Uutishuoneeseen

Miten tyypin 2 diabeteksen hoito sujuu Suomessa – potilaan ääni esiin valtakunnallisella kyselytutkimuksella

17.2.2021

Diabeteksen hyvällä hoidolla on suuri vaikutus tyypin 2 diabeetikoiden elämänlaatuun sekä terveydenhuollon kustannuksiin. Vastikään käynnistetty valtakunnallinen, potilaille suunnattu kyselytutkimus kartoittaa tyypin 2 diabeteksen hoidon käytäntöjä sekä diabeetikoiden ymmärrystä omasta hoidostaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten tyypin 2 diabeteksen hoito toteutuu potilailla, joilla on myös sydän- ja verisuonisairaus. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä lääkeyritys Boehringer Ingelheim, Oriola, Diabetesliitto ja Apteekkariliitto.

Diabetesta sairastaa Suomessa arviolta noin 500 000 ihmistä, joista valtaosalla on tyypin 2 diabetes. Sairaus aiheuttaa yhteiskunnalle ja terveydenhuollolle merkittäviä kustannuksia, jotka syntyvät erityisesti diabeteksen liitännäissairauksista, kuten valtimosairauksista.

Liitännäissairauksien syntymistä voidaan ehkäistä hyvällä hoitotasapainolla, joten säännöllinen seuranta ja diabeetikoiden sitoutuminen hoitoon ovat avainasemassa sekä elämänlaadun säilyttämisessä että kustannusten vähentämisessä. Selvittääkseen tyypin 2 diabeteksen hoidon toteutumista Suomessa, Boehringer Ingelheim ja Oriola ovat käynnistäneet valtakunnallisen kyselytutkimuksen, jonka laatimisessa on ollut mukana Diabetesliitto.

Aiempien tutkimusten ja rekisteritietojen perusteella tiedetään, että monella tyypin 2 diabetesta sairastavalla ei ole käytössään nykysuositusten mukaista lääkitystä. Kyselyn avulla arvioidaan tyypin 2 diabeteksen hoidon nykytilannetta Suomessa sekä selvitetään potilaiden ymmärrystä sairaudestaan ja omasta hoidostaan”, sanoo Laura Kasslin, Head of Market Access and Public Affairs, Boehringer Ingelheim.

Potilaiden raportoima tieto rikastaa tyypin 2 diabeetikoiden hoidon tutkimusta

Kyselytutkimus toteutetaan Oriolan tutkimusapteekkiverkostossa, johon kuuluu noin 180 apteekkia ympäri Suomea. Kysely on suunnattu täysi-ikäisille tyypin 2 diabetesta sairastaville, joilla on käytössään jokin diabeteslääkitys pelkkää insuliinihoitoa lukuun ottamatta. Vastaajat täyttävät apteekeissa sähköisen kyselylomakkeen.

Oriolan ja apteekkien tutkimusyhteistyö on kansainvälisestikin ainutlaatuinen tapa kerätä tietoja potilaiden kokemuksista lääkehoitojen vaikuttavuutta koskeviin tutkimuksiin.

Kyselyjen avulla saadaan arvokasta tietoa hoidon toimivuudesta potilaiden arjessa, kuten potilaan sitoutumisesta hoitoon, koetusta tautitaakasta sekä lääkehoidon vaikutuksista terveydenhuollon kustannuksiin ja potilaiden elämänlaatuun”, kertoo Oriolan tutkimustoiminnasta vastaava johtaja Heli Salminen-Mankonen.

Samaan aikaan kyselytutkimuksen kanssa noin 20 paikkakunnalla kokeillaan apteekkien ja terveyskeskusten tiiviimpää yhteistyötä tyypin 2 diabeetikoiden hyväksi. Yhteistyöhön osallistuu yli 50 Apteekkariliiton jäsenapteekkia. Diabeetikoiden seurantaa tehostetaan mukana olevissa terveyskeskuksissa ja paikkakunnan apteekit ohjaavat heitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä omaan hoitoyksikköönsä. Tavoitteena on tukea diabetesta sairastavien hoitoa ja kohdistaa terveyskeskusten resursseja niihin, joiden hoitotasapaino vaatii enemmän huomiota.

Lisätietoja:

Tuula Lehto, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, Oriola, puh. 040 5885 343, tuula.lehto@oriola.com

Heli Salminen-Mankonen, johtaja, Data Driven Business and Research, Oriola, heli.salminen-mankonen@oriola.com, p. 040 719 2945

Olli Hannuksela, Media Contact, Medical Information Manager, Boehringer Ingelheim Finland Ky, olli.hannuksela@boehringer-ingelheim.com, p. 040 4553 899

Sari Koski, kehittämispäällikkö, Diabetesliitto, sari.koski@diabetes.fi, p. 050 310 6600

Charlotta Sandler, Farmaseuttinen johtaja, Apteekkariliitto, charlotta.sandler@apteekkariliitto.fi, p. 050 543 0411

Valtakunnallinen diabeteskyselytutkimus kartoittaa tyypin 2 diabetespotilaiden hoidon käytäntöjä sekä sairastuneiden ymmärrystä omasta hoidostaan. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten diabeteksen hoito toteutuu potilailla, joilla on myös sydän- ja verisuonisairaus. Potilaille suunnattu kyselytutkimus toteutetaan kevään 2021 aikana. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat lääkeyritys Boehringer Ingelheim, Oriola, Diabetesliitto ja Apteekkariliitto. www.boehringer-ingelheim.fi, www.oriola.com/fi, www.diabetes.fi, www.apteekkariliitto.fi