Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muuttumisesta

31.8.2015

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 31.8.2015 klo 16.00


Oriola-KD Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus
omistusosuuden muuttumisesta

Oriola-KD Oyj on 31.8.2015 vastaanottanut Mariatorp Oy:ltä (y-tunnus
1948056-9)("Jakautuva Yhtiö") arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Mariatorp Oy:tä koskeva jakautumisen täytäntöönpano on
rekisteröity 31.8.2015. Kaikki Jakautuvan Yhtiön omistamat Oriola-KD Oyj:n
osakkeet siirtyvät jakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä perustettavalle
Mariatorp Oy:lle (y-tunnus 2690035-7).

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin jälkeen uuden Mariatorp Oy:n (y-
tunnus 2690035-7)omistusosuus Oriola-KD Oyj:ssä on 7,76 % osakkeista ja 7,92 %
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, yhteensä 14.075.00 osaketta, joista A-
sarjan osakkeita 4.500.000 kappaletta ja B-sarjan osakkeita 9.575.000
kappaletta.

Oriola-KD Oyj:n (y-tunnus 1999215-0) osakepääoma koostuu yhteensä 181.486.213
osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 56.578.452 ja B-sarjan osakkeita
124.907.761 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja
B-sarjan osake yhden(1) äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden
tuottama äänimäärä on yhteensä 1.256.476.801 ääntä.


Oriola-KD Oyj

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:

Sami Laine
johtaja, rahoitus & sijoittajasuhteet
puh. +35840 638 0251
sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1948683]