Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden osakesäästöohjelmasta

28.5.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.5.2013 klo 15.30

Oriola-KD Oyj ilmoitti pörssitiedotteessa 19.12.2012 suunnittelevansa noin
70:lle konsernin avainhenkilölle tarjottavan osakesäästöohjelman (Ohjelma)
perustamista.

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 Ohjelman ehdot. Tavoitteena on
vahvistaa yhteyttä Oriola-KD:n osakkeenomistajien ja työntekijöiden välillä.

Ohjelmaa tarjotaan noin 70:lle konsernin avainhenkilölle. Säästökausi alkaa
1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-lajin
osakkeita osallistujille markkinahintaan.

Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea
hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän
omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson
päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson
viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n
osavuosikatsauksen Q3/2015 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain
yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan
palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan
kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain kulloisenkin Oriola-
KD:n osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan
säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti B-osakkeiden
ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä. Näillä osakkeilla on samat
oikeudet lisäosakkeisiin.

Säästökaudelta 2013-2014 annettavien lisäosakkeiden arvo on arviolta yhteensä
500 000 euroa sisältäen verot ja veronluonteiset maksut sillä oletuksella, että
kaikki avainhenkilöt, joille Ohjelmaa tarjotaan, osallistuvat Ohjelmaan ja
säästävät enimmäisprosentin mukaisesti. Lisäosakkeina annettavien uusien B-
osakkeiden tai luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden määrä
voi olla yhteensä enintään 200 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,13 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1705166]