Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2012 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

31.1.2012

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 31.1.2012 klo 18.00

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on tänään ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2012 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

· Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin edelleen kahdeksan.
· Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli
Riikkala, Ilkka Salonen ja Mika Vidgrén.
· Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Olli Riikkala.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin edelleen seuraavasti:

· Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa, kokouspalkkio 800 euroa
kokoukselta, puhelinetu.
· Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa, kokouspalkkio 400
euroa.
· Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa, kokouspalkkio 400 euroa.
· Kokouspalkkiot suoritettaisiin vastaavasti myös hallituksen ja yhtiön
valiokuntien jäsenille.
· Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
yhtiön osakkeina siten, että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittaisiin
Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta
maksettaisiin 20.4.2012 mennessä.
· Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Nimeämisvaliokunta toteaa, että hallituksen palkkioita koskevaa suositusta ei
ole annettu hallitukselle, vaan asia tulee esille vuoden 2012 varsinaisessa
yhtiökokouksessa osakkeenomistajan ehdotuksena.

Oriola-KD:n hallituksen 3.11.2011 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat
Harry Brade, Timo Maasilta, Risto Murto, Olli Riikkala, Timo Ritakallio ja Into
Ylppö puheenjohtajana.

Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön kotisivuilla www.oriola-
kd.com.


Oriola-KD Oyj

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1581486]