidgrén.
 * Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Per Båtelson.
 * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala.


Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

 * Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800
  euroa kokoukselta, puhelinetu.
 * Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400
  euroa.
 * Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400
  euroa.
 * Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen tai yhtiön
  valiokuntien jäsenille.
 * Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
  yhtiön osakkeina siten, että yhtiön 1-3/2010 osavuosikatsauksen
  julkistamisen jälkeen hallituksen jäsenille hankittaisiin Oriola-KD Oyj:n
  B-osakkeita pörssistä ja maksettaisiin rahana maksettava osa
  vuosipalkkiosta.
 * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.


Nimeämisvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkiota koskevaa suositusta ei ole
annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille yhtiökokouksessa 2010
osakkeenomistajan ehdotuksena.

Per Båtelsonin esittely:

Per Båtelson, M.Sc. (Physics) (s. 1950), toimii vuonna 2006 perustetun, Global
Health Partner Plc:n toimitusjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut Capio AB:n
toimitusjohtajana. Per Båtelson on Permobil AB:n, Sentoclone AB:n and Unilabs
AB:n hallituksen jäsen. Vuosina 2006-2009 Per Båtelson on toiminut Apoteket AB:n
hallituksen puheenjohtajana.

Oriola-KD Oyj

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1378489]