Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

4.12.2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 4.12.2015 klo 10.00

Oriola-KD Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkän aikavälin
kannustinjärjestelmästä

Oriola-KD Oyj:n hallitus on päättänyt uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän
perustamisesta konsernin avainhenkilöille (järjestelmä). Järjestelmän
tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon
nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja
tarjota heille kilpailukykyinen suoritukseen ja osakeomistuksen kasvattamiseen
perustuva palkkiojärjestelmä. Tarkoituksena on myös sovittaa yhteen yhtiön
kannustinjärjestelmät yhtenäiseksi One Platform -ohjelmaksi, jossa yhtiön
avainhenkilöiden osakesäästöohjelma ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
yhdistetään.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2016, 2017 ja 2018 ja
vastaavasti kolme odotusjaksoa, kalenterivuodet 2017, 2018 ja 2019. Yhtiön
hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille
asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu
noin 20 henkilöä, mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Edellytyksenä järjestelmään osallistumiselle ja palkkion saamiselle on, että
avainhenkilö on mukana avainhenkilöiden osakesäästöohjelmassa ja säästää
kuukausittaisen summan kiinteästä bruttokuukausipalkastaan voimassa olevien
osakesäästöohjelman ehtojen mukaisesti.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu konsernin
osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintajakson 2016 perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800 000 Oriola-KD Oyj:n B-osakkeen
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio maksetaan
vuonna 2018 osittain yhtiön B-osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella
pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja
veronluonteisia maksuja.

Johtoryhmän jäsenen on omistettava 50 prosenttia koko järjestelmän perusteella
annettujen netto-osakkeiden määrästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä
vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin
kauan kuin avainhenkilön jäsenyys johtoryhmässä jatkuu.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1971389]