Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaa

28.8.2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.8.2014 klo 9.00

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden osakesäästöohjelmaa

Oriola-KD Oyj ilmoitti pörssitiedotteessa 28.5.2013 toteuttavansa
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman. Ensimmäiselle säästökaudelle, 2013-2014,
ilmoittautui yhteensä 50 konsernin avainhenkilöä.

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti toteuttaa uuden osakesäästöohjelman kaudelle
2014-2015. Ohjelmaa tarjotaan noin 85:lle konsernin avainhenkilölle. Säästökausi
alkaa 1.10.2014 ja päättyy 30.9.2015. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-lajin
osakkeita osallistujille markkinahintaan.

Jokainen osallistuja saa maksutta kaksi B-lajin lisäosaketta kutakin kolmea
hankittua säästöosaketta kohden. Lisäosakkeet annetaan osallistujalle, jos hän
omistaa säästökaudelta hankitut säästöosakkeet määrätyn omistusjakson
päättymiseen saakka eikä hänen työsuhteensa ole päättynyt omistusjakson
viimeisenä päivänä bad leaver -syistä. Omistusjakso päättyy Oriola-KD:n
osavuosikatsauksen Q3/2016 julkistamispäivänä. Lisäosakkeet maksetaan osittain
yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan
palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Työntekijä osallistuu ohjelmaan vuodeksi kerrallaan. Osakkeita hankitaan
kertyneillä säästöillä markkinahintaan neljännesvuosittain kulloisenkin Oriola-
KD:n osavuosikatsauksen julkistamispäivän jälkeen. Ostetuille osakkeille alkavan
säästökauden aikana maksetut osingot käytetään automaattisesti B-osakkeiden
ostamiseen seuraavana osakkeiden ostopäivänä.

Säästökaudelta 2014-2015 annettavien lisäosakkeiden arvo on arviolta yhteensä
305 000 euroa sisältäen verot ja veronluonteiset maksut sillä oletuksella, että
kaikki avainhenkilöt, joille osakesäästöohjelmaa tarjotaan, osallistuvat
ohjelmaan ja säästävät keskimäärin 5 prosenttia kiinteästä
bruttokuukausipalkastaan. Lisäosakkeina annettavien uusien B-osakkeiden tai
luovutettavien yhtiön hallussa olevien omien B-osakkeiden määrä on noin 114 000
osaketta, mikä vastaa noin 0,08 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja


Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com[HUG#1851717]