Uutishuoneeseen

Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani

Toimitusjohtaja Katarina Gabrielson kommentoi Oriolan vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen tulosta.

26.4.2024

Vuosi alkoi hyvin: liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani edellisvuodesta. Lääkkeiden jakelumarkkinat jatkoivat vakaata kasvuaan, ja yleinen liiketoimintaympäristö on jokseenkin vakaantunut viime vuodesta, vaikka kuluttajien luottamus oli edelleen heikolla tasolla. 

Oriolan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4 prosenttia 375 miljoonaan euroon sekä Distribution- että Wholesale-segmentin hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuus parani edellisvuodesta ja oli 4,0 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman Ruotsin annosjakeluliiketoiminnan vaikutusta kasvoi 14 prosenttia 4,5 (3,9) miljoonaan euroon. 

Kannattavuuden paranemista edistivät edellisvuotta pienemmät operatiiviset kulut ja alhaisemmat kuljetuskustannukset. Kuljetuskustannusten laskun taustalla olivat toiminnan kehittäminen ja alhaisemmat polttoainehinnat. Oriolan taloudellinen asema on edelleen vahva ja korollinen nettovelka on laskenut. 

Tämän vuoden alusta meillä on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Distribution ja Wholesale. Raportointisegmenttien muutos heijastelee strategiaamme ja parantaa taloudellisen tuloksemme läpinäkyvyyttä. 

Distribution-segmentti sisältää lääkkeiden jakelun ja annosjakelupalvelut. Sen liikevaihto kasvoi 4 prosenttia 294 miljoonaan euroon pääasiassa markkinoiden vakaan kasvun ansiosta. Kannattavuus parani 29 prosenttia 4,1 (3,2) miljoonaan euroon pääasiassa edellisvuotta alhaisempien kustannusten ansiosta. Jakeluliiketoiminnassa keskitymme ydinosaamisemme jatkuvaan kehittämiseen edellisvuoden hyvältä pohjalta. Markkinaosuutemme pysyi vakaana edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna niin Suomessa kuin Ruotsissa. Saimme uusia asiakkaita ja uusimme merkittäviä jakelusopimuksia, mikä tukee kasvuamme jatkossa.     

Wholesale-segmentti sisältää reseptivapaat kuluttajatuotteet, rinnakkaistuonnin ja erityislupavalmisteet sekä asiantuntijapalvelut. Wholesale-segmentin liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 81 miljoonaan euroon Ruotsin tukkukauppaliiketoiminnan vakaan kasvun ja asiantuntijapalvelujen hyvän kehityksen ansiosta. Kannattavuus laski hieman ja oli 2,8 (3,0) miljoonaa euroa. Kannattavuuden lasku johtui alhaisemmista volyymeista Suomen tukkukauppaliiketoiminnassa. Pitkän aikavälin strateginen tavoitteemme on kasvattaa tukkukauppaliiketoimintaa kehittämällä brändiportfoliota ja tuotekategorioita. Vuoden alussa olemme keskittyneet kehittämään valikoimaamme ja teknisiä valmiuksiamme voidaksemme paremmin vastata kasvavien asiakassegmenttiemme tarpeisiin. Lisäksi olemme tehneet rekrytointeja tärkeisiin johtotehtäviin. 

Viime vuoden lopussa julkistetun jalostetun strategian täytäntöönpano on edennyt hyvin. Yksi merkittävä virstanpylväs oli tammikuussa julkistettu investointi, joka kattaa Oriolan toiminnanohjaus- ja varastonhallintajärjestelmien uudistamisen vuosina 2025–2027. Tärkeän investoinnin tavoitteena on parantaa toiminnan tehokkuutta ja laatua, jotta pystymme vastaamaan paremmin asiakkaiden ja liiketoiminnan tuleviin tarpeisiin. Projekti käynnistyi ensimmäisellä neljänneksellä ja etenee suunnitelman mukaisesti. Olennainen osa strategian toteuttamista on ylemmän johdon aktiivinen osallistaminen, jotta voimme varmistaa sitoutuneisuuden, vahvistaa yhteistä ymmärrystä ja kehittää johtamista. Näihin asioihin tulemme keskittymään koko vuoden ajan.

Yhteisyritys Kronans Apotekissa verkkokauppa jatkoi vakaata kasvuaan, mutta pienemmät asiakasmäärät kivijalka-apteekeissa johtivat volyymien, markkinaosuuden ja oikaistun liikevoiton laskuun vuoden 2023 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Kronans Apotek keskittyy edelleen asiakaskokemuksen ja tuotevalikoiman kehittämiseen niin apteekeissa kuin verkkokaupassa. Tavoitteena on pitkän aikavälin kannattavuuden parantaminen, integraatiotoimien edistäminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Vuonna 2024 lääkkeiden korvattavuutta koskevan uuden lainsäädännön odotetaan vaikuttavan myönteisesti Kronans Apotekin kannattavuuteen. Kronans Apotek ilmoitti 17. huhtikuuta nimittäneensä Tomas Rupšysin uudeksi toimitusjohtajaksi. Kronans Apotek on meille strategisesti tärkeä kumppani, ja merkittävänä osakkeenomistajana tuemme aktiivisesti yhtiön arvonluontia. Kronans Apotek odottaa saavuttavansa täyden tulospotentiaalinsa vuoden 2025 loppuun mennessä. 

Olen hyvin tyytyväinen Oriolan hyvin alkaneeseen vuoteen. Jalostettu strategia tarjoaa meille selkeän suunnan ja hyvän ymmärryksen pitkän aikavälin tavoitteistamme. Haluan tässä yhteydessä myös kiittää kaikkia oriolalaisia hienosta työstä vuoden alussa ja sitoutumisesta yhteisiin tavoitteisiimme.

Katarina Gabrielson on Oriolan toimitusjohtaja. Tämä blogiteksti on julkaistu Q1 2024 osavuosikatsauksessa 25.4.2024, jonka voit lukea kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.