Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj tekee Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenttiin kohdistuvan noin 74 miljoonan euron alaskirjauksen

5.6.2014

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 5.6.2014 klo 11.15

Oriola-KD Oyj tekee Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenttiin
kohdistuvan noin 74 miljoonan euron alaskirjauksen

Oriola-KD Oyj kirjaa konsernin vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulokseen
Venäjän lääkkeiden tukkukauppaan kohdistuvan noin 74 miljoonan euron
arvonalentumisen. Arvonalentuminen kohdistuu liikearvoon noin 67 miljoonaa
euroa, aineettomiin hyödykkeisiin noin 1 miljoonaa euroa sekä laskennalliseen
verosaamiseen noin 6 miljoonaa euroa. Arvonalentumisen jälkeen Venäjän
lääkkeiden tukkukauppaan ei kohdistu konserniliikearvoa.

Arvonalennus perustuu Venäjän lääkkeiden tukkukaupan uuden liiketoimintajohdon
päivittämään liiketoimintasuunnitelmaan ja sen perusteella päivitettyihin
käyttöarvolaskelman oletuksiin. Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yksikön
tulevaisuuden liikevaihdon ja kannattavuuden kasvun oletetaan olevan aikaisempia
suunnitelmia alhaisemmalla tasolla. Arvonalentumiskirjaus raportoidaan Oriola-
KD:n toisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksessa kertaluonteisena ei-
kassavirtavaikutteisena eränä.
Venäjän tukkukauppaa koskevan käyttöarvolaskelman keskeisimmät parametrit ovat
30.5.2014 (31.12.2013): Diskonttauskorko verojen jälkeen 11,8 (10,1) %,
liikevoitto 0,2 (0,8) %, ikuisuuskasvu 2,0 (1,0) % ja liikevaihdon kasvu 5,0
(8,4) %. Käyttöarvolaskelman liikevoittoprosentti on keskimääräinen
liikevoittoprosentti kymmenen vuoden jaksolla ja liikevaihdon kasvuprosentti on
keskimääräinen vuotuinen kasvu kymmenen vuoden jaksolta. Ikuisuuskasvuprosenttia
käytetään vuodesta 2025 alkaen.

Päivittynyt näkemys Venäjän lääkkeiden tukkukaupan liiketoiminnan kasvusta
vastaa ulkoisten tietolähteiden laskenutta näkemystä Venäjän markkinoiden
tulevasta kehityksestä. IMF:n arvioiden mukaan Venäjän BKT:n kasvun ennustetaan
hidastuvan vuoden 2014 aikana 0,2 prosenttiin aiemmin ennustetun yli prosentin
sijasta (lähde: BOFIT). IMS:n ennusteen mukaan Venäjän lääkemarkkinan odotetaan
kasvavan keskimäärin 8,1 prosenttia vuodessa 2013 - 2018 aiemman 10 prosentin
sijaan (lähde: IMS Health).

Oriola-KD Oyj julkistaa tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen 24.7.2014.

Oriola-KD Oyj

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 596 4004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Sami Laine
johtaja, rahoitus & sijoittajasuhteet
puh. +358 40 638 0251
sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1790943]