Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj on selvittänyt yhtiön pääomarakenteen kehittämistä

21.10.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 21.10.2013 klo 18.00Oriola-KD Oyj:n ("Oriola-KD" tai "Yhtiö") hallitus on selvittänyt edellytyksiä
Yhtiön  pääomarakenteen kehittämiselle. Tässä yhteydessä on tutkittu myös
mahdollisuuksia yhdistää Yhtiön nykyiset kaksi osakelajia sekä vahvistaa Yhtiön
tasetta oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Pyynnön osakelajien yhdistämisen
selvittämiseen esitti osakkeenomistajaryhmä, joka edustaa yli 10 prosenttia
Oriola-KD:n  osakkeista  sekä  yli  15 prosenttia  osakkeiden  tuottamasta
äänimäärästä.

Hallitus arvioi, että tehdyt selvitykset eivät tässä vaiheessa anna aihetta
jatkotoimenpiteille. Osakelajien yhdistämistä koskevan päätöksen edellytyksenä
olisi muun muassa, että päätökselle saataisiin sen osakelajin osakkeiden
enemmistön  suostumus, jonka oikeudet vähenevät. Selvitystensä perusteella
hallitus arvioi, ettei tällä hetkellä ole edellytyksiä edellä mainittujen
suostumusten  saamiselle  vaikka  moniäänisen  A-osakelajin  omistajille
tarjottaisiin yhdistämisen yhteydessä markkinaehtoinen preemio. Hallitus esitti
suosituksena  8,3 prosentin  preemion tarjoamista A-osakelajin omistajille.
Esitetty taso preemiolle perustui ulkopuolisen tahon analyysiin markkinadatasta
11.10.2013 asti. Tekemiensä selvitysten perusteella hallitus katsoo lisäksi,
ettei Yhtiöllä tässä vaiheessa ole edellytyksiä saada sitoumuksia Yhtiön
suurimmilta  osakkeenomistajilta osallistua esimerkiksi merkintäoikeusantiin
vuoden 2013 kuluessa.

Hallitus jatkaa Yhtiön pääomarakenteen kehittämisen selvittämistä osana Yhtiön
normaalia toimintaa. Tämä ei muuta Yhtiön aiemmin esittämiä arvioita Yhtiön
rahoitustilanteesta tai Yhtiön kuluvan tilikauden näkymistä.

Oriola-KD Oyj

HallitusLisätietoja:

Jukka Alho
hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 736 7433


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 046 876 5207
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com


Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1737040]