Uutishuoneeseen

Ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

26.4.2013

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 26.4.2013 klo 11.00

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmariselta ("Ilmarinen") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Ilmarisen omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä on noussut 25.4.2013 yli yhden
kahdeskymmenesosan (1/20).

Ilmarisen ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Oriola-KD
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

+--------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|Osakelaji      |Osakkeiden    |Osuus osakkeiden  |Osuus osakkeiden  |
|          |lukumäärä    |lukumäärästä (%)  |äänimäärästä (%)  |
+--------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|A-sarjan osakkeita |    2.464.256|        1,63|        4,71|
|ISIN: FI0009014344 |         |          |          |
+--------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|B-sarjan osakkeita |    3.801.536|        2,51|        0,36|
|ISIN: FI0009014351 |         |          |          |
+--------------------+-----------------+-------------------+-------------------+
|Yhteensä      |    6.265.792|        4,14|        5,07|
+--------------------+-----------------+-------------------+-------------------+


Oriola-KD Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 151.257.828 osakkeesta, joista A-
sarjan osakkeita on 47.148.710 ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta.
Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden
(1) äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on
yhteensä 1.047.083.318 ääntä.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Petter Sandström
Lakiasiainjohtaja

Lisätietoja:

Joni Ihantola
rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1696762]