Uutishuoneeseen

Muutoksia Oriolan johtoryhmässä, pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa sekä toimintamallissa

18.9.2018

Oriola Oyj pörssitiedote 18.9.2018 klo 10:00

Muutoksia Oriolan johtoryhmässä, pitkän aikavälin taloudellisissa tavoitteissa sekä toimintamallissa

Oriolan hallitus on hyväksynyt yrityksen uuden toimintamallin, päivitetyn strategian sekä uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Oriola muuttaa organisaatiotaan, jotta pystyy kehittämään toimintaansa ja täyttämään asiakkaiden kaikki tarpeet entistä paremmin. Uuden organisaatiorakenteen avulla Oriola pystyy hyödyntämään liiketoiminnan synergiaetuja ja parantamaan operatiivista kyvykkyyttään sekä kustannustehokkuuttaan.

“Oriola on laajentanut palveluportfoliotaan viimeisen kolmen vuoden aikana. Päivitetyn strategian ja toimintamallin avulla haluamme kirkastaa ja vahvistaa asiakasfokustamme kaikissa liiketoiminnoissamme. Tavoitteenamme on rakentaa vahva, yhtenäinen Oriola-yrityskulttuuri tukemaan operatiivista kyvykkyyttä läpi konsernin,” sanoo Robert Andersson, Oriolan toimitusjohtaja.  

Uudet liiketoiminta-alueet

Oriolan liiketoiminnot jakautuvat jatkossa kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Pharma, Retail ja Consumer. Yhtiön raportoitavat segmentit muodostuvat 1.1.2019 alkaen näistä liiketoiminta-alueista. Oriola yhdistää logistiikkatoiminnot sekä operatiivisen ja epäsuoran hankinnan uudeksi ”Operations” -nimiseksi konsernitason toiminnoksi varmistamaan logistiikan vahvan palvelukehityksen sekä hankinnan tehokkuuden kaikilla liiketoiminnan alueilla. Myös annosjakelun tuotanto siirtyy muutoksessa osaksi Operations-toimintoa.

Uusi liiketoiminta-alue Retail tarjoaa laajan valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita ja -palveluita, mukaan lukien annosjakelupalveluita, apteekeille, eläinlääkäreille, yksityiselle ja julkiselle terveydenhuollolle sekä vähittäiskaupalle. Liiketoiminta-aluetta tulee johtamaan Katarina Gabrielson, joka toimii tällä hetkellä Retail-yksikön johtajana.

Uusi liiketoiminta-alue Pharma tarjoaa räätälöityjä logistiikka-, asiantuntija- ja neuvontapalveluita lääkeyhtiöille sekä laajan valikoiman lääkeyhtiöiden tuotteita apteekeille, sairaala-apteekeille sekä eläinlääkäreille. Liiketoiminta-aluetta tulee johtamaan Thomas Gawell, joka toimii tällä hetkellä Terveydenhuolto-liiketoiminta-alueen johtajana.

Liiketoiminta-alue Consumer keskittyy terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin, joita Oriola tarjoaa suoraan kuluttajille Kronans Apotek -apteekkien, terveyden ja hyvinvoinnin Hehku-myymälöiden sekä verkkokauppojensa kautta. Consumer-liiketoiminta-alueen johdossa jatkaa Anders Torell.

Uusi toimintamalli ja uudet roolit astuvat voimaan 1.1.2019.

Oriola-konsernin johtoryhmä 1.1.2019 alkaen:

 • Andersson Robert, toimitusjohtaja
 • Gabrielson Katarina, johtaja, Retail-liiketoiminta-alue
 • Gawell Thomas, johtaja, Pharma-liiketoiminta-alue
 • Kukkonen Helena, talous- ja rahoitusjohtaja
 • Lehto Tuula, viestintäjohtaja
 • Nyström Charlotta, tietohallintojohtaja
 • Sandström Petter, lakiasiainjohtaja
 • Silver Teija, henkilöstöjohtaja
 • Torell Anders, johtaja, Consumer-liiketoiminta-alue

Katarina Gabrielson (MMM) on työskennellyt vuodesta 2012 alkaen Oriolan palveluksessa, ensin apteekki-yksikön johtajana Ruotsissa ja vuodesta 2017 Oriolan Retail-yksikön johtajana. Ennen Oriolaa hän työskenteli useissa eri rooleissa vähittäiskaupan alan yrityksissä, kuten Axfood ja Reitan.  

Operations-toiminnon johtajan haku on käynnissä ja rooliin nimitettävä henkilö tulee osaksi Oriolan johtoryhmää.

Oriolan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Oriolan pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet pysyvät muuttumattomina lukuun ottamatta oikaistun nettovelkaantumisasteen muutosta 30-60 prosentista alle 70 prosenttiin.

 • Markkinakasvun mukainen liiketoiminnan kasvu
 • Vuotuisen osakekohtaisen tuloksen kasvu yli viisi prosenttia ilman kertaluonteisia eriä
 • Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 prosenttia
 • Oikaistu nettovelkaantumisaste alle 70 prosenttia*

* Korollisiin nettovelkoihin lisätään myydyt myyntisaamiset, kuten aiemminkin

Oriola Oyj
Robert Andersson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Robert Andersson
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Tuula Lehto
viestintäjohtaja
puh. 040 5885 343
sähköposti: tuula.lehto@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com