Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

1.2.2016

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.2.2016 klo 10.00

Oriola-KD:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 2016 valittavaa hallitusta koskeva
yhtiön nimeämisvaliokunnan suositus

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta on ilmoittanut suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2016 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa:

·    Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kahdeksan
·    Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
Anja Korhonen, Kuisma Niemelä, Eva Nilsson Bågenholm, Matti Rihko, Staffan
Simberg ja Anssi Vanjoki
·    Hallituksen uusiksi jäseniksi valittaisiin Mariette Kristenson ja Lena
Ridström
·    Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin edelleen Anssi Vanjoki

Nimeämisvaliokunta on arvioinut kaikkien hallituksen jäsenehdokkaiden olevan
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet Per Båtelson ja Jukka Alho jäävät hallituksesta pois vuoden
2016 varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

·    Hallituksen puheenjohtaja: toimikausipalkkio 48.400 euroa
·    Hallituksen varapuheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
·    Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: toimikausipalkkio 30.250 euroa
·    Hallituksen muut jäsenet: toimikausipalkkio 24.200 euroa
·    Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa sekä valiokunnan kokouksesta
valiokunnan puheenjohtajalle 1000 euroa ja jäsenelle 500 euroa
·    Toimikausipalkkiot maksettaisiin 40-prosenttisesti yhtiön B-osakkeina ja
60-prosenttisesti rahana
·    Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti

Oriola-KD:n hallituksen 25.9.2015 nimittämään nimeämisvaliokuntaan kuuluvat:

Pekka Pajamo (puheenjohtaja), talousjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma

Peter Immonen, Hallituksen puheenjohtaja WIP Asset Management Oy, Hallituksen
jäsen Mariatorp Oy ja Wipunen varainhallinta Oy

Timo Leino, Senior Advisor, Triton

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Into Ylppö, ekonomi


Mariette Kristensonin esittely:

Mariette Kristenson (s. 1977) on toiminut vuodesta 2012 Reitan Convenience
Norway AS:n toimitusjohtajana. Hän on toiminut koko uransa aikana Reitan-
konsernissa eri vähittäiskauppaan liittyvissä tehtävissä.  Kristenson toimii
tällä hetkellä Sportamore AB:n, NHO Næringslivets Hovedorganisasjonin (The
Confederation of Norwegian Enterprises) sekä eri Reitan-konserniin kuuluvien
yhtiöiden, kuten R-kioski Oy:n hallituksen jäsenenä.


Lena Ridströmin esittely:

Lena Ridström (s. 1965) on toiminut vuodesta 2013 Primelog Software AB:n sekä
Primelog Holding AB:n toimitusjohtajana. Ennen sitä Ridström on toiminut mm.
Unitedlog Group AB:ssa toimitusjohtajana, erikoistuen uransa aikana logistiikan
it-ohjelmistoihin, it-strategiaan sekä toimitusketjujärjestelmiin. Ridström
toimii Capacent Holding AB:n hallituksen jäsenenä.


Oriola-KD Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja, hallituksen sihteeri
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com 

[HUG#1982480]